Page 1

Fredes strandengene? OKTOBER 2016 Nr. 173. Værdi 25,- kr m. moms

Merete vil synge for kattene Merete Ruud Hansen og 10 øboer laver støttekoncert for Kattens Værn. Læs side 7

Siri vil starte et genbrugscenter Siri Reiter vil gerne forvandle det gamle mejeri til et sted for genbrug og mange andre aktiviteter. Læs side 9

Sanne har åbnet værkstedsbutik Susanne Petersen har realiseret sin gamle drøm: Værksted og butik. Læs side 12 og 13

Marianne byder på smørrebrød Marianne Jensen er ny vært i Forsamlingshuset og satser på smørrebrød og dansk tradition. Læs side 4

Danmarks Naturfredningsforening vil gerne frede strandengene langs Østre Løb. Derfor er foreningen gået i gang med forberede en fredningssag. Endnu er sagen i sin tidlige fase, og der har været holdt et enkelt informationsmøde på øen. Lodsejerne er ikke informeret direkte, hverken af Naturfredningsforeningen eller af Lokalforum, der deltager i fredningsprojektet. Skal gennem mange instanser En fredning er imidlertid en lang og kompliceret sag. Når Naturfredningsforeningen har udarbejdet et detaljeret forslag, skal Holbæk Kommune og Styrelsen for Vand– og Naturforvaltning kigge på det. Forslaget går kun videre, hvis de to instanser anbefaler det. Hvis de siger ja, er næste stop Fredningsnævnet. Nævnet offentliggør forslaget og hø-

rer ejerne og offentligheden. Nævnet laver en foreløbig fredning og finder ud af, hvad der skal betales i erstatninger. Så går sagen videre til Naturklagenævnet, hvis nogen har klaget over den, f.eks. i forhold erstatningerne. Det er så Naturklagenævnet, der træffer den endelige beslutning om fredningen. Hvis der er klager over erstatningerne fra ejerne, myndighederne eller andre går dét spørgsmål så videre til Taksationskommissionen, som beslutter om erstatningerne. Sagen behøver alligevel ikke at være helt slut endnu, for Naturklagenævnet kan godt tage fredningssagen op igen, og endelig kan fredningen indklages for domstolene. Så endnu ved ingen, om Strandengene langs Østre løb bliver fredet.

Tækkemandens fremtids-hilsen... Mange har sikker fulgt opmærksomt med, medens det smukke gamle hus på Bygaden 74 har fået nyt ståtag. Huset er tækket med lokale strå og arbejdet er udført af øens egen tækkemand Uffe og hans firma Tækkepartner. Tækkemænd anno 2016 er muntre folk, og det vil en kommende tækkemand sande. For inde under taget har Uffe lagt en hilsen fra den tid, hvor taget blev tækket. En hilsen der bl.a. indeholder dagens avis, et nummer af Orønyt og et lille håndskrevet brev. Det må man da kalde rettidig omhu!

Debat om Præstegården: Privat hjem, men også en seværdighed? Læserbrev fra Henrik Iversen og svar fra præst og menighedsråd. Læs side 18


2


ORØNYT STØTTE MEDLEM

Pris og løssalg Husstandsomdeles gratis. Bladet kan hentes bl.a. hos Orøkontoret og Ø-butikken. Redaktion og kontakt Udgives af foreningen Orønyt. Simon Bordal Hansen, ansvarshavende. Adresse: Bygaden 72, Orø. Tlf. 5916 1674 / 2298 1674. redaktionen@oroenyt.dk Hjemmeside: www.oroenyt.dk Tryk Lasertryk A/S Oplag og distribution 1.000 eksemplarer. Omdeles gratis til alle helårs husstande på Orø og til sommerhusejere, som ønsker det. Kontakt os for en leveringsaftale til sommerhus. Artikler og læserbreve Send til vores mail. Læserbreve og artikler skal handle om et emne, der konkret og direkte har noget med Orø at gøre. Du skal også have tilknytning til øen. Vi kan ikke love at bringe uopfordret materiale. Annoncer annoncer@oroenyt.dk eller telefon 2298 1674. Vi kan hjælpe dig med at sætte din annonce op. Annoncepriser Se alle annonceformaterne og priser på www.oroenyt.dk Foreningen Orønyt Bestyrelsen er: Redaktør: Simon B. Hansen Kasserer: Henrik Persson Sekretær: Jens Johan Dahlkild Revisor: Lene Hansen CVR-nummer Foreningens CVR er 33789572 Næste blad Udkommer 30. november, deadline for materiale er 12. november. Se mere på www.oroenyt.dk

Orønyt har brug for din økonomiske støtte Bladets økonomi har brug for din støtte. Hvert nummer af Orønyt har kostet omkring 10.000 kroner at trykke, og det er bladets annoncer, der dækker den udgift. Men gennem de sidste to år er interessen for bladet vokset, og stadig flere sommerhusbeboere får nu bladet i postkassen hele året rundt. Så i dag trykker vi 20% flere blade end for 2 år siden.

på at få det fotokopieret og få det trykt på trykmaskine. At kopiere Orønyt tager 2 dage hver anden måned.

Det koster, og indtægterne fra annoncesalget kan ikke helt dække udgifterne. Derfor håber vi, at flere læsere vil støtte Orønyt økonomisk! Det gør du ved at tegne dig som støttemedlem af Foreningen Orønyt. Det koster 100 kr om året, og der er ingen forpligtelser ved at være støttemedlem.

Den gang hed det OurøKureren og var udgivet af Hjemstavnsforeningen, redaktøren boede i København og bladet blev trykt på et bogtrykkeri. Hjemstavnsforeningen blev nedlagt og en Beboerforening blev stiftet. I 1987 begyndte den så at udgive Orønyt. I 2011 var der ikke længere nogen i Beboerforeningen, som ville, kunne eller orkede at løfte opgaven med at udgive bladet. Så vi var en gruppe interesserede, som tilbød Beboerforeningen at overtage arbejdet med bladet, nu som et selvstændigt og uafhængigt blad.

To måder du kan betale din støtte 1. I Øbutikken på Næsbyvej, kan du aflevere dit støttebidrag og blive skrevet på listen over støttemedlemmer. 2. Du kan sende os en mail med dit navn og adresse, så sender vi dig vores kontonummer. Skriv til redaktionen@oroenyt.dk Nyt trykkeri Orønyt har besluttet at skifte trykkemetode fra kopimaskine til trykmaskine. Det gør vi, fordi Orønyts økonomi ikke på sigt kan magte at betale for et fotokopieret blad. Det er med et oplag på nu omkring de 700 væsentlig dyrere end at trykke på en rigtig trykkemaskine. Orønyt støtter meget gerne arbejdspladser på Orø - men vi har bare ikke økonomi til at betale omkring 2000 kr mere for hver nummer af bladet. Det er forskellen

3

Bladet med sit gode læsestof og indhold - og delt gratis ud til alle på øen der ønsker at få det - er for os at se en meget vigtig del af Orøs identitet. Der er udkommet et blad på Orø næsten uden afbrud fra 1940erne til nu.

