Page 1

DECEMBER 2017 Nr. 180

Niels Erland Nielsen driver sin virksomhed på Orø. Han er autoriseret kloakmester.

Kloakmester på Orø: Advarer husejere mod fusk Af Simon Bordal Hansen Der er for alvor gang i kloakarbejdet rundt om på øen. Men en af entreprenørerne frygter, at adskillige husejere er udsat for byggefusk. "Kloakarbejde må kun udføres af en autoriseret kloakmester. Det er ikke nok, at en autoriseret mester skriver under på, at installationen er korrekt udført. Alle de folk, som har været med til at lave installationen, skal være ansat i kloakmesterens virksomhed. Eller også skal medarbejderne være hyret ind i virksomheden på en kontrakt." Det er lige den sammenhæng, som gør, at Niels Erland er sikker på, at

adskillige installationer på øen ikke laves efter reglerne. "Arbejdet kan måske være lavet helt korrekt, men husejeren kan komme noget så alvorligt i klemme, hvis han ikke kan dokumentere, at kloakarbejdet også er udført af den kloakmester, som skriver under på installationen. Man kan risikere at hele anlægget skal graves frit, så arbejdet kan kontrolleres. Det er en kostbar affære", siger Niels Erland. Niels Erland siger til Orønyt, at han har konkrete eksempler på, at der laves kloakarbejder på øen, som ikke følger kravene om, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

"Det eneste du faktisk må gøre selv, er at grave ud. Men også udgravningen skal godkendes af kloakmesteren. Det kan jo være, du ikke har stampet jorden godt nok, så rørene synker efter nogle år." Også den autoriserede mester kan komme i klemme. Det bringer Danske Kloakmestres blad, Faktuelt, artikler om. Både bøder og fængsel er kommet i spil, hvis kloakmesteren har misbrugt sin autorisation. Inde i bladet kan du læse, hvad auditør John Pedersen fra Byggeriets Kvalitetskontrol svarer på fem simple spørgsmål om at anlægge en lovlig kloak. Læs mere side 7

MASSIVT FLERTAL PÅ ORØ FOR NYT FLERTAL I BYRÅDET, SIDE 5 OPDAG ADVENTUREKLANEN, SE MIDTERSIDERNE SKOVHAVEN PÅ HESTEBEDGÅRD BYGGER DRIVHUS, SIDERNE 10 & 11


Friske kræfter i redaktionen og kalenderen delt ud gratis Pris og løssalg Husstandsomdeles gratis. Redaktion og kontakt Udgives af foreningen Orønyt. Simon Bordal Hansen, ansvarshavende. Adresse: Bygaden 72, Orø. Tlf. 5916 1674 / 2298 1674. redaktionen@oroenyt.dk Hjemmeside: www.oroenyt.dk Tryk Lasertryk A/S Oplag og distribution 1.000 eksemplarer. Omdeles til alle helårs husstande på Orø og sommerhuse, som ønsker det. Artikler og læserbreve Læserbreve og artikler skal handle om et emne, der konkret handler om Orø. Annoncer annoncer@oroenyt.dk eller telefon 2298 1674. Vi kan hjælpe dig med at sætte din annonce op. Annoncepriser eks. moms 1/8 side 200,1/4 side 400,1/2 side 800,1/1 side 1.400,Placering på forside eller bagside tillæg 200,Se alle annonceformaterne og priser på www.oroenyt.dk Foreningen Orønyt Bestyrelsen er: Redaktør: Simon B. Hansen Kasserer: Henrik Persson Sekretær: Jens Johan Dahlkild Revisor: Lene Hansen CVR-nummer Foreningens CVR er 33789572 Næste blad Udkommer 10. februar og deadline er 20. januar. Nr 182 udkommer 7. april og deadline er 17. marts. Nr 183 udkommer 26. maj og deadline er 5. maj. Med det særlige SOMMER tillæg. Se mere på www.oroenyt.dk

Af Simon Bordal Hansen Redaktør, Orønyt I sidste nummer af Orønyt efterlyste vi friske kræfter til redaktionen. Og det kom der noget godt ud af. Vi har nu fået et par nye skribenter med i gruppen bag bladet. Det er vi glade for! Og der er stadig god plads til yderligere aktive - til tekst, billede eller noget helt tredje. Butikken lukkede Orønyt mistede sin gode servicebutik, da Øbutikken drejede nøglen om 1. november. Det var ellers her, læserne nemt kunne komme i kontakt med bladet - lige fra at betale støtte-kontingent til at købe kalendre og plakater eller at fortælle om manglende levering. Så vi savner vores Ø-butik! Overskud og gratis kalender Det mærkede vi ikke mindst, da vi skulle lave Orøkalender 2018. For hvor skulle vi sælge den? Det er lidt af et administrativt apparat, hvis kalenderen skal sælges i små portioner fra flere steder. Vi løste den gordiske knude ved at forære kalenderen væk. Den blev delt gratis ud flere steder på øen den 3. december. Tak til de mange, som har leveret billeder til kalenderen. Lige nu har bladet er rimeligt overskud, og derfor vil vi gerne give læserne noget ekstra tilbage - den gratis kalender. Om det også er muligt næste år, må økonomien afgøre. Bladet har efterhånden en lille og tryg formue, men vi er jo ikke sat i verden for at ophobe penge. Så når vi

