Page 1

Orø Skole topper i national elev-test FEBRUAR 2017 Nr. 175

Kommunen sparer lokal natpleje til ældre væk Holbæk Kommune svinger sparekniven over Orø. Det går helt konkret ud over de ældre borgere på Orø, som har brug for at tilkalde hjælp om natten. Hidtil har der været en medarbejder placeret på øen til at rykke ud og besøge den ældre, som har brug for hjælp i nattetimerne. Men frem over forsvinder den lokale hjælp. Nu skal medarbejderen komme udenøs fra og med natfærge. Planerne vækker harme på Orø. Inde i bladet kan du læse nogle af indlæggene i debatten. Læs mere side 5

Orøs ældre holder sig i gang. Nu straffes de af kommunen, som forringer hjælpen om natten ved at fjerne den lokale nattevagt.

Orø Skole kan nu bryste sig af at være en af landets bedste skoler, når det gælder elevernes kundskaber i de grundlæggende fag. Det fremgår af resultaterne fra den aktuelle nationale test af elevernes kundskaber i dansk og matematik. Orø Skoles elevers resultater ligger

blandt de 25% bedste i Danmark. Det er for Orø Skoles vedkommende i de tre øverste kategorier på skalaen, der lyder sådan: Fremragende, rigtig god, god, jævn, mangelfuld og ikke tilstrækkelig. Læs skoleleder Mai-Britt Justs artikel inde i bladet. Læs mere side 3

Orø-lærling vinder guld Partrik Engman løb med en guldmedajle i DM i Skills. Patrik er lærling hos Orøfirmaet Tækkepartner. Tillykke!


Orønyt støtter lokale udgivelser Pris og løssalg Husstandsomdeles gratis. Bladet kan hentes bl.a. hos Orøkontoret og Ø-butikken. Redaktion og kontakt Udgives af foreningen Orønyt. Simon Bordal Hansen, ansvarshavende. Adresse: Bygaden 72, Orø. Tlf. 5916 1674 / 2298 1674. redaktionen@oroenyt.dk Hjemmeside: www.oroenyt.dk Tryk Lasertryk A/S Oplag og distribution 1.000 eksemplarer. Omdeles gratis til alle helårs husstande på Orø og til sommerhusejere, som ønsker det. Kontakt os for en leveringsaftale til sommerhus. Artikler og læserbreve Send til vores mail. Læserbreve og artikler skal handle om et emne, der konkret og direkte har noget med Orø at gøre. Du skal også have tilknytning til øen. Vi kan ikke love at bringe uopfordret materiale. Annoncer annoncer@oroenyt.dk eller telefon 2298 1674. Vi kan hjælpe dig med at sætte din annonce op. Annoncepriser eks. moms 1/8 side 200,1/4 side 400,1/2 side 800,1/1 side 1.400,Placering på forside eller bagside tillæg 200,Pris er for annonce i s/h eller farve - der er ikke noget ekstra farvetillæg. Annoncer leveres klar til tryk (som pdf-fil) eller kan layoutes af Orønyt efter aftale. Det koster ikke ekstra at Orønyt designer din annonce. Se alle annonceformaterne og priser på www.oroenyt.dk Foreningen Orønyt Bestyrelsen er: Redaktør: Simon B. Hansen Kasserer: Henrik Persson Sekretær: Jens Johan Dahlkild Revisor: Lene Hansen CVR-nummer Foreningens CVR er 33789572 Næste blad Udkommer 8. april, Deadline for materiale er 17. marts. Se mere på www.oroenyt.dk

på det Kongelige Bibliotek. Det er bladets bedre økonomi efter skift af trykkeri, som gør det muligt at starte den nye aktivitet.

Vil du gerne udgive en bog eller måske en samling af fotos eller tegninger med tilknytning til Orø, så kan Orønyt måske hjælpe dig. Orønyts bestyrelse har nemlig sat et lille beløb af i 2017 til at støtte lokale udgivelser. Det rimer fint med bladets formålsparagraf: "Foreningen har til formål at fremme den lokale kommunikation ved at udgive bladet Orø Nyt og anden publicering om eller fra Orø." Bestyrelsen håber, at der kan komme flere udgivelser, som fortæller om Orø. Ud over at støtte økonomisk kan Orønyt også tilbyde hjælp med at sætte tryksagen op (layout) og at styre selve udgivelsen, altså trykforløbet. Orønyt kan fungere som udgivende forlag for tryksagen. Det indebærer, at tryksagen får et ISBN nummer og registreres

Orønyt: Årsmøde og optimisme Orønyt holder årsmøde søndag den 23. april klokken 14 i Orø Forsamlingshus. Vi byder som sædvanlig på et stykke brød til kaffen. Årsmødet er for medlemmer, støttemedlemmer er også velkomne ,dog uden stemmeret. Årsmødet samler op på et år med store forandringer. Vi skiftede trykkeri og kan allerede nu se nogle positive resultater. Der er samtidig en positiv udvikling for bladets annoncemængde. Så bestyrelsen kan præsentere et regnskab, der ser sundt ud, og som åbner mulighed for at styrke bladets aktiviteter. Planlægger et sommermagasin Orønyts sommernummer, bladet der udkommer i begyndelsen af juni, bliver anderledes i år. Orønyt udkommer som et rigtigt sommermagasin med masser af læsestof om alt det, du kan få glæde af på øen i løbet af sommeren. En god guide for såvel de lokale som øens gæster. Bladet får flere sider end normalt, og det deles ud til

2

Orønyt har selv udgivet denne plakat om øens sarte natur. Tegnet og tekstet af lokale kunstnere. Et eksempel på en lokal udgivelse.

samtlige huse på øen, også alle sommerhuse. Desuden trykker vi sommerbladet i et stort ekstra oplag, så bladet kan deles gratis ud til øens gæster via færgerne, butikkerne og andre steder, hvor øens gæster færdes. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du kan deltage i årsmødet. Mere om årsmødet på hjemmesiden og i næste nummer af Orønyt.


