Page 1

Verstilling, schoonheid, natuur en troost opdrachten 2006-2012

Simone de Groot


Verstilling, schoonheid, natuur en troost opdrachten 2006-2012

Simone de Groot


Installa e “Twee koningskinderen” Kuns ort bij Vij uizen, deel 1, maart 2006 Het eerste deel van mijn installa e “Twee koningskinderen” op het Kuns ort bij Vij uizen is een tekst op de genieloods. Het tweede deel van de installa e is een beeld van een gesluierd kind, dat een zegenend gebaar maakt. Het beeld staat op een 7 meter hoge mast aan de overkant van de fortgracht en zal door zijn aluminiumkleur het zonlicht weerkaatsen. De kleur refereert aan de kleur van de genieloods. De tekst op de loods is het eerste couplet uit het Middeleeuwse lied van Twee koningskinderen: Het waren twee koninghs kindren, Sy hadden malkander soo lief; Sy konden by malkander niet komen, Het water was veel te diep. Het lied gaat over twee kinderen die van elkaar houden, maar van elkaar gescheiden zijn door een diep water. Het lied gaat over twee kinderen die van elkaar houden, maar van elkaar gescheiden zijn door een diep water. Het meisje steekt kaarsen aan, als lichtbaken voor de jongen om op te zwemmen. Ik werd vooral getroffen door het naar elkaar toe reiken, over het water heen contact maken. De bele ering is gedaan door Eccolo uit ‘s Gravenmoer, die ook de huiss jlbele ering op het Kuns ort hebben aangebracht.


Installa e “Twee koningskinderen� Kuns ort bij Vij uizen, deel 2, mei 2006 Deel twee van de installa e bestaat uit een aluminiumkleurig beeld van een gesluierd kind dat een zegenend gebaar maakt, en torent op een 7 meter hoge mast als een beschermengel boven het fort uit. Het beeld schi ert in de zon en staat met gezicht en arm gericht naar de bijbehorende tekst op de genieloods aan de overkant van het water. Op de loods is een fragment uit het lied van de twee koningskinderen te zien. Dit werk gee goed aan welk belang de situering van mijn werk hee . Het werk strekt zich uit buiten de beelden zelf. De objecten in mijn installa es gaan door hun zorgvuldige plaatsing een rela e aan met elkaar en de omringende ruimte. Deze installa e legt een verbinding over het water heen tussen het fort en de genieloods. De polyester bekleding van het beeld en de mast met betonvoet zijn gemaakt door beeldend kunstenaar Kees Hoogendam uit Zwolle.


“Twee koningskinderen”, i.o.v. Kuns ort bij Vij uizen, 2006 foto’s: Nils van Houts


Installa e Gevelbeelden Galerie Help u zelven, Winterswijk , 2007 Uit het persbericht: In opdracht van Galerie Help u zelven maakte kunstenares Simone de Groot twee beelden voor aan de gevel van het historische pand in Winterswijk. Carla Aalberts van de galerie vroeg haar een gevelbeeld te maken dat niet alleen als boegbeeld voor de galerie zou dienen, maar dat ook verwijst naar de tex ele oorsprong van het pand. Die oorsprong ligt bij de in 1900 opgerichte “Coopera eve Winkelvereeniging Help u zelven” met de leden uit de “Algemeene Nederlandse Wevers- en Spinnersbond”. Simone vond haar muze in een tex elarbeidster gewikkeld in een omslagdoek en maakte een verabstraheerde vrouwenbuste die vanaf de eerste verdieping van de galerie naar beneden kijkt. De beelden zijn vervaardigd van roomwit gespoten polyester en zijn gerealiseerd en geinstalleerd in samenwerking met Kees Hoogendam, beeldend kunstenaar uit Zwolle.