VI ØNSKER LÆSERNE OG ANNONCØRERNE EN GLÆDELIG JUL! Alle os, der står bag Orønyt 2

vurderer, at det kan bære, bruger vi af bladets overskud til at publicere andet end bladet - det skal bare handle om vores allesammens ø. Vi gør klar til foråret Når vi runder årsskiftet, gør vi klar til et nyt år med Orønyt. Vi lægger planer for 2018 og de seks blade, som skal komme. Vi forbereder også årets to særlige aktiviteter Sommermagasinet og Orøkalender 2019. Sommermagasinet udkom i sommers i stort ekstra oplag - vi trykte 3.500 eksemplarer. De blev delt ud på hele øen, og DagliBrugsen fordelte over 2.000 blade til øens gæster. Traditionen med at bruge Orønyt som øens Sommermagasin vil vi følge op på i 2018. Vi vil styrke magasinets redaktionelle stof, og på den måde være med til at bære den gode fortælling om Orø ud til øens gæster. Det glæder vi os meget til! Tak for 2017 - vi glæder os til ses i 2018!


3


clay annonce

4


Orø stemte for et nyt flertal Af Simon Bordal Hansen Der er massiv opbakning på Orø til byrådets nye flertal og den nye borgmester. I hvert fald når vi nøjes med at tælle stemmer. På Orø har borgmester Christina Hansen og hendes byrådsflertal næsten 72% af stemmerne bag sig. Venstres nedtur fortsætter Venstre fik et skidt valg og samler nu færre stemmer end partier som SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Partiets siddende borgmester, Søren Kjærsgaard, formåede kun at samle 16 stemmer på øen. Lokale kandidater Tre helt lokale kandidater stillede også op, og det blev belønnet af vælgerne. Bedst gik det for Martin Schwartz-Gjedsted, Socialdemokratiet, skarpt fulgt af SFs Jens Bloch og den helt nye mulighed, Simon Drost med listen Fritænkerne. Stemmeprocenten Stemmeprocenten faldt en lille smule i forhold til valget i 2013. Den gang var den på 75,5%, mens den i år nåede 74,8%. Det er dog stadig én procent over gennemsnittet for hele Holbæk Kommune.

Martin fik 43 lokale stemmer Martin Schwartz-Gjedsted stillede op som lokal Orø-kandidat for Socialdemokratiet. Det gav bonus; Martin fik flere personlige Orø-stemmer end nogen anden lokal kandidat på stemmesedlerne. Martin blev dog ikke valgt ind i byrådet i denne omgang.

Simon trodsede valgguderne Simon fik 14 personlige stemmer på Orø og 17 hvis man tæller tre listestemmer med. Simon Drost trodsede valgguderne, da han dannede sin liste Fritænkerne lige op til kommunevalget. Men en meget aktiv valgkamp med masser af valgmøder fik introduceret den nye politiske profil i Holbæk Kommune. På Orø er Fritænkerne nu større end Radikale, Konservative og Alternativet! I rene tal blev det til i alt 14 personlige stemmer på øen til Simon Drost. Jens Bloch nåede begge sine mål Jens Bloch havde et klart mål med at stille op for SF. Han ville trække stemmer til SF og helst ikke blive valgt selv. Begge dele lykkedes. SF tidoblede stemmetallet - stemmer der ser ud til at være hentet fra Enhedslisten. Med 40 personlige stemmer er Jens Bloch næsten i top på listen over de personlige stemmer på Orø.

5




6


Klokkeklare regler om kloakering

Spørgsmål: Må man få én, der kan lave kloak, til at lave den, og så få en autoriseret kloakmester til at ´´skive papir´´? Svar: Nej , arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmestervirksomhed, og en kloakmester kan kun færdigmelde arbejde, der er udført af ham selv eller ansat personale.

Der er ingen tvivl i lovgivningen, når det gælder kloak. Kun en autoriseret kloakmester må lave kloakarbejde. Og han skal være direkte ansvarlig for det arbejde, der laves. Altså ikke noget med at skrive på papirer for andres arbejde.

Spørgsmål: Må en autoriseret kloakmester få et andet firma til at lave kloak og så selv ´´skive papir´´? Svar: Nej , arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmestervirksomhed, og en kloakmester kan kun færdigmelde arbejde, der er udført af ham selv eller ansat personale.

Er du i tvivl, kan du se mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, www.sik.dk og hos Byggeriets Kvalitetskontrol, www.byggekvalitet.dk.

