Page 1

På Orø bliver drømmene til virkelighed... DECEMBER 2016 Nr. 174

Læsehunden Orø strand skole har fra november fået en læsehund. Det er labradoren Silas. Ideen har skolen fået fra Køge bibliotek, hvor der er tilknyttet læsehunde, som børn kan booke elektronisk. Det er en stor succes i Køge, så dette vil Orøstrand også afprøve. Silas lytter, når børnene læser højt. Børnene slapper mærkbart af og læser godvilligt. Det giver selvtillid, og hunden elsker, at der er nogle, der vil beskæftige sig med den. Silas tilstedeværelse giver glæde begge veje. Hver torsdag møder Silas op og er med i undervisningen hele dagen. Børnene kan sætte sig ind i et lille lokale sammen med Silas og hygge sig og læse.

Mia Horn på billedet har gang i sin lille gård, og drømmen om at være selvforsynende er blevet til virkelighed. Oppe på Bygaden har Johnny Bertelsen bygget den raketovn, han altid har drømt om. Og friske tal viser, at der er gang i tilflytningen, som vi ikke har set det i mange årtier. Foto: Simon Bordal Læs siderne 8 til 15

Værs'go, tag et is-koldt bad..! Øens entusiastiske vinterbadere har bygget en badebro på Orø Havn - til fornøjelse for alle på øen, også på de varmere årstider. Læs om broen side 16 Læsehunden Silas er blevet meget populær på Orøstrand. Nu bliver der læst bøger, og Silas lytter!

Foto: Jens Johan Dahlkild

Debat om Fibia: En af de mest aktive, for at få Fibia til Orø, stiller en række kritiske spørgsmål til fiber-firmaet. "Tjek prisen", lyder rådet til sommerhusejerne. Læs side 18


2


Pris og løssalg Husstandsomdeles gratis. Bladet kan hentes bl.a. hos Orøkontoret og Ø-butikken. Redaktion og kontakt Udgives af foreningen Orønyt. Simon Bordal Hansen, ansvarshavende. Adresse: Bygaden 72, Orø. Tlf. 5916 1674 / 2298 1674. redaktionen@oroenyt.dk Hjemmeside: www.oroenyt.dk Tryk Lasertryk A/S Oplag og distribution 1.000 eksemplarer. Omdeles gratis til alle helårs husstande på Orø og til sommerhusejere, som ønsker det. Kontakt os for en leveringsaftale til sommerhus. Artikler og læserbreve Send til vores mail. Læserbreve og artikler skal handle om et emne, der konkret og direkte har noget med Orø at gøre. Du skal også have tilknytning til øen. Vi kan ikke love at bringe uopfordret materiale. Annoncer annoncer@oroenyt.dk eller telefon 2298 1674. Vi kan hjælpe dig med at sætte din annonce op. Annoncepriser Se alle annonceformaterne og priser på www.oroenyt.dk Foreningen Orønyt Bestyrelsen er: Redaktør: Simon B. Hansen Kasserer: Henrik Persson Sekretær: Jens Johan Dahlkild Revisor: Lene Hansen CVR-nummer Foreningens CVR er 33789572 Næste blad Udkommer 4. februar, Deadline for materiale er 14. januar. Se mere på www.oroenyt.dk

Nye priser og muligheder for annoncer i bladet Orønyt har fået nyt trykkeri. Nu trykker vi bladet på en professionel trykmaskine og med farve på alle sider. Derfor skelner vi ikke mere mellem annoncer i sort-hvid eller annoncer i farve. For bladet koster en sort-hvid side det samme som en farveside.

Vi hjælper dig gerne med at udforme en ny annonce med farver - uden omkostninger for dig. Kontakt os i god tid inden deadline. De nye annoncepriser og muligheder gælder fra det nye år, hvor første blad udkommer i begyndelsen af februar.

For dig som annoncekunde åbner det nye muligheder. Du kan bruge farve i din annonce uden ekstra pris.

Annoncepriser 2017 Gælder fra og med Orønyt nr 175, februar 2017 Priser ex. moms

1/8 side

200,-

1/4 side

400,-

1/2 side

800,-

1/1 side

1.400,-

Placering på forside eller bagside tillæg

200,-

Pris er for annonce i s/h eller farve - der er ikke noget ekstra farvetillæg. Annoncer leveres klar til tryk (som pdf-fil) eller kan layoutes af Orønyt efter aftale. Det koster ikke ekstra at Orønyt designer din annonce.

3


LÆSERNE SKRIVER

Tak for denne gang Det er ikke uden vemod, at jeg har sat mig ved tasterne denne gang med det formål at sige pænt farvel til Orø. Siden oktober 2014 har jeg haft den store fornøjelse at være ansat som såkaldt ”Ø-konsulent” i forbindelse med det 2-årige udviklingsprojekt, som Orøkontor satte i søen i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum, Orø Lokalforum og Orø Beboerforening. Og selvom jeg stadig føler, at jeg kun lige er landet, så er der lige pludselig gået to år, hvorfor jeg nu skal til at sige ”tak for denne gang”. Jeg mener det, når jeg siger, at min tid på Orø har været en uforglemmelig rejse for mig – både personligt og fagligt. Det har været en fornøjelse at lære så mange søde, engagerede

og spændende øboere at kende og jeg har fra første dag følt mig meget velkommen. Det har også været hårdt, men på en rigtig god måde. Der har været mange spændende udfordringer, som har kostet en del energi. Men det har på alle måder været en investering, som jeg uden tøven kan sige har været det hele værd. Jeg har også været heldig at have en tæt og særdeles engageret lokal samarbejdspartner i form af Orøkontor, som jeg gerne vil sige en stor tak til. Bestyrelsen har knoklet hårdt og virkeligheden er jo den, at uden deres engagement havde der slet ikke været nogen Økonsulent og dermed en plads på Orø for mig. Orøkontors bestyrelse sørgede også for at skabe rammerne for den særdeles

varme velkomst, som jeg fik af jer øboere, da der blev afholdt velkomstreception tilbage i efteråret 2014. Det varmer således også, at bestyrelsen har taget initiativ til et lille uformelt afskedsarrangement d. 1. december, hvor alle øboere er inviteret til at komme forbi Orøkontor i Bygaden. Da Orønyt formentlig først udkommer efter denne dag er afholdt vil jeg gerne sige tak for initiativet til Orøkontor og tak til alle som kom forbi. Til alle øboere vil jeg slutte af med at sige tak for denne gang og jeg håber vores veje krydses igen.