Gevelbeelden, i.o.v. Galerie Help u zelven, Winterswijk , 2007


Allerzielen Alom Haarlemmermeer, begraafplaats Zwanenburg, 2011 “Mag ik u uit de grond van mijn hart bedanken voor dit fantas sche cadeau? Het klinkt misschien gek, maar zo voelt het. “ Dit citaat van een nabestaande en bezoekster aan Allerzielen Alom in Zwanenburg tekent de sfeer én de impact van een Allerzielen Alom viering. Sinds 2005 wordt dit project van beeldend kunstenaar Ida van der Lee op diverse plaatsen in Nederland georganiseerd rond de eerste week van november. In 2011 gaven ini a efnemers Joke Rood en Anne-Marie Corman van Pier K en beeldend kunstenaar Simone de Groot voor het eerst mensen in Haarlemmermeer de gelegenheid hun doden te herdenken. De nadruk ligt op het geleefde leven, niet op verlies en rouw. Allerzielen Alom wil “de doden niet verzwijgen, maar vieren om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben.” Voor en met nabestaanden ontwikkelden kunstenaars nieuwe vormen en nieuwe rituelen van herdenken. Par cipa e en interac e zijn sleutelbegrippen bij een Allerzielen Alom ritueel. De begraafplaats in Zwanenburg werd door middel van verlich ng, vuur, warme drankjes, beeldende kunst en klank omgetoverd tot een gastvrije en serene ontmoe ngsplaats voor nabestaanden van overal en alle gezindten. Allerzielen Alom komt tegemoet aan de behoe e van veel mensen om vorm te geven aan rituelen rondom de dood. De kerk is niet meer voor iedereen de plaats om hun doden te herdenken. Allerzielen Alom vervult een lacune, die ontstaan is door de ontzuiling en gee nieuwe betekenis aan bestaande herdenkingsrituelen. Dat het project duidelijk in een behoe e voorziet blijkt uit voorgaande edi es van dit project: In de afgelopen jaren hebben naar scha ng 70.000 mensen deelgenomen aan vieringen die geïnspireerd zijn door het concept van Allerzielen Alom, waarbij de kunst als motor van de verbeelding wordt ingezet. ar s ek leider: Simone de Groot zakelijk leider: Joke Rood, Pier K bedenker en supervisor Allerzielen Alom: Ida van der Lee

Inrich ngsplan Allerzielen Alom begraafplaats Zwanenburg 2011


foto’s: Nils van Houts

Namen zingen bij de vuurcirkel

interac ef - ritueel - muzikaal

Entree

gastvrij - warm - welkom Gidsen ofwel gastvrouwen en gastheren zijn onmisbaar binnen Allerzielen Alom. Bij de poort worden bezoekers direct welkom geheten door twee ritueel begeleiders van Adamas inloophuis. Zij geven iedereen een verlicht tasje mee, als symbool van degene die men deze avond met zich meedraagt. Kinderen kregen een beschermengeltje (van Dunweg) kado.

© Allerzielen Alom / Ida van der Lee © Beschermengel: Dunweg uitvaartzorg

Zangers staan bij een vuurcirkel, van waaruit een kolom van rook langzaam omhoog kringelt. Om de vuurcirkel staat een kring van boomstammen opgesteld waarop bezoekers plaatsnemen. Bezoekers schrijven de naam van een overledene op een brie e. Een gastvrouw gee het aan de zangers, die de naam a capella zingen, als een mantra. De zang in Zwanenburg werd gedaan door cursisten Zang van Pier K, opgeleid en begeleid door zangeres Daphne Questro. De vuurcirkel is ontworpen en wordt gestookt door kunstenaar Reinier Kurpershoek. Hij stookt het vuur zorgvuldig, opdat er nauwelijks vlammen zijn maar wel rus g ops jgende rook. De gezongen namen s jgen met de rook op naar boven. Het weerklinken van de namen is een ontroerende en spirituele ervaring.

© Allerzielen Alom / I. van der Lee/ Daphne Questro /Reinier Kurpershoek


Tafelen

schoonheid- interac ef - herinnering ‘Tafelen’ is een se ng waar de doden aan een 8 meter lange tafel bij fonkelend glaswerk en kaarslicht kunnen dineren. Bezoekers worden uitgenodigd uitspraken over eet- en tafelgewoontes van de overledenen op een brie e te noteren. Kunstenares Eline Pullen schrij de spreuken met keramieks op een leeg bord, dat daarna tafel gezet word. Zo raakt de tafel in de loop van de avond steeds voller met ‘gasten’. Aan het einde van de avond kunnen de nabestaanden hun bord tegen kostprijs mee naar huis nemen.

© Allerzielen Alom / Eline Pullen en Ida van der Lee

Breiende vrouwen

ac ef - verbindend - vrolijk Onder het toeziend oog van twee oudere breiende dames in een filmprojec e, worden bezoekers uitge-nodigd ‘voort te breien op wat de vorige genera e hee opgezet’. Er kan met 4 personen tegelijk worden gebreid aan een breiwerk dat in 2009 is gestart. Praten en breien is het spreekwoord en jdens het breien komen verhalen over oma’s, tante’s en moeders vanzelf naar boven. Dit lichtvoe ge ritueel raakt aan een universele ervaring. Het is een ode aan de moederfiguur.

