{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

EKOLOŠKE KMETIJE NA ŠKOFJELOŠKEM

Informativna brošura v okviru projekta: Pridelovanje ekološke hrane na vrtovih in njivah – Moj eko vrt


EKOLOŠKE

KMETIJE N A Š K O FJ E L O Š K E M Informativna brošura v okviru projekta:

Pridelovanje ekološke hrane na vrtovih in njivah – Moj eko vrt

Škofja Loka, junij 2014


PRIBLIŽAJMO SE NARAVI Z EKOLOŠKO PRIDELAVO Lokalna akcijska skupina loškega pogorja (LAS) si prizadeva za razvoj podeželja na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Da bi spodbujali in ozaveščali samooskrbne in tržne pridelovalce hrane, kot so vrtičkarji in kmetje, k pridelavi hrane na sonaravni (ekološki) način, smo LAS, občine na Škofjeloškem, Kmetijsko gozdarska zadruga Škofja Loka in KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Kranj pristopili k projektu »Pridelovanje ekološke hrane na vrtovih in njivah - Moj eko vrt«. Projekt je trajal od septembra 2012 do junija 2014, v tem času pa smo izvedli številna izobraževanja s področja ekološke pridelave sadja in zelenjave za kmete in vrtičkarje, oglede ekoloških vrtov in kmetij ter predavanja za potrošnike, šole in vrtce. Eden od rezultatov projekta je tudi brošura, ki je pred vami, v kateri so predstavljene nekatere ekološke kmetije na Škofjeloškem. Ekološko kmetovanje se je pojavilo kot odgovor na ekološke probleme sodobnega sveta. Razlogi za to so varna in zdrava hrana, varstvo okolja, skrb

4

za dobro počutje živali in spodbujanje biotske raznovrstnosti. Ekološko kmetovanje namreč ohranja rodovitno prst, skrbi za dobro počutje domačih živali, ohranja čiste vodne vire in kulturno krajino. Ekološka pridelava je način kmetovanja brez uporabe lahkotopnih gnojil in kemičnih sredstev za varstvo rastlin. Gre za človeku in naravi najbolj prijazen način pridelave, katere rezultat so živila najvišje kakovosti – z visoko vsebnostjo zdravju koristnih snovi in popolno odstotnostjo škodljivih kemikalij. Pridelovalci, ki se odločijo za ekološko pridelavo, se prijavijo v postopek certificiranja ekološke pridelave pri eni od akreditiranih kontrolnih organizacij (Inštitut KON-CERT Maribor, IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru ali Bureau Veritas). Preusmeritveno obdobje se prične ob prijavi v postopek certificiranja in traja praviloma 24 mesecev, za trajne nasade pa 36 mesecev. Ko so izpolnjene vse zahteve za ekološko kmetijstvo, kmetija pridobi ekološki certifikat.


Tudi pri predelavi ekoloških živil veljajo zelo stroge omejitve glede uporabe dodatkov. Če so res potrebni, se smejo uporabiti samo naravni dodatki. Na Škofjeloškem je kmetijski dejavnosti po podatkih KGZS Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj iz subvencijskih vlog namenjenih 9.894 ha zemljišč, razporejenih večinoma po hribovitem območju. Povprečno kmetije obdelujejo manj kot 10 ha zemljišč, le 15 % kmetij je večjih od 10 ha. V letu 2014 je bilo 1.450 kmetijskih gospodarstev. Na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri je 66 ekoloških kmetij. V zadnjih letih je opaziti rahel trend povečevanja števila ekoloških kmetij in zemljišč z ekološko pridelave hrane.

Poleg kmetij, ki že imajo ekološki certifikat in so se odločile za predstavitev v tej brošuri, so v zloženki predstavljene tudi nekatere od kmetij, ki so se prijavile v sistem kontrole pri eni od akreditiranih kontrolnih organizacij in so v bile v času izdelave brošure v preusmeritvi v ekološko kmetovanje. Vabimo vas, da se prepričajte o kakovosti in odličnih okusih ponudbe ekoloških kmetij na Škofjeloškem!