Siden er det lykkedes at modernisere bladet og at få økonomien til at køre, omend på kanten. Bladet kan kun udkomme, fordi annoncører og støttemedlemmer bakker op - og fordi omkring 30 personer bruger rigtig meget tid på bladet. Vi gør alt det, fordi vi kan li det, og fordi vi synes, at vi bærer en vigtig fakkel videre - øens eget blad og ansigt udadtil. Orø har i dag et blad som alle andre småøer misunder os. Det er vi stolte over. Og vi håber, at bladets læsere deler dette med os. Også når vi må skifte tryksted.


Marianne byder på smørrebrød og traditionel dansk hverdagsmad Tekst og foto: Simon Bordal Når du læser dette, har Marianne Jensen allerede langet adskillige fade med smørrebrød over disken i Orø Forsamlingshus. Den 4. oktober kunne de første gæster møde husets nye værtinde og smage på sagerne. "Det skal jo være et rigtigt forsamlingshus, hvor de lokale mødes omkring deres aktiviteter. Min opgave er at sørge for en menu med god og billig mad. Og jeg kan tilbyde en dagens ret og godt smørrebrød." Marianne Jensen ved godt, hvad hun vil i Forsamlingshuset. Det første spisekort er næsten klar til tryk. "Et forsamlingshus skal ikke være sæsonbetonet, det skal være der hele året. Derfor holder jeg også åbent alle ugens dage bortset fra mandag." Marianne er udlært smørrebrødsjomfru fra Langeliniepavillonen i København, fra den gang det var et af byens eftertragtede spisesteder. Så dér lærte hun håndværket. Selv er hun er vaskeægte københavner og bor i et haveforeningshus på Amager. "Til en begyndelse har jeg fundet en midlertidig bolig her på Orø. Så må vi se, hvad fremtiden bringer. Nu skal jeg først have gang i Forsamlingshuset!"

Det var lidt af en tilfældighed, at Marianne opdagede mulighederne på Orø. En bekendt på øen fortalte hende, at huset måske skulle have ny forpagter igen, og så gik det stærkt. Nu er hun spændt på, om ø-boerne vil bruge huset så meget, at hun også kan få en forretning ud af det. For det er i høj grad den lokale befolkning, som Marianne satser på. Til frokost, til kaffe eller til aftensmad. "Der er smørrebrød fra klokken 12 til 16 og så dagens ret fra 17. Om søndagen vil jeg lave en dejlig buffet med koldt og lunt." "Jeg holder meget af at lave det gode traditionelle danske smørrebrød, både i luksusudgaven og som 3 håndmadder." Også dagens ret trækker på det danske køkken; hakkebøf, forloren hare og frikadeller. "Jeg glæder mig rigtig meget til at møde øboerne og til at servere noget god mad. Så bliver det spændende at se, om jeg rammer rigtigt!"

4

Dansk mad og åbent hver dag undtagen mandag, det er Mariannes opskrift på et levende forsamlingshus.


5


LÆSERNE SKRIVER

En vals på Orø

PS Electric Deres sikkerhed

En vals blev født i Wien, men Orøs nye vals blev døbt på Orø, og det så det basker. Normalt når man døber noget, er det jo med lidt vand i hovedet, men netop da Knudsen & Co. havde spillet og afsunget Orøs nye sommervals, stod det ned i lårtykkestråler over den fuldstændig fyldte plads. Inden da havde de gamle drenge leveret den ene klassikker efter den anden lige fra Jørgen Ingemanns "Apache" til Wiggen - en harmonika klasikker - og i de første 3 timer var der fuldstændigt fyldt op på pladsen foran Ø-butikken. Heldigt at nogen gik, så der kunne være plads til flere, og de gamle drenge viste, hvorfor de i mere end 50 år har kunnet begejstre et publikum. Orø nye sommervals går som en jazzvals, og den er derfor ikke så tung i det men meget simpel, så man allerede efter et par gennemsyngninger kan synge med. Den blev jo til, fordi man sprang en uge over med musikken - så skrev en af vennerne, Willy Shcrøder, både ny tekst og melodi. Spændende om nogle i 2017 vil følge traditionen op! Man kan sige, at Ø-butikkens musiklørdage sluttede med et brag, måske mest et tordenbrag, men et brag er jo et brag! Tak for i år og på gensyn til næste år.

El Installatør + AIA Installatør

Preben El Frændevej 28, Orø

Tlf. 2820 8451

Med venlig hilsen Hans Knudsen

6


Merete vil synge for kattene Af Simon Bordal Hansen Nede på Brøndevej, godt gemt inde bag de andre huse, bor Merete og Jesper i et smukt og velbevaret traditionelt fiskerhus, og grunden er stor som en fodboldbane. Det er deres eget lille paradis, lige siden Merete købte huset i 1985. Det var også her på øen, hun mødte Jesper. Han var nemlig lydmand på pladeprojektet "Lovprisning af Orø", hvor Merete var en af mange lokale artister. At synge for dyrene Men det er faktisk ikke det, vi skal snakke om i dag. Det skal i stedet handle om Meretes to store passioner: At synge og hjemløse katte! Ikke at huset er fyldt med kattedyr, tværtimod, her styrer de to smukke hunde Soli og Pølle - og hvorfor Pølle hedder Pølle, skal vi ikke komme ind på. Merete er sangerinde, som det hed den gang hun slog igennem på Dansk Toppen. Og der er vist ikke det spillested i landet, hver Merete ikke har optrådt. Optræder, det gør hun stadig, selv om ræset i rampelyset er trappet lidt ned, og det er blevet tid til efterløn. Men at hjælpe katte, hunde og andre dyr i nød, det bruger både Merete og Jesper

en del tid på. De har sågar været i Grækenland for at lave en film om græske gadehunde. Lokalt støtter Merete Kattens Værn, og så var det, hun fik en idé til at kombinere sangen med kattene. Sammen med omkring 10 Orøboer arrangerer hun en støttekoncert for Kattens Værn. Det bliver i november med juletræ og flere forskellige artister, lige fra Merete til Roskildegarden. Orøboerne indtager Kulturkasernen "Det bliver på Kulturkasernen i Holbæk, for vi skal jo kunne trække mange folk til", forklarer Merete. Hun håber initiativet samler en god klat penge ind til Kattens Værn. Der kommer snart mere reklame bl.a. på Facebook for arrangementet. Og Orønyt lover Merete at fortælle læserne, hvordan man kan få en billet. Bladets udsendte er fascineret af det velbevarede gamle hus, som Merete købte af fiskerkonen Hilma Larsen. En del af de gamle huse på Brøndevej er bygget om til ukendelighed, men ikke dette. Så det kan måske være et tema for artikler, en anden gang. Fint bor de, dyrevennerne Merete Ruud Hansen og Jesper von Staffeldt, og hyrdehundene Pølle og Soli.

