Page 1

Container til genbrug ved det gamle mejeri APRIL 2017 Nr. 176

Vil du være med i vores sommerblad? Orønyt udgiver både et almindeligt Orønyt og et SommerMagasin lige op til den 1. juni. SommerMagasinet fortæller om alle de større aktiviteter på øen fra juni til september - fra Ødag til MCtræf. Og vi besøger bl.a. øens spisesteder. SommerMagasinet trykkes i et stort ekstra oplag, så også øens gæster kan få glæde af det.

Nu kan du få en shoppingoplevelse på Orø uden at sætte alle spareskillingerne over styr. Foreningen Mejeriet har nemlig fået stillet en container op på containerpladsen, og her kan du handle genbrugsting. Ideen er, at borgerne kan aflevere gen-

brugelige ting på stedet, og som foreningen Mejeriets aktivister så sælger videre til dig. Pengene går til foreningens arbejde - og hvad det går ud på, kan du læse inde i bladet. Læs mere side 10 og 11

De brænder for øens aktive seniorer Her ser du Lene og Peter. De er med til at holde aktivitetsniveauet meget højt i Orø Pensionistforening. Mere end en gang om måneden i gennemsnit er der noget at gå til for foreningens medlemmer. Vi har mødt formanden og kassereren, og de brænder for det aktive seniorliv. Læs side 12 og 13.

Foto: Marie Hansen Er du ansvarlig for en større aktivitet, som du gerne vil have omtalt gratis, skal du kontakte os nu! Vil du annoncere målrettet til sommerens gæster, så får du ikke en bedre mulighed. Der er deadline den 1. maj, så skynd dig at komme med i sommermagasinet.


ORØNYT

Pris og løssalg Husstandsomdeles gratis. Bladet kan hentes bl.a. hos Orøkontoret og Ø-butikken. Redaktion og kontakt Udgives af foreningen Orønyt. Simon Bordal Hansen, ansvarshavende. Adresse: Bygaden 72, Orø. Tlf. 5916 1674 / 2298 1674. redaktionen@oroenyt.dk Hjemmeside: www.oroenyt.dk Tryk Lasertryk A/S Oplag og distribution 1.000 eksemplarer. Omdeles gratis til alle helårs husstande på Orø og til sommerhusejere, som ønsker det. Kontakt os for en leveringsaftale til sommerhus. Artikler og læserbreve Send til vores mail. Læserbreve og artikler skal handle om et emne, der konkret og direkte har noget med Orø at gøre. Du skal også have tilknytning til øen. Vi kan ikke love at bringe uopfordret materiale. Annoncer annoncer@oroenyt.dk eller telefon 2298 1674. Vi kan hjælpe dig med at sætte din annonce op. Annoncepriser eks. moms 1/8 side 200,1/4 side 400,1/2 side 800,1/1 side 1.400,Placering på forside eller bagside tillæg 200,Pris er for annonce i s/h eller farve - der er ikke noget ekstra farvetillæg. Annoncer leveres klar til tryk (som pdf-fil) eller kan layoutes af Orønyt efter aftale. Det koster ikke ekstra at Orønyt designer din annonce. Se alle annonceformaterne og priser på www.oroenyt.dk Foreningen Orønyt Bestyrelsen er: Redaktør: Simon B. Hansen Kasserer: Henrik Persson Sekretær: Jens Johan Dahlkild Revisor: Lene Hansen CVR-nummer Foreningens CVR er 33789572 Næste blad Udkommer 28. maj. Deadline for materiale er 1. maj. Se mere på www.oroenyt.dk

