Page 1

NAAM KLANT: JASPER VANDEKERCKHOVE DOEL: ALGEMENE VERMAGERING

DATUM: 14.12.2015 HANDTEKENING VERANTW/KLANT:

BENODIGDE MATERIAAL: - 2 KEGELS; - SPRINGTOUWEN; - TENNISBAL. BRONNEN: CURSUS BEWEGINGSAGOGIEK 1: FITNESS & GEZONDHEID CURSUS BEWEGINGSWETENSCHAPPEN 2 - 3 CURSUS BEWEGINGSAGOGIEK 3: FITNESS & GEZONDHEID ORGANISATIE/GLOBAAL ZAALOVERZICHT (ENKEL IN TE VULLEN BIJ TEAMTRAININGEN): /

DRO:

OPWARMING (± 5’) OEFENING Squats, vertesprong, squats, vertesprong,.. Burpees

HERH. – REEKS – DUUR – INTENS. 5x – 3 reeksen – ong 30’’ – lage intensiteit 5x – 3 reeksen – ong 30”– lage intensiteit

KERN: DEEL 1 (± 40’) OEFENING* Springen met een springtouw

DOEL: Vermagering HERH. – REEKS – DUUR – INTENS. / - 4 reeksen – 30” – hoge intensiteit (1’ rust tss reeksen)

V-vorm houding (Zitten, rug helt naar achter en armen naar voor gestrekt. Benen heffen zodat ze evenwijdig komen met armen)

/ - 3reeksen - 30” – Volhouden (30” rust tss reeksen)

Pompen, handenklap, draaien, pompen handenklap, draaien,…

7x – 3 reeksen - / - lage intensiteit (eigen tempo)

VERBALE COACHINGTIPS & PT-HANDELINGEN Aanmoediging. Als ze verzwakken meedoen om te tonen dat ik ze zal blijven helpen. Ik ga meedoen voor motivatie zodat de oefening zeker duidelijk is. En telkens we springen geven we high fives.

VERBALE COACHINGTIPS & PT-HANDELINGEN - Zorgen dat touwlengte correct is; - Laatste 15s aftellen; - Houdingscontrole; - Controle van spanning van de bil- en buikspieren; - Motiveren om vol te houden. - Ik doe mee, zo kunnen we een W-vorm maken. - meedoen want anders kan er geen handenklap uitgevoerd worden - houdingscontrole


Lopen achter tennisbal. Trainer werpt bal naar links, klant moet dit zo snel mogelijk halen. Hij gooit dit terug naar trainer terwijl hij loopt. Trainer gooit dit dan naar een andere richting, opnieuw loopt klant erachter. Op handen en voeten heen en terug om ter eerst tegen de trainer.

5x – 4 reeksen – 1’ – hoge intensiteit – 1’ rust tussen reeksen

- Motiveren - Aanmoedigen

Heen en terug – 4 reeksen – 30” – 30” na elke race

Plankhouding, supermanplank. Trainer zal duwen aan schouders, heup om hem uit evenwicht te brengen. Klant moet ervoor zorgen dat hij kan blijven staan.

/ - 3 reeksen - 30’’ – Lage intensiteit (30” rust tussen reeksen)

- Uitdagen - Motiveren - Aanmoedigen - Houdingscontrole; - Motiveren om vol te houden; - Kijken als alles opgespannen is - Zelf in pomhouding klant duwen

Trainer en klant staan in “rugbyhouding” met de handen tegen elkaar. De klant moet de trainer naar achter duwen, als trainer geef ik weerstand. Als dit niet lukt ga ik als trainer achter hem staan en zijn heupen vastnemen om voor weerstand te zorgen.

5x – 3 reeksen – 10m – hoge intensiteit – tussen oefeningen geen rust, na 5x 1’ rust

COOLING DOWN (± 5’) OEFENING Dynamische rekoefening: zwaaien met de benen voor, achter en zijwaarts

HERH. – REEKS – DUUR – INTENS. / - / - 1’ – lage intensiteit

Dynamische rekoefening: Draaien van de romp

10x – 2 reeksen – 1’ – lage intensiteit

Statische rekoefening: Beenspieren, armspieren

4x – 4 reeksen – 15” – lage intensiteit

NA ELKE TRAINING NOTEER JE IN BALPEN EVENTUELE OPMERKINGEN/AANPASSINGEN/…

- Aanmoedigen - Motiveren

COACHINGTIPS - Losjes; - Op het gemak; - Alles losschudden. - Heupen proberen stilhouden; - Armen laten meezwaaien. - Goed laten doorrekken; - Niet veren;


OPMERKINGEN OBSERVATOR

(Delen zijn een verz van oefeningen waarbij 1 of meerdere gemeenschappelijke doelen zijn, zoals snelheid, plyometrie, max. kracht, aërobe uithouding,…) (Kopieer deze tabel indien je meerdere delen in je kern hebt) (PT handelingen = bvb spotten, houdingscorrecties, manuele weerstand bieden,…)

Lesvoorbereiding fitness  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you