Sune Abelgren Nielsen har været konsulent på Orø siden oktober 2014. Mange har mødt Sune, der altid har bidraget med godt humør og stor entusiasme.

4


5


6


Lokalforum uden folkevalgte? Af Simon Bordal Hansen Holbæk Kommune har besluttet at lave om på kommunens kontaktorganisation på Orø: Lokalforum. Fra nytår skal Lokalforum være en ganske almindelig forening, og ikke som nu - på Orø - en organisation, hvor rygraden er et hold folkevalgte suppleret med visse lokale foreningers repræsentanter. Begrundelsen er, at den nuværende organisationsform ikke er lovlig. I stedet skal Lokalforum så genopstå som en almindelig forening. Og denne forening indgår så en aftale med Holbæk Kommune, og kan få det tilskud, som Lokalforum ellers har fået hidtil. På Orø drejer det sig om 16.000 kr. om året. Borgermøde i begyndelsen af 2017 Lokalforum på Orø indkalder til et borgermøde i begyndelsen af det nye år for at høre, om borgerne synes der skal etableres en ny forening, eller om der er andre muligheder. Lokalforums nuværende formand, Pia Schmidt, er flyttet fra øen. Hun fortsætter som formand frem til nedlæggelsen af det Lokalforum, vi kender i dag.

Bente Porsby maler Island Billedet til her for oven hedder "Island" og er malet af Orø-kunstneren Bente Porsby. Maleriet er aktuelt på Kunst på Orøs Vinterudstilling på Orø Kro. Billedet hænger i restauranten, hvor du kan se det i den helt ægte udgave. Vinterudstillingen byder på en hel række spændende billeder.

PS Electric Deres sikkerhed

El Installatør + AIA Installatør

Preben El Frændevej 28, Orø

Tlf. 2820 8451 7


Honey-Johnny's Raket-Ovn Hos Johnny Bertelsen på Bygaden er et af hans helt store ønsker ved at gå i opfyldelse. Og det er en masseovn, der ligger ned. Sådan en kalder man en raket ovn. Den skal frem over opvarme det gamle bindingsværkhus. Kronen på værket er øens nok smukkeste skorsten, som mureren netop er blevet færdig med.

Orø's små steder En artikelserie om stederne du skal se Johnny murer brændkammer og ælter cob til at beklæde det med.

8


Raketovnen tager form.

Tekst og foto: Daniel Skieller I sit hus på Bygaden er Johnny ved at totalrenovere stueetagen. Varmen skal komme fra en brændefyret raket ovn. Men hvorfor nu det, når mange andre skifter brændeovne ud med pillefyr og varmepumper? Raketovnen bruger mindre brænde, ned til fire rummeter per vinter, og så er det kun nødvendigt at fyre op i den en enkelt gang om dagen. Lyder det ikke skønt med mere frihed og færre klemte fingre fra brændehuggeriet? Fra Afrika til Orø Johnny fortæller at designet af ovnens brændkammer blev opdaget af nødhjælpsarbejdere i Afrika. De lokale havde kun små pinde til at koge maden over. De lavede et blus af en gammel dåse som blev isoleret og født med pinde fra siden. Det lød lige som en raket når ilden tog fat og gav lynhurtigt en høj varme, som forsvandt lige så pludseligt som den var opstået. Siden er der skrevet bøger om ovnen, og den har efterhånden fundet vej til Danmark - og nu til Orø, hvor der står en 3 stykker.

Fællesskab Der er en grund til, at man ikke kan købe en raketovn i et byggemarked. Den er stor - fem tons masse bruger man, og derfor er vi 4 friske fyre som bygger ovnen sammen. Det er hyggeligt at gå og arbejde med et fælles projekt, der sker en masse i løbet af en dag sammen. Naturens svar på armeret beton Det er nødvendigt med meget bygningsmasse omkring brændkammeret og afgangsrøret. Massen absorberer varmen fra ovnen og afgiver den stille og roligt til omgivelserne. Det giver en behagelig oplevelse, som at mærke en varm sten efter en solrig dag. En stor del af massen består af stabilgrus og store sten – materialer som kan gives tilbage til naturen når ovnen har udtjent sig selv. Yderst pakkes ovnen til med cob, et materiale som består af lermørtel æltet sammen med lange halmstrå. Blandingen er naturens svar på armeret beton. Halmen holder sammen og sørger for at beklædningen ikke sprækker, mens lermørtlen bliver hård som beton. Det er tungt at stå med, og her er det godt at være nog-

9

le stykker. Nogen ælter cob ved at lægge presenninger ud og gå oven i massen med bare fødder – så er der rigtig lagt op til en fest, og arbejdet går stærkt. Raketovnsbygger besøger Orø En spændende personlighed, raketovnsbygger Steen Møller fra Djursland, kommer til Orø og deler ud af sine erfaringer på Værestedet lørdag den 3. december kl 11. Steen arbejder for en affaldsfri verden og har bl.a. fundet ud af, hvordan man kan fjerne partikelforureningen fra sin brændeovn samtidig med, at man trækker næringsstoffer ud af røgen. Alle er velkomne til at deltage, mødet er arrangeret af Omstilling Orø. Er I interesserede i at opleve en raketovn i funktion kan I skrive til Johnny på facebook, så giver han glad en fremvisning.


