Page 1

Voorbij de berg voorbij projecten Simone de Groot 2007-2009


Voorbij de berg voorbij 2007 De Vishal, Haarlem


Voorbij de berg voorbij, 2007, De Vishal, Haarlem, beeldengroep achterwand

Bij de berg voorbij, 2007, Grote of Sint Bavokerk Haarlem, gelijk jdige tentoonstelling beelden


Nonnenberg, 2008, Engelmunduskerk, Velsen


Placing Traces, 2008, Bakenesserkerk, Haarlem i.s.m. Willemijn Faber


Placing Traces_Kleine zaal, 2009, dak Vishal en Bavokerk, Haarlem, i.s.m. Willemijn Faber


Allerzielen Alom (een ini a ef van Ida van der Lee) 2009, Begraafplaats De Biezen, Santpoort-Noord i.s.m. Willemijn Faber


Laaghangende bewolking, 2008 Ateliers 1959-197, Heemstede, ism Willemijn Faber

Roze wolken, 2009, Ar & Amici ae, Amsterdam


Winterslaap of de reis van de lichtgevende kastanjes, 2009, Lich abriek, Haarlem

Art projects Simone de Groot 2007-2009  

Portfolio art projects Simone de Groot in the years 2007-2009