Partnerji projekta Moj eko vrt

Želimo si, da vam bodo zbrane informacije v brošuri v pomoč pri izbiri in odločitvi o nakupu ekološko pridelane hrane tako, da boste katero od kmetij lahko obiskali na domu ali pa jih poiskali na kateri od tržnic v vaši bližini.

5


EKOLOŠKE KMETIJE V OBČINI GORENJA VAS – POLJANE


EKOLOŠKA KMETIJA

JEJLAR

Ekološka kmetija Jejlar leži na sredini vasi Trebija v Poljanski dolini. Na kmetiji redijo slovensko avtohtono govedo – ciko. Poleg prireje mleka, ki ga oddajajo v mlekarno, pridelujejo tudi vrtnine. Z veseljem se ukvarjajo tudi s pridelavo žit, pšenice, pire, rži, sejejo pa tudi ajdo in lan.

Imajo travniške sadovnjake s starimi sortami jabolk in hrušk. Omenjeno ponudbo lahko kupite na njihovem domu. Zavedajo se pomena lokalno in ekološko pridelane domače hrane, zato se trudijo skleniti krog med zemljo, soncem, rastlinami, živalmi in človekom.

Janez Urh Trebija 7, 4224 Gorenja vas Telefon: 041 608 765 E-pošta: jani.urh@gmail.com

PONUDBA

• sadje: jabolka, hruške; • zelenjava: korenje, krompir, fižol, rdeča pesa, čebula, česen, zelje; • žita: pšenica, pira, koruza, rž, lan, ajda; • govedo (žive živali, meso) in mleko. 7


EKOLOŠKA KMETIJA

PETERNELJ

Bernarda in Pavle Peternelj Žirovski Vrh Sv. Antona 9, 4224 Gorenja vas Telefon: 04/ 518 12 10, 041 527 914, 041 544 269 E-pošta: janez.peternelj2@siol.net

PONUDBA

V osrčju Poljanske doline se v idiličnem podeželskem okolju, natančneje v Žirovskem Vrhu Sv. Antona, na nadmorski višini 830 m, nahaja ekološka kmetija Peternelj – domače ime kmetije je v Zalešah. Na kmetiji je živelo in delalo že več generacij. Poleg živinoreje in gozdarstva se že več kot petnajst let ukvarjajo z ekološko pridelavo in predelavo zelenjave, pri 8

čemer prevladuje proizvodnja kislega zelja in repe. Kmetija ima v lasti 23 ha gozda in 8 ha obdelovalnih površin. Na kmetiji redijo konje, slovensko avtohtono pasmo pujskov (kraško-poljske), krave dojilje, telice, bike, kokoši nesnice, race in goske. Sedaj po dobrem desetletju pridelujejo zelenjavo in ostale vrtnine na površini veliki 1,5 ha. Leta

2003 so pridobili blagovno znamko Biodar. Pridelke in izdelke prodajajo na tržnici v Ljubljani in Naklem, na raznih eko sejmih, v kotičkih Loške zadruge, v trgovini Biotehniškega centra Naklo ter doma na kmetiji. Na kmetiji živijo trije rodovi in sicer Pavel, ki je tudi gospodar kmetije, z ženo Bernardo, sin Janez z ženo Kristino ter sinovoma Timom in Janom.

• sadje: slive, češnje, jagode, borovnice; • zelenjava: korenje, krompir, solata, kumare, radič, fižol, rdeča pesa, bučke, čebula, zelje, repa, cvetača, brokoli, ohrovt, koleraba, motovilec, črna redkev, buče (muškatne, hokaido), por; • pekovski izdelki: pšenični kruh in žemlje; • sadni izdelki: suho sadje, marmelade, sadni sokovi, sadni sirupi, sadni kis; • izdelki iz zelenjave: kislo zelje, kisla repa, rdeča pesa v kisu; • jajca; • sveža zelišča, čaji.


Brdarjeva turistična kmetija

LJUBICA

Miloš in Ljubica Stanonik Vinharje 10, 4223 Poljane Telefon: 04/ 510 73 50, 051 313 732, 041 676 703 E-pošta: stanonikm@siol.net, ljubicastanonik@gmail.com Spletna stran: www.turisticna-kmetija-ljubica.si

PONUDBA

• mleko; • meso (govedina, teletina).