Spørgsmål: Hvordan må en autoriseret kloakmester få hjælp fra et andet firma til at hjælpe sig, så loven er overholdt ? Svar: En kloakmester kan indleje personale til at hjælpe sig med at udføre arbejdet. I disse tilfælde skal der indgås en lejeaftale, hvoraf det fremgår, at det er den nævnte kloakmester, der bærer ansvaret for det arbejde, der udføres. Det er således den kloakmester, der indlejer personale, der skal instruere medarbejdere og føre nødvendigt tilsyn med arbejdets udførelse.

Vi har spurgt John Pedersen fra Byggeriets Kvalitetskontrol, hvor grænserne går. Her kan du læse hans svar: Spørgsmål: Må man selv lave kloak som privat person på egen grund ? Svar: Kun hvis der er tale om bortledning af regnvand til faskine på egen grund, - reglerne for etablering af faskiner skal overholdes. Alt andet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

7


LÆSERNE SKRIVER

Tak for valget Hej Orø. Ja, så er kommunalvalget overstået, og jeg fik den glæde at blive genvalgt på en 8 plads, og det ser ud til, jeg fortsætter i Klima og Miljøudvalget. Derfor vil jeg ad denne vej rette en stor tak til dem, der støttede mig, og en stor varm tak - men i ydmyghed - over for dem der stemte på mig, og gjorde det muligt for mig at blive genvalgt. Orø - Isefjordens perle - er et af de lokalområder, der er nær Hjertet. Ole Brockdorff Byrådsmedlem Socialdemokraterne

Da julelysene skulle tændes i Holbæk, kom det fine Orøtog til at spille en vigtig rolle. Det fragtede glade julelyskiggere fra Holbæk Træskibshavn - hvor julemanden gik i land, og hvor lysene over skibenes master blev tændt - op til bymidten, hvor lysene også blev tændt. Ib Ballisager var med og fangede toget med sit kamera, mens toget holdt på færgen.

8


Følg med på hjemmesiden http:// mejeriet.oroe.dk/ eller i facebookgruppen Mejeriet. Bliv skrevet op til det månedlige nyhedsbrev ved at skrive til Siri Reiter på siri@jones.dk . Besøg containeren på Nørre Stængevej (ved genbrugspladsen), som i vinterhalvåret har åbent lørdage kl. 1012. Vær med. Vil du tage en frivillig vagt i containeren, kontakt Brian Vejrup på brianvejrup@gmail.com . Vil du være medlem, så skriv til foreningens kasserer, Henning Deurell, på henning@deurell.dk. Deltag i en arbejdsgruppe (se liste og tovholdere på http://mejeriet.oroe.dk/ grupper/ ) Deltag i fællesmødet den første mandag kl. 19-21 og fredagsbar fra kl. 17 den sidste fredag i hver måned – alle er velkomne. Foreningen Mejeriet har netop modtaget 20.000 fra kommunens frivillig- pulje til etablering af et reparationsværksted.

Støt ved at blive sponsor, hver skærv hjælper. Giv dit bidrag i containeren eller sæt et beløb ind på foreningens konto i Merkur: 8401-1030156.

Foreningen Mejeriet er kommet godt i gang Af Siri Reiter Mange på Orø har besøgt, afleveret og købt genstande til direkte genbrug fra containeren ved genbrugspladsen. Muligheden har været til stede siden første april i år, og orøerne har hen over sommerhalvåret bidraget til et bedre miljø ved at genbruge ca. et halvt ton møbler og andre genstande, som ellers var blevet til skrald. Flere og flere har fået øjnene op for, hvor meget nyttigt gods, der bliver smidt ud før tid, fordi ejeren ikke kan bruge det eller ikke har plads til det mere. Mejeriet er målet Foreningen Mejeriet, som driver genbrugscontaineren, har til formål at nedbringe mængden af affald på Orø. Vi arbejder mod et langsigtet mål, nemlig at erhverve det gamle

mejeri på Brøndevej for at omdanne det til et kulturhus med genbrug og bæredygtig energi som omdrejningspunkt. Den store vision er at drive genbrugsbutik og værksteder og holde udstillinger med og foredrag, kurser og workshops om genbrugskunst og -kunsthåndværk og om bæredygtige energiløsninger for private. Man kan læse projektbeskrivelsen på http://mejeriet.oroe.dk/ projektbeskrivelse.pdf . Orønyt bragte vores omtale af projektet i april, som dog har fået mange fejlagtigt til at tro, at vi allerede har overtaget Mejeriet. Men Mejeriet skal købes, før den sag kan komme videre. Lejer butikslokale på Næsbyvej Nu er der imidlertid en mulighed for at leje lokaler (på Næsbyvej), så der ud over genbrugscontaineren kan drives en egentlig butik. Flere møb-

9

ler og større genstande, byggematerialer som fx vinduer og døre vil kunne reddes og genbruges, ligesom bøger og tøj vil kunne få en chance til. Hen over vinteren sættes butikslokale i stand og etableres værksted til at lave reparationer og holde kurser og workshops i, så vi kan åbne til foråret. Vi ønsker at gøre det muligt at benytte værkstedet til små og store genbrugs- og upcyclingprojekter for enkeltpersoner, foreninger og projektgrupper. Vi efterlyser derfor orøere som har lyst til at være med at give en hånd med og dele deres idéer, værktøj og penge, så det kan blive et fælles kraftcenter og mødested.


