Page 1

FEBRUAR 2016 Nr. 169. Pris 25,- kr inkl. moms

MC-klubben åbner dørene Du behøver hverken at eje en MC eller en rå bil for at komme i MCklubben. Og nu kan du tilmed låne klubbens værksted til at ordne din scooter. Klubben vil gerne have flere aktive og søger støttemedlemmer.

Tre af de nuværende møller fra en lidt uvant vinkel. Foto: Alla Danina

Kæmpemøller på vej til øen Af Simon Bordal Hansen

Se midtersiderne

Øens nye læge Berit Tannebæk var med, da øens nye læge, Tommy Budek, stod på mål i Orøhallen for spørgsmål fra lokalbefolkningen .

Se side 7

Vindmøllerne ved Vestre løb skal måske udskiftes med nogle nye, der er tre gange større, selv om det er mod lokalplanen for området. Efter Orønyts informationer har en virksomhed søgt om tilladelse til at opføre kæmpemøllerne og sagen behandles efter bladets oplysninger nu af forvaltningen i Holbæk Kommune. Hvor mange møller der er tale om, ved vi ikke. Allerede i december er en lokal ejendomsejer blevet kontaktet om muligt opkøb af ejendommen for at give plads til møllerne. Borgermøde 24. februar Samtidig inviterer Holbæk Forsyning, Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum til borgermøde om netop vindmøller på Orø. Mødet holdes den 24. februar klokken 17:30 i Orø Forsamlingshus. I en meddelelse til Orønyt fra mødearrangørerne står bl.a.: ”I forbindelse med projektet Orø som Forsynings- og Demonstrations Ø, har der været vist en interesse for nye

vindmøller på Orø.” Et medlem af den lokale energiarbejdsgruppe fortæller til Orønyt, at det efter hans opfattelse var kommunen, der havde fokus på at holde møde om vindmøller og ikke den lokale gruppe. Pressematerialet og opslag om borgermødet nævner ikke, at der er optræk til, at de nuværende møller skal erstattes med nye kæmpemøller. Orønyt har skriftligt bedt Holbæk Kommune forklare sagen, men medarbejderen har ikke besvaret henvendelserne pga. ferie. Møde er ikke formel høring Borgermødet har ikke status af at være et led i en lokal høring om kæmpemøllerne, man skal i stedet diskutere, om der er lokal interesse for vindmøller, som kan forsyne Orø med el. Det er ikke tilfældet med de nuværende møller, som sender al strøm ud i det store net. Der serveres en bid mad til borgermødet, og derfor er der tilmelding senest 19. februar. Se de lokale opslag.


Pris og løssalg Husstandsomdeles gratis. 25 kr. inkl. moms. Løssalg: Orøkontoret og Ø-butikken. Redaktion og kontakt Udgives af foreningen Orønyt. Simon Bordal Hansen, ansvarshavende. Adresse: Bygaden 72, Orø. Tlf. 5916 1674 / 2298 1674. Mail: redaktionen@oroenyt.dk Hjemmeside: www.oroenyt.dk Tryk Orøkontoret. Oplag og distribution 675 eksemplarer. Omdeles gratis til alle helårs husstande på Orø og til sommerhusejere, som ønsker det. Kontakt os for en leveringsaftale til sommerhus. Artikler og læserbreve Har du et læserbrev eller en idé til en artikel, så send den til vores mail. Læserbreve og artikler skal handle om et emne, der konkret og direkte har noget med Orø at gøre. Du skal også have tilknytning til øen. Vi kan ikke love at bringe uopfordret materiale. Annoncer Kontakt bladet på mail: annoncer@oroenyt.dk eller telefon 2298 1674. Vi kan hjælpe dig med at sætte din annonce op. Annoncepriser Pr. nummer, husk at lægge moms til: Helside, 17,5x25,5 cm, 1.100,1/2 side, 17,5x12,5 cm, 600,1/4 side, 8,5x12,5 cm, 350,1/8 side, 8,5x6 cm, 200,Farvetillæg 700,Få tilbud på tillæg. Se alle annonceformaterne på www.oroenyt.dk Foreningen Orønyt Foreningen består af de personer, som er aktive omkring bladet. Aktivlisten opgøres af bestyrelsen hvert år ved årsskiftet. Bestyrelsen er: Redaktør: Simon B. Hansen Kasserer: Henrik Persson Sekretær: Jens Johan Dahlkild Revisor: Lene Hansen