10


Orø rykker: Flere tilflyttere og mange turister Af Sune Abelgren Nielsen Efter to år med udviklingsprojektet på Orø med undertegnede som tovholder, er vi nu som bekendt ved at nå til vejs ende. Ved årets udgang takker jeg af og den sidste tid er således blevet brugt på at sikre, at det momentum, som projektet har bidraget til at skabe for udviklingen på Orø, også bibeholdes frem i tiden. Desuden er der på det seneste blevet brugt en del krudt på at indsamle dokumentation for projektets effekt via den afsluttende effektmåling. Denne er også i år udført af analysebureauet Crew4U, som netop har afleveret en flot rapport. Projektet, som har været finansieret af Projektudvalget for Vækst i Holbæk Kommune, har som bekendt haft det overordnede formål at bidrage til vækst i kultur, turisme og bosætning på Orø. Og med udgangspunkt i den foreliggende dokumentation kan vi med glæde konstatere, at projektet har opfyldt sit formål. Det tætte samarbejde med Orøs erhvervs- og foreningsliv samt de primære projektparter bestående af OrøKontor, Orø Beboerforening, Orø Lokalforum, Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum har båret frugt, og det er derfor med glæde, at vi nu kan præsentere et lille udpluk af de flotte resultater. Spisesteder Orøs spisesteder har i forhold til 2014 oplevet en estimeret meromsætning på 38,6 % i 2015 og hele 52,2% i 2016. I kroner betyder det en samlet meromsætning i hele projektperioden på 4.684.000 kr. og sammenholdt med projektets mål på 2.000.000 kr. må det siges at være tilfredsstillende.

Attraktioner Besøgstallene fra Orøs attraktioner tegner også et positivt billede med endnu en imponerende stigning i forhold til 2014 på estimeret 41,1% i 2015 samt estimeret 70,2% i 2016. I besøgstal betyder dette en samlet stigning på 11.840 i hele projektperioden, og sammenholdt med projektets mål på godt 2.100 må man sige, at dette også er tilfredsstillende. Overnatningssteder Orøs overnatningssteder har dog over hele projektperioden ikke levet op til forventningerne, selvom der samlet set også har været fremgang her. Det startede flot med en stigning i antallet overnatninger i 2015 på 17 % i forhold til 2014. Men i 2016 har der været en tilbagegang på -3 % i forhold til 2014. Samlet set betyder det for hele projektperioden at stigningen har lydt på 1.115 overnatninger i forhold til 2014, men sammenlignet med projektets mål på 1.600 overnatninger kan vi konstatere, at dette ikke er nået. En omend lidt forsimplet konklusion tyder således på, at en stor del af den flotte fremgang i turismen på Orø med en vis sandsynlighed skyldes mange flere dagsbesøgende og kun en mindre del af succesen skyldes besøgende, som har valgt at overnatte på øen. Bosætning Det kan være svært at forholde sig til procentmæssige stigninger i omsætningstal, besøgstal osv. Men noget, som er let at forholde sig til, er indbyggertallet på Orø, og netop dét fortæller en interessant historie.

11

Mens det totale indbyggertal ”kun” steg med 0,5 % i 2015 sammenlignet med 2014, så har dugfriske tal netop vist, at vi i 2016 har oplevet en stigning på hele 5 % i forhold til 2014 og dét er meget flot set med nationale briller. Dette betyder, at vi er gået fra at være 848 øboere i 2014 til at være hele 890 i 2016. Ovenstående resultater er blot et udpluk af det samlede antal effektmål, som rapporten har målt på. Men den positive fortælling, som ovenstående tal beretter, er gennemgående for næsten alle effektmål. Det er dog vigtigt at have in mente, at enkelte af resultaterne baserer sig på vurderinger og beregninger, da det ikke har været muligt at indsamle nøjagtige tal. Derfor skal man være påpasselig med at tillægge enkelte af rapportens resultater 100 % validitet, men nærmere at betragte disse som strømpile, der angiver en udviklingstendens. Størstedelen af rapportens resultater er dog stadig baseret på nøjagtige tal og sammenholdt med tendenserne fra de enkelte usikre resultater konkluderer rapporten, at projektet som helhed har været en stor succes og har således bidraget til at skabe vækst på Orø i kultur, turisme og bosætning.


Donald er en stor, håndtam Moskus-andrik. Han er på gården for at holde bestanden af dræbersnegle nede, og han gør sit arbejde godt, forsikrer Mia. Efter vi var på besøg, kom der krav om, at fjerkræet skal være under tag til fugleinfluenzaen er overstået. Så nu er ænderne rykket indendørs.

Mia's mål er

selvforsyning Tekst og foto: Simon Bordal Hansen Det er en af de kolde dage. Sneen knaser under støvlesålerne, og ude hos ænderne står Mia Horn med en vandkande. "Vandet fryser hurtigt til is, så jeg må sørge for, at dyrene har det vand, de skal bruge. Det er lidt i døgndrift lige nu," siger Mia, men ser slet ikke ud som om arbejdet er til besvær. Tværtimod. I flokken af landænder er også en, der skiller sig

ud. Det er en andrik af racen Moskusand. Mia sætter sig på hug og så kommer andefar hen for at snakke lidt. Han vil også gerne kløes på ryggen. Håndtam er han, mens flokken af landænder er lidt mere sky og marcherer ind i stalden igen. "Vi har et par moskusænder, for de er rigtig gode til at tage de sibiriske skovsnegle. Moskusanden har sådan et roligt gemyt."

12

Her hos Mia og Per på Østervanggård, Frændevej 18 A, holder de heste, får, ænder, kaniner og høns og driver en gårdbutik tillige. Ikke kun fordi det er sjovt, men også fordi dyrene er en del af Mia og Pers store drøm om selvforsyning. Fandt gården ved et tilfælde For fire år siden flyttede familien Horn til Orø. De kom fra Kirke Hyllinge, og havde været på udkig efter et lille landsted i nogle år.