Skovhaven på Hestebedgård Af Cathrine Dolleris og Jens Johan Dahlkild, tekst og billeder

Skovhaveprojektet I den store have med de gamle æbletræer nord for Hestebedgårds stuehus startede skovhaveprojektet for omkring to år siden. Skovhaven er åben året rundt og alle er velkomne til at gå rundt i haven og se eksempler på de forskellige flerårige, spiselige planter og genopbyggende jordbrugsmetoder, der arbejdes med. Projektet har fået tilskud fra Friluftsrådet og Tuborgfondet. Skovhaven er udformet i samarbejde med bestyrelsen for Hestebedgård og drives af en arbejdsgruppe, som opbygger haven og drivhuset. I Orønyt nr. 175 gør Cathrine Dolleris, en af initiativtagerne til ”Orø omstilling” og hermed skovhaveprojektet, rede for de bagvedliggende tanker om en ansvarlig anvendelse af vor jord.

Værdigrundlaget, skriver hun, er at gøre vor ø grønnere, affalds- og giftfri, genopbyggende for natur og mennesker samt at formindske CO2udslip ved at bruge metoder, der binder kulstof i jorden og samtidig gør den mere frugtbar. Skovhaven er et forsøg på at vise, hvordan tingene kan gøres med håndkraft i almindelig havestørrelse. Haven indeholder nødde- og frugttræer, flerårige spiselige urter, frugtbuske, et kompostsystem, kvashegn og drivhus, samt på sigt ænder, høns og måske får. Skovhaven er en demonstration af permakultur i praksis, hvor helhedstænkning og næringsstofkredsløb er bærende for et design, der genopbygger sociale og naturlige ressourcer. Hvordan kan skovhaven og drivhuset bruges? Skovhaven er åben for alle, og der er skiltning, der forklarer lidt om haven og metoderne. Der er mulighed for at deltage i de forskellige ar-

10

bejdsgrupper, samt deltage i workshops og kurser. I skovhaveprojektet vægtes inddragelse af Orøboerne højt, og projektet har fokus på en læring, der rækker ud over den egentlige dyrkning: viden om jordens liv, jordbrugsmetoder, plantekendskab, opformering, frøsamling, podning, fremstilling af æblemost, fermentering af grøntsager, medicinske urter m.v. Vi har en skøn arbejdsgruppe, der i øjeblikket står for bygning af drivhuset og vedligehold af skovhaven. I løbet af sommeren var gruppen forstærket af udenlandske frivillige, som med hænderne beskæftigede lærte om skovhaver og permakultur. Vi vil gerne invitere flere, som er interesserede i at udvikle Orø til et grønt og bæredygtigt samfund, til at tage del i arbejdsgruppen. Drivhuset, som er under opførelse, skal bruges til opformering af planter især til skovhaver. Drivhuset vil også indgå som et aktivt sted for


kurser, der arrangeres gennem arbejdsgruppen. Primære brugere af og ansvarlige for drivhuset er arbejdsgruppen med en repræsentant i Hestebedgårds bestyrelse. Opførelsen af drivhuset De første skitser til drivhuset blev tegnet i midten af marts 2017. En af forudsætningerne var, at der i videst mulig omfang skulle bruges genbrugs- eller naturmaterialer, f.eks. gamle vinduer, genbrugstræ, marksten og brugt drivhusglas. Huset skulle have en størelse på ca. 25 m² og ligge i passende lysafstand fra Hestebedgårds staklade, men samtidig være tæt på skovhaven. Mange af de oprindelige ideer, som den første skitse viser, følges stadig. Tanken om et ”skævt” hus med den store glasflade mod syd og en tung, lukket og varmeakkumulerende nordvæg er ved at blive virkeliggjort. Vi har selvfølgelig nogle steder måttet acceptere nye materialer, bl.a. til de bærende søjler og den store drager, som spænder frit i hele drivhusets længde. Men hele tiden vægtes genbrugstanken og de naturlige materialer højt.

Landzonetilladelsen til drivhuset blev modtaget den 5. september 2017, men først den 4. oktober fik vi en byggetilladelse fra Holbæk kommune. Vi har undret os over, at disse tilladelser virkelig var påkrævede!

Øverst t.v.: Cathrine renoverer vindue. Øverst t.h.: Jens Johans tegning. Nederst t.v. Der arbejdes på viduerne. Nederst midt: Soklen er på vej. Nederst t.h.: Grave og stampe.

