Page 1

Willemijn Faber & Simone de Groot

Willemijn Faber Simone de Groot TP_2008,& installatie Tracing Places

Placing Traces

1


TRACING PLACES Voor het project Tracing Places in Haarlem (nov. 2008) werden kunstenaars uitgenodigd om te reageren op de geschiedenis en monumenten van Haarlem. De kunstenaars reageerden met hun werk op bijzondere historische plekken en voegden tijdelijk een nieuwe, eigen laag toe. In het kader van deze kunstmanifestatie maakten Simone de Groot en Willemijn Faber samen een ruimtevullende installatie in de Bakenesserkerk in Haarlem. Zij hebben het thema Tracing Places voor de gelegenheid letterlijk vertaald als het overtrekken van een plek. Ze leggen als het ware een velletje transparant papier over het interieur van de kerk en trekken dat over met witte elastieklijnen. Die lijnen zijn bevestigd aan bestaande punten in de kerk; van eeuwenoude kolommen, balken en kroonluchters naar later toegevoegde haakjes, schroefoogjes en elektriciteits-kabels. Zo brengen de kunstenaars de aandacht naar naar de letterlijke aanknopingspunten uit de geschiedenis en verbinden zij verschillende eeuwen met elkaar.

2


3


De installatie vormt een interieur in een interieur. Het web van witte draden vormt een nieuw gewelf, dat reageert op het originele rode tongewelf. De ingreep verbeeldt de veranderende functie van de kerk: het rode tongewelf overkapte de kerkgangers, het witte lijnenspel waakt over de kunstgangers. De Groot en Faber maakten eerder een try-out voor dit werk. Bij de voormalige buitenplaats Meer en Berg in Heemstede verbonden zij met elastieklijnen de binnenruimte van het koetshuis, via de ramen, met de eeuwenoude bomen op het landgoed.

PLACING TRACES Als vervolg op de installatie in de Bakenesserkerk gaan Simone de Groot en Willemijn Faber in de nabije toekomst meer van deze sporen uitzetten, zowel binnen als buiten. Zo willen zij cultureel erfgoed in kaart brengen en het verleden met het heden verbinden. Daarnaast onderzoeken zij het architectonische en ruimtelijke effect van de lijnen in relatie tot de binnen- en buitenomgeving. 4


5


REACTIES PERS EN PUBLIEK “Wat er in de Bakenesserkerk te zien is, mag je magistraal noemen. Haarlem is uitgeroepen tot Cultuurstad van het jaar, en hier begrijp je waarom. Willemijn Faber en Simone de Groot maken een installatie met witte lijnen, de kerk in zichzelf gespiegeld en tegelijkertijd uitvergroot.” (Haarlems Dagblad, 3 nov. 2008) “Zo bescheiden en tegelijk onvermijdelijk.” (bezoeker) “Een zacht gespannen spansel, dat je bij betreding omhult als een gebied dat oneindig is en zoveel lagen heeft, die immer en zonder ophef tot je komen.” (bezoeker) “Het werk nodigt uit tot verder nadenken, peinzen en dromen.” (bezoeker) “Een subliem en groots werk.” (bezoeker) “Indrukwekkend en ontroerend.” (bezoeker)

6


7


SIMONE DE GROOT studeerde in 1993 af aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch met beelden van textiel en andere materialen. Textiel is sindsdien een constante gebleven in haar werk, dat zich ontwikkelde van figuren tot ruimtevullende installaties. Zo maakte zij in 2004 de installatie ‘Nest’, waarbij haar volledige atelier werd ingepakt in donzig fiberfill. In 2007 kwam daarop een vervolg met de installatie ‘Voorbij de berg voorbij’ in de Vishal; een belevingskunstwerk bestaande uit een wit berglandschap van fiberfill, getekende bergen en een ondersteboven hangende kanten kerk. De Groot heeft haar atelier in het Kunstfort bij Vijfhuizen, een gerestaureerd fort uit de Stelling van Amsterdam.

8


WILLEMIJN FABER studeerde in 2004 af aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch met keramiek en fotografie. Met name porselein vormt een belangrijk element in haar installaties. Daarnaast werkt zij met andere materialen, zoals textiel en kunststof. Haar werk laat je nadenken over wat waardevol is en wat waardeloos, en wanneer het één overgaat in het ander. Het bevindt zich vaak op dit dunne grensvlak. Het werk van Willemijn Faber is regelmatig geexposeerd, onder andere in de Vishal in Haarlem, het SM’s in Den Bosch en bij Ateliers195-197 in Heemstede. Faber is tevens werkzaam als curator en organisator bij de Kunstlijn Haarlem en Ateliers 195-197.

9


fotocredits p. 1 p. 2 & 3 p. 4 & 5 p. 6 & 7 p. 8 & 9 p. 10

Edwin Roelofs Nils van Houts Willemijn Faber Edwin Roelofs Edwin Roelofs Willemijn Faber

(c) Willemijn Faber en Simone de Groot, nov 2008 http://nl.youtube.com/watch?v=_C_cTHBcCxs http://nl.youtube.com/ watch?v=t_7lalEAkXg&feature=channel_page www.willemijnfaber.nl www.simonedegroot.nl

10

Tracing Places_Placing Traces  

portfolio art project Willemijn Faber & Simone de Groot in the Bakenes church in Haarlem (NL), november 2008.

Advertisement