ÅRSMØDE

2017

Orønyt holder årsmøde Af Simon Bordal Hansen Bladet Orønyt udgives af Foreningen Orønyt, og den holder årsmøde søndag den 23. april klokken 14 i Orø Forsamlingshus. Bladet er inde i en god gænge, selv om vi da gerne vil være flere til at lave det. Skiftet af trykkeri har rettet godt op på økonomien, så den ikke hele tiden balancerer på kanten af afgrunden. Og de lidt bedre tider i samfundsøkonomien kan mærkes på annoncetilgangen, som er voksende. En anderledes forening Foreningen Orønyt er på flere punkter en lidt anderledes konstruktion, end de fleste andre foreninger på øen. For det første er foreningen momsregistreret. Det beror på, at vores hovedaktivitet, bladet, koster en pæn sum penge, hver gang det trykkes. Og den moms vil vi jo gerne kunne løfte af i vores regnskab. For det andet kan man kun være medlem med ret til indflydelse, hvis man er aktiv i bladarbejdet. Bestyrelsen gør hvert årsskifte op, hvem der er på aktivlisten. Bladuddelere, skribenter, fotografer og så videre. Man kan med andre ord ikke melde sig ind, man kan arbejde sig ind. Til gengæld er der intet kontingent. Bladet har også en stor kreds af støttemedlemmer. De betaler et årligt kontingent, som er en økonomisk støtte til bladet. Støttemedlemmer er velkomne til årsmødet, men har ikke beslutningsret. Den tredje særlighed er, at Orønyt opfatter sig som en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder, at vi er offentlige om vores økonomi og aktiviteter, og at vi altid bruger ethvert økonomisk overskud på at gøre bladet bedre eller på anden publicering om vores fine ø. Mange aktive bidrager I året der er gået, har Simon Bordal Hansen været formand for foreningen og varetaget opgaven som bladets redaktør. Jens Jo-

2

han Dahlkild har taget sig af opgaven at være bestyrelsens sekretær, medens Henrik Persson har styret økonomien som bladets kasserer. Han står også for at opdatere adresselisterne med alle de husstande, som skal have bladet i postkassen eller tilsendt med brevpost. Nanna Skytte er ansvarlig for bladets store korps af uddelere, medens Lene Hansen er foreningens revisor. Heldigvis sikrer et stærkt netværk af lokale fra andre foreninger og aktiviteter, at der hele tiden kommer friske nyheder fra lokalsamfundet i øens blad. Årets mest aktive lokalredaktør har været Mai Britt Just, leder af Orø Skole. Hun har i næsten hvert nummer af bladet har fortalt om stort og småt på en af øens vigtigste institutioner, skolen. Også Orø Beboerforening har flittigt benyttet muligheden for at formidle information via bladet. Denne lokale forankring er helt afgørende for Orønyt, for det giver ikke megen mening at udgive et nok så flot lokalblad, hvis det selv samme lokalsamfund reelt ikke interesserer sig for bladet. Det er da lykkeligvis ikke tilfældet. Sommertillæg I det nye bladår, vil Orønyt udkomme som nu, nemlig 6 gange om året. Vi håber at kunne udkomme med et sommertillæg, hvor vi fortæller om sommerens større aktiviteter. Det trykkes i et større oplag end bladet, så også øens mange gæster kan få glæde af det. Annoncører er velkomne til at målrette en annonce til dette tillæg.


ORØNYT

ÅRSMØDE

3

2017


4


5


Midsommerfestival klar med året program Mere end 20 forskellige artister står på Orø Midsommerdages program, når løjerne går løs fra 30. juni til 2. juli på Hestebedgård. "Vi har oplevet en kæmpe interesse for at komme til at optræde på vores festival, og det er vi super stolte over og glade for", fortæller Sussane Schjellerup, som er med i festivalen programudvalg. "Vi kan også se, at vi er blevet interessante for de lidt mere professionelle musikgrupper, også selv om

vi holder fast i vores grundide: Det skal være gratis og hyggeligt for hele familien". Festivalen kører nemlig helt uden entre, honorarer og kommunal støtte. Festlighederne starter fredag aften klokken 18 og slutter søndag klokken godt 16. Det er Orø Musikforening, som er ansvarlig for arrangementet, og en stor flok lokale frivillige sørger for, at det hele bliver til virkelighed. Orø Midsommerdage Festival fortæller om programmet på hjemmesiden www.midsommerdage.dk

6


PS Electric Deres sikkerhed

El Installatør + AIA Installatør

Preben El Frændevej 28, Orø

Tlf. 2820 8451

Salonen Frisør Angelina Juhl Åbningstider Tirsdag, onsdag og torsdag 9.30-13 Tirsdag aften efter aftale Ring og aftal tid på 30691555

RAB godkendt

Zoneterapeut

Jeanette Städe

Zoneterapi, lymfedrænage, kraniosakral-terapi og japansk lifting (ansigtet - løfter og aktiverer blodcirkulationen) På Orø 6 gange om måneden Ring og aftal tid på 24914030