"Vi havde da set på nogle fine steder i Lejre Kommune, men de var for dyre til os. Lejre er ellers en kommune, der virkelig tænker grønt, og det passer jo godt til os."

Orø's små steder En artikelserie om stederne du skal se

Men ved et tilfælde opdagede de så den lille gård på Frændevej. Orø var ikke kendt land for de to, men de blev begejstrede for det, de mødte. "Jeg tænkte godt nok, at det her sted var lidt af en udfordring, for der skulle laves rigtig meget. Men Per er den fødte optimist, så vi slog til". Den lille gård består af et stuehus, staldbygninger og 21.300 kvadratmeter jord. Så nu skulle livsdrømmen gøres virkelig: Selvforsyning. At producere sin egen mad "Jeg tror mange - ligesom os - har en drøm om at kunne dyrke og producere det, man selv skal spise. Måske begyndte det med, at vi kiggede i

bogen Selvforsyning af John Seymour - den bog har vist sat mange drømme i gang." Bogen udkom i 1976. Forfatteren var træt af forbrugersamfundet og mente, der kunne være en anden vej baseret på selvforsyning. Den blev op gennem 70erne fast inventar i ethvert kollektiv, hvor de unge idealister kunne bladre i bogen og nyde

Hesten er en Irish Cob, og dem har Mia to af. Hun har også en stor, sort Oldenborg.

Landænderne jokker afsted i samlet flok. De fleste er solgt, men Mia har stadig et par, som kan blive dine til jul.

13


de inspirerende tegninger, mens de gumlede på den brune ris fra Urtekram. Men dér er Mia og Per slet ikke; de nøjes ikke med at drømme.

bede, som vi har set det i den danske køkkenhave, men bliver i stedet en blanding af nyttehave, prydhave og et dejligt sted at være.

Nu fire år efter familien Horn rykkede ind på den lille gård, kan Mia gøre status på det med selvforsyningen. Det går faktisk ret godt. Familien producerer selv alt det kød, som kommer på middagsbordet. Den står på kaninsteg omtrent en gang om ugen, og ellers er der lam, kalkun, høns og ænder at variere med. "Jeg indrømmer, at en gang i mellem bestemmer drengene, og så kan den godt komme til at stå på pizza fra Brugsen."

"Det tager tid at skabe sådan et haveanlæg, men det er jo en del af fornøjelsen ved at arbejde med selvforsyning."

Ellers er også en stor del af grøntsagerne af egen avl. Det har taget længere tid, end Mia havde troet, at få gang i køkkenhaven. Det viste sig nemlig, at en tidligere ejer havde fyldt masser af byggeaffald ud på grunden. Så når Mia ville anlægge et nyt bed, kunne hun begynde med at fjerne murbrokker i ugevis. Alligevel er det nu ved at være lykkedes at få skik på det område, der i de kommende år skal være stedets køkkenhavne. Havre, hvede, rug og byg må man dog til købmanden efter, for det kan det lille jordareal ikke producere. "Vi ville gerne have haft mere jord, men nu får vi det bedste ud af det, vi har," siger Mia.

Sætter formidlingen i system Fire år fra start har Mia og Per også måttet ændre lidt i planerne. For noget af det, der vitterlig har været en succes, har også vist sig at være en udfordring.

Mia Horn i laden. Den engelske Cob Garden I løbet af nogle år, vil hendes haveanlæg vokse op med den engelske Cob Garden tradition¨som inspirationskilde. Her bruger man en blanding af ler, kalk og strå til at bygge små mure og bygninger i haveanlægget, som ofte har bløde, organiske former. Haven er ikke lange lige

"Jeg får mange på besøg her, og det holder jeg meget af. Men det tager jo også tid at vise rundt. Tid som går fra arbejdet med dyr og jord. Så det er lidt af et dilemma for mig. For også i selvforsyning er tid en faktor som kan omregnes i penge. Bruger jeg en dag om ugen på at vise rundt, så producerer jeg en dag mindre mad. Sådan er det jo. Og den mad skal vi så købe. Derfor må jeg finde en måde at få lidt økonomi ud af den tid, hvor jeg fortæller om stedet, det vi dyrker og dyreholdene. Det kan være, det bliver til regulære kurser i enkelt dyrehold og simpel selvforsyning…" Interessen for at lære om dyrehold i det små er stor. At holde høns, kaniner og måske nogle ænder står højt på mange husejeres ønskeliste. Men hvordan gør man, og hvad kræver det? Mia ved mere end det, som erfaringen har lært hende. Hun er nemlig også dyreassistent, og derfor har hun et særligt blik for dyrenes trivsel. "I dag er der ikke mange der ved, hvordan man piller en and og tager indvoldene ud på den rigtige måde. I gamle dage var det noget børnene lærte derhjemme, når mor eller far slagtede en høne til suppegryden. Men viden går jo ikke fra generation til generation længere. Nu skal den læres, også for noget så elementært som at slagte en høne."

Fra en Cob Garden i Wales, nyttehave og prydhave, fuld af sjove indfald.