Brdarjeva turistična kmetija Ljubica se nahaja povsem na samem, sredi travnikov in gozdov na začetku Polhograjskih dolomitov, z veličastnim pogledom na Škofjeloško hribovje, Karavanke, Julijske Alpe in Cerkljansko hribovje. Kljub odmaknjenosti od mesta in nadmorski višini, ki meri okroglih 650 m, je dostop do kmetije vedno urejen

po asfaltni cesti iz škofjeloške in ljubljanske smeri. Poleg mirne okolice in svežega zraka turistična kmetija skozi vse leto predstavlja izhodišče za številne možnosti rekreacije. Obiskovalci lahko gredo na kratek sprehod v naravi, malo daljši pohod na Bukov vrh, Pasjo ravan ali pa smučanje na bližnjem Starem vrhu ali na Cerknem. Nudi tudi urejena

prenočišča, praznovanja za zaključene skupine, nedeljska kosila in eko tabore za otroke (za najmlajše in šolske skupine). V letu 2008 je pridobila certifikat ekološke kmetije, kar z drugimi besedami pomeni, da je hrana pridelana in predelana na naraven način. Svojim gostom torej ponujajo domačo hrano – doma pridelano

zelenjavo, mleko in mlečne izdelke (kislo mleko, skuto, maslo), meso (govedino, teletino, ovčetino) ter izdelke iz mesa. Tudi na tej kmetiji brez domačih živali ne gre in pri njih lahko vidite in pobožate konje, krave, teličke, ovce, race, osla, kokoši, petelina in zajce. Gostje lahko za sprostitev pomagajo tudi pri kmečkih opravilih. 9


EKOLOŠKE KMETIJE V OBČINI ŠKOFJA LOKA


EKOLOŠKA KMETIJA

ADAM

Danica Debeljak PO DVOLETNEM PREUSMERITVENEM OBDOBJU V LETU 2014 PRIDOBLJEN EKO CERTIFIKAT

Podlubnik 255/a, 4220 Škofja Loka Telefon: 041 809 191 E-pošta: zofa@siol.net

PONUDBA

• žita: rž, ječmen, pšenica; • krompir; • sadje v sezoni (v primeru dobre letine).

Kmetija Adam je manjša kmetija z več desetletno tradicijo. Leži na obrobju Škofje Loke v vasi Vešter. Gre za manjšo družinsko kmetijo. Obdelujejo približno 2,5 ha njiv in travnikov ter 2,5 ha gozda. Trenutno se na kmetiji ukvarjajo z živinorejo, pridelavo mleka, pridelujejo krompir ter različna žita, pri čemer

so pod ekološko kontrolo le njivske in travniške površine oziroma pridelava žit, krompirja in sadja v Podlubniku, živinoreja in pridelava mleka v Veštru pa sta zaradi onemogočenega izpusta živali konvencionalni. Do leta 2011 je bila celotna kmetija konvencionalna. Leta 2012 pa so

se s prenosom lastništva na mlajšo generacijo lastniki odločili za ekološko kmetovanje in prijavili v postopek certificiranja ekološke pridelave. Prepričani so, da je to edina pravilna usmeritev za manjše kmetije, ki ne morejo konkurirati velikim kmetijam v konvencionalnem kmetijstvu. Trenutne količine

pridelkov prodajajo doma, svojo ponudbo v prihodnosti načrtujejo dopolniti še z drugimi pridelki (sadjem in zelenjavo) oziroma z dodatno predelavo izdelkov (npr. moko iz doma pridelanih žit).

11


EKOLOŠKE KMETIJE V OBČINI ŽELEZNIKI


EKOLOŠKA KMETIJA

PR´ BEŠTR

Kmetija se nahaja v osrčju Dražgoške gore, Bičkove skale, Sv. Križa, Blegoša, Sv. Miklavža, Starega Vrha, Ratitovca ter Triglava. Je na nadmorski višini okoli 800 m. Velikost kmetije je približno 30 ha. Osnovna dejavnost kmetije sta poljedelstvo in živinoreja. Poleg tega se ukvarjajo z dopolnilnimi dejav-

nostmi, kot so peka piškotov, izdelava marmelad, čokolade, sirupov, mazil, mil, rezancev, mlincev in jušnih kroglic. Nabirajo tudi zelišča – divja in gojena ter iz njih izdelujejo različne pripravke za lajšanje različnih zdravstvenih težav. Njihove pridelke in izdelke lahko kupite na njihovem domu in v trgovinah Lo-

Ivo Šmid Dražgoše 30/a, 4228 Železniki Telefon: 040 794 242

ške zadruge. Z veseljem vas bodo prijazno sprejeli na kmetiji.