Det hele sker på Brøndevej 49 b 7


8


Træf for tudses venner

Den grønbrogede tudse er en af øens truede arter. Kan der gøres mere for at sikre den flotte tudse et fortsat liv på øen? Moderne landbrug og opfyldning af vandhuller har ødelagt tudsens naturlige tilholdssteder Den 13. maj fra 14 til 16 er Orøs sarte natur sat på dagsordenen ved et træf på skolehjemmet Orøstrand. Der er lagt op til en hyggelig eftermiddag med den grønbrogede tudse i fokus. Bente Meehan fra kommunen og konsulent Peter Henriksen vil fortælle, hvad kommunen i samarbejde med os på Orø indtil nu har opnået, og hvorfor der er behov for flere initiativer. De to vil også fortælle, hvad vi som fastboende eller sommerhusejere kan gøre af små og store ting for at sikre, at tudsen også findes på Orø i fremtiden .

Orønyt har udgivet en håndtegnet og tekstet plakat om Orøs sarte natur, hvor tudsen er en af flere truede arter. Plakaten er tegnet af Steen Langvad og håndtekstet af Mo Dorthea Nørgaard. Den vil kunne købes ved arrangementet og kan i øvrigt købes hos Øbutikken på Næsbyvej.

Steen Langvad og Mo Dorthea Nørgaards plakat om øens sarte natur. Udgivet af Orønyt. Kan købes i Ø-butikken

Læs forslag om fredning Lige nu ruller processen med at måske frede dele af Orøs østlige kyststrækninger. Det er Danmarks Naturfredningsforening. som har foreslået fredningen, og forslaget er i høring hos lodsejere og myndighederne. Orønyt har lagt hele forslaget ud som en pdf-fil på vores hjemmeside. Gå ind på siden, så finder du linket på forsiden. Adressen er www.oroenyt.dk

Uddrag af fredningsforslagets forside.

9


Lene Hansen og Peter Bach Larsen på bakken foran Øbutikken på Næsbyvej. Foto: Simon Bordal Hansen

Kald os gerne for

Aktive Seniorer Tekst og foto: Simon Bordal Hansen Vi har stemt træf ind i Lene Hansens butik på Næsbyvej. Det er godt nok Lenes fridag, men så er der jo tid til at være aktiv med noget andet end arbejdet., som Lene siger det "Her er lidt koldt", siger Peter og skænker kaffe i kruset. "Det er fordi planterne trives bedst, når der er køligt", forklarer Lene inden vi tager fat på samtalen, derinde i baglokalet. Så sidder vi her og opdager, at vi jo er i samme båd. To ældre senioraktivister og en ditto ældre bladaktivist. Ikke fordi det er noget, vi

ellers skænker en tanke, lige så lidt som man tænker over, at man er midaldrende eller lidt før eller lidt efter. Man er her bare, og det er ikke så ringe på denne ø. Men til sagen: En aktiv forening Lene Hansen og Peter Bach Larsen er henholdsvis kasserer og formand i Orø Pensionistforening, og de vil så gerne, at Orønyt skriver noget mere om foreningens mange aktiviteter. Og det er jo netop hvad bladet er til for. Det har heddet Orø Pensionistforening i mange år, men bestyrelsen overvejer at modernisere ordene. Og det med de aktive seniorer, kan både

10

Lene og Peter godt lide. Peter viser en oversigt med alle året aktiviteter. Og mere end en gang om måneden er der faktisk en aktivitet, som medlemmerne kan være med til. Der er banko, udflugter, busrejser, foredrag, julemiddag og så videre. På foreningens hjemmeside er det nemt at få overblik. "Vi har det så rart sammen, selv om vi jo er lige så forskellige indbyrdes som alle andre mennesker", fortæller Lene. Hun bestyrer også foreningens regnskaber. Og så fortæller de om skønne busture til Tyskland eller til marsklandet


for at se på sort sol. Altid både spændende og hyggeligt, og så får man snakket undervejs, eller måske bare nydt turen i fred og ro. Bustur og borgerservice "Vi har en tur til Slesvig i september. Den ser vi virkelig frem til. Vi rejser den 4. september, men der er allerede tilmelding senest den 1. juni," siger Lene. Turen er kun for foreningens medlemmer, fortæller Peter, ingen andre f.eks. gæster ude fra, kan komme med i samme bus. Seniorliv er imidlertid meget andet end hygge og udflugter kan de to fortælle:. "Mange ældre har det lidt vanskeligt med den digitale selvbetjening, og så kommer de tit her ind i butikken for at få hjælp", fortæller Lene. Hun fungerer som øens uofficielle borgerservice, og hun synes godt øen kunne gøre det lidt bedre netop med borgerservicen. Det vil foreningen arbejde for.

