Page 1

de

obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk, skal du vælge dig ind på én af fire fagpakker. Derudover har du mulighed for at vælge en række

Tirsdag den 1. februar 2011 fra kl. 17.00 til 19.00 afholdes et åbent hus arrangement på U-Centeret. Her får du mulighed for at møde lærere og elever, samt høre mere omkring opbygningen af 10. klasse her på stedet og dine muligheder.

forskellige tilbudsfag. Inde i folderen kan du læse mere om opbygningen af 10. klasse på U-Centeret.

K O N T A K T U-CENTERET Svanedamsgade 2A 5800 Nyborg Afdelingsleder Henrik Lunde Tlf.: 63 33 70 25 helu@nyborg.dk Besøg vores hjemmeside på: www.u-centeret.dk Hvis du har en smartphone, kan du benytte denne stregkode:

G R O B Y N I R

Udover

2

E

ud.

1

T

se

0

N

skal

2

E

2011/2012

1

C

skoleåret

1

E

Det er i høj grad op til dig, hvordan dit skema for

H U S

0

S

Å B E N T

2

S

2011.

A

[DET ER DIT VALG]

Hvis du vil i 10. klasse, skal du tilmelde dig senest 1. marts

10.

L

information.

K

tlf.: 63 33 70 25 eller aflægge skolen et besøg for nærmere

.

velkommen til at kontakte afdelingsleder Henrik Lunde på

0

dig til UU-vejlederen på din skole. Du er også meget

1

Har du spørgsmål vedrørende U-Centeret, kan du henvende

U - C E N T E R E T

P R A K T I S K E I N F O R M A T I O N E R


H V I S D U V Æ L G E R U - C E N T E R E T, V I L D U

H VA D E R FA G PA K K E R ?

Blive en del af et ungdomsmiljø og møde jævnaldrende kammerater.

Samfundspakken, Mediepakken, Erhvervspakken og Kreapakken.

Arbejde med IT som en naturlig del af alle fag.

Vælg ud fra dine interesser og din uddannelsesplan.

Få bedre kendskab til ungdomsuddannelserne.

Fordybelse.

Blive fagligt dygtigere.

Fokus på fremtiden.

Få disse obligatoriske fag: Dansk, engelsk og matematik.

6 ugentlige lektioner.

Få tilbudt mulighed for støttetimer i dansk, engelsk, matematik.

Personlig udvikling.

Få mulighed for at vælge: Tysk, fransk, spansk og fysik/kemi.

Kombinere de prøveforberedende fag med en bred vifte af tilbudsfag.

Få sundhed og motion minimum 2 timer om ugen.

D U K A N F O RV E N T E

Der vil blive et fælles introforløb og en introtur.

At du deltager aktivt og positivt i undervisningen.

Du vil få 1 uges obligatorisk brobygning med mulighed for ekstra brobygning og praktik.

At du samarbejder og er socialt indstillet.

At du møder HVER dag - OG til tiden!

At du møder velforberedt til undervisningen.

At du melder afbud til skolen, hvis du er syg.

At du tager din tørn, når fælles opgaver skal løses.

Du skal arbejde projektorienteret frem mod synopseprøverne.

Du skal på skolerejse (valgfrit).

Du skal lave OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave).

Det forventes at du tager prøver i alle fag.

Terminsprøver i januar 2012.

HVOR MANGE TIMER SKAL JEG GÅ I SKOLE?

Du skal i gennemsnit have minimum 28 lektioner om ugen.

Super engagerede lærere.

Du skal vælge én fagpakke.

Februar

Marts

Maj

IE R LÆ

S

E

F

F E K S Å P

April

E

R U T IE D T S

T

S

E

K

U

I-

M R

LE

Januar

E R S IE K E R K I S F A T M LI E G N

R

V R P IN

E F O

December

JU

B O R B

November

S

R

N G Y

Å R E T F E

Oktober

IE

IN

F S R

R U T O R T IN

September

Ø

G

R E

T R TA S LE O K S

August

E

IE

KØREPLAN FOR SKOLEÅRET

R

Respekt, ansvar og medindflydelse.

U

Du får rullende skemaer, der indretter sig efter indholdet i faget.

T

G

Fleksibelt undervisningsmiljø.

A

R

At du tilbydes et højt aktivitetsniveau.

/P

O

Deltage i 4 ugentlige timers lektiecafe.

H VA D F O RV E N T E S A F D I G ?

S

H VA D V I L D E R S K E ?

Folder 2011  
Folder 2011  

Information vedr. U-Centeret