PONUDBA

• zelenjava: korenje, peteršilj, rdeča pesa, čebula, česen; • suha zelišča (gojena in divja); • mleko in jajca.

13


EKOLOŠKa KMETIJA

Dr. Janez Benedičič

PR’ DEMŠARJI

Na ekološki kmetiji Pr´ Demšarji v vasi Martinj Vrh se ukvarjajo s pridelavo ekološkega senenega mleka. Trajni travniki bogati z raznovrstnimi travami in zelmi ter krmljenje s suhim senom dajejo mleku edinstven okus in višjo kvaliteto. Kmetija leži na pobočjih Koprivnika in Vancovca, kar je pravi izziv za 14

kmetovanje na njunih strmih terenih. Že od nekdaj so bili na kmetiji zapisani mleku, to pa je mladi gospodar Janez še nadgradil v seneno mleko, ki je redkost v slovenskem prostoru. Živali krmijo brez kakršne koli silaže, kar daje mleku svojstven okus. Takšno mleko je tudi bolj zdravo. Kmetija je zavezana ekološkemu kmeto-

Martinj Vrh 24, 4228 Železniki Telefon: 040 886 394 E-pošta: janez@zdravatocka.si Spletna stran: www.zdravatocka.si

vanju. Na kmetiji živijo tri generacije: Janez z ženo Miro, njuni trije otroci in Janezova starša. Vsak se na svoj način trudi, da iz cvetlic na travniku pridejo do kvalitetnega senenega mleka. Kmetija ima tudi ekološke kokoši. Prodaja njihovih pridelkov poteka na njihovi avtomatski tržnici v Železnikih in na sami kmetiji.

PONUDBA

• mleko – seneno (3. leto v preusmeritvi); • jajca.


EKOLOŠKA KMETIJA

PR´ ŠTURM

V vas Potok pridete, ko se peljete skozi Selško dolino proti Železnikom in se povzpnete še 10 km. Vas leži v kotlini pod Blegošem, ki je priljubljena izhodiščna točka za izlete. Sredi vasi na nadmorski višini 800 m stoji kmetija, po domače Pr' Šturm. Je družinska kmetija, ki je v ekološko kontrolo vključena že 13.

leto, sicer pa so ekološko kmetovali že prej. Zaradi strmih površin so njihove možnosti za kmetovanje omejene. Veliko dela je ročnega, zato so pridelki v manjših količinah, a ti toliko bolj kvalitetni. Usmerjeni so v živinorejo in prirejo mleka. Pride-

Stanislav Čemažar Potok 10, 4228 Železniki Telefon: 04/ 514 67 00, 041 895 935 E-pošta: simon.cemazar@gmail.com

lujejo tudi krompir, zelje in ostalo zelenjavo. Omenjeno ponudbo trenutno prodajajo doma. Tudi gozd jim je vir dohodka. Skozi vas teče tudi potok, zato imajo tudi malo hidroelektrarno, kjer pridobivajo električno energijo.

PONUDBA

• zelenjava: zelje, krompir, čebula; • mleko.

15


EKOLOŠKa KMETIJA

PR´ JEMCU

Miran Jemec Davča 25/b, 4228 Železniki Telefon: 04/ 519 60 25 E-pošta: toncka.jemec@gmail.com

PONUDBA

• zelenjava: zelje, krompir in sezonska zelenjava; • govedo (žive živali); • mleko in jajca.