Det aktive seniorliv Orø Pensionistforening blev oprettet i 1946 og har haft godt gang i aktiviteterne lige siden. Nu ligger medlemstallet omkring 170 med lidt flere kvinder end mænd i medlemskartoteket.

medlemmer tage stilling til, om det hæderkronede navn skal skiftes ud med noget, der fortæller en anden historie. Måske "Orø Senior Klub" eller "Orøs Aktive Seniorer". Man er ikke i tvivl om, at Lene og Peter har mest fidus til det sidste.

Ideen er at samle øens seniorer på tværs af politiske og religiøse standpunkter til fælles aktiviteter "af oplysende, kulturel og social art", som det hedder i vedtægterne. Og det lykkes ganske godt, for der er stor tilslutning til foredrag, busture, udflugter, middage og bankospil.

Foreningen er desuden tilsluttet landsforeningen Danske Seniorer, og derfor får medlemmerne 8 gange om året bladet med samme navn. Det sørger Orø Cykelklub for - som jo også er en senioraktivitet, og sådan hænger det hele sammen. Peter blev formand for trekvart år siden, hvor Lotte Weygaard sagde tak efter en solid indsats på posten.

Det er snart en del år siden, vi opfattede ældre som nogen, der trak sig tilbage, krøb i uldtrøjen og sad i den bløde stol fra morgen til aften. I dag er det faktisk den ældre del af befolkningen, der holder liv i det meste af foreningslivet i Danmark. Seniorerne er ikke bare det grå guld, men også den stabile energi.

Vil du vide mere om øens aktive seniorer, kan du gå ind på hjemmesiden orø-pensionistforening.dk eller besøge Lene i Ø-butikken på Næsbyvej.

Så nu skal Orø Pensionistforenings

Aktiviteter 2017 25/4 Udflugt Stevns Klint 9/5 Generalforsamling 2/9 Bankospil 4-7/9 Ferietur til Slesvig 7/10 Bankospil 12/10 Vestindien og dansk slavehandel, foredrag 4/11Bankospil December: Julemiddag

Afsted på tur med Orø Pensionistforening, godt humør i bussen og gode minder at tage med hjem.

11


Mejeristerne, der vil genbruge

De fremmødte ved den stiftende generalforsamling for Foreningen Mejeriet, som fandt sted d. 12. marts i Elnebjergcenteret. Fra venstre: Arne Katholm (referent), Jesper Olesen (kasserer), Henning Deurell (bestyrelsesmedlem), Lisbeth Brandt (ordstyrer), Siri Reiter (forkvinde), Malthe Larsen, Niels Larsen og Charlotte Friberg. Brian Vejrup (ikke på billedet) er suppleant til bestyrelsen.

Af Siri Reiter, Foreningen Mejeriet

relaterede aktiviteter til gavn for alle.

Orø har fået en ny container på genbrugspladsen med fraktionen ”direkte genbrug”. Og den er ikke som de andre. Den er ganske vist opstillet af det lokale forsyningsselskab FORS, men den drives af den lokale forening ”Foreningen Mejeriet”. Den nye forening har ansvaret for at containeren er bemandet af venlige frivillige og for at holde den ryddelig. Containeren er opstillet ved genbrugspladsen, og har åbent hver lørdag i genbrugspladsens åbningstid (kl. 9-14 i sommerhalvåret). Idéen er at pladsens brugere giver deres gen-

brugsegnede effekter til de frivillige ved containeren, og også har mulighed for at købe ting som andre har sat derind. Genbrugscontaineren giver mulighed for at give nyt liv til de gamle sager, som vi kvier os ved at smide ud, hvis der er chance for at de kan bruges af andre. Set fra den anden side er den det mellemstop, hvor man kan erhverve sig de gode ting, som pladsens brugere er kommet med, for en rimelig eller symbolsk pris. Det bliver altså ikke gratis at erhverve sig genbrugstingene, men pengene bliver på øen og går til genbrugs-