7

Øverst: Merete, fotograferet af husbond Jesper. Et par af succespladerne er sat ind i billedet. Nederst: Jesper med Pølle og Soli Soli er den sorte.

Julekoncert for Kattens Værn Søndag 20 november 14.30-16 Kulturkasernen Holbæk. Pris 100 kr inkl let anretning. Billet: info@kattens-vaern.dk


Skole med god mad og sjove historier Torsdag den 1. september havde både skole og Børnehuset gang i aktiviteterne. Skoleleder Mai-Britt Just fortæller:

pakken gennem en ernæringsmæssig og naturvidenskabelig tilgang."

"Børnehuset fejrede 10 års fødselsdag, og der var flag og balloner fra morgenstunden. Om eftermiddagen holdt vi åbent hus, og vi bød på kaffe og kage samt historiefortælling ved Trine LindhardtRoux."

"Her på Orø satte vi fokus på den gode madpakke. Der var fælles buffet samlet af mad, som børnene dels havde medbragt hjemmefra, dels havde lavet heroppe i køkkenet. Menuen stod bl.a. på wraps med hjemmelavede kyllingenuggets, grøntsagsstænger og frugtspyd."

"Samme dag var det Madpakkens dag for skolebørnene. Et landsdækkende tiltag, hvor målet er at øge elevernes generelle viden om mad-

Billedet t.v.: Hjalmar med frugtspyd. Foto: Mai-Britt Just

Fakkeltog for Allehelgensdag Kunst på Orø arrangerer et fakkeltog for Allehelgensdag. Det sker søndag d. 30. oktober kl 16 fra Orø Kro til Børrehoved, hvor der er sang og historier om bålet. Alle er velkomne til at gå med. Den oprindelig katolske højtid til ære for alle helgener og den ligeledes katolske Alle sjæles dag, som var den 2. november, er i folkekirken smeltet sammen til én dag, hvor man især mindes de afdøde. Allehelgensdag er altid 1. november, men fakkeltoget altså aftenen før. I folkekirken er Allehelgenssøndag den første søndag i november.

Orø-forfatter på bogmesse Du kan møde en Orø-forfatter på bogmessen i BellaCentret den 13. november fra 14 til 18. Det er Hans Jørgen Hersperger, som laver reklame for den lille bog "På Orø". Måske spiller han også sangen med samme navn.

En at holde i hånden…. At være barn på Orø - på vores lille institution betyder det også, at store og små er sammen om mange aktiviteter. Skolebørnene har hver morgen udeliv og aktiv bevægelse, og lærerne taler med børnene om, hvordan man som store kan hjælpe de små nye 0-klasse børn. F.eks. ved rundboldkampene, som er hver torsdag morgen på sportspladsen. Her tager man de små i hånden, når der løbes rundt, eller når man står og venter på, at det bliver ens tur. Det er en del af børnelivet her på vores ø. Foto og tekst: Mai-Britt Just

8


Siri har visioner om mejeriet Informationsmøde i Mejeriets baghave - kan stedet blive et center for bæredygtighed? Siri Reiter holder oplæg. Af Siri Reiter, foto Simon Bordal Torsdag d. 15. september blev der holdt infomøde om ”Mejeriet som multihus for erhverv og kulturliv med bæredygtighed som omdrejningspunkt”. Ca. 20 nysgerrige mødte frem for at høre om visionen. Der blev tændt lys i flere øjne, mens andre gik derfra hovedrystende over vidtløftigheden. Hovedidéen bag visionen om et ressourcehus er en non-profit genbrugs - og upcyklingvirksomhed med butik og reparationsværksted, oplysnings- og kursusvirksomhed med reparationsworkshops og gør-detselv-kurser. Det skal danne grundlag for lærings- og oplevelsesbesøg for skoler og virksomheder samt for øens fastboende og fritidshusgæster på jagt efter meningsfulde aktiviteter, viden og inspiration. Socialøkonomisk virksomhed er en oplagt mulighed.

Der ønskes at energirenovere med genbrugsmaterialer og etablere bæredygtige energiløsninger i bygningen og i forlængelse heraf gøre huset til demonstrationshus for bæredygtig energi og energirenovering. Huset kan måske endda blive mere end selvforsynende med energi og fungere som varmecentral for nærliggende husstande. Derved vendes ejendommens energi- og renoveringsmæssige udfordinger til aktiver. Selve renoveringen og etableringen gøres til genstand for kurser og arrangementer. Deleøkonomi er et andet bærende princip. Der ønskes at etablere en deleordning, og værkstedernes udstyr tænkes primært at basere sig på deleværktøj, donationer og selvfølgelig genbrug. Det er også ønsket at interessegrupper, iværksættere, projekter og private initiativer gives mulighed for at deltage og etablere fx kontorplads, atelierpladser, værkstedsbooking, stader, møde- og kur-

9

suslokale; gerne på delebasis. Infomødet lagde grunden til arbejdsgruppen Mejeriet, som vil udvikle konkrete planer for delprojekterne samt en plan for at erhverve ejendommen. Projektet indgår i netværket omkring Orø som Forsynings- og DemonstrationsØ, som Fors A/S, sammen med Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Kommune og lokale øboere har søsat. Den 4. oktober deltog repræsentanter for arbejdsgruppen i en Orø-basar, hvor udvalgte virksomheder, interesseorganisationer og fonde var inviteret som mulige partnere, investorer og rådgivere. Vil du være med, så hold øje med orøkalenderen, opslag ved Brugsen eller facebooksiden ”For os der bor på Orø”. Du kan også kontakte tovholder Siri Reiter, Gamløse, på mail siri@jones.dk.


Fakta om Familielægen

og hans sygeplejerske Charlotte på klinikken på Orø. Det blev til en lang, meget hyggelig og konstruktiv snak. Alle var enige om, at informationsniveauet fra lægen har været for dårligt. Det vil han forsøge at råde bod på bl.a. ved brug af Orø Info på facebook

Da vores nye læge omkring årskiftet startede sin praksis på Orø, opfordrede Beboerforeningen alle, der fik erfaringer med, hvordan ordningen kom til at fungere, til at rette henvendelse til os. Vores intention var den gang, at vi ville følge op på de henvendelser, vi fik overfor lægen og overfor regionen, for at gøre parterne opmærksomme på, hvordan ordningen så ud til at fungere set fra et bruger niveau. Mange beboere på øen har åbnet munden, og vi har hørt både skidt og kanel. Overordnet set har vi valgt at lægge udsagnene på to hylder: Hylde 1. : Hvad kan Tommy Budek gøre for, at vi har så god en lægeordning som muligt? Hylde 2. : På hvilke punkter er vi her på Orø stillet dårligere end resten af den danske befolkning i forhold til lægedækning, og hvad kan vi gøre ved det?