Nok er øens skole lille, men elevernes faglighed er i top Af Mai-Britt Just, Holbæk By skole, afdeling Orø. At gå i skole i 2017 er en alvorlig sag. Man har mange timer, mange fag, man skal lære at læse allerede i Børnehaveklassen, hvor man skal arbejde med begreber som fiktions kompetence, sprogforståelse og afkodning. Man skal kunne sidde stille, vente på tur, modtage en kollektiv besked, være en god kammerat, løse svære opgaver og skrive pænt i hånden og skrive på computer, I-pads, regne med brøker, forstå engelske ord og lære om Reformationen. Huske sit idrætstøj, penalhus, passer, vinkelmåler, cykelhjelm, mad

Mai-Britt Just kan være stolt over elevernes resultater.

pakke, sedler, binde snørebånd og meget, meget mere. Og så bliver man testet. De nationale test. Hvert år. I grundskolen dansk og matematik. Alle børn i hele Danmark bliver testet. Og så er det, at vi på Orø skole kan se, at vores lille skole kan noget. Vores børn kan noget særligt. De er nemlig dygtige.

Ved novembers frivillige nationale test (de obligatoriske test er til foråret – men helt samme koncept) skabte Orøs elever så fantastiske resultater, at de burde i avisen. Orøs elever er samlet helt i top. Og det må vi gerne være stolte af. Og det er vi – stolte af børnene og af skolen. Og i avisen, det kommer det så nu. Lidt om de nationale test Danske skolebørn testes i grundskolen i 2.-4. og 6. klasse i dansk, 3.- og 6 . klasse i matematik. Resultaterne kommer i 6 kategorier: Fremragende, rigtig god, god, jævn, mangelfuld og ikke tilstrækkelig. Orø skole ligger i de tre øverste kategorier.

Salonen Frisør Angelina Juhl RAB godkendt

Åbningstider Tirsdag, onsdag og torsdag 9.30-13 Tirsdag aften efter aftale Ring og aftal tid på 30691555

Zoneterapeut

Jeanette Städe

Zoneterapi, lymfedrænage, kraniosakral-terapi og japansk lifting (ansigtet - løfter og aktiverer blodcirkulationen) På Orø 6 gange om måneden Ring og aftal tid på 24914030

Det hele sker på Brøndevej 49 b 3


4


Kommunen sløjfer lokal nattevagt for Orøs ældre Transport, akuthjælp, istandsættelse af mejeri o.s.v. Kunne vi lave et Orø.parti ved næste kommunevalg.? Bjarne Jensen, kommentar: Hvordan har de tænkt sig at kommer over med færgen om natten ??

Et uddrag fra mødereferatet i Holbæk Kommunes udvalg. Mødedatoen var 23. januar. Lagt på Facebooksiden "For os der bor på Orø" af Kim Kennedy. Kim Kennedy, indlæg på Facebook den 24. januar: Direktionens formulering til dette er "Optimering af natberedskab" Besparelsesforslag i høring i Holbæk Kommune. Regnestykket er ikke lavet færdigt. Man vil fjerne planlagte ydelser om natten og kun køre akut, som ved nødkald etc. og det fra Holbæk. Man vil altså ved tryk på nødkald hos en borger på Orø tage en person ud af driften i (hele) Holbæk Kommune og køre uden om klokken midt om natten. Det må altså være, hvis denne person, der har nødkaldstelefonen på sig kan gå fra sin nuværende opgave i Holbæk og omegn (f.eks. Jyderup) der også kan være et nødkald. Man skal også betale en akut færge om natten og man kan i realiteten skulle gentage dette et par gange om natten. Det her er er en livstruende forringelse for øens borgere, som jeg ser det. Helt uigennemtænkt. Man har igen raget det særlige ø-tilskud ned i kommunekassen og påfører øen besparelser, der stiller øens borgere meget ringere end resten af kommunens. Og det er slemt nok som dét er. Er det overhovedet lovligt ikke at tilgodese øen med en ordning, der er sammenlignelig med resten af kommunen? Referatet kan ses på kommunens hjemmeside. Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" (tsk!) mødedato 23.1. punkt 4

bilag 1. Hvad pokker gør vi? Klager til indenrigsministeriet? Tilsynet med Regioner og Kommuner? Leila Lindtoft, kommentar: Hvad bilder de sig ind det kan bare ikke være rigtigt det må der gøres noget ved ja hvor skal der klages så må vi gøre det hvis nogen ved hvor der skal klages ????? Ditte Norlander, kommentar: Jeg er ikke up to date med reglerne, men ved fra job i hjemmeplejen for år tilbage, at der var fastsat en acceptabel max reaktionstid på nødkald. Alle nødkald skulle registreres og dokumenteres. Der må kunne findes argumenter i reel fakta. Vi bør absolut ikke affinde os med den situation og igen stille frivillige. Carin Brandt, kommentar: Tak for din årvågenhed og melding, Kim. Det virker totalt forrykt. Sidder der ikke en person med sund fornuft i kommunen, der kan se det vanvittige ved det.? Festligt hvis det er én der kommer til at trykke på knappen. Hvor er hjemmeplejen i dette. ? Det virker som om kommunen mener at vi skal klare alt med frivillighed og nabohjælp.

5

Bent Reedtz, kommentar: Det er endnu er bevis på hovedløs planlægning, der er jo en grund til nødopkald om natten, så der må ikke gå 2 timer før hjælpen kan komme. Jeg er overbevist om det er en tilkalde tid der skal overholdes uanset hvor i kommunen det kommer fra. Birgitte Larsson, kommentar: Nu er der jo også den mulighed, at man ringer 112 - hvis vi gør det tilstrækkeligt mange gange, skal der nok blive fundet en løsning . Jette Maja Porting, kommentar: Uha ! Det er ikke godt. Henrik Persson, kommentar: Beboerforeningen holder møde om det på tirsdag. Umiddelbart fø r Orønyt skulle gå i trykke n, dukkede en vigtig sag op på Facebook. Øboen Kim Ken nedy gjorde opmærksom på kommunens planer om at fje rne den lokale nattevagt fr a øens ældre. Vi har ikke selv kunnet nå at følge op på sage n, og bringer her uddrag af de batten på


Massiv opbakning var der, da julens komme blev fejret med et fakkeltog fra Hestebedgård til pladsen ved Økontoret, hvor juletræet blev tændt. Ib Ballisager fotograferede.