12

Ifølge FORS’ udregninger kan der regnes med et udkomme på ca. 25.000 kr. årligt baseret på affaldsmængden på Orø og prisniveauet i andre lignende projekter. Hvis tingene ikke bliver solgt fra containeren eller fra loppemarkeder, har gruppen i øjeblikket ikke andre muligheder end at sende dem videre i systemet, når containeren er fyldt op. Foreningen samler gerne bestemte ting sammen for andre genbrugsvirksomheder og organisationer, som bruger genbrug, fx tæpper, cowboybukser og spil, og søger at


udvide sit netværk af aftagere og andre samarbejdspartnere. FORS åbner snart en genbrugsstation i Tornved med ting, som er taget op af affaldscontainerne. Ny praksis bliver, at man som bruger skal mærke de kasserede ting specielt, hvis man ønsker dem destrueret frem for genbrugt. Hvem står bag Foreningen Mejeriet og dens samarbejde med FORS udspringer af projektet Orø som Forsynings- og Demonstrationsø, som blev sat i gang i sensommeren 2015 på foranledning af Holbæk Kommune og forsyningsselskabet selv, og har involveret og sat en række borgere på øen i forbindelse med hinanden. Kommunen har desværre pga nedskæringer valgt at trække sig ud af projektet, men de eksisterende arbejdsgrupper fortsætter samarbejdet med FORS. Genbrugsgruppen bliver nu til en forening for at kunne indgå et kontraktligt samarbejde om containeren. Foreningen Mejeriet har sit navn fordi dens store vision er at overtage og drive mejeriet på Orø som et bæredygtigt, borgerstyret multihus med istandsættelsesværksteder og butik, deleordning for værktøj mm., formidlingscenter med kurser og udstillinger - samt mødested med kreative udfoldelsesmuligheder. Den nye genbrugscontainer er et første vigtigt skridt i retning af at gøre denne vision mulig, men er også i sig selv et hotspot for et grønnere Orø. Foreningen Mejeriet er en del af Orø Omstilling, som også inkluderer Orø Skovhaver. Orø Omstilling arbejder for løsninger der giver bæredygtighed socialt og økonomisk samtidig med genopbygning af naturressourcerne.

rangement sidste fredag i hver måned på skiftende steder. Vi mødes kl 17 med en ret til et fælles aftensmåltid (hvis man vil blive og spise) og drikkevarer til sig selv. Vi kalder det Mejeriets Fredagsbar, det handler mest om kaffe og snak. Alle interesserede er velkomne, og man kan finde det næste arrangement via facebookgruppen eller nyhedsbrevet. Der er brug for støtte fra dig Mejeriet opfordrer enhver som støtter foreningens arbejde til at melde sig ind – det koster 200 kr om året – og gøres ved at skrive til kasserer Jesper Olesen på jesperbolesen@gmail.com . Medlemsskab er dog ingen betingelse for at være med i genbrugscontainerens vagtplan. Meld dig hos Niels B. Larsen via emailadressen info@detlilleoroevaerksted.dk , eller snak med os på pladsen. Også hvis du kun kan overskue et par vagter i sommerens løb.

På hjemmesiden mejeriet.orø.dk kan man bla finde foreningens dokumenter, læse mødereferater og melde sig til nyhedsbreve. Man kan også holde sig orienteret om gruppens tiltag via facebookgruppen Mejeriet. I øvrigt holder Mejeriet et åbent ar-

13

Øverst: Et postkort med de nuværende bygninger fra omkring 1951. Nederst: Det oprindelige Ourø Andelsmejeri, billedet er fra bogen Danske Mejerier. Bogen Danske Mejerier skriver om det oprindelige Ourø Andelsmejeri: "Mejeriet oprettedes 1891. Beboelsen ligger i mejeribygningen og indeholder 5 værelser. Der er 81 leverandører og mælk fra 687 køer. Artesisk ca. 11 m dyb brønd. Der arbejder 3 personer i mejeriet, bestyrelsen indbefattet. Den samlede kontante løn for medarbejderne er 720 kr årlig. Ishuset rummer 500 kubikmeter. Firkantet ca. 19 m høj skorsten. Telefon: Ourø 2." Tekst: Redaktionen


Nyheder fra generalforsamling i Beboerforeningen

vede 50% tilslutning. Dette blev ikke opnået, men det er alligevel lykkedes at opnå en acceptabel løsning.  De nedsatte færgetakster – første skridt mod ”landevejsprincippet” – har været til stor gavn for både fastboende og turister.