Kmetija Pr' Jemcu leži v zgornjem delu Selške doline v središču vasi Davča. Na kmetiji gospodari Miran Jemec s svojo družino. Glavni dohodek na kmetiji predstavlja les iz domačega gozda. Za les imajo pridobljen certifikat PEFC, ki zagotavlja sonaravno gospodarjenje z gozdom. Na kmetiji obdelujejo 12 16

ha obdelovalnih površin, na katerih pridelajo hrano za živino. Redijo krave dojilje in prodajajo teličke za meso ali nadaljnjo rejo, vsako leto spitajo tudi več prašičev. Do sedaj so meso uspešno tržili preko Loške kmetijske zadruge. Na kmetiji imajo tudi mikro sistem daljinskega ogrevanja na lesno bi-

omaso, preko katerega se ogrevajo domače stavbe ter podružnična šola, cerkev, muzej in župnišče. Sistem deluje na lesne sekance, zmlete iz domačega lesa slabše kakovosti. Jemčevi imajo tudi okrepčevalnico, v kateri se lahko okrepčajo domačini, pohodniki po loški planinski poti ali pešpoti po zgornji Davči ter

kolesarji. Kmetija je tudi izhodiščna točka za pohode na bližnje vrhove Škofjeloškega hribovja, kot sta Blegoš in Porezen.


EKOLOŠKE KMETIJE V OBČINI ŽIRI


EKOLOŠKa KMETIJA

PR´ PELEHAN

Kmetija Pr´ Pelehan se nahaja na pobočju Mrzlega Vrha, ki se dviga nad Žirovsko kotlino. S kmetije je možnost dostopa na Mrzli Vrh z okoli 1000 m višine, s katerega je čudovit razgled na bližnjo in daljno okolico. Kmetijo vodita Doroteja in Anton Seljak, ki sta se zaradi ljubezni do dela in zemlje odločila za 18

ekološko usmerjeno kmetovanje. Ukvarjata se z pridelavo zelenjave, sadja ter z govedorejo in rejo kuncev. Delo na kmetiji opravljata predvsem sama, občasno pa jima pomagajo tudi otroci in vnuki. Pridelke kmetije Pr´ Pelehan je možno kupiti na kmetiji, v jesenskih mesecih pa na tržnici v Žireh in Škofji Loki.

Doroteja in Anton Seljak Mrzli Vrh 1, 4226 Žiri Telefon: 031 278 384 E-pošta: doroteja.seljak@gmail.com

PONUDBA

• sadje: jabolka, hruške, češplje; • zelenjava: radič, korenje, koleraba, krompir, fižol, rdeča pesa, bučke, hokaido buče, kumare, paradižnik, čebula, česen, zelje, repa, peteršilj; • jajca.


EKOLOŠKA KMETIJA

PR´ KAMŠK

Kmetija Pr' Kamšk je ena starejših kmetij v Žireh, ki leži v ravninskem urbanem delu Žirov. Zapisi o njej segajo v leto 1673, ko je bil gospodar Joanes Kamenškin. Od poznejših gospodarjev je treba omeniti še Toneta Sedeja, žirovskega župana od leta 1890 do 1900. Njegov prijatelj Ivan Tavčar je leta 1906 h

Kamšku pripeljal Habsburškega nadvojvodo Jozefa Ferdinanda, od koder so šli naslednji dan lovit divjega petelina v Zalo. Danes se na kmetiji ukvarjajo predvsem z živinorejo, skrbijo pa tudi za športni park ob hiši oziroma oddajajo prostor za piknike, tenis in odbojko na mivki.

Ivo Kavčič Novovaška cesta 18, 4226 Žiri Telefon: 031 615 479 E-pošta: ivo.kamsk@gmail.com

Od kmetijskih pridelkov na njihovem domu v jeseni lahko ponudijo manjšo količino jabolk. Letos so vključili v kontrolo dodatne travniške površine, na podlagi katerih bodo po zaključenem preusmeritvenem obdobju lahko ponudili tudi ekološko mleko in goveje meso.

PONUDBA

• sadje: jabolka; • govedo – v preusmeritvi.