14

Og det er den slags, Mia gerne giver videre til andre, f.eks. når juleanden


Fårene lader sig ikke gå på af vinterkulden. De er af racen Spælsau, som passer godt også til et mindre fårehold.

skal gøres klar. Så kan man få lov til at være med. "Der er mange vigtige hygiejneregler, som man skal overholde i forbindelse med slagtning, og det er jo en del af det, jeg gerne lærer fra mig." Stadig noget på ønskelisten Familien Horn tæller ud over Mia på 36 og Per på 41 også drengene Lucas på 17, Benjamin på 15, Tobias på 10 og Emilie på 11. Så er der selvfølgelig også de to store hunde. Mange munde at mætte fra den selvforsynende have. Tæller man op ude i foldene og i hønsehuset når man frem til: 3 heste. 9 lam og 4 moderfår, 40 landænder, et par moskusænder, 28 høns og en masse kaniner. Køkkenhaven kan vi ikke gøre op, snedækket som den er. Men inde på

hylderne i stuehuset står glas fulde af henkogte frugter og flasker med saft, nok til at dække forbruget året igennem. Med alt det i hus, hvad kan der så stå på ønskelisten, ud over godt vejr og sunde dyr? "Jeg kunne da rigtig godt tænke mig en ko. Så skal jeg lave mozarella og ymer. Det har vi gjort før, men da købte vi mælken på en gård," siger Mia og vender så tilbage til noget af det, der virkelig er en omkostning: "Faktisk er indhegningen den største udgift. Vi ville gerne have geder, men det kræver så meget af indhegningen, at det nok ikke er realistisk." Hun fortæller om en vrissen vædder, der kunne brække gårdens

15

hegnspæle så let, som var de tændstikker. Han er nu gået til de evige jagtmarker. Gårdbutikken leverer ænder til en pæn del af julebordene på øen, men til gengæld er vinterens æggesalg ikke godt nok. "Jeg burde nok være flittigere på Facebook og den slags, men det er altså ikke lige mig. Jeg vil hellere arbejde med dyrene og jorden end med et computertastatur." Derfor er det heller ikke blevet til ansøgninger om ø-støttemidler og den slags - endnu. Men på den anden side; familiens Horns eventyr på Orø er godt i gang, og alligevel er det næsten kun lige begyndt.


VINTERBADERNE SKRIVER

Så fik øen endelig en badebro på havnen

vi jo så selvfølgelig gjorde. Efter nogen korrespondance frem og tilbage, fik så besked på, at når broen skal stå på ydersiden af molen, så er det Holbæk Kommune, der skal give tilladelse. Det skrev vi til kommunen, og så gik sagen i nogen grad i stå.

Badebroen ! sket meget, så vi nu har fået et hul i Jeg ved ikke om I har opdaget det, ”hegnet” længere ude, hvor der er men vi har faktisk fået en badebro!! dybt vand, en trappe ned over steDet er en sjov lille historie, som nene, riste til gå på, så man ikke begyndte for fire år siden. Jeg havkommer ufrivilligt i vandet og sidst de i nogen tid gået og spekuleret på, om ikke det Foto: Jens Johan Dahklid kunne være sjovt og sundt at være vinterbader. Det kolde gys fristede mig, så jeg skrev en notits på Facebook, om der var nogen på øen, der havde det ligesom jeg, og havde lyst til at afprøve mulighederne. Jeg lavede noget research og fandt frem til, at det bedst anvendelige sted til den slags udfoldelser, er ud fra Nordre mole på Orø havn. Her var det muligt at forcere nogle sten og komme ud, hvor der faktisk er sandbund. Det viste sig hurtigt, at vi faktisk var en 6 – 8 stykker, der havde samme mærkelige tilbøjeligheder, som jeg. Vinterbadningen på Orø var en realitet. Forholdene var mildest talt elendige, men det var muligt, at få det kolde gys, næsten uden at komme til skade. Vi kontaktede bådelauget, for at have en organisation bag os og for at få muligheder for hen ad vejen at udvide aktiviteten. For at kunne komme ud over stenene anskaffede vi en rullemåtte, og der blev indkøbt og opsat nogle knager til at hænge badekåben på. Meget primitivt. Rent organisatorisk forgik (det gør det faktisk stadigvæk), ved at man skriver på vores Facebook side – Is-efjords-tapperne - når man føler trang til at få en dukkert, og så dukker folk op på det angivne tidspunkt. Vi bader aldrig alene. Nogle minutter før tidspunktet, kommer vi så i bilerne, og når tiden er inde, vælter vi ud i vores badekåber og hopper i bølgen. Med tiden er der

men ikke mindst en bred ståltrappe ned i vandet. Alt sammen med frivillighed og gavmildhed fra Martin i Næsby. Det store ønske: en rigtig badebro, var nu det vi manglede. Da Holbæk Kommune så sidste år udloddede 100.000 kr. til projekter på Orø, var vi straks tændte på at søge. Jens Johan lavede projektet og Niels Erland gav et tilbud på opførelsen, og vi lavede en optræden i Orø Hallen til den dertil arrangerede event, og minsandten om ikke vi fik så mange stemmer, så vi fik pengene, og her begynder så en historie om bureaukratiets velsignelser. Kommunen havde bevilget pengene, men der skulle jo og så en tilladelse til . Vi gik i gang med at søge en sådan i Holbæk Kommune. Efter en rum tid fik vi en tilbagemelding, om at det ikke var noget kommunen kunne bevilge. Vi skulle søge Kystinspektoratet. Hvilket

16

Vi ventede og vi ventede, så var der ferie, så var behandleren overbebyrdet med arbejde. Allan Lystrup, vores kontaktmand til kommunen rykkede og rykkede. Vi fik at vide, at sagen var sendt tilbage til Kystinspektoratet , fordi de i Holbæk ikke rigtigt troede på, at det var dem, der skulle give lov. Men Kystinsp. stod fast, og til sidst her den 23. september fik vi den endelige tilladelse. Vi fik sat to store beton ringe i vandet, der blev spulet jernrør ned i havbunden indeni og efterfølgende blev det hele fyldt op med beton. Niels har fået fremstillet en meget fin bro, som man foreløbig kan hoppe fra. Vi mangler i skrivende stund en trappe, der skal kunne bruges fra broen og ned i vandet, men det kommer. Vi arbejder på sagen. Foreløbig vil vi fra Vinterbaderne sige tusind tak til alle involverede parter for indsatsen. Vi har nu et badeanlæg, som kan anvendes af alle – sommer og vinter. Nu gælder det en sauna. Vi vil gerne opføre en lille bygning ved siden af venterummet, hvor vi kan klæde om og få en tur i en sauna. Vi har Jens Johans tegninger, så skal vi i gang med at søge om penge og om tilladelser….. og det kan jo tage noget tid. Men ellers – går du med en lille drøm om at prøve at vinterbade – så spring ud i det. Der er ingen grund til at vente til næste efterår med at begynde, det forandrer ikke noget at starte langsomt. Vi bader fast lørdag og søndag morgen klokken 9, og alle er velkomne. Jens Bloch Vinterbader m.v.


