Page 1

N책r stressen rammer og dit sind f책r skrammer fotografier og tekst af Simone Julie Jacobsen


Når stressen rammer og dit sind får skrammer af © Simone Julie Jacobsen Design, grafik og tilrettelæggelse Simone Julie Jacobsen Gyldendal Bogklub ISBN: 978-69-67534-54-2 Printet i Danmark 2011


Forord Når stressen rammer og dit sind får skrammer er en visuel fortælling om de følelser, som sygemeldte med stress lider under. Der er abstrakte billeder, der fortæller noget om triste tanker og ensomhed. En modløshed, hvor tårerne triller ned ad kinderne. Den indre uro og følelsen af magtesløshed spredes i kroppen. En manglende lyst til alting og trætheden overmander en. Et mylder af tanker, der får en til at gå søvnløs rundt. Nogle føler måske det er svært at få sat ord på alle disse følelser. Denne bog skal være med til at få sat ord på følelserne, når man lider af stress. Det er også et ønske om at andre, som pårørende, måske bedre kan forstå den stressramtes følelser. Det er måske ikke alle, der vil kunne føle at fotografierne er med til at skabe forståelse på grund af deres abstrakte natur, idet oplevelsen af hvert fotografi er individuel.. Mit håb er dog, at du vil kunne få sat ord på det at være stresset gennem disse fotografier. Måske i samvær med din psykolog, din stresscoach eller en af dine nærmeste. Det vigtigste er at få talt om det og mærke livet igen. Simone Julie Jacobsen fotograf

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

Når stressen rammer og dit sind får skrammer  
Når stressen rammer og dit sind får skrammer  

Eksamensprojekt i Digital Æstetik. Fotografisk bog, der forsøger at visualisere følelsen af stress. Et fiktivt produkt. Fotograferet af © Si...

Advertisement