Orønyt holder årsmøde med økonomien i god stand Foreningen Orønyt holder årsmøde søndag den 17. april klokken 14 i Orø Forsamlingshus. Allerede nu har bladets kasserer, Henrik Persson, gjort årsregnskabet op, og selv om det ikke er revideret i skrivende stund, tør vi godt fortælle, at tallene ser sunde ud. Årsmødet er for Foreningen Orønyts medlemmer, bladets støttemedlemmer er velkomne til at deltage, dog uden tale og stemmeret. Der er kaffe og kage. Økonomi på en knivsæg Bladet har gennem de senere år kæmpet med en økonomi, der var lige på grænsen. Indtægter og udgifter gik omtrent lige op, men mistede bladet en annoncør, røg balancen. Så vi satte to ting i værk. Først en massiv kampagne for at få støttemedlemmer. Den lykkedes over al forventning, rigtig mange vil gerne betale 100 kr. for at støtte deres gratis, lokale blad. Det andet tiltag var at momsregistrere foreningen. Bladets store udgift er trykningen af bladet. Og det er en udgift med moms. Som momsregistreret forening kan vi nu modregne momsen fra trykregningen i vores regnskab. Et lille plus på driften Samtidig har vi i nogle blade benyttet færre farvesider, hvilket har

CVR-nummer Foreningens CVR er 33789572 Næste blad Udkommer 9. april, deadline for materiale er 18. marts. Se mere på www.oroenyt.dk

2

stor betydning for trykprisen på det enkelte blad. Samlet er resultatet en helt anderledes sund økonomi. Bladet har nu en lille margin i regnskabet, så vi kan nogenlunde trygt tage fat på 2016. Det forudsætter dog, at vi kan beholde det antal støttemedlemmer, vi har i dag. Helst lokalt bladtryk Ved sidste årsmøde aftalte vi, at vi vil undersøge andre trykmuligheder. Vi trykker helst lokalt, men kvalitet og økonomi spiller jo også en rolle. Det er muligt at få lavet bladet i en bedre trykkvalitet og med farve på alle sider for samme pris som vi i dag giver for at få trykt bladet lokalt - med farver på halvdelen af siderne. Indtil videre holder vi fast i den lokale trykning, selv om den faktisk ikke giver Orøkontoret nogen ekstra indtægt, efter hvad vi er oplyst. Det er kopimaskinefirmaet i København, der tjener pengene, da det er en leaset maskine.

Disse 6 numre af Orønyt udkom i 2015. Og den rytme har øens lokalblad fulgt, siden det kom til verden i 1940erne.


LÆSERNE SKRIVER

Nyheder fra Orøkontoret

Strategidag Den 7. November holdt Orøkontorets bestyrelse en strategidag på Orø Kro til at udvikle tanker og ideer om Orøkontorets fremtid. Skabe en strategi for bestyrelsen, som vi kan bruge og arbejde videre med til gavn for øen og kontoret. Som bestyrelse skal vi forholde os til hvad Orøkontoret er lige nu, vi skal identificere de udfordringer som Orøkontoret står overfor og sætte en kurs mod fremtidens Orøkontor. Ved slutningen af dagen kom vi frem til en række håndgribelige målsætninger og beslutninger om hvilken vej Orøkontoret i fremtiden skal bevæge sig. Vi blev styret igennem dagen af Trine Lindhardt-Roux. Gennem en række overraskende og kreative processer inspirerede hun os at tænke nyt og visionært. Tak for det, Trine Borgerservice Information I samarbejdet med Pensionistforeningen inviterer torsdag, den 17. marts kl 15:00 til et informationsmøde for alle der interesserer sig for Borgerservice på Orø. Orøkontoret har i flere år haft et samarbejde med Holbæk Kommune, hvor vi fungerer som en afdeling af kommunens Borgerservice. I de sidste par år kom der mange ændringer som har haft stor betydning for den enkelte borger og for de ydelser Borgerservice på Orø kan tilbyde. På mødet kommer bl.a. Afdelingsleder Søren Forsman og 2 medarbejdere fra Kommunen og holder et