Årets lokale julegave: Orøkalender 2017 Dejlige billeder, lækker kvalitet. Stort format, A3. Pris kun 75 kr. Køb den bl.a. i Øbutikken på Næsbyvej 4.

Orøkalenderen udgives af Orønyt. Billederne er indsendt af lokale fotografer.

Skolen vokser Den 1. august 2012 fik Orø skole et nyt navn – skolerne i Holbæk blev lagt sammen. I efteråret og vinteren forinden havde Orøs borgere kæmpet for at forhindre nedlæggelse af skolen – og det lykkedes. Vi er her stadig: Den mere end 400 år gamle skole, og de sidste 10 år også sammen med et Børnehus. Og vi vokser – vi har siden august budt velkommen til 4 nye skolebørn og 6 nye børn i Børnehuset. Til december kommer endnu to børn til skolen, og yderligere 4 familier har været på besøg hos os, fordi de overvejer at flytte til Orø. Vi er vist nok den eneste af småøerne, som har befolkningstilvækst, og vækst i børnetallet. Og det skal vi være glade for. Godt nok begynder her at være trangt i rummene, både i Børnehus, skole og ikke mindst SFO, og vi udnytter hver kvadratmeter på matriklen. Men det gør vi gerne, for det har kæmpe betydning for øen, at vi stadig har et dagtilbud og en skole. Så tak til alle jer forældre og andre ø-boere, nuværende og nytilkomne, som er med til at holde liv i den gamle skole. Mai-Brit Just Skoleleder

17


DEBAT OM FIBERNET PÅ ORØ

FIBIA - Ups! Der mangler noget… Jeg har jo været én af de mest begejstrede i forbindelse Fibias etablering af fibernet på Orø. Jeg har produceret reklameblade til postkasserne på hele øen, og har talt med mange af beboerne og sommerhusejerne for at overbevise dem om, at fibernet er det eneste rigtige for Orø, og at det vil være med til at opretholde vores status som én af de eneste af småøerne, som har befolkningstilvækst. Det er jo også lykkedes at få Fibia til at trække fiber på Orø, og det er rigtig godt, men der er et par tidsler i buketten. Det værste er, at Fibia ikke trækker fibernet på hele øen. Der er åbenbart ikke penge i at trække en fiber ud til Næsby, Orøgård og Enghaven. På mødet i for-

Økontoret gør status Året 2016 lakker mod enden og for Orøkontoret har det været et fantastisk år. Vi har haft mange planer og ambitioner og største delen af dem har vi realiseret. I år blev det endnu en gang bekræftet, at turistkontoret på havnen er det rette valg. Vi har modtaget rigtig mange positive reaktioner fra gæster og øboere på at vi bedre kan servicere turister og gæster. Vi har kunnet bibeholde vores Borgerservice´s høje niveau, bidrage til mere liv og aktivitet på havnen og være en naturlig del af et hjertelig velkommen til Orø. Kontoret på havnen har udvidet sine åbningstider betydeligt i 2016. Flere åbningstimer var for vores vedkommende en selvfølgelighed for at kun-

samlingshuset var Fibias repræsentant ellers helt klar i mælet: ”Orø er delt op i 5 områder, og hvis et område kommer over de 48%, så trækker vi fibernet til området”. Af en eller anden mærkelig grund har Fibia nu krævet, at nordøen skal op på 55% tilmelding, for at de vil trække fiber, selvom de gør det på resten af øen med en tilmeldelsesprocent på ca. 36%. Det værste ved, at Fibia ikke trækker Fibernet på nordøen er egentlig, at så er vi så få tilbage på øen, der ikke har mulighed for fiber, at vi vil have meget svært ved at få et andet selskab til at trække fiberen. Der er måske alligevel en lille mulighed. Fibias ageren her på Orø har sat gang i TDC. De har allerede opgraderet centralen på Syvvejen fra 20Mbps til 50Mbps. Det er en god ting for dem, der bor i og omkring Bybjerg og ikke er tilmeldt fibernettet. Nu kan de udnytte de gamle kobberkabler meget bedre. Men det har også medført, at TDC etablerer en fremskudt central i Næsby. Det giver os fra nordøen mulighed for at få en tålelig forbin-

ne yde en optimal service til øens gæster. Jeg vil dog understrege, at dette kun har været muligt, takket være den store indsats en fantastisk gruppe frivillige har ydet. De har varetaget mere end 25% af åbningstimerne på havnen og på vegne af Orøkontoret vil jeg rose dem og sige 1000 tak! Derudover har de lokale erhvervsdrivende aktivt involveret sig i vores cykeludlejnings projekt. Der har fra deres side været en stor velvilje for at få etableret dette projekt, som også har skabt opmærksomhed mange steder. Cykeludlejningen voksede stærkt, flere gæster udforskede vores smukke ø på cykel og lod bilen stå. Her retter jeg også en stor tak til cykelprojektets sponsorer på Orøkontorets vegne. Som bekendt, udløber Økonsulent projektet med Holbæk Erhvervsforum i slutningen af året og vi takker Sune for hans indsats og samarbej-

