Page 1

Rummelig empiri i akademisk arbejde Malene Freudendal-Pedersen Plan, By, Proces Roskilde University


”Metoden er  ikke  i  sig  selv  den  rig0gste  eller   vig0gste  metode,  men  rig0g  og  vig0g,  hvis   valget  af  metode  hviler  på  begrundelser   hentet  i  det,  metoden  skal  bruges  0l”   (Fog  1997:12)  


Det gode  feltarbejde   Fokuserer  på  det  vi  ikke  ved  eller  forstår     Det  der  er  skjult  eller  uklart  som  vi  gerne  vil  afdække  


Æstetik eller information      “…that its practitioners are the amoral plunderers of the stories of “others”, typically those with little power, for personal as well as scientific aggrandizement and without any accompanying sense of reciprocity.” (Sandercook & Atelli 2010)

Objektivering af subjektet?


Litteraturstudier

Interviews Etnografisk feltarbejde

Filmoptagelse

Fotoregistrering

Fotoregistrering

Analyse

Spørgeskema

Filmoptagelse

Skriftlig fremstilling

Visuel fremstilling

Interviews

Problemfelt og forskningsspørgsmül

Skriftlig og visuel fremstilling


En verden  af  muligheder…  

Valg og fravalg er også rumlige


Eksempler Â


Film •  hBp://www.ruc.dk/uddannelse/fag/plan-­‐by-­‐ og-­‐proces/om-­‐faget/videogalleri/  


Tommelfingerregler •  •  •  • 

Definer forskningsinteresse Forhold dig til subjektet Forhold dig til etikken Formuler forholdet til æstetik

Rummelig Empiri  

Slides til Malene Freudendal-Petersens oplæg ved workshoppen BY|PÅ|NY 24-26 august 2011. Mere info: www.bypaany.tumblr.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you