6


Jesper Olesen maler Billedet her har den lokale kunstner Jesper Olesen sendt til redaktionen. Jesper udstiller ofte som en del af gruppen Kunst på Orø. Han er kendt for de stærke og farvemættede malerier, ofte i store formater.

PS Electric Deres sikkerhed

El Installatør + AIA Installatør

Preben El Frændevej 28, Orø

Tlf. 2820 8451 7


BEDRE FORBINDELSER PÅ ORØ

Så er TDC i gang! TDC har opsat skabet til den fremskudte central ved Næsby. De er begyndt at lægge trækrør til fiberkabel. Fiberkablet skal helt til Bybjerg, så det er noget af en opgave. Når de er færdige, er Næsby og omegn også kommet med på den digitale bølge. Fra skabet og ud til brugerne bliver det desværre ikke fiber, men de gamle kobberkabler, men det vil trods alt sikkert give en ti-dobling af hastigheden på nettet, så vi også fx kan se tv over internettet. Vi forsøger selvfølgelig at overtale TDC til at lægge fiber helt ud til den enkelte bruger, men foreløbig må vi glæde os over, at der er et teleselskab, der vil gøre noget for Nordøen. Med venlig hilsen Henrik Persson

Borgermøde torsdag 16/3-17 kl. 17.30 I forsamlingshuset Holbæk Kommune har besluttet at alle lokalfora i Kommunen skal omstruktureres. Det skal Orø Lokalforum naturligvis også og derfor vil vi invitere Borgermøde, så I kan være med til at finde ud af hvordan det skal gøres, for eksempel som en ny selvstændig forening eller måske lægges ind under en eksisterende forening. Dagsorden for borgermødet kommer senere. Tilmelding er nødvendig, da lokalforum vil være vært med noget mad, kaffe, the og kage. Drikkevarer kan købes. Seneste tilmelding fredag den 10. marts 2017. Vi håber der er rigtig mange der kommer og vil være med til at planlægge og forme det nye Lokalforum. Med venlig hilsen Pia Schmidt, Formand for Orø Lokalforum 8


Vindmøller og truet drikkevand - vi følger op på sagerne Vindmøllerne Vi spørger: Kære forvaltning Bladet Orønyt har ved flere lejligheder omtalt spørgsmålet om mulige ændringer af den eksisterende vindmøllepark ved Vestre løb. Vi vil gerne nu gøre en status over, hvor denne sag er nu og hvad der sket med den i 2016. - Er der en igangværende byggesag for området og i givet fald hvem er parterne i den? - Er der planlagt et forløb i forhold til evt ændring af lokalplan eller lignende, og i givet fald hvilket? - Er der andre aktiviteter mellem Holbæk Kommune og de nuværende ejere i forhold til vindmøllerne på Orø? - Er der en plan for 2017 vedr vindmøllerne? Venlig hilsen Journalist Simon Bordal Hansen, Orønyt Forvaltningen svarer (anonymt) Kære Simon. Tak for din henvendelse. Jeg får af vide, at der ikke er nogen igangværende sager omkring vindmøller på Orø. Dette er derfor et kort svar på dine spørgsmål. Venlig hilsen Planafdelingen, Vækst og Bæredygtighed Vi spørger igen: Hej Tak for det korte svar. Jeg beder om svar på alle fire spørgsmål. Hilsen Simon Forvaltningen svarer (anonymt) Kære Simon. Beklager, hvis vi ikke fik svaret på det hele. Ifølge vores oplysninger, er der ikke nogen lokalplaner i støbeskeen for vindmøller på Orø og der er aktuelt heller ikke nogen aktiviteter med grundejerne. Der er således ikke noget aktuelt i støbeskeen for 2017. Mvh. Planafdelingen Vækst og Bæredygtighed

Hvad sker der med to af de sager, som har optaget sindene - drikkevandet og vindmøllerne? Vi har spurgt Holbæk Kommune, og her kan du ser svarene. Den korte udgave: Der sker ikke noget.

Drikkevandet Vi spørger: Kære forvaltning I bladet Orønyt har vi ved flere lejligheder beskæftiget os med spørgsmålet om nitratforurening og drikkevandet. Nu vil vi gerne lave en aktuel status på forvaltningens indsats i denne sag: - Hvad er der sket med spørgsmålet om nitrat og drikkevand på Orø i 2016? - Hvilke møder er holdt med hvilke interessenter og hvad er besluttet? - Hvilke konkrete initiativer/handlinger er besluttet og gennemført? - Hvilke planer er der for indsatsen i 2017? Venlig hilsen Journalist Simon Bordal Hansen, Orønyt Forvaltningen svarer: Kære Simon. Tak for din mail om grundvandet på Orø. I 2016 har vi lavet en "Miljøscreening af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø". Udkastet var i høring hos SVANA (det tidligere Naturstyrelsen) og efterfølgende har Miljøscreeningen været i 4 ugers offentlig høring fra den 30. september 2016. Der indkom ikke kommentarer eller

9

andet til udkastet eller til den endelige Miljøscreening. Miljøscreeningen er vedhæftet. Den 29.11. 2016 blev indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse på Orø endelig godkendt af Klima og Miljø udvalget. Den 7/12 godkendte Økonomiudvalget Indsatsplanen og sluttelig godkendte Byrådet Indsatsplanen den 14/12 2016. Den godkendte indsatsplan er stort set enslydende med den indsatsplan der var i offentlig høring i 2015. Indsatsplanen kan læses her: http://planer.holbaek.dk/dk/ temaplaner/indsatsplaner/oroe/ Vi er meget opmærksomme på, at følge nitratudviklingen i vandværkets boringer. Da indsatsplanen blev vedtaget, blev det besluttet, at hvis nitratkoncentrationen stiger i overvågningsboringerne, vil Holbæk Kommune få lavet en nitratfremskrivning, som er en beregning der viser, hvordan nitratkoncentrationen vil udvikle sig over en lang årrække. Der er mig bekendt kun holdt interne møder om grundvandsbeskyttelse i 2016. Mht. planerne for 2017 så følger vi det der er angivet i indsatsplanen. Venlig hilsen Rikke Planeta Kepp Naturgeograf Holbæk Kommune.