19


EKOLOŠKa KMETIJA

Brigita in Peter Demšar

LIPNIK

Žirovski Vrh 51, 4226 Žiri Telefon: 031 495 453 E-pošta: info@ekokmetija-lipnik.si Spletna stran: www.ekokmetija-lipnik.si

PONUDBA

Žirovski Vrh je hribovje, ki se razteza nad Žirovsko kotlino in leži med dvema občinama, občino Gorenja vas – Poljane in občino Žiri. V bližini kmetije je gozd po imenu Zala, ki ga je opisoval tudi Ivan Tavčar. Med obema vojnama je blizu Žirov potekala meja med Italijo in Jugoslavijo, zato je bila po Žirovskem vrhu zgra20

jena obrambna linija, danes imenovana Rupnikova linija. Domače ime kmetije Pri Lipnik je nastalo domnevno po kakšni veliki lipi na kmetiji ali zaradi lepe lege domačije. Najstarejši podatki o lastnikih so iz leta 1800, vendar domnevajo, da je kmetija še starejša. Dostop do kmetije je iz Žirov po Melcovi grapi,

iz Gorenje vasi preko celotnega hribovja ali iz kraja Smrečje. Površina travnikov in njiv na kmetiji je 5 ha, 26 ha je gozda. Glavna dejavnost kmetije je pridelava zelenjave, 8 let se ukvarjajo tudi z dopolnilnimi dejavnostmi predelave sadja, zelenjave ter peko kruha in peciva, zato je ponudba kmetije zelo pestra.

• sadje: jabolka, hruške, slive, češnje, jagode, ribez, borovnice; • zelenjava: korenje, krompir, kumare, paprika, paradižnik, feferoni, radič, fižol, rdeča pesa, bučke, čebula, česen, zelje, repa, cvetača, sladka koruza, grah, šalotka, redkvica, solata, kitajsko zelje, regrat, zelena, peteršilj, hokaido buče, brstični ohrovt; • bezeg; • žita: pšenica; • pekovski izdelki: pšenični kruh; • sadni izdelki: suho sadje, marmelade, jabolčni sok, sadni sirupi, bezgov sirup, jabolčni kis; • izdelki iz zelenjave: kislo zelje, kisla repa; • jajca.


EKOLOŠKA DOMAČIJA

BLAŽEVC

Germana in Miroslav Pivk Izgorje 5, 4226 Žiri Telefon: 051 684 154 E-pošta: manja.pivk@gmail.com Facebook: ekološka domačija Blaževc

PONUDBA

• sveža jabolka sort rubinola, topaz, luna, opal in merkur; • slovenski avtohtoni česen; • ostala zelenjava: rdeča pesa, korenje. Le 6 km iz Žirov v smeri proti Logatcu, v vasi Izgorje, najbolj južni vasi na Gorenjskem, na 650 m nadmorske višine, leži domačija Blaževc. Kmečka hiša iz leta 1804 in gospodarsko poslopje iz leta 1867 sta spomeniško zaščitena kot profana stavbna dediščina. Danes tri generacije obdelujejo 4 ha sadovnjakov, 0,5 ha njiv in

4,5 ha travnikov. V letu 2010 so se odločili za ekološko pridelavo jabolk in zelenjave. Na 2,5 hektarih površine se razprostira nasad, opremljen s protitočno mrežo, v katerem danes raste preko 6.000 novejših, odpornih sort jablan, sort rubinola, topaz, luna, opal in nova sorta, merkur. Da je bila pri njih že nekdaj prisotna velika

ljubezen do sadjarstva, pričajo mogočna, stara drevesa v travniškem sadovnjaku, kjer najdemo različne stare sorte jablan, pa tudi hruške, češnje, slive, breskve in tudi murvo. Med zelenjavo, ki jo pridelajo na domačiji, je največja uspešnica slovenski avtohtoni česen, ki ga sadijo v jeseni. Pridelki, ki uspevajo na tej

nadmorski višini in v bolj zahtevnih pogojih, terjajo od njih še več vloženega truda, skrbi in ljubezni, a za nagrado ponujajo sadje in zelenjavo, ki ju odlikujeta polnost okusov, pestrost barv, svežina in obstojnost. Ponudbo prodajajo večinoma na domačiji, na bližnjih tržnicah, po dogovoru pa vam naročeno tudi dostavijo. 21


KMETIJE V PREUSMERITVI V EKOLOŠKO KMETOVANJE


2. LETO V PREUSMERITVI

KMETIJA

PRI BOŠTJANOVCU

Gašper Banič Hotavlje 34, 4224 Gorenja vas Telefon: 031 389 306 E-pošta: info@turisticnakmetija.si Spletna stran: www.turisticnakmetija.si

• krompir.