Lad os blive ved det faktuelle først: Der har været røster fremme om, at Regionen syltede Carstens Rougs ydernummer. Dette er ikke korrekt. Tommy Budek har det.

Lad mig med det samme sige, at der er nogenlunde balance imellem de tilfredse ”Kunder ” og de utilfredse. Mange har givet udtryk for stor tilfredshed med, at vi nu har en moderne læge med en tidssvarende klinik og en sygeplejerske, der kan varetage mange af de ting, som vi tidligere måtte drage til Holbæk for at få ordnet. (Ikke et ondt ord om Carsten Roug, han har gjort, hvad han kunne for at holde os i live på øen.) Andre har været utilfredse med den lange tid man måtte vente på at komme igennem til lægen om morgenen og at de tider, man var blevet tildelt her på øen ikke kom til at passe, så man måtte sidde længe og vente, selv om man havde fået en tid. Som proklameret, har vi - Gitte Busk Clausen (næstformand ) og undertegnede (formand) – nu afholdt et møde med Tommy Budek

Lægen har telefontid hver morgen fra klokken 8 til 9: Denne tid er beregnet til, at man kan tale med en læge om en opstået sygdom. Det er ikke på det tidspunkt, man skal bestille tid – eller medicin, der bare skal fornyes. Det gør man mellem klokken 9 og 12 hos sekretæren. Hvis man bruger ”lægetiden” til det, belaster man den unødigt, så andre med akutte behov ikke kan komme til. Desuden kan man gå på nettet, både for at bestille medicin og for at blive dianogsticeret og få svar på prøver. Man kan komme til at tale med en anden læge end Tommy, da der er kvindelig læge ansat også, ligesom der vil være en praktikant. Dette er en, der har taget lægeeksamen, men er ved at uddanne sig til læge i almen medicin, altså praktiserende. Godt nok har vi pt. kun læge på øen to dage om ugen, men vi er altid velkomne til at få en tid i lægehuset i Holbæk, hvis vi er i stand til at tage derover. Og Tommy aflægger også lægebesøg herovre på de dage, hvor han ikke er i konsultation på øen. Tommy Budek er i øvrigt ikke afvisende for at få flere konsultationsdage på Orø, men pt. er ventetiden ikke særlig lang siger han . Hvis man kommer i konsultationstiden med en aftalt tid, kan man alligevel komme til at vente. Dette skyldes, at lægen af og til må tage akut opståede tilfælde ind. Det kan vi jo alle få brug for, så der anmoder han om at vi udviser tålmodighed.

10

LÆSERNE SKRIVER

Mange har været udsatte for, at man ringede til sekretæren og fik at vide, at personalet var til fagligt møde. Det skyldes krav udefra. Ligesom alle andre offentlige institutioner, skal lægeklinikker akkrediteres. Hvilket går ud på, at alt skal dokumenteres, så lægerne, sygeplejerskerne og sekretæren skal bruge en masse tid på papirarbejde til myndighederne, og den tid de bruger til det går uheldigvis fra patienterne. Ved akutte tilfælde kan man altid imellem 8 og 16 komme i kontakt med den praktiserende læge. Uden for denne tid skal man: - Ved akut opstået sygdom kontakter man vagtlægen - Ved tilskadekomst, hvor det ikke er nødvendigt med en udrykning med ambulance ringer man til akuttelefonen. Eksempelvis hvis du skærer dig i fingeren eller vrikker om på foden. - Ved alvorlig sygdom og alvorlige ulykker ringer man, som man altid har gjort 112. Vi oplevede på mødet en meget imødekommende læge, der gerne vil yde sit til at få tingene til at fungere. Både Tommy og Charlotte er meget glade for at være her på øen og har modtaget meget godt bagværk fra tilfredse patienter, og de vil rigtigt gerne medvirke til at øge folkesundheden her. Desuden havde Tommy Budek ideer til at ville lave en sundhedsdag, og måske nogle foredrag om forskellige sygdomsemner. Så er der alt det fra den anden hylde, som ligger under regionen: Det drejer sig fortrinsvist om transport . Det vil vi kigge nærmere på og vende tilbage til i næste nummer af Orø Nyt. Vi er opmærksomme på, at der er nogle betalingsudfordringer vedr. transport især om natten og at de folk, der skal rekvirere kørsel ikke ved hvor Orø ligger. Jens Bloch Orø Beboerforening


Akut brug for hjælp Uanset hvilken læge du har valgt at benytte, gælder disse akuttilbud, som Gitte Busk Clausen har skrevet ned og sendt til os: Akut hjælp, 112 Hvis der opstår livsfare, alvorlig akut skade eller sygdom, skal du altid ringe 1-1-2 med det samme. 1-1-2 svarer hele døgnet. Akuttelefonen: 70 15 07 08 Hvis du kommer til skade, skal du altid ringe til Akuttelefonen, før du møder op på sygehuset. Akuttelefonen svarer hele døgnet. Lægevagten: 70 15 07 00 Hvis du bliver syg uden for din egen læges åbningstid, kan du kontakte Lægevagten. Lægevagten er åben fra kl. 1608 på hverdage og hele døgnet i weekender og helligdage. Tandpine: 29 60 01 11 Hvis du får brug for for akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage, kan du kontakte Tandpinevagten. Voksne opkræves kontant betaling. Find åbningstider på hjemmesiden.

Orønyts smukke plakat om øens sarte natur Tegning af Steen Langvad og tekstning af Mo Dorthea Nørgaard.

Køb den hos Ø-butikken på Næsbyvej eller hos Gallerie ArtDoor i Næsby. Pris 55,- kr.

LÆSERNE SKRIVER

Nyt fra Øasen 20. september blev der afholdt borgermøde og stiftende general forsamling for Øasen. Den valgte bestyrelse består af: Julie Eckner Kock, Eja Leunbach, Anne-Mette Gadegaard, Helene Garly, Lis Gaarde-Johansen, Mette Schmidt, Michelle Nimb Nielsen og Sissel Steen-Nielsen (forkvinde). Foreningens formål er, at give en bred vifte af Orø borgere, børn, unge, voksne, ældre samt personer med særlige udfordringer samt turister og besøgende institutioner og foreninger, en gratis mulighed for at bevæge sig i et aktivt, udendørs miljø. Ø-asen indeholder mulighed for læring og fysisk udfoldelse til alle aldre. Det er meningen at Ø-asen skal kunne tilbyde mange forskellige

11

former for fysisk aktivitet og udfordringer på forskellige niveauer, hvor der er mulighed for at lære, lege, spille, styrketræne, konditionstræne, være social, stimulere sanserne og balancetræne. Samtidig er formålet at skabe rammerne for et socialt samlingssted. Foreningen er åben for alle der tilslutter sig foreningens formål. Ved henvendelse til foreningens forkvinde/mand kan man blive skrevet på medlemslisten. Man er stemmeberettiget når man er 10 år. Lokaliteten af dette aktive udendørs miljø kalder vi for Øasen, og det påtænkes at blive placeret på græsarealet over for forsamlingshuset. Næste skridt handler om byggeansøgninger og fundraising. Sissel Steen-Nielsen Forkvinde, Øasen


Susannes værksted Tekst og foto: Simon Bordal Hansen Hvis du leder efter Isefjordens perle, så kan du lægge vejen om ad Kratvej. Her finder du dem nemlig i flertal, perlerne altså; i Susannes lille værkstedsbutik, hvor hendes håndlavede glasperler er en del af sortimentet. Formet i den gloende varme gasflamme lige dér på værkstedsbordet.