18

delse over kobberkablerne. Det bliver jo ikke fibernet, men jeg tror, at mange vil synes, at de får en forbindelse, som de kan klare sig med i nogle år. Hastigheden stiger mindst med en faktor 10. Vi har derudover også forespurgt hos TDC om de, når de alligevel skal trække en fiber op til centralen i Næsby, så ikke lige kunne trække fiber videre ud til beboerne på nordøen. Det har vi desværre ikke fået svar på endnu. Den næste ting er, at Fibias tilbud om etablering af fibernet i sommerhuse for kr. 500 åbenbart ikke kan håndteres af deres administration. Jeg har hørt mange eksempler på, at sommerhusejere er blevet opkrævet som helårshuse, selv om de ved deres tilmelding tydeligt har krydset af, at det er et sommerhus. Jeg skal på det kraftigste bede sommerhusejere, som er blevet tilmeldt fibernettet, om grundigt at gennemgå deres bekræftelse og se på prisen. Er den forkert, så kontakt Fibia med det samme! Henrik Persson Enghaven

det vi har haft. I 2017 skal vi klare os uden ham og når det handler om Orøkontoret, er det vigtigt at vi konsoliderer, at vi holder fast og styrker den vækst og fremgang vi har opnået de sidtse 2 år. Hjemmesiden www.oroe.dk er langt den mest besøgte af alle danske småøernes og facebook gruppen har fået en imponerende rækkevidde. Den aktive PR indsats resulterede også i en ny Orøbrochure ( med flere sider og en højere oplag ) og den fantastiske lokal producerede video, som blev set mere end 100.000 gange på Facebook og Youtube hele verden over. Der skete altså rigtig meget i 2016. Det har bidraget at sætte Orø på landkortet. Og der skal vi fortsat være - også i 2017. (Forkortet af redaktionen) Nol Wijnholds Orøkontoret


19


Tækkepartner Aps Stråtag, det bedste over hovedet Få gratis råd og vejledning Tækkemand Uffe Steen-Nielsen 5090 6089, taekkepartner@gmail.com

www.taekkepartner.dk

BoligOne Ole S. Jensen Ejendomsmægler & valuar

Fast salær

Kr. 34.500 inkl. moms

Åbningstider:

Man-fredag 7:30 - 18:00 Lør-søn, helligdag 7:30 - 14:00

20


To shelterpladser

Af Sune Abelgren Nielsen Siden sommeren 2015 har lokale øboere arbejdet for at få etableret shelterpladser på Orø, og nu er to af slagsen endelig blevet en realitet: Projektet startede i regi ”den gamle” trampestigruppe og siden opstarten har flere engagerede øboere budt sig til og løftet opgaven i fællesskab. Shelterpladserne, som nu er klar til brug, består hver af to firemands-shelters og befinder sig hhv. i den sydøstliMarie Hansen har sendt os dette smukke sommerminde, ge del af Hegnegårdsskoven samt ved Vesterløb i skotaget på en af Maries mange cykelture på øen. ven, hvor Ib boede i sin tid. Der er offentlig adgang til pladserne og der arbejdes i skrivende stund på informationsmateriale vedr. ordensreglement osv. som bliver tilgængeligt bl.a. på www.oroe.dk. Ideen til projektet var resultatet af et møde i 2015 som egentlig handlede om slåningen af trampestierne. Men ønsket om at kunne overnatte langs stierne midt i naturen på Orø under primitive forhold kom hurtigt på banen. Dermed var de indledende tanker til projektet født og før vi fik set os om, havde undertegnede i samarbejde med Orø Beboerforening hjulpet gruppen med at skrive en ansøgning til Friluftsrådet, som nogle måneder senere kvitterede med en generøs bevilling. Dernæst blev produktionsskolen NV Pro i Svinninge sat på opgaven og her knoklede eleverne således hårdt med projektet som en del af et undervisningsforløb. På Orø samledes frivillige imidlertid om opgaven med at gøre klar til shelternes ankomst, hvor opgaven bestod i træfældning, nivellering og opsætningen af de enkelte shelters. Tak til Friluftsrådet, NV Pro, Holbæk Erhvervsforum, Orø Beboerforening, Trampestigruppen på Orø, Hegnegården, Mogens Nielsen, Lars Foverskov, Bo Møller, Niels Erland og ikke mindst tak til alle de øvrige frivillige, som har ydet er uvurderlig indsats. Vi håber at pladserne vil vække glæde og give mange gode naturoplevelser til både øboere og turister.

Orø, 4300 Holbæk Telefon: 40 46 70 13 59 47 00 15

Se mere på www.oestrefarge.dk og Facebook

21


Foreningsliv Orø Badmintonclub Ring og hør nærmere hvis du vil være med. Kontakt: Flemming Zangenberg, tlf. 30 68 94 04 Orø Beboerforening Formand Jens Bloch, tlf. 21 49 02 41 Følg med på www.orøbeboerforening.dk Orø Billardklub Kontakt: Alex Foverskov, tlf. 61 61 51 88 Orø Boldklub Tirsdage 17.30 til 18.30 fodboldtræning for børn. Kontakt: Morten Warrer Juul, tlf. 23 81 01 71 Orø Brugerråd Kontakt: Formand Jørgen Andersen, tlf. 59 47 02 87 Orø Bådelaug Formand: Bjarne Søeborg Følg med på www.orøbådelaug.dk Orø Børne– og Ungdomsklub Hver tirsdag 18.15 til 21.30. Følg med på www.ungepaaoroe.dk

Orø Menighedsråd Kontakt: Jette Maja Porting, tlf. 40 70 30 13 Følg med på www.oroekirke.dk Orø Musikforening Der er ledige pladser i musikforeningens veludstyrede øvelokale. til band eller solist. 150,- kr om måneden pr. person. Kontakt: Orø Midsommerdage, Simon Bordal Hansen, 22 98 16 74. Musikforeningen Orø Allstars, John Vestergaard 51 36 01 82. Foreningen Orønyt Kontakt: Simon Bordal Hansen, tlf. 22 98 16 74. Følg med på www.oroenyt.dk Orø Pensionistforening Formand: Peter Bach Larsen, tlf. 59 46 72 02 Følg med på www.orø-pensionistforening.dk Orø Pentanqueklub Husk hver søndag fra 10.30 til ca. 12.30 Kontakt: Bent Reedtz, tlf. 42 91 19 48. Følg os på Facebook, For os der bor på Orø Orø Skytteforening Foreningen stiller våben til rådighed Kontakt: Tyge Larsen, telefon 59 47 02 30. Søspejderne Børre Klan, Orø Havn Kontakt: Lasse Busk-Clausen Tlf. 21 42 90 05