Kmetija Pri Boštjanovcu leži pod vznožjem Blegoša (1562 m) in Slajke (780 m) na Hotavljah v Poljanski dolini. Za ekološko pridelavo so se odločili zaradi majhnosti in razdrobljenosti površin. Kmetija obsega 14,5 ha gozda in 6,5 ha obdelovalnih površin, na katerih se prideluje krma za

živali, nekaj površin pa je zasejanih s krompirjem in zelenjavo. Hlev na prosto rejo z izpustom in dostopom na pašnik imajo živali na voljo skozi vse leto, saj je za dobrobit živali in kvalitetno ekološko meso gibanje živali na prvem mestu. Redijo krave dojilje slovenske avtohtone pasme cika, ob njih pa so

ves čas prisotna teleta, ki pri materah sesajo mleko od rojstva do zakola (do 9 mesecev). V zimskem času živali krmijo izključno s senom in senažo, dodajajo pa sol v obliki lizalnih kamnov. Poleg prodaje krompirja na njihovem domu na kmetiji nudijo tudi apartmaje in prenočišča, ki si jih

PONUDBA

lahko ogledate na njihovi spletni strani www.turisticnakmetija.si. Otrokom bodo z veseljem pokazali živali in stroje na kmetiji, z njihovimi starši pa malce pokramljali.

23


2. LETO V PREUSMERITVI

KMETIJA

PR´ FRJANOVC

Martina Obed Stara Oselica 27, 4224 Gorenja vas Telefon: 040 354 348 E-pošta: tinaobed@gmail.com

PONUDBA

• zelenjava: krompir, fižol, solata, kumare, rdeča pesa, korenje, paradižnik, česen, čebula, zelje, radič, motovilec, repa;

• izdelki iz zelenjave: kisle kumarice, rdeča pesa v kisu;

• izdelki iz gozdnih sadežev oz. plodov: čemaž v bučnem olju, čemaž v oljčnem olju, bezgov sirup.

Kmetija Pr' Frjanovc se nahaja na koncu Poljanske doline v kraju Stara Oselica. Zgodovina kmetije sega v leto 1870, ko sta Miha in Ančka Obed kupila kmetijo. Že takrat in vse do danes kmetija spada med mešane kmetije. Danes se ukvarjajo z govedorejo, rejo škotskega goveda, konjerejo, pridelavo različnih vrst sezonske 24

zelenjave in zelenjave za ozimnico. Martina Obed je prevzela družinsko kmetijo z letom 2012. Pri delu so ji v veliko pomoč partner, brat in mama, otroka pa poskrbita za veselje in večjo motivacijo pri delu. Glede na to, da že vrsto let kmetujejo po ekoloških smernicah, so se ob prevzemu kmetije odločili za preusmeritev v

ekološko kmetovanje. Obdelujejo okrog 11 ha zemljišča, ki se nahaja na višini od 700 do 900 m nadmorske višine. Poglavitni dejavnosti kmetije sta pridelava zelenjave na prostem in predelava zelenjave, v prihodnje pa nameravajo postaviti rastlinjake na 450 m2, kjer bo določen del namenjen vzgoji ekoloških sadik. Od izdelkov

imajo na voljo kumarice in rdečo peso v kisu, bezgov sirup in namaze iz čemaža. Vizija kmetije stremi h temu, da bi sčasoma večino pridelkov in izdelkov prodali na domu. K temu bo pripomogel tudi kmečki turizem, katerega nameravajo odpreti v naslednjih letih.


