Page 1

Portfolio

Simon Telle Brendmoe

2019


INNHOLD Om meg 6 meter Millionbyen TĂĽrnhuset Flettet fellesrom Konkurransebidrag - Strossa Parametric Camp Case studies


UTDANNING

BAKGRUNN

Simon Telle Brendmoe 25.10.1995 +47 90294411 simontellebrendmoe@gmail.com Prinsens gate 8a 7012 Trondheim

I 2015 flyttet jeg til Trondheim og startet på NTNU som elektroingeniørstudent. Selv om det var veldig lærerikt var det ikke riktig studie for meg og etter ett år søkte jeg plass på arkitektur. Der falt flere brikker på plass, både arkitekturfaget og studentmiljøet ble en stimulerende opplevelse. Arbeidsoppgavene opplevdes som utfordrende og lærerike. Arbeidsprosessen og måten man arbeider på likeså; både i grupper og på egen hånd. Det er morro og engasjerende å jobbe med ulike aspekter ved vårt samfunn som trenger nye ideer og løsninger. Å tenke og tegne fascinerer meg. Til sommeren er jeg ferdig med 3. året på arkitektstudiet og håper at et år som praktikant vil gi meg et innblikk i hvordan arbeidsdagen på et arkitektkontor er og hvordan en arkitekt er en del av et slikt team. Jeg er nysgjerrig og motivert for å lære så mye som mulig og vil gi alt jeg har og litt til.

FRIVILLIGE VERV

JOBB

FERDIGHETER

Arkitektur 5 - By - og Tettstedsutforming Arkitektur 4 - Boligprosjektering Arkitektur 3 - Studier i tektonisk kultur Arkitektur 2 - Bygningens komponenter Arkitektur 1 - Introduksjon til arkitektur Elektronisk Systemdesign; NTNU

Høst 2018 Vår 2018 Høst 2017 Vår 2017 Høst 2016 Høst 2015-16

Lørdagskomiteen: Gjengmedlem Lørdagskomiteen: Funksjonær Daghavende Sikkerhet: UKA

Høst 2015 - Vår 2016 Vår 2016 - Vår 2018 Høst 2017

Læringsassistent for 2. semester arkitektur Læringsassistent for 1. semester arkitektur Rørosseminaret

Høst 2017 Vår 2018 Vår 2017

Rhinoceros Adobepakken (Illustrator, Photoshop, InDesign) Autocad Modellbygging Foto Grasshopper

Avansert Avansert Grunnleggende God God Grunnleggende

Simon Telle Brendmoe

3


Ark 4 Bybolig

6 METER Vår 2018

1:200

1:800 1:400

I boligprosjektering ville jeg prosjektere et boligkompleks som ikke trengte noen interne bærende vegger, der kassen som bygget besto av og to stive trappekjerner skulle holde konstruktivt. Dette løste jeg ved å gjøre bredden på bygget smal nok til at gulvet var selvbærende. Dette ga meg en bygning på 6 meter, som igjen ga gode muligheter for gjennomlys.

Romdiagram som viser fleksibilitet og mulighetene ved at man ikke trenger bærende vegger. 1:400

Simon Telle Brendmoe

4


1:200

Dette snittet viser etasjeinndelingen, samt den dobbelhøye førsteetasjen med egen kafe.

Det var planlagt 4 leiligheter per etasje, men skilleveggen mellom leilighetene i midten er ikke bærende så i teorien kan en fjern es, noe som ir en større leilighet i midten.

De to diagrammene viser både konstruksjonsprinsippet som er en stiv massivtre-“kasse” samt våtromsog trappekjerner.

Simon Telle Brendmoe

5


Simon Telle Brendmoe

6


Ark 5 Byplanlegging

MILLIONBYEN Gruppeoppgave med Andreas Ridal, Maren Haraldstad Heier, Trine Husa og Marie Hole Høsten 2018

I denne byplanleggingsoppgaven tok vi for oss Trondheim i 2218. Det bor nå en million mennesker i Trondheim, og oppgaven omhandlet hvordan vi skal få plass til alle disse menneskene. Vi valge å prøve å løse det ved å øke effektiviteten i hele Trondheim, med fokus på et industriområdet som heter Tunga. Vi brukte forskjellige strategier for å øke tettheten, og i tillegg a til flere fellesfunksjoner, siden måten vi lever på i dag ikke er bærekraftig nok. Vår verden krever at vi lever mer i en symbiose, litt mer som vårt eksempel med nesehornet og oksehakker fuglene.