fordrag om dette. Vi afsætter rigeligt med tid til at stille spørgsmål. Mødet afholdes i Forsamlingshuset. Borgerservice kan benyttes i Orøkontorets åbningstider, som er tirsdag-fredag kl. 12-14 og lørdag kl. 11-13 Turistkontor på havnen Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på vores Turistkontor på havnen i sommer, både fra turister, borgere på Orø og erhvervslivet. Særligt m.h.t. turisme er havnen jo et oplagt sted for et turist kontor og det glæder os, at mange har haft samme positive oplevelse. Lige nu arbejder vi på, at Orøs Turistkontor befinder sig på havnen igen i sæsonen 2016 og vi informerer yderligere, så snart alle aftaler er på plads. Øcykler

Med hensyn til sæsonen 2016 arbejder vi lige nu med et rigtigt spændende projekt, hvor vi bygger videre på Orøs grønne profil. Vi vil gerne styrke Orøs image som en grøn cykel-ø med mange og unikke natur- og kulturaktiviteter. Kontorets udlejningscykler har i mange år givet øens besøgende en unik mulighed for at opleve vores skønne ø på en sjov, sund og ikke mindst grøn måde. Orøkontorets cykeludlejning er en vigtig brik i den samlede turismeindsats på øen og den ønsker vi at udvikle og styrke. Vi fornyer og udvider antallet af udlejningscykler på Orø og nedsætter samtidigt lejen på dem. Dermed får øens besøgende et endnu større incitament til at stille bilen på fastlandet og hop-

3

pe på en lejet cykel ved ankomst til Orø. Erhvervsdrivende kan deltage i projektet gennem sponsorering af en eller flere cykler. Via reklamer på dem får man en unik mulighed for at øge synligheden af sin virksomhed, forening eller lignende. Projektet er allerede sat i gang og kontaktpersonen er Hanne Ringius. Frivillige Ved mange lejligheder har Orøkontoret fået hjælp af frivillige, bl.a. på Turistkontoret på havnen og på Bygaden. I forbindelse med cykelprojektet eller Turistkontor på havnen, håber vi at nogle Orøboerne synes at vores projekter er lige så spændende som vi gør og er villige at give en hånd med en gang i mellem. Hvis dette er noget, som du kunne tænke dig, vil vi gerne høre fra dig. Alle kontaktoplysninger til bestyrelsesmedlemmerne findes på vores hjemmeside www.oroe.dk . ( Der ligger i øvrigt også referater af vores møder samt vedtægterne ) Støttemedlemmer I bestyrelsen har vi den ambition om i højere grad at repræsentere øens borgere. Vi vil gerne engagere flere i det frivillige arbejde med øens turistservice og øvrige aktiviteter og vi inviterer hermed alle øens beboere og sommerhusejere til at blive støttemedlem. Vær med til at udvikle kontorets fremtidige strategi, vær med til at forbedre kontorets ydelser og vær med til at sikre at alle på øen kan få gavn af Orøkontorets mulighederne. Støttemedlemmer er en væsentlig del af Orøkontoret. Støttemedlemmer er valgbar til bestyrelsen og har stemmeret til årsmøder. Man kan indmelde sig på selve Orøkontor, eller ved at overføre 100 kr. i kontingent til Orøkontoret, reg. og kontonr. 3208 7130473. Nol Wijnholds Orøkontoret Formand


Til møde med Tommy Budek, øens nye læge Af Berit Tannebæk Foto: Erik Fuchs Tirsdag den 29. december var mellem 150 og 200 mennesker mødt op i Orø Hallen for at høre nyt om lægesituationen. Jens Bloch, Orø Beboerforening, indledte mødet med at sige, at det altid var vanskeligt når man stod overfor noget nyt – men alle har vidst at der kom en dag, hvor Carsten Roug ikke ville fortsætte længere. Både Beboerforeningen og Lokalforum har fået indtryk af, at Region Sjælland ikke har haft særlig travlt med at finde en ny læge. Der kom 3 ansøgninger fra læger, der ville etablere en ”satellitklinik” på Orø, samt én fra en ikke-kvalificeret.