Orø Cykelklub Følg med på www.orøcykelklub.dk

Sumba-danserne Forsamlingshuset tirsdag kl. 10oo -- 11oo Kontakt: Karin: 22 88 46 95, Britta: 53 35 43 40 Torben: 24 22 18 88, John: 20 20 78 83

Orø Folkedansere Kontakt: Formand Marit Næsby Noppenau Tlf. 50 99 25 10

Tog Klubben Orø Tirsdag og torsdag kl. 19-21, alle er velkomne! Kontakt: Niels 30 86 08 14 / John 20 20 78 83

Orø Havkajakklub Følg med på www.orøhavkajakklub.dk Hestebedgård Følg med på www.hestebedgård.dk Orø Forsamlingshus Borgerforeningen Orø Forsamlingshus Formand Ole Nielsen, tlf. 60 49 57 51 Følg med på www.orøforsamlingshus.dk Orø Kogræsserlaug Kontakt: Mogens Nielsen, tlf. 29 66 11 90. Følg med på www.orøkogræsserlaug.dk Kulturbeholderen Følg os med på www.kulturbeholderen.dk

Det er Lottes side

Kunst på Orø Kontakt: Steen Langvad, tlf. 39 18 20 02 Følg med på www.kunstpåorø.dk

Lotte Weygaard er redaktør for denne side. Mail: forening@oroenyt.dk Telefon: 5947 0612 Send kontaktinformation til Lotte, så kommer du med. Og husk at opdatere din forenings informationer!

MC Island Følg med på www.mcisland.dk

22


Telefonnumre og net-adresser Spise / overnatte

Kunst/håndværk

Bybjerggård 22 20 54 92 bybjerggaard.dk

Galleri ArtDoor 42 32 40 00 galleriartdoor.dk

Gaardstronomi 22 36 65 55 gaardstronomi.dk

Kunst på Kroen 59 47 00 06 kunstpåorø.dk

Hegnegården Café&Gæstgiveri 59 47 03 43 hegnegaarden.dk

Glassliberiet 25 88 44 88 Glassliberiet.dk

Orø B&B ”bo-i-haven” 59 47 47 05 / 29 32 07 30 langdal5.dk

Seværdigheder

Orø Camping 23 34 34 58 oroecamping.dk Orø Forsamlingshus Hos Marianne 59 47 00 50 Orø Havnekiosk (Liv og Mad) 24 20 56 73 www.livogmad.dk Orø Kro 59 47 00 06 oroekro.dk Marlieses Gårdcafe 59 47 07 44 marliesesgaardcafe.dk Spisestedet 59 47 47 96 spisestedet-ø.dk

Dagli’ Brugsen 59 47 00 53 coop.dk Orøkontoret 61730870/59 47 08 70 visitoroe.dk

Fælles goder

Preben El Elinstallatør 28 20 84 51

Biblioteket 72 36 75 21

Bøttcher&Fog A/S 70203030 bottcherfog.dk

Borgerservice, Orøkontoret 61 73 08 70 / 59 47 08 70 Genbrugspladsen Onsdag 13-15.30 Lørdag 09-13.00 Fra 1. november: Lørdag 10-12

Service

Grafiker Siri Reiter Hestebedgård Mindestuer 27 14 54 28 59 47 02 25 sirireiter.dk hestebedgaard.dk Holistisk Massage Kulturbeholderen 59 47 47 48/30 27 25 20 60 49 57 51 IT– guide dr. Jones Landbrugsmuseet 40 84 31 36 59 47 03 51 dr.jones.dk Orø Museum 59 47 00 24 oroeminder.dk

Angelinas frisørsalon 30 69 15 55 Vinduespudseren Kenny Christensen 23 46 30 15

Orøstrand Dyrepark 59 47 00 04 oroestrand.dk

Akutteamet Kan du ikke ringe til selv. Ring Alarm 112

Orø Hallen 27 89 50 45 oroehallen.dk Lokalforum Forkvinde Pia Schmidt 30294708 Læge Tommy Budek 7930 4133 Lægevagten 7015 0700, 16-08 hverdage, lør-søn og helligdag hele døgnet Postomdeling 33 61 16 90

Urtehaven på Orø 59 47 47 05 / 29 32 07 30 langdal5.dk

Færger Færgefarten Orø-æk 72 36 23 00 holbaek.dk/faerge

Håndværk og lign. Alt-i-et-håndværkeren 51 51 58 63

Østre Færge 59 47 00 15/40 46 70 13 oestrefaerge.dk

Entreprenør P. Pedersen 40 50 67 03/40 18 67 04 Butikker

Tækkepartner 50 90 60 89 taekkepartner.dk Tømreren på Orø /21 42 90 05

Præst Kirsten Schmidt 59 47 00 27 Skole og børnehus 72 36 70 40 oroeskole.dk Sognefoged H. Iversen 20 21 87 85 Orønyt 22 98 16 74 www.oroenyt.dk

HBJ Skov– og haveservice 23 61 30 68 trækirurgen.dk Kloakmester N. E. Nielsen 21 64 98 56 Orø Grave/udlejningsforr. 20 78 17 42

Ø-Butikken/ Butikken på Bakken 40 46 61 99

23

Det er Lenes side Lene Hansen er redaktør for denne side. Henvendelse i Øbutikken Mail: adresse@oroenyt.dk Telefon: 40 46 61 99 Mangler du noget i oversigten? Så kontakte Lene.


Markbrand

24

Nr 174  

Orønyt december 2016

Nr 174  

Orønyt december 2016

Advertisement