Drømmen om den grønne ø Nogle af de grønne omstillere på arbejde i Hestebedgårds skovhave.

Af Cathrine Dolleris Orø Omstilling er blevet en paraply over forskellige initiativer, der mere eller mindre udsprang af projektet om Orø som ”ressource- og demonstrationsø” ledet af Fors A/S og Holbæk kommune. Orø Omstilling omfatter grupperne omkring ”Skovhaven på Hestebedgård”, ”Mejeriet” og ”Jordbruget”. Skellene mellem grupperne er flydende og består til dels af Tordenskjolds soldater. Orø Omstilling kan sagtens tænke sig at indeholde flere grupper, der har samme værdigrundlag: at gøre Orø grønnere, affaldsfri, giftfri og genopbyggende for natur og mennesker. Det er en bred værdisætning, der vægter inklusion af Orøboere højt og vil gøre Orø til et endnu bedre sted at leve. Jordbruget, som undergruppen er kommet til at hedde, er fokus for denne artikel, mens læseren kan se

frem til artikler, der beskriver de andre gruppers virke. Jordbruget – drømmen om noget stort i små stykker Da Foverskov satte sin bedrift, som udgør omtrent en tredjedel af Orø, til salg, startede det mange tanker, drømme og diskussioner hos Orøboerne. Der blev skrevet en artikel til Orønyt, som affødte god respons. Der blev holdt adskillige møder for at lytte til, hvad Orøboere gerne vil, budt på muligheden for at drømme om en ny måde at forvalte 1/3 af Orø på. Der blev holdt møde med kommunen om eventuel støtte og der blev skrevet ansøgning om at få eksperter til afklaring af økonomiske, juridiske og jordbrugsmæssige forhold. Der blev lavet en facebookgruppe ”Orø Omstilling” for at holde kontakt og poste relevante informationer. Der kom artikler i Nord-

10

vestNyt og i Information og interview i P3 om de store tanker. Vi mødtes med et par forskere fra Roskilde Universitet, som var i gang med at arbejde på konceptet ”Andelsgårde – vi køber landet tilbage”, hvor en mindre gård på Orø kunne være første skridt til at gøre hele øen grønnere med finansiering ved hjælp af andele. Et sted, hvor de nye jordbrugsmetoder øves, hvor kulstof bindes i jorden i stedet for at frigives som drivhusgas. De nye metoder går under navne som ”Regenerative Agriculture” og ”Carbon Farming” – genopbyggende og kulstoflagrende landbrug. Landbrug og drivhusgasser Landbruget er ansvarlig for udledning af op mod en fjerdedel af drivhusgasserne globalt. Produktion af kunstgødning, pesticider og foder, samt transport, kørsel på marker og


Figuren viser forholdet i udledning af drivhusgasser på grund af menneskelig aktivitetet. AFOLU står for Agriculture, FOrestry, Land Use, dvs. landbrug, skovbrug og anden jordbrug, som udgør 24% af direkte udledninger. Kilde: Wikipedia – ”Climate change and agriculture”.

jekt omkring andelslandbrug og uddannelse af jordbrugere til andelslandbrug.

køers metan udslip udgør store andele af landbrugets udledning, foruden pløjningens effekt på iltning af jorden og dermed frigivelse af CO2. Hidtil har plantning af træer været en sikker måde at binde kulstof i organisk masse, men ny forskning i jordbruget viser, at ved de rette græsningsmetoder og pløjefri dyrkning, kan kulstoffet bindes med stor hastighed i tilbage i jorden, hvor det oplagres som levende og dødt organisk materiale og humus. Humus har desuden evne til at opbevare plantetilgængelige næringsstoffer og vand og sikrer dermed jordens frugtbarhed. Planter lever naturligt i symbiose med jordens mikroliv og dette stimulerer plantens næringsoptag og vækst. Ved konventionel jordbehandling dræber man det meste af jordens naturlige liv og forstyrrer dens balance, hvorved skadelige sygedomme kan få frit spil. I de genopbyggende- og kulstoflagrende landbrug stimuleres jorden mikroliv til gavn for afgrøderne. Disse kendsgerninger er ikke ideologi men videnskab. Spørgsmålene bliver dermed: 1) Hvordan finder vi en vej ud af det økonomiske systems jerngreb om vores landbrug? 2) Hvordan hjælper vi vores landmænd til at sætte miljø lige så højt som økonomisk fortjeneste? Informere og delagtiggøre Nogle af de korte svar på disse spørgsmål er: Viden og information om nye metoder. Forskning er en langsigtet kilde

til viden om jordbrug og helt nødvendig for at forstå, hvad der foregår i jorden. Men den mest overbevisende vej til forståelse er gennem demonstration af, at teorierne virker. Vi skal altså ud og afprøve de nye metoder i praksis, lave forsøg og opdage alle de faldgruber, der kan være i det. Det kunne foregå her på Orø, hvorfor ikke? Samtidig er lokalt forbrug af varerne en garant for friskhed, reduceret transport og mindre drivhusgasudslip. Flere prisbelønnede virksomheder i Holbæk kommune har som målsætning at bruge lokalt producerede fødevarer og Orøboere kunne nyde godt af kvalitetsvarer og kendskabet til producenterne. Næste skridt Jordbrugsgruppen er gået i tænkeboks. Der er dialog med Foverskov, men jorden er udenfor økonomisk rækkevidde. ”Vi køber landet tilbage” er under udarbejdelse. Men vi kan gøre os selv mere vidende og udbrede forståelse og engagement med inspiration fra film, artikler og ildsjæle. Niels Holck fra Andelstanken.dk på Langeland arbejder med et lignende, men større pro