Simon Telle Brendmoe

7


2018

2018

2018

2218

2218

2018

2218

2218

2018

Vår strategi når det gjelder fortettning. Vi prøver å halverer arealet til mannen i gata, men uten å miste bokvaliteten. De fire diagrammene over viser hvordan vi planlegger å øke tettheten. I villastrøket prøver vi å beholde så mange eksisterende boliger som mulig, og bruke de til å produsere nye rekkehus og langhus. Mens på Tunga blir det viktigere å introdusere nye typologier, noen som går rundt allerede eksisterende bebyggelse, og noe helt nytt.

2218

Et eksempel på den type effektivisering vi har forsøkt på er visualisert over. Den viser potensialet i det som allerede eksisterer rundt oss. Hva om en omgjør en parkerinsplass som står tom store deler av dagen om til en basketballbane når det ikke er noen biler der. Dette kan gjøres kun ved å sette opp en kurv og male noen streker. Så ved små grep kan flere aspekter av våre liv effektiviseres og bedres

Simon Telle Brendmoe

8


UTS

AN

EN O EB TO MG OLI W JO GE N RT R HO TI US L ES

2

S VANNET TURSTI LANG

T PL

IK M EA O EN TA G S BE FÅR V BY N AR BB Y TT E PÅ EG ELS PRO E GR PÅ A TA M KE T

NIT

IS

PE

BA N

RS P

E

EK

TIV

2

ENEBOLIGER OMGJORT TIL TOWNHOUSES

UTS

ITT

ET

N

L

A

M

TO RG

KA

O

DE

LL

AV

T

2

E

M

G

ELS

N

TO

RLE PA

E

IN

D-L

RG

BY G RE NIN N SE GS-

PO

TO

G

BYG

NIN

GS

RK

GR

EN

IF

SE

O

RU EN

TO RE MT KK M EH

ED US

TE

N

TO

EN

E -LIN

EN

=

=

RU TE

D PO

M

T

EN

KANAL

KT OG BOLIG

N

ITT

PLA

1

1

N

ED TIG

PO

VIK

TU

RS

TI

LA

N

G

S

G AT E

VA

M

N

BUFFERS

N

ET

YE

BY G

N

IN

G

ER

PE

RS

PE

KT

IV

ONE URB ANT TYN GDEPUN

E

-LIN

D

PO

S VA NØ N EN N ET M KA ÅK N ES LE HIT KE F S OR M ED Å LE PÅ K SO ES M ME M D ER ST

ID

UTS

D

-LIN

E

EN

T

S

ER

AN G

E

G

AR

AN

DE

AN

ER

G

TR

M

M

H

UTT

EN

5

IN

M

N

IN

1:9000

Dette viser eksempelvis de tre nye typologitypene vi ønsker å introduserer i vår byplan. Eksempel 1 er en fortetninsgstrategi i allerede eksisterende villabebyggelse, denne typen vil være i området markert i gult på situasjonskartet. Eksempel 2 er en ny typologi i Tunga sentrum, og eksepmpel 3 er ombyggning av eksisterende begbyggelse på tunga.

Situasjonskartet som viser måten vi valgte å dele inn de to bydelene på. Den gule delen er det allerede eksisterende villabebyggelsen, som øker tettheten, men uten at vi mister følelsen av et villastrøk. Det skal ikke legges opp til store veier eller en asfaltjungel. Det grå på kartet blir omgjort til Tunga sentrum, her vil det bli en mye høyere befolkningstetthet og et bredere tilbud når det gjelder skoler og kultur. Det ble viktig for oss å skille de to, og spesielt få tunge befolket nok til å nå kritisk masse.

Simon Telle Brendmoe

9


Ark 4 Rekkehus

TÅRNHUSET Vår 2018

1:200 1:200 1:200

1:800

Dette prosjektet var en 3 ukers introduksjonsoppgave til boligkurset, og vi skulle prosjektere et rekkehus på en gitt tomt. Jeg valgte å fokusere på det slakende terrenget på tomten. Huset trapper opp sammen med terrenget, og på toppen er det enda en etasje som gir alle rekkehusene en penthouse-leilighet, der de får full utnyttelse av utsikten og høyden. Rekkehuset har også et atrium i midten som frakter solen inn i kjøkken og stue, som ellers ikke hadde fått så mye dagslys.