Årets generalforsamling blev på  Ø-konsulent Sune Abelgren Nielopfordring flyttet til Elnebjergcensen er efter eget ønske fratrådt pr. tret, 28 personer deltog – heraf 5 fra 31. december 2016. bestyrelsen. Ib Ballisager blev valgt som dirigent, og Berit Tannebæk blev valgt som referent.

Efter en kort spørgerunde blev formandens beretning énstemmigt godkendt.

 Der har været holdt et møde med Tommy Budek og sygeplejersken, og der er nu taget hånd om at højne informationsniveauet.

Formand Jens Bloch orienterede kort om, at de planlagte besparelser på ældreområdet er skrinlagt, bl.a. på baggrund af Beboerforeningens indsigelse til udvalget Aktiv Hele Livet. Beslutningen blev truffet af byrådet mandag d. 20. februar – meddelelsen modtaget umiddelbart inden generalforsamlingen.

På valg som suppleanter var Peter Bach Larsen, der var villig til genvalg, og Jonas Koop, der ikke genopstillede. Peter Bach Larsen blev genvalgt. Som ny suppleant blev valgt Cathrine Dolleris. Hanne Duelund blev genvalgt som revisor, og Lene Hansen nyvalgt som revisorsuppleant. Der var ingen modkandidater. Herefter takkede Jens Bloch for god ro og orden – generalforsamlingen afsluttet kl. 20.30.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Jens Bloch Under formandens beretning gengi- Regnskab for 2016 og budget for Næstformand: Gitte Busk-Clausen 2017 blev gennemgået af kasserer ves følgende hovedpunkter: Kasserer: Henrik Persson Henrik Persson, begge dele blev  Medlemstallet er steget med ca. enstemmigt godkendt, ligesom kon- Sekretær: Berit Tannebæk 25% tingentet blev fastsat uændret til 175 Bestyrelsesmedlem: Erik Fuchs 1.suppleant: Peter Bach Larsen kr. årligt pr. person.  Beboerforeningen etablerer sna2. suppleant: Cathrine Dolleris rest en facebookgruppe for at fremme en hurtig og direkte kom- Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Udvalgsposterne fordeltes således: munikation.

 Bosætningskampagnen har været en stor succes, der er kommet en tilvækst på 44 beboere (ca. 5%), hvoraf en stor del er yngre familier med børn. ”Luksusproblem” er mangel på lejeboliger.

Herefter fortsatte generalforsamlingen med valg til bestyrelsen:  Traditionen med Skt. Hansfest er På valg var Jens Bloch, Gitte Busk taget op igen – og juletræstændin- og Erik Fuchs. Alle var villige til genvalg, og blev genvalgt uden gen er også blevet en tradition. modkandidater.

Færgekontakt udvalg: Henrik Persson Hallen: Berit Tannebæk Ø-kontoret: Gitte Busk-Clausen Ø-sammenslutningen: Erik Fuchs Lokalforum: Peter Bach Larsen (Posten udgår formentlig efter 16.3.17) Berit Tannebæk Orø Beboerforening

 Færdselskampagne i samarbejde med skolen med det formål at sænke farten  Tæt kontakt til Lokalforum for at undgå dobbeltarbejde, men nu kommer der på Holbæk Kommunes foranledning en ny struktur. Borgermøde herom den 16. marts

Ud af byen og over til Orø. Kampagnen for at få flere tilflyttere på øen har været en stor succes.

 Lokal folkeafstemning om indførelse af postnummer 4305 – med overvældende flertal for dette.  En fibernetløsning med Fibia kræ-

14


15


Denne annonce koster kun 250 kr med moms og farver. Er det ikke noget for dig og din aktivitet? Hilsen Orønyt

Tækkepartner Aps Stråtag, det bedste over hovedet Få gratis råd og vejledning Tækkemand Uffe Steen-Nielsen 5090 6089, taekkepartner@gmail.com

www.taekkepartner.dk

BoligOne Ole S. Jensen Ejendomsmægler & valuar

Fast salær

Kr. 34.500 inkl. moms

16


Peter Uhrbrandt med den sjove tragt-violin fra 1910. Den blev opfundet for at man bedre kunne optage violinspil.