© Allerzielen Alom /April Bergvik


Lapjestent

Over de doden niets dan goeds

schoonheid- interac ef - herinnering

ritueel- interac ef - herinnering

Kunstenaar Saskia Laurant kan geen afscheid nemen van haar oude kleren en daarom maakte ze er een tent van. Met een lichtje erin is het op de begraafplaats vanuit de verte al een bijzondere verschijning. Dichterbij gekomen blijkt dat je binnen mag komen. Hier gaan de verhalen al gauw over welke kledingstukken bij jouw oma zouden passen. Of wat droeg je vader of buurvrouw eigenlijk graag. Bij de tent ligt een verzameling van lapjes waaruit gekozen kan worden. Je mag het koesteren en meenemen of juist loslaten door het in de heg te hangen.

“Over de doden niets dan goeds”, zo luidt het gezegde, maar wat te doen met de schaduwkanten van iemands leven? In dit ‘monument voor onvertelde verhalen’ kunnen mensen een plek vinden voor de pijnlijke of onderbelichte herinneringen aan een overleden dierbare. Bezoekers voegen -met onzichtbare inkt op doorzich g tape- hun eigen verhaal toe aan een fysiek web van andere onvertelde verhalen. De verhalen in dit web zijn alleen leesbaar wanneer de bezoeker er met een speciale lamp op schijnt. Bezoekers kunnen al lezend, ontdekkend en wellicht herkennend, door dit fragiele en jdelijke monument dwalen.

© Allerzielen Alom /Saskia Laurant

© Allerzielen Alom /Roselyne van der Heul


Uitvoering kunstwerk ‘t Heem, Hoofddorp, juni 2012 Uit het persbericht: Monnikenwerk moderne merklap op elf meter muur Op dinsdag 12-06-2012 start beeldend kunstenares Simone de Groot met de uitvoering van een 11 meter lange muurtekening in wooncomplex ‘t Heem aan de Van den Berghlaan in Hoofddorp. Het complex van Ymere kreeg een nieuwe entree en galerijluifels, ontworpen door Woltjer Berkhout Architecten. Ymere gaf Simone de Groot de opdracht om in samenspraak met de bewoners een kunstwerk in de nieuwe entree te realiseren. Simone vroeg de bewoners naar hun ul eme ‘thuisgevoel’: waar kijkt u naar uit als u naar huis gaat? Uw fijne bank, een lekker kopje koffie of uw huisdier…? De antwoorden zijn verwerkt in een 11 meter lange muurtekening, opgebouwd uit kleine kruissteekjes in 6 felle kleuren. De kruisjes en de symmetrische opbouw van de tekening verwijzen naar de ouderwetse geborduurde merklap. Centraal in het midden plaatste Simone een woordzoeker. De speciaal voor de bewoners vervaardigde puzzel bestaat volledig uit woorden die met hun thuisgevoel te maken hebben.


Uitvoering kunstwerk ‘t Heem, Hoofddorp, juni 2012 i.o.v. Ymere Hoofddorp

Extra opdrachtje entreehal, ook ontworpen in par cipa e met de bewoners.


Deelnemende bewoners bij ‘hun’ tekening

Uitvoering kunstwerk ‘t Heem, Hoofddorp, juni 2012 i.o.v. Ymere Hoofddorp


(Bij het samenstellen van dit boekje waren er helaas nog geen professionele foto’s van het eindresultaat beschikbaar.)


Proeven op schaal 1: 1 in atelier

Herinrich ng s ltecentrum Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp, uitvoering sept. 2012 In september 2012 staat de uitvoering gepland van de kuns nbreng en nieuwe inrich ng van het s ltecentrum van het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. Simone de Groot ontwierp op verzoek van de Dienst Geestelijke Verzorging een totaalbeleving van kunst, poezie, licht en vilt. Uitgangspunt is het ter inspira e meegegeven gedicht “Onder de appelboom” van Rutger Kopland. Het centrum wordt getransformeerd tot een ruimte die de gebruiker rust, troost en vers lling biedt. Men kan er gedichten lezen, mediteren/ in s lte zi en, converseren en zijn/haar zorgen in het gedachtenboek opschrijven. Bij vertrek kan men een gedicht en een kiezelsteentje met bemoedigende woorden uitzoeken om mee te nemen, voor zichzelf of een ander. In de nieuwe ruimte worden principes van de zogeheten “healing environment” meegenomen. Inspelend op de golvende wanden van het s ltecentrum zijn er zoveel mogelijk ronde vormen gebruikt. Voor deze opdracht wordt samengewerkt met Barry Klik meubelmaker uit Zwanenburg, Clemens Lichtadvies uit Hillegom en Studio Licht & Zinnig uit Hillegom.


lamp

boomstam

boomstam

Maque e en pla egrond Defini ef Ontwerp S ltecentrum

Verstilling, schoonheid, natuur en troost  

Portfolio commissions Simone de Groot 2006-2012

Verstilling, schoonheid, natuur en troost  

Portfolio commissions Simone de Groot 2006-2012

Advertisement