"Kom inden for", siger Susanne og ryster hårmanken på plads. Så får vi den store rundvisning. Dér laver hun keramik, og dér er brændeovnen, dér er alt grejet til at smelte glas og forme de smukke perler. På alle

hylder små glas med farvepigmenter, glasurer, værktøj, pensler og hvad der nu hører til i et keramikerværksted. I den yderste halvdel af rummet er udstillingen indrettet, og man må gerne købe! "Det er jo ikke en butik med faste åbningstider, men jeg er hjemme om eftermiddagen og i weekenderne. Så kom bare forbi og bank på! Jeg synes det er sjovt, også når folk bare kigger på tingene."

"Jamen - det har jo været min store drøm i mange år at få et lille eget værksted med et udsalg knyttet til. Så jeg er rigtig glad nu!"

Det med at lave noget i ler har hun været vild med lige fra barnsben.

Og vi tror på hende, når hun står og tager imod i den hvidmalede dør. Det hele er nyt, og ægtefællen Bjarne har ofret halvdelen af sin garage til fruens butik, og bygget det hele smukt i sort træ og med hvide vinduer. Et fint, lyst værksted. Småt og praktisk.

"Jeg har været på masser af kurser i at arbejde med leret og omkring brænding og glasering, som er et vanskeligt men også spændende håndværk. Og så kom jo glasperlerne til for nogle år siden…"

12


Folk, der kender Susanne, kan godt huske, da glasperlerne holdt deres indtog i huset på Kratvej. Snart havde de erobret det meste af et værelse. Glasstænger i alle farver, den avancerede brænder, gasflasken, skålene med afkølende specialgrus. Og når hun så var i gang derinde, bredte duften af varmt glas og gas sig i hele huset. Det var de dage, hvor den lille hund Futte fortrak med et dybt suk til en krog på terrassen. Som om det ikke var slemt nok, at far Bjarne også havde motorcyklen til at stå inde i det selv samme værelse hele vinterhalvåret! Så Futte og resten af familien åndede lettede op, da Bjarne tog fat på at bygge Susanne et rigtigt værksted ude i garagen. Og her i foråret kunne herlighederne tages i brug. De første gæster kom på besøg for at se, hvad den lokale kunsthåndværker kan byde på. På hylderne står smukke arbejder i ler og glas. Små finurlige figurer,

"Jeg synes det er sjovt, at Orø har mange små butikker, eller hvad vi nu skal kalde dem. Det er en kreativ ø", siger Susanne, der i øvrigt også spiller musik og skriver sange. Vokset op på Orø kender hun øen ud og ind. Glæden ved den er ikke blevet mindre med årene. Nu får den så udtryk i ler, glas og musik.

sære frøer, buttede englebasser, vaser, skåle - for ikke at glemme perlerne. Hver enkelt perle arbejdes frem, glødende inde i gasflammen, lag lægges på lag, andre farver, en særlig effekt, og perlen skal afkøles meget omhyggeligt, ellers revner den eller sidder uhjælpeligt fast på den metalstang, den er bygget op omkring. Men så er den også klar til at blive til ørering, halssmykke eller bare være en smuk perle.

Kig inden for i værkstedet på Kratvej 73, eller prøv hjemmesiden: sanneskeramikogglasvaerksted.dk

Orø's små steder En artikelserie om stederne du skal se

Susannes værksted og kunsthåndværkeri åbnede sommeren 2016. Ingen faste åbningstider "men bank bare på", siger Susanne.

13


LÆSERNE SKRIVER

Kanon høstfest på Hestebedgård Lørdag, den 10. september var der fuldt hus i stakladen på Hestebedgård. Næsten 90 mennesker var mødt op til den årlige høstfest. Og det blev et brag af en fest. Først fik vi dejlig suppe, så holdt Hans-Erik høsttalen, så kom hovedretten: Flæskesteg med det hele, så underholdt Britt og Hans-Erik med en lille dilettantforestilling, og derefter var der kaffe og æblekage. Så kom folkedanserne på banen, og i dagens anledning dansede de med dukker. Ustyrligt morsomt. Hele aftenen underholdt Bjarne og Søren, samt Linda og André med dejlig musik, som vi kunne synge med på. Og det gjorde vi i stor stil. Dan-

sen gik også lystigt aftenen igennem. Det var den bedste høstfest, jeg har været med til, og tusind tak til alle de frivillige, som gjorde det muligt, og til de optrædende, som gav festen et særligt pift. Henrik Persson Enghaven Foto: Birte Elzer

Lækkert, sjovt og sundt Hegnegårdens café er blevet et af øens mest populære spisesteder. Nu kan du også booke din julefrokost hos os. Lækker og festlig mad fra den store udendørs grill. Både lam og okse fra øens egne græsenge. Og så kan du gå en tur i Hegneskoven og muntre dig med vores helt nye træningsredskaber. Eller bare lege med dem og nyde skoven. Tjek åbningstiderne på www.hegnegaarden.dk Husk at bestille bord på 4070 3013 Næsbyvej 28, Orø

Hegnegården Café & Gæstgiveri

14


O R Ø ST RA N D En af øens store arbejdspladser

Orøstrand er øens største arbejdsplads, og ud af de 40 voksne der er tilknyttet, er der 10 som bor på Orø. Orøstrand er et skolebehandlingshjem for børn i alderen 6-18 år samt en dyrepark der, udover at være en turistattraktion, også bruges som et pædagogisk værkstøj. Arbejdet på Orøstrand består af mange funktioner og stillinger samt praktikker. På billedet t.h. ses Katja, der er medhjælper i køkkenet og i rengøringen. Kirta som bestyrer og knokler i køkkenet. Anne som er lærer i skolen, Sissel som er skoleleder og Claus der er medhjælper i skolen og i dyreparken. På billedet øverst t.h. ses Benny og Kenneth som hjælper med de praktiske ting, så som reparation af møbler og døre samt græsslåning. Sidst men ikke mindst har vi Camilla (øverst t.v.), der gør rent, og lige ved siden af Tina, der er pædagog på afdelingen Myretuen. Og så er der lige Jens Bloch på det smalle billede. Han har arbejdet på Orøstrand en menneskealder. Han er nu gået på pension, men vi ser ham heldigvis tit på Orøstrand alligevel.