11

Steen Møller fra Friland har erfaring med landbrug og andelsbevægelsen både fra sin tid som forstander på den økologiske landbrugsskole og fra økolandsbyen Friland. De kom begge her til Orø og var begge vældigt inspirerende og har tilbudt deres hjælp til at komme videre. Find foredragene på facebookgruppen ”Orø Omstilling”. Vi vil gerne videre – og mangler folk, der har overskud til at engagere sig. Vi vil gerne uddanne en ung jordbrugsfamilie og hjælpe dem med etableringen her på Orø. Vi vil gerne holde undervisning om ”Regenerative Agriculture” og ”Carbon Farming” og afprøve metoderne i praksis. Vi vil gerne vinde 5 millioner i Lotto. Men inden vi når så langt, så kom med til næste foredrag eller filmaften om fremtidens jordbrug. Tid og sted vil blive annonceret i facebookgruppen ”Orø Omstilling”.


Orø's små steder En artikelserie om stederne du skal opleve

Clay skal ud og hænge reklamer op for den nye satsning, mens Birte forbereder dagens rykind.

Birte & Clay finder

den indre viking Tekst og foto: Simon Bordal Hansen Nogle spisesteder på Orø lukker med jævne mellemrum. Trækker stikket eller løfter konkurs-kortet. Men hos Birte og Clay kender de ikke den melodi. De har knækket koden til, hvordan man driver spisested og holder skruen i vandet, år efter år. "Det er bare sådan, at din timeløn i perioder er på fem kroner. Kan du ikke leve med det, så skal du nok finde dig en anden branche. Det handler om at mærke gejsten, også selv om tiderne nogen gange er gan-

ske vanskelige," siger Clay Green. Han er ved at hænge billeder op og viser stolt den nymalede restaurant frem. For nu skal der nemlig ske noget nyt. Spisestedet Orø er en saga blot. I stedet skal vi vænne os til at sige Den Gode Viking. Men lad os lige gemme den historie lidt. Begyndte med et gammelt drivhus Det er tyve år siden Clay og hans far købte drivhusene i Næsby. Mange muligheder, lav pris og med stort behov for nogle flittige hænder. Et næsten nyt Hollænder-drivhus omgivet af 6 gange så meget faldefær-

12

digt gartnerdrivhus. Så det skulle de lige fjerne. Clay husker det: "Vi fjernede 4.600 stykker glas på hver 1 kvadratmeter. Tror vi talte 3.800 bolte og målte 450 meter rustne ståltagrender. Men ned kom det da." Og så gik eventyret så småt i gang. Minigolf, jordbær, café og et lille røgeri. Og undervejs byggede de inde i drivhusene det, der i seks år har fungeret som restauranten Spisestedet i Næsby. Forsamlingshusets gyldne år I en håndfuld år var Clay også vært i Orø Forsamlingshus, og det var her


Birte rører i gryden til ære for fotografen. Hun var faktisk i gang med at stille varer på plads, da vi kom på besøg. Til højre kan du se Birte nye, grønne duge på bordene i den nymalede restaurant.

fru Birte kom til. Hun vidste noget om at drive store kantiner. Mange på øen taler stadig om den periode som Forsamlingshusets bedste år. Men nye krav om større husleje endte med, at Clay og Birte trak sig og startede Spisestedet i Næsby. Og nu er vi så tilbage hvor vi begyndte, nemlig med historien om det nye: Restaurant Den Gode Viking.

større ud, end det plejer. "Vi har jo udvidet her," forklarer Clay og peger ind i den nye afdeling.

Her er børnefamilierne velkomne Da vi mødte Birte og Clay, var han i fuld gang med at stille borde op og få styr på billeder og lamper. Birte flyttede varer på plads i køkkenet. I ugerne før var alt pillet ned, så der kunne males på vægge og lofter. "Se mine nye duge, er de ikke flotte," siger Birte og peger ud over den nymøblerede restaurant. Glade grønne duge skaber en meget venlig atmosfære i lokalet, som ser meget

"Vi er stadig et godt spisested for hele familien. Hos os er børn ingen hindring, de er en fornøjelse," siger Birte.

En nyskabelse er også et caféområde med is- og kagebar. Her kan man købe Birtes hjemmebag, og i weekenderne tilbyder caféen flødeskumskager, også til at hente med hjem til søndagskaffen.

Så er der bøf Vigtigst af alt er nu nok det nye spisekort. Den har Birte og Clay arbejdet på at udvikle gennem et års tid, og det er gjort i tæt samarbejde med nogle af stedets trofaste leverandører.

Kigger vi på spisekortet, kan vi godt se, at her har slagteren fået lov til at levere sine bedste udskæringer. Ribeye, højreb, oksemørbrad, kalvefilet, inderlår . Jo, den står på godt kød hos vikingerne i Næsby. Men der er nu også både fisk og stegt flæsk på kortet og sågar en vegetarret. "Vi glæder os meget til at prøve vores nye spisekort," siger Birte, og Clay - som lige har knoklet med at male hele restauranten - ser lige så glad ud. Og mon ikke det er lige netop det, der er hemmeligheden her på øens mest bæredygtige spisested. De knokler fordi de kan li´ det. Men hvorfor nu lige det med "Den Gode Viking?" "Navnet syntes jeg bare lød godt. Og vi har faktisk tænkt, at vi en dag om ugen laver noget mad, som skal spises på vikingemanér, altså med fingrene. Du ved, gode stegeben og den slag. Men vi har ikke hængt en masse vikingepynt op," siger Clay. Når bladet her udkommer, har Birte og Clay slået dørene op til deres nye livtag med en svær levevej. Men for dem er det lige netop dét, de aller helst vil. Knokle og kæmpe, næsten som om de var rigtige vikinger...