Musikalsk bro bygget mellem Fanø og Orø Den 1. april strålede forårssolen, og på Hegnegården kunne publikum nyde noget af det ypperste traditionelle musik, som p.t. spilles i Danmark. Spillemændene i gruppen Det Yderste Hav, som har hjemme i Sønderho på Fanø, rejser rundt til de danske småøer, og bygger en musikalsk bro. Denne gang til Orø. Det var publikum begejstrede for, og arrangørerne Orø Musikforening - takkede for den fine tilslutning.

Orø, 4300 Holbæk Telefon: 40 46 70 13 59 47 00 15

Se mere på www.oestrefarge.dk og Facebook

Det Yderste Hav spillede traditionsmusik på Hegnegården.

17


Foreningsliv

MC Island Følg med på www.mcisland.dk Orø Menighedsråd Kontakt: Jette Maja Porting, tlf. 40 70 30 13 Følg med på www.oroekirke.dk

Orø Badmintonclub Ring og hør nærmere hvis du vil være med. Kontakt: Flemming Zangenberg, tlf. 30 68 94 04 Orø Beboerforening Formand Jens Bloch, tlf. 21 49 02 41 Følg med på www.orøbeboerforening.dk Orø Billardklub Kontakt: Alex Foverskov, tlf. 61 61 51 88 Orø Boldklub Tirsdage 17.30 til 18.30 fodboldtræning for børn. Kontakt: Morten Warrer Juul, tlf. 23 81 01 71 Orø Brugerråd Kontakt: Formand Jørgen Andersen, tlf. 59 47 02 87 Orø Bådelaug Formand: Bjarne Søeborg Følg med på www.orøbådelaug.dk Orø Børne– og Ungdomsklub Hver tirsdag 18.15 til 21.30. Følg med på www.ungepaaoroe.dk Orø Cykelklub Følg med på www.orøcykelklub.dk Orø Folkedansere Kontakt: Formand Marit Næsby Noppenau Tlf. 50 99 25 10 Orø Havkajakklub Følg med på www.orøhavkajakklub.dk Hestebedgård Følg med på www.hestebedgård.dk Orø Forsamlingshus Borgerforeningen Orø Forsamlingshus Formand Ole Nielsen, tlf. 60 49 57 51 Følg med på www.orøforsamlingshus.dk

Orø Musikforening Der er ledige pladser i musikforeningens veludstyrede øvelokale til band eller solist. 150,- kr. om måneden pr. person. Orø Midsommerdage, Simon Bordal Hansen, 22 98 16 74. Musikforeningen Orø Allstars, John Vestergaard 51 36 01 82. Foreningen Orønyt Årsmøde 23. april kl 14. Forsamlingshuset. Dagsorden iflg. vedtægterne. Kontakt: Simon Bordal Hansen, tlf. 22 98 16 74. Følg med på www.oroenyt.dk Orø Pensionistforening Formand: Peter Bach Larsen, tlf. 59 46 72 02 Følg med på www.orø-pensionistforening.dk Orø Pentanqueklub Husk hver søndag fra 10.30 til ca. 12.30 Kontakt: Bent Reedtz, tlf. 42 91 19 48. Følg os på Facebook: For os der bor på Orø Orø Skytteforening Foreningen stiller våben til rådighed Kontakt: Tyge Larsen, telefon 59 47 02 30. Orø Toiletlaug Bestil vognen via vores hjemmeside. www.toiletlaug.dk Kontakt: Susanne Petersen, telefon 61 16 06 51. Søspejderne Børre Klan, Orø Havn Kontakt: Lasse Busk-Clausen Tlf. 21 42 90 05 Sumba-danserne Forsamlingshuset tirsdag kl. 10.00 – 11.00 Kontakt: Karin: 22 88 46 95, Britta: 53 35 43 40 Torben: 24 22 18 88, John: 20 20 78 83 Tog Klubben Orø Tirsdag og torsdag kl. 19-21, alle er velkomne! Kontakt: Niels 30 86 08 14 / John 20 20 78 83

Orø Kogræsserlaug Kontakt: Mogens Nielsen, tlf. 29 66 11 90. Følg med på www.orøkogræsserlaug.dk Kulturbeholderen Følg os på www.kulturbeholderen.dk Kunst på Orø Kontakt: Steen Langvad, tlf. 39 18 20 02 Følg med på www.kunstpåorø.dk

Lotte Weygaard er redaktør for denne side. Mail: forening@oroenyt.dk Telefon: 5947 0612 Send kontaktinformation til Lotte, så kommer du med. Og husk at opdatere din forenings informationer!