1:200

Simon Telle Brendmoe

10


Simon Telle Brendmoe

11


Ark 3 Tektonikk

FLETTET FELLESROM Høsten 2017

␀猀琀瘀攀渀搀琀 昀愀猀愀搀攀 1:200 ㄀㨀㔀 

1:2000

I denne prosjekteringsoppgaven skulle man prøve å bruke tektonikk som veiviser. Jeg fikk utdelt massivtre, og designet et fellesrom som benytter seg av massivtre i den formening at det er 2’x8’ bjelker som er festet sammen for å danne både veggene og taket. Denne trekonstruksjonen ble plassert oppå en betongsokkel.

䐀攀琀愀氀樀 ㄀

㄀⸀ 䬀氀攀搀渀椀渀最 ㈀⸀ 䰀攀欀琀 ㌀⸀ 䘀甀欀琀猀瀀攀爀爀攀 㐀⸀ 䴀愀猀猀椀瘀ⴀ瘀攀最最 㔀⸀ 䈀樀攀氀欀攀 㘀⸀ 䈀攀琀漀渀最 㜀⸀ 䔀倀匀 㠀⸀ 倀甀欀欀 㤀⸀ 䐀爀攀渀猀爀爀

匀渀椀琀琀 䈀㨀䈀 ㄀㨀㔀 

1:4 00

䐀攀琀愀氀樀 ㈀

䐀攀琀愀氀樀 ㈀ ㄀㨀㔀

1:400

倀氀愀渀 ㄀㨀㔀 

1:20

1:200

䘀愀猀愀昀攀 匀爀 ㄀㨀㔀 

Simon Telle Brendmoe

12


Simon Telle Brendmoe

13


KONKURRANSEBIDRAG: STROSSA Gruppeoppgave med Andreas Ridal, Lukas Wiik Hardoy og Martin Hopland Høsten 2018

Iløpet av 2018 ble det utlyst en konkurranse der oppgaven gikk ut på å pusse opp et av lokalene på studentersamfundet. Det er et lokalet som har problemer når det gjelder både flyt av mennesker og plassering. Så i vårt forslag endret vi passeringen til baren for å tilrettelegge for en scene og flere sittegrupper.

SIMON TELLE BRENDMOE • MARTIN HOPLAND • ANDREAS RINDAL • LUKAS WIK HARDOY

1:500

1:500

Simon Telle Brendmoe

14


Ekstra kurs

PARAMETRICCAMP Vår 2019

I vårsemesteret hadde jeg mulighet til å være med på et kurs i parametrisk design. Der målet var å lage en skallkonstruksjon som skulle være helt parametrisert. Resultatet ble en tunnel som fungerer som romdeler og gjør at inngangen til rommet ikke er like transparent.

Simon Telle Brendmoe

15


CASESTUDIER

Iløpet av de tre årene jeg har studert arkitektur har vi hatt flere casestudies. Inkluderende både Log house og Maison Du Bresil som jeg fikk mulighet til å besøke og ta et enda dypdykk i. Mens Kolner-Brett og Kenzo Tanges egen bolig fikk jeg ikke besøkt, fikk jeg muligheten til å presentere og sette meg inn i plantegningene og prøve å forstå tankegangen bak.

MAISON DU BRESIL

LOG HOUSE

Le Corbusier & Lucio Costa

Jarmund & Vigsnæs

1957

2012

Maison du Bresil er en studentbolig i Paris, ment for å huse brasilianske studentene som studerte i Paris.

Log house befinner seg i Oppdal, huset tilpasser seg lokalmiljøet og er konstruert av en moderne laft i sammarbeid med sintef.

KOLNER-BRETT Arno Brandlhuber & Bernd Kniess

EGEN BOLIG Kenzo Tange

1997

1953

Kølner-brett er et meget fleksibelt arbeidskollektiv. Der leilighetene er satt sammen av to identiske enheter. Og det gjelder alle 8 leilighetene i bygget.

Kenzo Tanges eget hus i Tokio er en variasjon av den tradisjonelle japanske boligen, men han valgte å heve bygget fra bakkenpå noen søyler. Både for å få et mer privat hjem, men også veldig gunstig mtp. sirkulasjon av luft.

Simon Telle Brendmoe

16


Illustrasjoner, modeller og tegninger er produsert av meg og de jeg har arbeidet med, ofte i samarbeid. Hüper portfolion falt i smak, og at jeg hører fra dere snart. Takk for oppmerksomheten!

Profile for Simon Telle Brendmoe

Portefølje 2019  

Portefølje 2019  

Advertisement