Tekst og foto: Sissel Steen-Nielsen

15


DEBAT: FREMTIDENS ORØ

Afslutning på infosøgning om vindmøllerne Et kapitel i historien om Orøs vindmøller er ved at nå sin slutning. Den 9. oktober er der studietur til Kalundborg for at se på vindmøller og solceller. Herefter afsluttes informationsdelingen som løbende er sket via hjemmesiden www. energi2016.oroe.dk samt facebook. Naturligvis har vi skullet gå på kompromis med dybden af materialet. Derfor opridser vi her hovedkonklusionerne på hvad der er kommet ud af arbejdet, samt hvad der ikke har været behandlet. Hvad er hovedfakta om vindmøller på Orø:  Lejekontrakten på jordlodderne ved de 6 eksisterende møller udløber i 2020.  Ejeren af de 6 eksisterende møller, firmaet SE Blue Renewables, får et beskedent overskud ved driften og ønsker ikke at fortsætte som hidtil efter 2020.  Det var oprindelig SE Blue Renewables som foreslog lodsejere og Holbæk Kommune at forlænge lejekontrakten på møllegrunden under forudsætning af at de kunne få lov at udskifte de 6 eksisterende vindmøller med nye, større møller.  Enhver initiativtager, privat firma såvel som lokalt forankret fond, kan blive bygherre på et vindmølleprojekt og få lov at sætte vindmøller op.  Interessant for SE Blue Renewables har været de særdeles gode vindforhold på øen, samt den afsides beliggenhed af de eksisterende møller som gjorde det nemt at overholde de gældende afstandsog støjkrav for vindmøller. Særligt er det en udfordring at få dispensation til opsætning af vindmøller inden for strandbeskyttelseszonen (de nærmeste 300 meter af kysten),

men på de nuværende 6 møllers placering (100 meter fra kysten) er dispensationen allerede givet.  Forprojektet fra SE Blue Renewables, som beskriver deres interesse i opsætning af vindmøller, er lagt ud på hjemmesiden. Firmaet ønsker ikke betale "husleje" til en fond på øen – i så fald vil det blot dreje sig om 15.000 kr til 20.000 kr per år.  En uafhængig (RUC) økonomisk rapport om nye vindmøller konkluderer, at en vindmølleejers risiko ved opsætning af nye vindmøller på Orø er minimal, med undtagelse af elprisens udvikling. Elprisen er faldet de sidste 8 år og flere store vindmøllefirmaer har følgelig haft underskud på driften. Rapporten tager dog ikke hensyn til eventuelle ændringer af de nuværende tilskudsordninger.  Støjkrav til moderne vindmøller er 20 dB for lavfrekvent støj. Kravet er skærpet siden vindmøllerne på Hagesholm blev sat. Man får derfor et forkert indtryk af moderne vindmøller ved at besøge møllerne på Hagesholm. Hvad har ikke været belyst?  Der er ikke lavet en visualisering af moderne vindmøller i landskabet på Orø.  Der er ingen uafhængig undersøgelse af støj og glimt påvirkninger for nye vindmøller på Orø.  Der er ikke undersøgt materiale omkring vindmøllestøjens påvirkning på folks og dyrs helbred.  Der er ikke vurderet på risikoen ved en lovændring af tilskud fra staten.

16

Hvad sker der nu og fremover Arbejdsgruppen indstiller informationssøgningen. Nye frivillige kræfter er nødvendige i gruppen, hvis der fortsat skal undersøges på kollektive energitiltag til øen. Vi har arbejdet holdningsneutralt, og såfremt der skal laves en protestgruppe mod vindmøller, eller en gruppe som er for vindmøller, så er der andre, der må træde til. Hvis ingen af delene sker, må signalet til politikere og lodsejere være, at der ikke er interesse for at debattere moderne vindmøller på Orø. Stor tak til de frivillige, som har stillet tid og energi til rådighed for arbejdsgruppen: Steen Uja, Peter Bach Larsen, Henning Deurell, Claus Jørgensen, Henning Mentz, Cathrine Dolleris, Jens Jørn Jensen, Henrik Ørngreen, Daniel Skieller. Særlig tak til Henning Deurell som har opsat og betalt for hjemmesiden, hvor al information er samlet. På gruppens vegne Daniel Skieller


Lokale musikfolk arrangerer Spil Dansk Aften Orø er nu med i det landsdækkende initiativ, Spil Dansk Ugen. Det sker med en Spil Dansk Aften på Café Hegnegården den 4. november. Bag initiativet står Orø Musikforening, som har inviteret en håndfuld af øens dansksyngende artister til en forhåbentlig festlig aften. På programmet er: Orøkoret, Engle om Natten, John Vestergaard, Hans Jørgen Hersperger og Bjarne&Søren. Startede i 2001 Spil Dansk Ugen startede som en Spil Dansk Dag i 2001 i et tæt samarbejde med Danmarks Radio. For nogle år siden blev dagen så lavet om til en hel uge, stadig i samarbej-

de med DR. En række af musikorganisationerne i Danmark står bag arrangementet.

Fra øverst t.v.: Hans Jørgen Hersperger, John Vestergaard, Bjarbne&Søren, Engle om Natten og Orøkoret.

Spil Dansk Ugen er altid i uge 44, og man kan se mere om idéen på hjemmesiden spildansk.dk En ny lokal tradition? På Orø er det Orø Musikforening, der står for det lokale arrangement. Aftenen på Café Hegnegården er samtidig en del af den samlede Spil Dansk Uge og er derfor med i det nationale program for ugen. Det er første gang Musikforeningen laver en Spil Dansk Aften. Går arrangementet godt, vil foreningen være med også næste år.

Billetter til Spil Dansk Aften kan købes i Ø-butikken på Næsbyvej og i Café Hegnegården. Prisen er 40,kroner oplyser Orø Musikforening. Billetindtægten går ubeskåret til foreningen og musikerne.

Øjnene som ser… Hans Jørgen Hersperger har taget hul på sit liv som fastboende med pendlerjob i Holbæk. Og på de daglige ture, får han fotograferet noget af det, der fascinerer. Her er det et menneskebarn og en lille svaleunge. Titlen på de to billeder kunne være "Unger på kanten", foreslår fotografen.