18


Telefonnumre og net-adresser Spise / overnatte

Kunst/håndværk

Bybjerggård 22 20 54 92 bybjerggaard.dk

Galleri ArtDoor 42 32 40 00 galleriartdoor.dk

Gaardstronomi 22 36 65 55 gaardstronomi.dk

Kunst på Kroen 59 47 00 06 kunstpåorø.dk

Hegnegården Café&Gæstgiveri 59 47 03 43 hegnegaarden.dk

Glassliberiet 25 88 44 88 Glassliberiet.dk

Orø B&B ”bo-i-haven” 59 47 47 05 / 29 32 07 30 langdal5.dk

Seværdigheder

Orø Camping 23 34 34 58 oroecamping.dk Orø Forsamlingshus Hos Marianne 59 47 00 50 Orø Havnekiosk (Liv og Mad) 24 20 56 73 www.livogmad.dk Orø Kro 59 47 00 06 oroekro.dk Marlieses Gårdcafe 59 47 07 44 marliesesgaardcafe.dk Spisestedet 59 47 47 96 spisestedet-ø.dk

Tækkepartner 50 90 60 89 taekkepartner.dk Tømreren på Orø Lasse Busk-Clausen 21429005 busk-clausen@mail.tele.dk Preben El Elinstallatør 28 20 84 51 Bøttcher&Fog A/S 70203030 bottcherfog.dk

Hestebedgård Mindestuer Service 59 47 02 25 hestebedgaard.dk Grafiker Siri Reiter 27 14 54 28 Kulturbeholderen sirireiter.dk 60 49 57 51 Holistisk Massage Landbrugsmuseet 59 47 47 48/30 27 25 20 59 47 03 51 IT– guide dr. Jones Orø Museum 40 84 31 36 59 47 00 24 dr.jones.dk oroeminder.dk Angelinas frisørsalon Orøstrand Dyrepark 30 69 15 55 59 47 00 04 oroestrand.dk Vinduespudseren Kenny Christensen Urtehaven på Orø 23 46 30 15 59 47 47 05 / 29 32 07 30 langdal5.dk Håndværk og lign. Alt-i-et-håndværkeren 51 51 58 63 Entreprenør P. Pedersen 40 50 67 03/40 18 67 04

Butikker Dagli’ Brugsen 59 47 00 53 coop.dk Orøkontoret 61730870/59 47 08 70 oroe.dk

HBJ Skov– og haveservice 23 61 30 68 trækirurgen.dk

Fælles goder Akutteamet Kan du ikke ringe til selv. Ring Alarm 112 Biblioteket 72 36 75 21 Borgerservice, Orøkontoret 61 73 08 70 / 59 47 08 70 Genbrugspladsen Onsdag 13-15.30 Lørdag 09-13.00 Fra 1. november: Lørdag 10-12 Orø Hallen 27 89 50 45 oroehallen.dk Lokalforum Forkvinde Pia Schmidt 30294708 Læge Tommy Budek 7930 4133 Lægevagten 7015 0700, 16-08 hverdage, lør-søn og helligdag hele døgnet Postomdeling 33 61 16 90

Færger

Præst Kirsten Schmidt 59 47 00 27

Orø-Holbæk 72 36 23 00 holbaek.dk/faerge

Skole og børnehus 72 36 70 40 oroeskole.dk

Østre Færge 59 47 00 15/40 46 70 13 oestrefaerge.dk

Sognefoged H. Iversen 20 21 87 85

Kloakmester N. E. Nielsen 21 64 98 56 Orø Grave/udlejningsforr. 20 78 17 42

Ø-Butikken/ Butikken på Bakken 40 46 61 99

19

Orønyt 22 98 16 74 www.oroenyt.dk

Lene Hansen er redaktør for denne side. Henvendelse i Øbutikken Mail: adresse@oroenyt.dk Telefon: 40 46 61 99 Mangler du noget i oversigten? Så kontakte Lene.


Markbrand

20

Orønyt Nr 176, april 2017  
Orønyt Nr 176, april 2017  
Advertisement