Ved akut sygdom i tidsrummet 16 – 08 er det Lægevagten, der tager over. Her skal den visiterende læge vurdere, om et sygebesøg er nødvendigt. Hvis vejrlig umulig gør transport, kan der rekvireres lægehelikopter. Fra salen blev stillet spørgsmål om, hvem der betaler transporten, hvis børn eller yngre personer bliver syge om natten? Løsningen er her, at der skal ringes til vagtlægen, som visiterer til sygebesøg – alternativt sendes akuthjælpere ud til patienten.

Holbæk Kommune har vurderet, at det overslag som er givet på indretning af lokaler i Elnebjergcentret til lægekonsultation, er for dyrt, og der indhentes nu alternative tilbud. Lige p.t. ved ingen, hvornår en konsultation kan tages i brug. Tommy Budek præsenterede sig selv og fortalte kort om sin baggrund. Tommy Budek er 58 år og har haft lægepraksis i Holbæk i de seneste 8-9 år. Før arbejdede han som praktiserende læge i Horslunde på Lolland, og har fungeret som vikar på både Femø og Fejø, og har dermed et godt kendskab til ”Udkantsdanmark”. Tommy Budeks plan er en lille klinik på Elnebjergvej med konsultation hver tirsdag og fredag – forhåbentlig senest 1. februar 2016. Klinikken indrettes med mulighed for blodprøvetagning, EKG o.s.v., så behovet for at tage på laboratoriet i Holbæk minimeres. Tommy Budek er forpligtet til at servicere på hverdage fra 8-16, og forpligtet til at komme på sygebesøg ved akut behov. Her skal man tale med Tommy Budek, hvis man ikke har mulighed for selv at komme til konsultationen – og indtil videre, hvis man ikke har mulighed for at tage til Holbæk. Der vil være telefontid alle hverdage mellem kl. 89, her kan bestilles tid til konsultation (eller evt. sygebesøg).

Tommy Budek forstår øboernes bekymring for tilgængeligheden, og gav udtryk for, at han ”gerne vil være patienternes advokat” i den henseende. Han har 2 sygeplejersker ansat hos Familielægen i Holbæk – den ene skal være på Orø tirsdag og fredag, og sygeplejerskerne vil fremover tage sig af bl.a. prøvetagning, almindelige infektioner og børn/unge, der er kommet lettere til skade i skoletiden. Flere pendlere gav udtryk for, at de ikke kunne nå at besøge lægen indenfor tidsrummet 8-16. Hertil svarede Tommy Budek, at han var indstillet på at holde længe åbent den ene af dagene, hvis der var behov for det. Et af de sidste spørgsmål fra salen lød: Hvad gør vi, når Tommy Budek holder ferie? Vores nye læge har da heldigvis humor, for han svarede: ”Jeg er så glad for at arbejde, så det bliver nok ikke det store problem”. Personlig er jeg helt sikker på, at jeg vil vælge Tommy Budek som min nye læge – og det vil jeg, ligesom Yvonne Johansen fra Pensionistforeningen, opfordre både ”gamle” og nytilflyttede øboere til at gøre.

Yvonne Johansen, Orø Pensionistforening, oplyste, at alle pensionister har mulighed for at bestille Flextrafik – dette foregår på tlf. 70 15 35 15. Ved behov for natlig transport til læge, er det Flextrafik, der bestiller og betaler Østre Færge.

4


John Porting fylder rundt

bindelse med kloakeringen på Orø. Der er tale om mindst 1000 kubikmeter jord. Interesserede kan kontakte Holbæk Forsyning.

Det holdes lørdag den 9. april som et aftenarrangement med middag, og her deltager også en række dansktop orkestre og solister. Billetsalg på Orø Kro.

Trampestier og nye sheltre

Fødselaren foran Hegnegården. John Porting på Hegnegården fylder 80 den 8. marts, og markerer det runde hjørne med en reception for alle venner og bekendte. John Porting er stadig erhvervsaktiv og driver bl.a. Skandinaviens førende uddannelsessted for Gestalt psykoterapeuter. Alle er velkomne til at lægge vejen forbi Hegnegården den 8. marts fra 14-17, hvor der bydes på en skænk og lidt mundgodt.

Der er kommet godt gang i en arbejdsgruppe omkring Orøs trampestier. Den indkalder alle interesserede til møde på Orøkontoret torsdag den 11. februar klokken 17. Her skal der bl.a. tales om, hvordan man bruger den såkaldte grejvogn. Der er også et oplæg fra rideklubben om heste på trampestierne, og så er der kommet penge til at anskaffe et antal sheltre, som skal placeres på gode steder langs stierne.