Malingen er tør, så kan billederne komme op igen. Clay har meget at se til.

13


Kan du huske de lune sommernætter på Orø for kun få årtier siden fulde af eksotiske, fløjtende lyde fra hundredevis af grønbrogede tudser? Nu er der blevet stille på trods af Holbæk Kommunes forsøg på at hjælpe arten til at trives på øen.

Tudse har brug for din hjælp! Af Bente Meehan, naturkonsulent Holbæk Kommune

Tudserne nedtur, her er tallene år for år

Den grønbrogede tudse er i hastig tilbagegang på Orø. På 20 år er tudsernes ynglesteder skrumpet fra 11 til kun 2. Og det går skidt med ynglen. Orø er ved at miste et af sine fine og sjældne dyr, den fredede grønbrogede tudse.

Det totale antal af ynglesteder, som den grønbrogede tudse har benyttet på Orø siden 1995.

År

Voksne dyr/ Kvækkende

Æg/haletudser

Ynglesucces

Den gang tudserne kunne høres Grønbroget tudse, med det latinske navn Pseudepidalea viridis, var vidt udbredt og talrig over hele øen indtil engang i 1950’erne eller måske 1960’erne, hvor det begyndte at gå tilbage.

1995

11

4-5

4-5

2008

3

3

0

2010

5

5

3

2011

5

3

2

2012

6

0

0

2013

5

1

1 (3)*

2014

5

0

0

2015

3

0

0

2016

2

0

0

Indtil da kunne den høres efter regn på lune forårsaftener øen rundt på strandengene i Salvig, på Tornholmen, på sydøen ved Anneksgård og ved Østre Færge. Størstedelen af strandengene var dengang græssede, og mange af vandhullerne her har utvivlsomt været perfekte yngelsteder. Der er usikkerhed mht. artens ud-

14


bredelse på Næsset og i øens centrale dele. Der var sandsynligvis mindst 10 – 20 gode ynglevandhuller på øen på det tidspunkt.

Kortet viser, hvilke vandhuller på øen, som er undersøgt for at finde den grønbrogede tudser. De grønne prikker er de restaurerede vandhuller.

Glade for møddinger Tudserne fandt samtidig gode leveog overvintringssteder i enge og krat, men også i de åbne stalde og møddinger. Flere beboere fortæller, at der var så mange tudser i bl.a. møddinger og dybstrøelse, at de kom frem i store mængder, når der blev muget ud og læsset møg. Herefter begyndte den hastige tilbagegang for ynglevandhuller og padder, som generelt kendetegner hele landet: Nye og mere intensive produktionsmetoder i landbruget med færre dyr på markerne, dræning og eutrofiering (forurening med næringsstoffer). Dertil kommer byudvikling, vejbyggeri, fodring og måske udsætning af ænder. Nye vandhuller var ikke nok Holbæk Kommunes naturteam fik for en del år siden gravet en række vandhuller og sørget for, at områderne, de lå i, blev afgræsset. Siden har kommunen overvåget bestandens udvikling, og det har desværre vist sig, at det ikke var nok, for den skrantende bestand er ikke kommet på fode trods de udførte tiltag. Hvis den negative udvikling i bestanden skal vendes, må der derfor yderligere indsatser til. Stor lokal interesse Besøg hos ejerne af vandhullerne og samtaler med andre borgere rundt på øen har vist, at der er stor interesse for at bevare arten, som har været en attraktion og et særkende for Orø. Holbæk Kommune vil derfor invitere interesserede øboere til at være med i et samarbejde om at genskabe de førhen så store bestande. Med opbakning fra lokalbefolkningen er mulighederne langt bedre.

Du kan gøre noget Hvad kan du som Orø-borger gøre for de grønbrogede tudser?

natur@holb.dk, tlf. 7236 8061 eller på facebook/messenger til ”fællesskaber Bente Meehan”.

Du kan blandt andet være med til:  at tælle tudser  at indrette skjul og overvintringssteder i kvas- og stenbunker  at sikre afgræsning  at grave eller sikre ynglevandhuller

Herefter vil naturteamet - i foråret 2017 - indbyde alle til et møde, hvor vi lærer mere om tudserne og drøfter mulighederne for konkrete projekter – store som små. Snak med din nabo – spred nyheden!

Hvis du vil være med eller bare er interesseret, så kontakt os på mail

15


Generalforsamling i Orø Beboerforening Tirsdag den 21. februar kl. 19, Værestedet, Orøhallen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år til godkendelse. 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Planer for 2016 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter. 10. Valg af revisor. 11. Valg af revisorsuppleant 12. Eventuelt Forslag og emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen

Ny åbningstider på biblioteket

Marie Hansen har altid øjnene og kameraet med sig, når hun cykler rundt og nyder Orø. Her fanger Marie et helt særligt lys mod syd en dag på havnen. I baggrunden tager uvejret fat og himlen sløres af skyerne, og det er tilmed den 13. januar. Så er det med at finde regntøjet frem, inden det går løs. Zuzana Vasa er også flittig med kameraet. Her er det resultaterne af Urd som er foreviget. Ved Skovhøjvænge med kig ud mod Salvigbugten trængte vandet ind. Højvande og lidt mere end godt er.

Fra 1. februar 2017 ændres åbningstiderne en smule. Det er stadig onsdag, men nu fra 15.30-17.00. Plus 1. lørdag i måneden – 11.00-12.00 Vi holder åbent i skolernes ferier men husk dog, at der ikke er kørsel af bøger mellem Holbæk og Orø i disse uger. Det betyder, at bestiller man bøger i Holbæk, skal man selv hente dem. Man kan dog stadig aflevere bøger til Holbæk her på Orø Bibliotek i ferien. Åbningstiderne er onsdag 15.3017.00 og 1. lørdag i måneden, 11.0012.00.