Sommeren er blevet brugt til forberedelser. Der blev doneret gamle vinduer fra naboer på Bygaden, og med stor ild- og omhu er de blevet sat i stand og malet med linoliemaling. ”Før og efter” tåler ingen sammenligning, og den grundige istandsættelse betaler sig nemt tilbage i vinduernes herlighed og uerstatteligt gode træ. Spærene af gammelt lærketræ er også blevet konstrueret og malet, så de er parate til at blive lagt op.

neret. Alt vort genbrugsglas står parat og venter på at blive lagt op, når glasset er pudset, og spærrene er monterede. Vi regner med, at drivhuset er færdigt i sommeren 2018.

I dag er en stor del af soklen etableret af store marksten og hovedkonstruktionen er rejst, så man virkelig kan få en fornemmelse af drivhusets størrelse og form.

Vil du være med? Har du lyst og tid, så kan du henvende dig til Cathrine Dolleris, Kattekærstræde 8, 20411586, catshop@gmail.com eller Jens Johan Dahlkild, Langdal 5, 29320730, jensjohan@langdal5.dk.

Hvordan kommer vi videre? Vi har så småt etableret et maleværksted i Hestebedgårds hestestald, hvor alle vore vinduer, færdige som ubehandlede, er opmagasi-

11

Drivhusgruppen har tirsdag og onsdag formiddage som arbejdsdage på Hestebedgård. Det er et meget inspirerende arbejdsmiljø, hvor ideerne blomstrer og gror, og vi vil meget gerne invitere flere til at deltage.


1. juli

2. juli

Orø Midsommerdage

Orø Midsommerdage

ADVENTUREKLANEN Af Steen Uja, tekst og fotos Mange har spurgt, hvad Adventureklanen er, så her lidt om os. Den blev startet på en workshop afholdt af lokalforum Orø i januar 2010. Vi var en lille gruppe, der rigtig gerne ville i gang med en udendørsaktivitet for os, der bor på Orø, og vi blev meget hurtigt enige om konceptet. Alle, der var interesserede, skulle sende deres email-adresse til os, og de ville så modtage besked om planlagte aktiviteter uden at skulle melde til eller fra. Det er ikke en forening med kontingent og bestyrelse – så ganske uforbindende. Hvordan foregår det? Som planlæggere sidder Mogens

fra Næsby og Annette og Steen Uja fra Bybjerg. Vi planlægger typisk den førstkommende aktivitet et par dage før og mailer programmet ud torsdag eller fredag. Aktiviteten vil så godt som altid starte fra Orøhallen søndage kl.10.00 og vil altid indeholde en travetur på omkring 10km. Vi går i regn, blæst, sol, kulde og varme – kort sagt i al slags vejr – og med et stort smil i ansigtet. Det er jo bare indtil du kommer ud i det. Vandreturen er ofte fulgt op af et lille besøg på et the/kaffested, hvis vi er ”uden-ø’s”. Hvor går turene så hen? Vi kommer vidt omkring og ofte på opfordring fra de aktive deltagere.

12

De fleste ture har været lagt på øen – på vores herlige trampestier og vores smukke skove: de dejlige oplevelser er lige så tit tæt ved som langt væk. Som sagt på øen, men også på store dele af Sjælland, et par gange på Kullen, en enkelt gang på Frognersæteren ved Oslo samt i Århus. Du kan se meget mere om vores ture ved at finde os på nettet: www.adventureklanen.dk og herefter gå ind på Steens blog. Hvem der deltager? Der er ca. 60 orøer, der modtager besked hver uge, men i realiteten er der ca. 8-10 deltagere pr. gang, og alderen har sneget sig op til den fantastiske gennemsnitsalder af 60+.


www.adventureklanen.dk

13


PS Electric Deres sikkerhed

El Installatør + AIA Installatør

Preben El Orø Tlf. 2820 8451 Frændevej 28, Orø

Julemarked og æbleskiver Solen valgte at stråle, da Hestebedgård holdt julemarked den 3. december. Stakladen var propfuld af smukke juleboder og mange, mange gæster. Og noget var til med gratis; Orønyt delte kalenderen for 2018 ud til gæsterne. Hestebedgårds julemarked er vokset fra at være et hyggeligt forsøg til at være hele øens julemarked. Det er lykkedes at bevare den oprindelige idé, nemlig at varerne i boderne skal være produceret på Orø. Lokale kulinariske specialiteter - lige fra Clay og Birthes heftige fyldte chokoladekugler til honninggodt fra Smag Orø - og masser af smukt kunsthåndværk. Bemærket blev bl.a. uldnisserne fra Børrehoved og Susanne Schjellerups keramiknisser med julens længste hue. Efter et grundigt kig på de smukke gaver, og et og andet indkøb, gjaldt det så æbleskiverne med kaffe, cacao eller kaffe inde i beboelseshuset serveret i buldrende varme fra de to brændeovne, alt mens spillemændene Bjarne og Søren sang julen ind. Så blev det jo alligevel jul! -sbh

Tækkepartner Aps Stråtag, det bedste over hovedet Få gratis råd og vejledning Tækkemand Uffe Steen-Nielsen 5090 6089, taekkepartner@gmail.com

www.taekkepartner.dk 14


ANNONCE

15


Den 21. oktober var der som sædvanligt loppemarked i Orø-hallen. Mange mennesker og god stemning.