Masser af pop

Lokale John Vestergaard & Firefighters er et af de bands man kan høre.

Skal dumpe tonsvis af jord Holbæk Forsyning leder nu efter lokale jordejere, der vil tage imod betragtelige mængder af jord i for-

TV-Vestsjælland annoncerer i samarbejde med Spisestedet et arrangement med dansktopmusik, buffet og TV-optagelser i Orøhallen. Den fest finder sted søndag den 13. marts i Orøhallen. Der er buffet fra klokken 12.30 og tilmelding på 2334 1228 eller i Øbutikken. I dette arrangement deltager også to af øens egne bands, nemlig John Vestergaard & Firefighters samt Engle om Natten. Kort tid efter kunne Orø Kro så melde ud om et lignende arrangement.

5

Ny Orø-plakat Steen B. Langvad har tegnet og Mo Dorthea Nørgaard har håndtekstet en fin plakat om nogle af øens sarte og fredede planter og dyr. Plakaten skal efter planen udkomme til påske og vil kunne købes i øens butikker. Bag udgivelsen står Orøforlaget Fjordlys.

Laver støttefest i Skibby Kino Den 9. april arrangerer Orøgruppen Engle om Natten i samarbejde med Kirsten Schmidt en eftermiddagskoncert i Skibby Kino. Pengene der kommer ind, går ubeskåret til Folkekirken Nødhjælp, som Engle om Natten er autoriseret indsamler for. Kirsten Schmidt vil læse op fra sine bøger, og Engle om Natten byder en stribe sange, bl.a. det nye engelske repertoire. Skibby Kino holder cafeen åben.


LÆSERNE SKRIVER

Status for turismen på Orø Som led i projektet med ansættelsen af Orøs ø-konsulent, er der netop blevet gjort status for turistsæsonen i 2015. Øens attraktioner, spisesteder, overnatningssteder, events m.fl. har bidraget med data til undersøgelsen som udføres af et eksternt analysebureau. For at have et sammenligneligt grundlag består rapporten af en måling på både sæsonen 2014 samt 2015, hvormed det er muligt sige noget om det seneste års udvikling. Dette års måling skal desuden danne et metodisk grundlag for en ensartet kontinuerlig status, hvormed intentionen er at følge udviklingen på Orø mange år frem i tiden. Den endelige rapport er fortrolig, da den indeholder følsomme oplysninger fra de deltagende aktører. Her følger et kort uddrag af de mest interessante nøgletal:

Spisesteder Orøs spisesteder har oplevet en estimeret fremgang på imponerende 38% i omsætning, hvilket er fordobling i forhold til det opstillede succeskriterium på 19%.

Orø Skole og Børnehuset oplever en fremgang i elev- og børnetal på hhv. 17% og 20%, hvormed det tyder på, at det trods alt er lykkedes at tiltrække flere børnefamilier til øen.

Overnatningssteder Orøs overnatningssteder har ligeledes oplevet positiv fremgang i antal overnatninger på 17%, hvilket også betragtes som særdeles positivt set i lyset af succeskriteriet på 10%.

Forsigtig konklusion På baggrund af ovenstående tal og de øvrige effektmål konkluderer rapporten, at Orø oplever en særdeles positiv udvikling. I samspil med de erhvervsdrivendes udtalelser fra de gennemførte interviews tyder disse tal således på, at udviklingsprojektet på Orø har været en succes.

Attraktioner Besøgstallene fra Orøs attraktioner tegner også et positivt billede med endnu en imponerende stigning på hele 41,8% mod et succeskriterium på 10%. Online markedføring Resultatet af den øgede online markedsføringsindsats synes også at berette om en stigende interesse for Orø med bl.a. en stigning i antallet af besøg på oroe.dk på 27% og en stigning i antallet af facebookbrugere som har fået indhold fra øens officielle Facebookside med hele 684%. Bosætning Indsatsen har dog på nuværende tidpunkt ikke bidraget til et stigende befolkningstal da tallene fra Danmarks Statistik beretter om et lille fald fra 848 til 844 indbyggere på Orø. Dog er det positivt, at både