16


Stadig en god gave: Orøkalender 2017 Dejlige billeder, lækker kvalitet. Stort format, A3. Pris kun 75 kr. Køb den bl.a. i Øbutikken på Næsbyvej 4.

Orøkalenderen udgives af Orønyt. Billederne er indsendt af lokale fotografer.

LÆSERNE SKRIVER

Ud i det dåse-grønne Der er så dejligt ude i naturen, og alt det grønne skulle efter sigende være så godt for ens øjne. Selv på en våd, diset og grå vinter dag, glimter og funkler det grønt, i hække, krat og vejsider på sommerhus vejene i og omkring færgebakkerne. Vi - en ven, hans hund, mine hunde og jeg - spadserede i dag en tur på godt 1,5 time, og her kunne vi erfare, at masser af grønne øl dåser lå smidt i naturen. Jeg tror, vi fik optalt omkring 15 dåser på en ganske kort strækning. Jeg har tidligere set sådanne, og har selv haft et par stykker smidt i min hæk, men jeg syntes at omfanget er tiltagende, og tangerer decideret skovsvineri og total mangel på respekt for naboer, genboer og andre, der vil nyde naturen i fred- uden konstant at blive blændet af grønne metal efterladenskaber. Mads Friis Kratvej Orø

17


LÆSERNE SKRIVER

Biblioteket siger tak Orø Lokalbibliotek siger tak for et godt 2016. Vi fortsætter ind i 2017 med den faste kreds af frivillige, som har drevet biblioteket siden januar 2013. Det sker, vi får henvendelser fra venlige mennesker, som tilbyder sig som frivillige også. Vi takker for henvendelserne, men vi har, som det er nu, ikke behov for nye frivillige.

Hver onsdag kan man komme og låne bøger, aflevere bøger, både fra vores egen samling og bøger, man har bestilt fra andre biblioteker. Hvis man har brug for mere dybtgående vejledning, henviser vi til den første lørdag i måneden, hvor Poul Hurup er at finde på biblioteket. Lokalbiblioteket yder også stadig den service, at Marianne Rasmussen kører ud til lånere, som kan være gangbesværede eller andet, og hun kan så hjælpe med at hente og bringe bøger samt bestille bøger. Ring: 20722291direkte til Marianne.

Nogle morgener er det en særlig fornøjelse for skoleleder Mai-Britt Just at komme på arbejde. Når morgenlyset som her stråler på himmelen og fylder hele Møllebjerget med. Og denne morgen havde hun sit kamera med. Foto: Mai-Britt Just.

18

For arrangementer i 2017 – se vores hjemmeside og Facebook. www.oroebibliotek.dk På de frivilliges vegne Helle Holte, koordinator Mai-Britt Just, daglig leder


19


Denne annonce koster kun 250 kr med moms og farver. Er det ikke noget for dig og din aktivitet? Hilsen Orønyt

Tækkepartner Aps Stråtag, det bedste over hovedet Få gratis råd og vejledning Tækkemand Uffe Steen-Nielsen 5090 6089, taekkepartner@gmail.com

www.taekkepartner.dk

BoligOne Ole S. Jensen Ejendomsmægler & valuar

Fast salær

Kr. 34.500 inkl. moms

Åbningstider:

Man-fredag 7:30 - 18:00 Lør-søn, helligdag 7:30 - 14:00

20


Nytårskur for de fine Den 6. januar holdt borgerforeningen nytårskur i forsamlingshuset. Dronningen og prinsgemalen overstrålede alle. Hendes Majestæt mødte op med chauffør og blev modtaget af lurblæsere. Hun holdt en dejlig tale for de fremmødte, og senere spillede Hans Knudsen m.fl. op til dans. Dansegulvet blev hurtigt fyldt og det var bare en dejlig fest.

Orø, 4300 Holbæk Telefon: 40 46 70 13 59 47 00 15

Marie Hansen har sendt os dette smukke sommerminde, taget på en af Maries mange cykelture på øen.

Se mere på www.oestrefarge.dk og Facebook

21


Foreningsliv

MC Island Følg med på www.mcisland.dk Orø Menighedsråd Kontakt: Jette Maja Porting, tlf. 40 70 30 13 Følg med på www.oroekirke.dk

Orø Badmintonclub Ring og hør nærmere hvis du vil være med. Kontakt: Flemming Zangenberg, tlf. 30 68 94 04 Orø Beboerforening Generalforsamling 21. februar kl. 19, Værestedet. Formand Jens Bloch, tlf. 21 49 02 41 Følg med på www.orøbeboerforening.dk

Orø Musikforening Der er ledige pladser i musikforeningens veludstyrede øvelokale til band eller solist. 150,- kr. om måneden pr. person. Orø Midsommerdage, Simon Bordal Hansen, 22 98 16 74. Musikforeningen Orø Allstars, John Vestergaard 51 36 01 82.

Orø Billardklub Kontakt: Alex Foverskov, tlf. 61 61 51 88

Foreningen Orønyt Årsmøde 23. april kl 14. Forsamlingshuset. Dagsorden iflg. vedtægterne. Kontakt: Simon Bordal Hansen, tlf. 22 98 16 74. Følg med på www.oroenyt.dk

Orø Boldklub Tirsdage 17.30 til 18.30 fodboldtræning for børn. Kontakt: Morten Warrer Juul, tlf. 23 81 01 71

Orø Pensionistforening Formand: Peter Bach Larsen, tlf. 59 46 72 02 Følg med på www.orø-pensionistforening.dk

Orø Brugerråd Kontakt: Formand Jørgen Andersen, tlf. 59 47 02 87

Orø Pentanqueklub Husk hver søndag fra 10.30 til ca. 12.30 Kontakt: Bent Reedtz, tlf. 42 91 19 48. Følg os på Facebook: For os der bor på Orø

Orø Bådelaug Formand: Bjarne Søeborg Følg med på www.orøbådelaug.dk Orø Børne– og Ungdomsklub Hver tirsdag 18.15 til 21.30. Følg med på www.ungepaaoroe.dk

Orø Skytteforening Foreningen stiller våben til rådighed Kontakt: Tyge Larsen, telefon 59 47 02 30.