Foto: Birte Elzer

Den 1. november var der et velbesøgt vælgermøde i Orø-hallen, arrangeret af Orø Beboerforening.

Foto: Ib Ballisager

Den 4. november inviterede Orø Musikforening til den årlige Spil Dansk fest på Hegnegården, her med to musikere fra Horns Herred - de lyder navnet PizGo.

Foto: Birte Elzer

16


Den 12. november åbnede Orø Bryghus med gratis pølser og smagsprøver på øllet.

Foto: Henrik Persson

SET & SKET

T AF REDIGEREERSSON P IK R HEN

Den 17. november fejrede Orø forsamlingshus 110 års fødselsdag. Tillykke.

Foto: Ib Ballisager

Den 26. november kom julemanden til Orø Forsamlingshus og hyggede med øens børn og voksne.

Foto: Ib Ballisager

17


Musiklivet bobler og øens to festivaler indleder samarbejde Af Simon Bordal Hansen Det seneste år har budt på en lang stribe af koncerter for øens gæster og beboere. Alene Orø Musikforening har holdt koncerter i KulturBeholderen, hos Marlieses Gårdcafe, på Hegnegården, Forsamlingshuset og så den store festival på Hestebedgård. Flere spisesteder har også holdt musikalske arrangementer, bl.a. Langdalgård, Den Gode Viking og Orø Camping. Koordinerer markedsføring Tidligt på efteråret annoncerede Orø Camping en tre-dages musikfestival i 2018. Arrangementet hedder Ø-dur Festival. Det indebærer, at Orø får hele to musikfestivaler i 2018, nemlig Orø Midsommerdage Festival og Ø-dur Festival.

De to festivaler har nu besluttet at samarbejde om markedsføringen. "Vi skal jo passe på, at vi ikke drukner omgivelserne i reklame for musik og festivaler på Orø. Derfor vil vi fra de to festivaler koordinere vores

reklameaktiviteter. Det skal være nemt at se, hvad der er hvad", siger Susanne Petersen fra Orø Midsommerdage Festival og Uls Schwabe fra Ø-dur Festival.

Ø-dur Festival Ø-dur Festival lægger op til musik du kender i festlige og familievenli-

To forskellige festivaler Det er Orø Musikforening, som har foreslået de to festivaler at samarbejde. Konkret vil de to festivaler informere om begge festivaler på deres hjemmesider. Der er tale om to ganske forskellige Festival-koncepter, hvor hverken det musikalske indhold eller tidspunktet er i konkurrence. Orø Midsommerdage Festival Midsommerdage Festival holdes i 2018 for femte år i træk i Hestbedgårds Staklade. I 2018 er det fra fredag den 29. juni til og med søndag den 1. juli. Midsommerdagene bygger alene på frivilligt arbejde, der er gratis entré og ingen honorarer til musikerne. Det er også et krav, at alle kunstnere præsenterer noget, det selv har komponeret og skrevet - ingen kopimusik. Festivalen er blevet populær i singersongwriter miljøet, og der kommer artister fra hele Danmark og enkelte fra udlandet.

ge omgivelser. Musikken byder bl.a. på Nice Little Penquins, Thomas Helmig Jam og Sanne Salomonsen Jam fra den store scene. "Vi lægger vægt på, at der er glad syng-med-musik på denne festival", siger Uls Schwabe. Ø-dur festival kører over tre dage, i 2018 er det fra fredag den 10. til søndag den 12. august. En billet til hele festivalen med overnatning koster 875,- kr, uden overnatning er prisen 670,- kr. Se mere om festivalerne Du kan se mere om de to festivaler på deres hjemmesider: Orø Midsommerdage Festival www. midsommerdage.dk Ø-dur Festival www.ø-dur.dk