3. LETO V PREUSMERITVI

KMETIJA

PRI PIKC

Kmetija Pri Pikc se nahaja pod hribom Sveti križ v vasi Kališe na nadmorski višini okoli 700 m. Kmetija je velika okoli 18 ha, od tega je polovica travnikov in njiv, polovica pa je gozda. Na kmetiji se ukvarjajo z rejo goveje živine, pridelavo zelenjave, krompirja, zelja, stročjega fižola in fižola

za zrnje. Na kmetiji sta tudi dva travniška sadovnjaka, kjer rastejo češnje, jabolka, hruške in orehi. Kmetija je v tretjem letu preusmeritve v ekološko kmetovanje. Naslednje leto bodo kupcem ponudili svoje pridelke s certifikatom ekološke pridelave.

Rudolf Habjan Kališe 3, 4228 Železniki Telefon: 041 465 035, 04/ 514 68 18 E-pošta: renata.lotric@gmail.com

PONUDBA

• zelenjava: zelje, krompir, čebula, fižol (stročji in v zrnu).

25


3. LETO V PREUSMERITVI

KMETIJA

STANONIK

Kmetija Stanonik leži v vasi Javorje pod Starim vrhom. Na kmetiji se ukvarjajo z živinorejo. Redijo pretežno krave molznice. Kmetijo vodi Stanonik Marjan, ki kmetuje s pomočjo družine. Z letom 2011 so se odločili za ekološki način kmetovanja. Imajo travniški sadovnjak, večinoma zasajen s starimi 26

sortami jablan (npr. voščenka). Po dvoletnem preusmeritvenem obdobju pričakujejo, da bodo jeseni 2014 pridobili certifikat za sadje, jajca in ekološko pridelavo mleka, s čimer bo kmetija predstavljala vir ponudbe kakovostnega ekološkega mleka.

Marjan Stanonik Javorje 26, 4223 Poljane Telefon: 04/518 80 56 E-pošta: marjan.stanonik@gmail.com

PONUDBA

• mleko; • jajca; • sadje: jabolka, hruške, češnje.


VSAKO SREDO

p o p o ld a n n a Mestnem trgu

I v ŠKOFJI LOK

Info: Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, T: 04/50 60 220, E: info@ra-sora.si, W: www.ra-sora.si


ZDRUŽENJE EKOLOŠKIH KMETOV GORENJSKE Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj

Kontakti: Štefan Dežman, predsednik društva, 051 354 968 Franc Šolar, tajnik združenja, 051 684 155 E-pošta: info@zekg.si Spletna stran: www.zekg.si


Naziv projekta: Pridelovanje ekološke hrane na vrtovih in njivah – Moj eko vrt Nosilec projekta: LAS loškega pogorja Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka Telefon: 04/512 01 31 E-pošta: info@las-pogorje.si, moj.ekovrt@las-pogorje.si Spletna stran: www.las-pogorje.si Partnerji projekta: Občina Škofja Loka www.skofjaloka.si Občina Gorenja vas – Poljane www.obcina-gvp.si Občina Železniki www.zelezniki.si Občina Žiri www.ziri.si Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka www.kgz-skloka.si KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Kranj www.kgz-kranj.si

Izdal: LAS loškega pogorja Vsebinska zasnova in besedilo: Kristina Miklavčič in Samra Šećerović (Razvojna agencija Sora), Ivica Rant (predsednica LAS loškega pogorja), kmetije Fotografije: Polona Mlakar Baldasin (KGZ z.o.o. Škofja Loka), arhiv Razvojne agencije Sora, kmetij in Združenja ekoloških kmetov Gorenjske Oblikovanje: Simon Pavlič, Standart d.o.o. Tisk: Studio Print d.o.o. Naklada: 2.000 kom Junij 2014


Brošura je nastala v okviru projekta »Pridelovanje ekološke hrane na vrtovih in njivah – Moj eko vrt«. Projekt se izvaja ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nacionalnih sredstev in sredstev partnerjev projekta. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Za vsebino brošure je odgovorna LAS loškega pogorja.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Občina Gorenja vas - Poljane

Občina Škofja Loka

Občina Železniki

Občina Žiri

Profile for Simon Pavlic

Ekološke kmetije na škofjeloškem  

Informativna brošura v okviru projekta: Pridelovanje ekološke hrane na vrtovih in njivah - Moj eko vrt

Ekološke kmetije na škofjeloškem  

Informativna brošura v okviru projekta: Pridelovanje ekološke hrane na vrtovih in njivah - Moj eko vrt

Advertisement