17


DEBAT OM ORØ PRÆSTEGÅRD

Læserbrevet fra Henrik Iversen Engang i sommer havde jeg besøg af et ægtepar, som gerne ville se Orø og have en rundvisning, for som de sagde måske de kunne tænke sig at flytte herover. Efter at have været rundt og se øen, hvor jeg fortalte om Orø, blev de meget begejstrede og syntes det var en meget spændende tur rundt. Vi sluttede så af med at se kirken samt kirkegården, hvorefter vi gik ud på parkeringspladsen. De spurgte om det så var præstegården som lå bagved kirken, hvilket jeg svarede ja til. De havde lyst til at gå hen på hjørnet blot for at se præstegården på afstand. Men i det samme blev vi meget brysk bedt om at fjerne os med den besked, at stedet er privat område. Jeg syntes det er sørgeligt, at man ikke kan tillade sig at stå nede ved hjørnet på parkeringspladsen, og kikke op på vores pæne præstegård mere, uden nærmest at blive skældt ud. Efter sådan en dårlig oplevelse må jeg indrømme, at jeg gik hjem og tænkte, om det var nu man skulle melde sig ud af folkekirken. Med venlig hilsen Henrik Iversen

Præstens svar Kære Henrik Iversen Vi beboere i præstegården har fået at vide, at turister flere gange er blevet vist ind og rundt på præstegårdens område. Derfor var det nærliggende, da du nu stod der med endnu en gruppe turister, at gøre dig opmærksom på forholdene. Præstegården er menighedsrådets bygninger, som de stiller til rådighed for den siddende præst, og i samme øjeblik præsten flytter ind, er præstegården præstens private bolig, hvortil ikke engang menighedsrådet har adgang uden præstens tilladelse.

Det er ikke kun mig og min familie, der har håndhævet denne regel, både min forgænger og hans forgænger kastede sig ud i indædte kampe for at bevare præstegården som privat. Da jeg flyttede ind i Orø præstegård i 1988 stod der et skilt med ”Adgang forbudt” nede ved indgangen. Jeg fik det fjernet, fordi jeg synes, det var for uvenligt. I dag står der et skilt af samme type, som menighedsrådet har opsat for min skyld, fordi jeg har været besværet af turister, der vader ind i min have eller stiller sig på tæerne, for at kunne kigge ind ad mine vinduer. Dette skilt står, så du ikke har kunnet undgå at se det. Mit hjem er ikke en turistattraktion. Med venlig hilsen Kirsten Schmidt sognepræst på Orø

Menighedsrådets svar Kære med-øbo, I løbet af sommeren er der kommet flere forskellige henvendelser angående adgangsforhold til de arealer som hører til Orø sogn. For kort at opridse arealerne, så drejer det sig om følgende: 1. Kirken med tilstødende kirkegård. 2. De til kirken og kirkegården hørende værksteder som bruges af graveren og dennes medhjælp. 3. Menighedshuset med tilstødende parkeringsplads og tilkørselsvejen til samme. 4. Parkeringspladsen imellem skolen og kirken. 5. Flagpladsen. 6. Præstegården. Der er ikke længere markarealer tilknyttet sognet. 1. Kirken er åben og tilgængelig for offentligheden tirsdag-søndag fra 0800-1600 året rundt. Rundvisninger ud over dette tidspunkt kræver accept fra præsten, hhv. menighedsrådet. Al information kan findes på http://oroekirke.dk/. Eventuelle ønsker om ændringer af arealerne, fx flytning af bænke, kan forelægges menighedsrådet på

18

mrf@oroekirke.dk 2. Værkstederne og disses omgivelser er ikke åbne for besøgende. 3. Følgende dokument omhandler adgang og brug af menighedshuset: http://www.oroekirke.dk/pdf/ ReglerforbenyttelseafKirkehuset.pdf. Ethvert formål afstemmes med præsten eller i dennes fravær med menighedsrådet. Der er ikke almindelig adgang hverken til menighedshuset eller parkeringspladsen med mindre dette er godkendt på forhånd. Dette gælder også tilkørselsvejen. 4. Parkeringspladsen imellem skolen og kirken ejes af Orø sogn, og kan ikke anvendes uden tilladelse fra samme. Matrikelkortet der kan beses på http://ois.dk, og som er vedlagt her, angiver hvor det offentlige og ikke-offentlige skel går. Det er endvidere sådan at Orø skole (her angivet uden skiftende kommunale navne) har en klar aftale med sognet om anvendelse af den vestlige side af parkeringspladsen til formål der vedrører skolen, såsom transport og afsættelse af børn, færdsel til og fra biblioteket, afholdelse af loppemarkeder mv. På intet tidspunkt må adgangen til præstegården dog være blokeret. Det er derfor ikke tilladt at turistbusser og lignende benytter pladsen. 5. Flagpladsen ejes af Orø sogn v/ Orø menighedsråd. Om dette skal fortsætte er til debat. 6. Præstegården er at betragte som privat bolig. Dette gælder også enhver for rundvisning, hvor der anmodes om accept for adgang ligesom til ethver anden privat bopæl. Undtaget herfra er selvfølgelig sognebørns henvendelser til præsten, ligesom præsten selv kan indbyde til besøg. At en præstegård opfattes som en offentlig bygning er forståeligt, men fejlagtigt, hvor privatlivets fred bedes respekteret. Vi har fuld forståelse for at øen også har turisme som erhverv og/eller interesse, og ønsker naturligvis ikke at sætte hindringer i vejen, men ovenstående er som vi læser lovgivningen. Vi har i dette svar valgt ikke at tage stilling til kontroverser imellem enkeltpersoner. For menighedsrådet Poul Hurup, formand


19


Tækkepartner Aps Stråtag, det bedste over hovedet Få gratis råd og vejledning Tækkemand Uffe Steen-Nielsen 5090 6089, taekkepartner@gmail.com

www.taekkepartner.dk

BoligOne Ole S. Jensen Ejendomsmægler & valuar

Fast salær

Kr. 34.500 inkl. moms

Åbningstider:

Man-torsdag 7:30 - 18:00 Fredag 7:30 - 19:00 Lør-søn, helligdag 7:30 - 16:00

20


Støt Orønyt For kun 100,- kr bliver du støttemedlem. Ingen forpligtelser, kun støtte. Sådan: Ø-butikken på Næsbyvej eller mail redaktionen@oroenyt.dk Tak!

Orø, 4300 Holbæk Telefon: 40 46 70 13 59 47 00 15

Marie Hansen har sendt os dette smukke sommerminde, taget på en af Maries mange cykelture på øen.

Se mere på www.oestrefarge.dk og Facebook

21


Foreningsliv

MC Island Følg med på www.mcisland.dk Orø Menighedsråd Kontakt: Jette Maja Porting, tlf. 40 70 30 13 Følg med på www.oroekirke.dk

Orø Badmintonclub Ring og hør nærmere hvis du vil være med. Kontakt: Flemming Zangenberg, tlf. 30 68 94 04

Orø Musikforening Spil Dansk Aften den 4. november kl 19-22, Café Hegnegården. Billetpris 40 kr, køb hos Øbutikken eller Café Hegnegården. Kontakt: Orø Midsommerdage, Simon Bordal Hansen, 22 98 16 74. Musikforeningen Orø Allstars, John Vestergaard 51 36 01 82.