Onsdag 10-12 Lørdag 10-12

18


LÆSERNE SKRIVER

Orø Skole og Børnehus og noget om balloner... Forleden aften til Spil Dansk dagen på Hegnegården sang Orøkoret Birgitte Oyøs smukke sang om Orø, hvor omkvædet lyder noget i retning af ”Op, op over skolens tag hænger en ballon……….”. Og ja, historien er sand- for det gjorde der jo engang. Dengang vi havde en 7. klasse og faget fysik, og senere i 6. klasse i Natur/teknologi. Emnet var luft med alt hvad det indebærer, og vi skulle bevise, at varm luft fylder mere end kold luft. Børnene byggede således af silkepapirpapir en kæmpeballon – der skulle måles og vejes og tegnes og klippes og klistres, det var et større projekt. Endelig kom dagen, hvor den skulle

udendørs i skolegården. Alle mand /elever fra klassen) måtte bære og løfte forsigtigt, for ballonen var meget skrøbelig. Den skulle jo veje så lidt som muligt for at kunne løfte sig op. Børnene satte med forlængerledning en varmeblæser til og så var det om at stå op på stole og forsigtigt støtte ballonen, mens den langsomt fyldtes op med varm luft. Særligt to gange mindes jeg, at det lykkedes langt over forventning af få ballonen til at flyve højt. Den ene gang løftede den sig lodret op, højt op, hvorefter vinden greb den og den begyndte at flyve ned mod den gamle Brugs og videre udover markene. Børnene greb deres cykler og

19

fulgte efter den af bare begejstring. Det var en fantastisk dag. Den anden gang lettede ballonen også og steg højt op over skolen, hvorefter vinden greb den, så den fløj tværsover vejen mod nordøst og landede oppe på taget af et hus, hvor den lagde sig godt tilrette og ikke fløj videre. Jeg kan ikke i dag huske, hvilket hus, Så det var med en boblende fornemmelse i maven, at eleverne løb hen og bankede på døren til huset. Da beboeren åbnede døren, stod en gruppe børn udenfor og råbte i munden på hinanden: ”Der er en ballon oppe på taget”., Det var tider.


20


BoligOne Ole S. Jensen Ejendomsmægler & valuar

Fast salær

Kr. 34.500 inkl. moms

Orø, 4300 Holbæk Telefon: 40 46 70 13 59 47 00 15

Se mere på www.oestrefarge.dk og Facebook

21


FOR ENINGER Orø Badmintonclub Ring og hør nærmere hvis du vil være med. Kontakt: Flemming Zangenberg, tlf. 30 68 94 04 Orø Beboerforening Formand Jens Bloch, tlf. 21 49 02 41 Følg med på www.orøbeboerforening.dk Orø Billardklub Kontakt: Alex Foverskov, tlf. 61 61 51 88 Orø Boldklub Tirsdage 17.30 til 18.30 fodboldtræning for børn. Kontakt: Morten Warrer Juul, tlf. 23 81 01 71 Orø Brugerråd Kontakt: Formand Jørgen Andersen Orø Bådelaug Formand: Bjarne Søeborg Følg med på www.orøbådelaug.dk Orø Børne– og Ungdomsklub Hver tirsdag 18.15 til 21.30. Følg med på www.ungepaaoroe.dk Orø Cykelklub Følg med på www.orøcykelklub.dk Orø Folkedansere Kontakt: Formand Marit Næsby Noppenau Tlf. 50 99 25 10 Orø Forsamlingshus Borgerforeningen Orø Forsamlingshus Formand Ole Nielsen, tlf. 60 49 57 51 Følg med på www.orøforsamlingshus.dk Orø Gymnastikforening & Stavgang Kontakt: Britta Holcher Tlf. 53 35 43 40 Orø Havkajakklub Følg med på www.orøhavkajakklub.dk Hestebedgård Følg med på www.hestebedgård.dk

Orø Menighedsråd Kontakt: Jette Maja Porting, tlf. 40 70 30 13 Følg med på www.oroekirke.dk Orø Motionscenter Kontakt: Jørn Bigum Tlf. 27 89 50 45 Orø Musikforening Der er ledige pladser i musikforeningens veludstyrede øvelokale til band eller solist. 150,- kr. om måneden pr. person. Orø Midsommerdage, Simon Bordal Hansen, 22 98 16 74. Musikforeningen Orø Allstars, John Vestergaard 51 36 01 82. Foreningen Orønyt Kontakt: Simon Bordal Hansen, tlf. 22 98 16 74. Følg med på www.oroenyt.dk Orø Pentanqueklub Husk hver søndag fra 10.30 til ca. 12.30 Kontakt: Bent Reedtz, tlf. 42 91 19 48. Følg os på Facebook: For os der bor på Orø Orø Seniorer Formand: Peter Bach Larsen, tlf. 59 46 72 02 Følg med på www.orø-seniorer.dk Orø Skytteforening Foreningen stiller våben til rådighed Kontakt: Tyge Larsen, telefon 59 47 02 30 Søspejderne Børre Klan, Orø Havn Kontakt: Lasse Busk-Clausen Tlf. 21 42 90 05 Sumba-danserne Forsamlingshuset tirsdag kl. 10.00 – 11.00 Kontakt: Karin: 22 88 46 95, Britta: 53 35 43 40 Torben: 24 22 18 88, John: 20 20 78 83 Tog Klubben Orø Tirsdag og torsdag kl. 19-21, alle er velkomne! Kontakt: Niels 30 86 08 14 / John 20 20 78 83 Foreningen Orø Vikingelaug v/ Jannick & Ditte Norlander-Ringius www.orøvikingelaug.dk oroeviking@gmail.com