Dog lyder konklusionen også på, at man skal være påpasselig med at tillægge tallene fuldkommen validitet, da flere af disse baseres på skøn. Desuden kan den positive udvikling naturligvis ikke udelukkende tilskrives ø-konsulentens arbejde, men skal ses som frugten af en samlet indsats, hvor hele øen har bidraget til det positive resultat. Spørgsmål til rapporten kan rettes til Sune Nielsen på oroekonsulent@heforum.dk eller på tlf. 40484107. Sune Nielsen Økonsulent Holbæk Erhvervsforum

LÆSERNE SKRIVER

Kom med i KulturBeholderen KulturBeholderen drives af en forening, og nu skal vi holde generalforsamling. Du er velkommen til at deltage og til at komme med i arbejdet med at drive KulturBeholderen. Du kan melde dig ind på selve genralforsamlingen.

Generalforsamlingen holder vi på Orø Kro søndag den 6. marts klokken 14. Vores dagsorden er sådan: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Eventuelle forslag 5. Fastsættelse af kontingent for 2016 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. På valg er: Bestyrelsen

6

Ole Nielsen og bestyrelsessuppleant Birte Elzer 7. Valg af revisor. På valg er: Ole Brinkmann 8. Eventuelt Eventuelle forslag skal være formanden Steen Langvad i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Orø Kro er vært med kaffe/the og prinsgemalens lagkage. Birte Elzer Bestyrelsessuppleant


7


T, hVoRdAn m E t S e B R HvEm Ha D? E sKaL sE u c N o N n A n E eder. nge muligh a m u d r a h du tror. I Orønyt r flere end e e rn te a Og form nyt.dk www.oroe Tjek selv på

8


Inviterer til folkedans med flygtninge Venligboerne på Orø inviterer nu til Folkedans. Arrangementet holdes i Forsamlingshuset lørdag den 20. februar klokken 11. Der er lagt op til adskillige timer med folkedans, frokost og hyggeligt selskab. Det er gratis at deltage, men man skal huske at melde sig til. Venligboerne arbejder for at skabe positiv kontakt mellem danskerne og flygtningene. Derfor har flygtninge i Holbæk fået invitation fra Venligboerne på Orø til at komme på besøg. Det er der kommet en hel del ud af. Vi har tidligere i bladet fortalt om flygtningebesøg på øen, og er fra et tidligere arrangement med folkedans. En lille gruppe flygtninge kommer også en gang om ugen og er med til at spille

Generalforsamling i Beboerforeningen

badminton i Orøhallen. Flere Orøboere har fået personlige venskaber med nogle af flygtningene, der hovedsagelig kommer fra Syrien. Venligboerne er lokale grupper af borgere, der arbejder for et positivt møde mellem danskerne og flygtningene. Der er ikke en forening, men derimod mange grupper, der alle benytter Facebook som medie for at holde sammen på aktiviteterne. Du kan finde Orøgruppen ved at søge Venligboerne Orø på Facebook. Ansvarlig for arrangementet med folkedans er Sissel, som du også kan ringe til på 21240729. Bag arrangementet står Venligboerne Orø, Orø Folkedansere og Orø Forsamlingshus.

9

Tirsdag den 23. februar kl. 19, Værestedet, Orøhallen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år til godkendelse. 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år. 6. Behandling af indkomne forslag. Herunder forslag til vedtægtsændringer. 7. Planer for 2016 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter. 10. Valg af revisor. 11. Valg af revisorsuppleant 12. Eventuelt Forslag og emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.


Niels og Morten ved bardisken, mens Osvald bag disken sørger for, at det hele går pænt for sig og at alle får, hvad de har brug for.

Vil du være med? Sidste nyt: Bestyrelsen og Simon Drost har holdt et dialogmøde den 29. januar og udtrykker nu begge forsigtig optimisme om en løsning. Følg udviklingen f.eks. på Facebooks ”For os der bor på Orø”.