Orø Beboerforening Formand Jens Bloch, tlf. 21 49 02 41 Følg med på www.orøbeboerforening.dk Orø Billardklub Kontakt: Alex Foverskov, tlf. 61 61 51 88

Foreningen Orønyt Kontakt: Simon Bordal Hansen, tlf. 22 98 16 74. Følg med på www.oroenyt.dk

Orø Boldklub Tirsdage 17.30 til 18.30 fodboldtræning for børn. Kontakt: Morten Warrer Juul, tlf. 23 81 01 71

Orø Pensionistforening Formand: Peter Bach Larsen, tlf. 59 46 72 02 Følg med på www.orø-pensionistforening.dk

Orø Brugerråd Kontakt: Formand Jørgen Andersen, tlf. 59 47 02 87 Orø Bådelaug Formand: Bjarne Søeborg Følg med på www.orøbådelaug.dk

Orø Pentanqueklub Husk hver søndag fra 10.30 til ca. 12.30 Kontakt: Bent Reedtz, tlf. 42 91 19 48. Følg os på Facebook, For os der bor på Orø

Orø Børne– og Ungdomsklub Hver tirsdag 18.15 til 21.30. Følg med på www.ungepaaoroe.dk

Orø Skytteforening Foreningen stiller våben til rådighed Kontakt: Tyge Larsen, telefon 59 47 02 30.

Orø Cykelklub Følg med på www.orøcykelklub.dk

Søspejderne Børre Klan, Orø Havn Kontakt: Lasse Busk-Clausen Tlf. 21 42 90 05

Orø Folkedansere Kontakt: Formand Marit Næsby Noppenau Tlf. 50 99 25 10

Sumba-danserne Forsamlingshuset tirsdag kl. 10oo -- 11oo Kontakt: Karin: 22 88 46 95, Britta: 53 35 43 40 Torben: 24 22 18 88, John: 20 20 78 83

Orø Havkajakklub Følg med på www.orøhavkajakklub.dk

Tog Klubben Orø Tirsdag og torsdag kl. 19-21, alle er velkomne! Kontakt: Niels 30 86 08 14 / John 20 20 78 83

Hestebedgård Følg med på www.hestebedgård.dk Orø Forsamlingshus Borgerforeningen Orø Forsamlingshus Formand Ole Nielsen, tlf. 60 49 57 51 Følg med på www.orøforsamlingshus.dk Orø Kogræsserlaug Kontakt: Mogens Nielsen, tlf. 29 66 11 90. Følg med på www.orøkogræsserlaug.dk Kulturbeholderen Følg os med på www.kulturbeholderen.dk Kunst på Orø Fakkeltog til Allehelgen: Søndag d. 30. oktober kl 16 fra Orø Kro til Børrehoved, hvor der er sang og historier om bålet. Åbning af vinterudstilling på Orø Kro: Søndag d. 30. oktober kl. 15. Kontakt: Steen Langvad, tlf. 39 18 20 02 Følg med på www.kunstpåorø.dk

Det er Lottes side Lotte Weygaard er redaktør for denne side. Mail: forening@oroenyt.dk Telefon: 5947 0612 Send kontaktinformation til Lotte, så kommer du med. Og husk at opdatere din forenings informationer!

22


Telefonnumre og net-adresser Spise / overnatte

Kunst/håndværk

Bybjerggård 22 20 54 92 bybjerggaard.dk

Galleri ArtDoor 42 32 40 00 galleriartdoor.dk

Gaardstronomi 22 36 65 55 gaardstronomi.dk

Kunst på Kroen 59 47 00 06 kunstpåorø.dk

Hegnegården Café&Gæstgiveri 59 47 03 43 hegnegaarden.dk

Glassliberiet 25 88 44 88 Glassliberiet.dk

Orø B&B ”bo-i-haven” 59 47 47 05 / 29 32 07 30 langdal5.dk

Seværdigheder

Orø Camping 23 34 34 58 oroecamping.dk Orø Forsamlingshus Hos Marianne 59 47 00 50 Orø Havnekiosk (Liv og Mad) 24 20 56 73 www.livogmad.dk Orø Kro 59 47 00 06 oroekro.dk Marlieses Gårdcafe 59 47 07 44 marliesesgaardcafe.dk Spisestedet 59 47 47 96 spisestedet-ø.dk

Dagli’ Brugsen 59 47 00 53 coop.dk Orøkontoret 61730870/59 47 08 70 visitoroe.dk

Fælles goder

Preben El Elinstallatør 28 20 84 51

Biblioteket 72 36 75 21

Bøttcher&Fog A/S 70250232 bottcherfog.dk

Borgerservice, Orøkontoret 61 73 08 70 / 59 47 08 70 Genbrugspladsen Onsdag 13-15.30 Lørdag 09-13.00 Fra 1. november: Lørdag 10-12

Service

Grafiker Siri Reiter Hestebedgård Mindestuer 27 14 54 28 59 47 02 25 sirireiter.dk hestebedgaard.dk Holistisk Massage Kulturbeholderen 59 47 47 48/30 27 25 20 60 49 57 51 IT– guide dr. Jones Landbrugsmuseet 40 84 31 36 59 47 03 51 dr.jones.dk Orø Museum 59 47 00 24 oroe.dk

Angelinas frisørsalon 30 69 15 55 Vinduespudseren Kenny Christensen 23 46 30 15

Orøstrand Dyrepark 59 47 00 04 oroestrand.dk

Akutteamet Kan du ikke ringe til selv. Ring Alarm 112

Orø Hallen 59 46 92 02 oroehallen.dk Lokalforum Forkvinde Pia Schmidt 30294708 Læge Tommy Budek 7930 4133 Lægevagten 7015 0700, 16-08 hverdage, lør-søn og helligdag hele døgnet Postomdeling 33 61 16 90

Urtehaven på Orø 59 47 47 05 / 29 32 07 30 langdal5.dk

Færger Færgefarten Orø-æk 72 36 23 00 holbaek.dk/faerge

Håndværk og lign. Alt-i-et-håndværkeren 51 51 58 63

Østre Færge 59 47 00 15/40 46 70 13 oestrefaerge.dk

Entreprenør P. Pedersen 40 50 67 03/40 18 67 04 Butikker

Tækkepartner 50 90 60 89 taekkepartner.dk Tømreren på Orø /21 42 90 05

Præst Kirsten Schmidt 59 47 00 27 Skole og børnehus 72 36 70 40 oroeskole.dk Sognefoged H. Iversen 20 21 87 85 Orønyt 22 98 16 74 www.oroenyt.dk

HBJ Skov– og haveservice 23 61 30 68 trækirurgen.dk Kloakmester N. E. Nielsen 21 64 98 56 Orø Grave/udlejningsforr. 20 78 17 42

Ø-Butikken/ Annie D Mode 40 46 61 99

23

Det er Lenes side Lene Hansen er redaktør for denne side. Henvendelse i Øbutikken Mail: adresse@oroenyt.dk Telefon: 40 46 61 99 Mangler du noget i oversigten? Så kontakte Lene.


Markbrand

24

Orønyt nr 173  
Orønyt nr 173  
Advertisement