Orø Husholdningsforening Kontakt: Formand Jytte Zangenberg Tlf. 2251 3837 Orø Kogræsserlaug Følg med på www.orøkogræsserlaug.dk Kulturbeholderen Følg os på www.kulturbeholderen.dk Kunst på Orø Formand Arne Katholm, tlf. 24 81 05 68 Følg med på www.kunstpåorø.dk MC Island Følg med på www.mcisland.dk

Lotte Weygaard er redaktør for denne side. Mail: forening@oroenyt.dk Telefon: 5947 0612 Send kontaktinformation til Lotte, så kommer du med.

22


T ELEFONNUMR E O G ADR ESSER

Spise / overnatte

Kunst/håndværk

Bed + bike + bredfast 23428367 Fjordhus.dk

Galleri ArtDoor 42 32 40 00 galleriartdoor.dk

Bybjerggård 22 20 54 92 bybjerggaard.dk

Glassliberiet 25 88 44 88 Glassliberiet.dk

Den Gode Viking 59 47 47 96 dengodeviking.dk

Sannes Glasværksted 61 16 06 51 sanneskeramikogglasvaerksted.dk

Hegnegården Café & Gæstgiveri 40 70 30 15 hegnegaarden.dk

Tækkepartner 50 90 60 89 taekkepartner.dk Tømreren på Orø Lasse Busk-Clausen 21429005 busk-clausen@mail.tele.dk

Bøttcher&Fog A/S 70203030 bottcherfog.dk

Genbrugspladsen Onsdag 13-15.30 Lørdag 09-13.00 Fra 1. november: Lørdag 10-12

Orø Camping 23 34 34 58 oroecamping.dk Orø Forsamlingshus 42 32 02 92 59 47 00 50

Orø Museum 59 47 02 25 oroeminder.dk

Orø Havnekiosk (Liv og Mad) 24 20 56 73 www.livogmad.dk

Orøstrand Dyrepark 59 47 00 04 oroestrand.dk

Marlieses Gårdcafe 59 47 07 44 marliesesgaardcafe.dk

Holistisk Massage 59 47 47 48/30 27 25 20 IT– guide dr. Jones 40 84 31 36 dr.jones.dk

Ting&Sager 59 47 02 30

Læge Tommy Budek 7930 4133 Lægevagten 7015 0700, 16-08 hverdage, lør-søn og helligdag hele døgnet Postomdeling Postomdelingen kan du ikke længere ringe til.

Vinduespudseren Kenny Christensen 23 46 30 15

Præst Kirsten Schmidt 59 47 00 27

Alt-i-et-håndværkeren 51 51 58 63

Færger

Entreprenør P. Pedersen 40 50 67 03/40 18 67 04

Orø-Holbæk 72 36 23 00 holbaek.dk/faerge

HBJ Skov– og haveservice 23 61 30 68 trækirurgen.dk

Lokalforum Forkvinde Pia Schmidt 30294708

Bolette Knigge-Olsen 60 52 11 00

Håndværk og lign.

Orøkontor 61730870/59 47 08 70 oroe.dk

Orø Hallen 27 89 50 45 oroehallen.dk

Kinesiolog & Energibehandler

Butikker Dagli’ Brugsen 59 47 00 53 coop.dk

Biblioteket 72 36 75 21 Borgerservice, Orøkontoret 61 73 08 70 / 59 47 08 70

Seværdigheder

Urtehaven på Orø 59 47 47 05 / 29 32 07 30 langdal5.dk

Akutteamet Kan du ikke ringe til selv. Ring Alarm 112

Preben El, elinstallatør Orø El 28 20 84 51

Hestebedgård Mindestuer 59 47 02 25 Service hestebedgaard.dk Angelinas frisørsalon Kulturbeholderen 30 69 15 55 60 49 57 51 Grafiker Siri Reiter Landbrugsmuseet 27 14 54 28 59 47 03 51 sirireiter.dk

Langdalgård 30 25 54 64 / 50 92 81 08 langdalgaard.dk

Fælles goder

Østre Færge 59 47 00 15/40 46 70 13 oestrefaerge.dk

Kloakmester N. E. Nielsen 21 64 98 56 Orø Grave/udlejningsforr. 20 78 17 42

23

Skole og børnehus 72 36 70 40 oroeskole.dk Sognefoged H. Iversen 20 21 87 85 Orønyt 22 98 16 74 www.oroenyt.dk

Lene Hansen er redaktør for denne side. Mail: adresse@oroenyt.dk Telefon: 40 46 61 99 Mangler du noget i oversigten? Så kontakte Lene.


Markbrand

24

Oroenyt nr 180  
Oroenyt nr 180  
Advertisement