Orø Cykelklub Følg med på www.orøcykelklub.dk

Orø Toiletlaug Bestil vognen via vores hjemmeside. www.toiletlaug.dk Kontakt: Susanne Petersen, telefon 61 16 06 51.

Orø Folkedansere Kontakt: Formand Marit Næsby Noppenau Tlf. 50 99 25 10

Søspejderne Børre Klan, Orø Havn Kontakt: Lasse Busk-Clausen Tlf. 21 42 90 05

Orø Havkajakklub Følg med på www.orøhavkajakklub.dk

Sumba-danserne Forsamlingshuset tirsdag kl. 10.00 – 11.00 Kontakt: Karin: 22 88 46 95, Britta: 53 35 43 40 Torben: 24 22 18 88, John: 20 20 78 83

Hestebedgård Følg med på www.hestebedgård.dk Orø Forsamlingshus Borgerforeningen Orø Forsamlingshus Formand Ole Nielsen, tlf. 60 49 57 51 Følg med på www.orøforsamlingshus.dk

Tog Klubben Orø Tirsdag og torsdag kl. 19-21, alle er velkomne! Kontakt: Niels 30 86 08 14 / John 20 20 78 83

Orø Kogræsserlaug Kontakt: Mogens Nielsen, tlf. 29 66 11 90. Følg med på www.orøkogræsserlaug.dk Kulturbeholderen Følg os på www.kulturbeholderen.dk Kunst på Orø Kontakt: Steen Langvad, tlf. 39 18 20 02 Følg med på www.kunstpåorø.dk

Lotte Weygaard er redaktør for denne side. Mail: forening@oroenyt.dk Telefon: 5947 0612 Send kontaktinformation til Lotte, så kommer du med. Og husk at opdatere din forenings informationer!

22


Telefonnumre og net-adresser Spise / overnatte

Kunst/håndværk

Bybjerggård 22 20 54 92 bybjerggaard.dk

Galleri ArtDoor 42 32 40 00 galleriartdoor.dk

Gaardstronomi 22 36 65 55 gaardstronomi.dk

Kunst på Kroen 59 47 00 06 kunstpåorø.dk

Hegnegården Café&Gæstgiveri 59 47 03 43 hegnegaarden.dk

Glassliberiet 25 88 44 88 Glassliberiet.dk

Orø B&B ”bo-i-haven” 59 47 47 05 / 29 32 07 30 langdal5.dk

Seværdigheder

Orø Camping 23 34 34 58 oroecamping.dk Orø Forsamlingshus Hos Marianne 59 47 00 50 Orø Havnekiosk (Liv og Mad) 24 20 56 73 www.livogmad.dk Orø Kro 59 47 00 06 oroekro.dk Marlieses Gårdcafe 59 47 07 44 marliesesgaardcafe.dk Spisestedet 59 47 47 96 spisestedet-ø.dk

Tækkepartner 50 90 60 89 taekkepartner.dk Tømreren på Orø /21 42 90 05 Preben El Elinstallatør 28 20 84 51 Bøttcher&Fog A/S 70203030 bottcherfog.dk Service

Hestebedgård Mindestuer Grafiker Siri Reiter 59 47 02 25 27 14 54 28 hestebedgaard.dk sirireiter.dk Kulturbeholderen 60 49 57 51

Holistisk Massage 59 47 47 48/30 27 25 20

Landbrugsmuseet 59 47 03 51

IT– guide dr. Jones 40 84 31 36 dr.jones.dk

Orø Museum 59 47 00 24 oroeminder.dk

Angelinas frisørsalon 30 69 15 55

Orøstrand Dyrepark 59 47 00 04 oroestrand.dk

Vinduespudseren Kenny Christensen 23 46 30 15

Urtehaven på Orø 59 47 47 05 / 29 32 07 30 langdal5.dk

Færger Orø-Holbæk 72 36 23 00 holbaek.dk/faerge

Håndværk og lign. Alt-i-et-håndværkeren 51 51 58 63

Østre Færge 59 47 00 15/40 46 70 13 oestrefaerge.dk

Entreprenør P. Pedersen 40 50 67 03/40 18 67 04 Butikker Dagli’ Brugsen 59 47 00 53 coop.dk Orøkontoret 61730870/59 47 08 70 oroe.dk

HBJ Skov– og haveservice 23 61 30 68 trækirurgen.dk

Fælles goder Akutteamet Kan du ikke ringe til selv. Ring Alarm 112 Biblioteket 72 36 75 21 Borgerservice, Orøkontoret 61 73 08 70 / 59 47 08 70 Genbrugspladsen Onsdag 13-15.30 Lørdag 09-13.00 Fra 1. november: Lørdag 10-12 Orø Hallen 27 89 50 45 oroehallen.dk Lokalforum Forkvinde Pia Schmidt 30294708 Læge Tommy Budek 7930 4133 Lægevagten 7015 0700, 16-08 hverdage, lør-søn og helligdag hele døgnet Postomdeling 33 61 16 90 Præst Kirsten Schmidt 59 47 00 27 Skole og børnehus 72 36 70 40 oroeskole.dk Sognefoged H. Iversen 20 21 87 85 Orønyt 22 98 16 74 www.oroenyt.dk

Kloakmester N. E. Nielsen 21 64 98 56 Orø Grave/udlejningsforr. 20 78 17 42

Ø-Butikken/ Butikken på Bakken 40 46 61 99

23

Lene Hansen er redaktør for denne side. Henvendelse i Øbutikken Mail: adresse@oroenyt.dk Telefon: 40 46 61 99 Mangler du noget i oversigten? Så kontakte Lene.


Markbrand

24

Nr 175  
Nr 175  
Advertisement