Tekst og foto: Simon Bordal Hansen Stemningen fejler ikke noget nede i klubhuset hos MC-Island, selv sådan en lidt gråkold formiddag i januar. En håndfuld medlemmer vil godt snakke med Orønyt, for de har noget vigtigt at fortælle. Så vi bænker os ved et af bordene. Sikke pænt og ordentligt her er! Langs væggene hænger striber af billeder, hvor medlemmer og gæster hygger med maskiner og hinanden. Prins Henrik er også med på et par af dem. Det er fra den store dag, da han tog fusen på sikkerhedsfolkene og nød mere tid end planlagt sammen med bikerne på Orø. ”Jo, siger Osvald Laursen, vi ville jo godt være nogle flere. Det er så godt, det vi har her, og det vil vi gerne dele med flere øboere.” Klubben har en plan Og så går de i gang med at forklare deres idé: Man behøver hverken at eje en motorcykel eller amerikanerbil for at blive daglig gæst i klubhuset! Man kan bare komme og være med, nyde en drik i baren eller måske benytte sig af det veludstyrede værksted, som vi senere skal kigge nærmere på. ”Vi vil gerne have nogle støttemedlemmer, som

kan bruge stedet og som er velkomne til at hjælpe til, når vi holder det årlige træf,” siger klubbens formand Niels Erland Nielsen. Han er for tiden klubbens yngste medlem, og folkene lægger i skjul på, at gennemsnitsalderen er blevet lidt høj. Er man ikke til at hænge ud i et klublokale, så kan til gengæld klubbens værksted nok være lokkende. Her der de fleste faciliteter til at arbejde med en motorcykel eller knallert. ”Et af vores nye medlemmer har planer om at være her på værkstedet og give gode råd til dem, der skal i gang med at reparere knallerten eller motorcyklen. Hvis de altså har brug for det,” siger Osvald. Værksted, udflugter og rå hygge Netop det med værkstedet håber klubben kan blive en løftestang for deres udvikling. Indrettet med en professionel lift, svejseudstyr og masser af godt værktøj, kan man faktisk renovere en MC eller knallert helt fra bunden. Eller bare få sat den skærm fast, der har siddet og raslet på scooteren i alt for lang tid. Klubbens aktive kerne håber virkelig, at flere på

10


MC-Islands klubværksted har alt det man skal bruge, for at kunne reparere en MC eller en knallert. Og nu tilbyder de også, at ikkemedlemmer kan få lov til at bruge faciliteterne.

øen opdager, at klubben kan være et godt aktiv for mange flere end dem, der kører på MC eller har en ”mærkelig” bil, som de udtrykker det. Klubben er også et sted for ganske almindelig selskabelighed. Et sted man kan dumpe ind, få sig en snak og en kop af det ene eller det andet. Fælles udflugter står også på arbejdsplanen. Lige nu handler det om en tur til den kæmpe store MCudstilling i Fredericia i marts. Der årlige træf har også brug for at få flere hjælpende hænder. Det er en af øens største begivenheder og tiltrækker mange MC-kørere og endnu flere

nysgerrige gæster. Men der skal leveres et godt stykke praktisk arbejde, før det hele svinger som det skal. ”Det er sjovt at lave det årlige MC-træf, og vi vil gerne dele den oplevelse med flere. Så hvis nogen, der læser artiklen i Orønyt, har lyst til at møde os, skal de bare komme ned forbi klubhuset. Her er næsten altid nogen. Og ellers kan man ringe til mig på 21649856,” siger Niels Erland Nielsen. Hermed er den opfordring givet videre!

11


Foto: Ib Ballisager

Carsten Roug hyldet for sin fantastiske indsats som hele øens læge Vemodigt og uomgængeligt. Øens læge gennem en menneskealder satte et punktum for sin indsats som hele øens læge. Og flere hundrede borgere mødte op for at tage afsked og hylde såvel Carsten som Margit Roug for en helt enestående indsats gennem mange, mange år. Vi har vænnet os til, at man altid kunne

ringe til Carsten, og at han så kom på cykel eller i bil lidt efter for at se, om alt nu også var vel. Men ak, tiden går, og det, der er, bliver til det, der var. Til gengæld får Carsten nu endnu mere tid til at holde Hestebedgård og øens museum i ørerne og sikre, at vores historie forbliver i live.

12


13


Orø har sin egen flagstang. Den står på bakketoppen i Gamløse. Vi har derfor også en flagmand, og det er Osvald Laursen. Ham skal du snakke med, hvis du gerne vil have flaget hejst til en fødselsdag. Osvald bor lige over for kirken, det er også ham, der sælger juletræer og ind i mellem en bedre brugt cykel. Osvald og fru Ester har deres hvide heste gående på engen lige over for flagpladsen. Så når de står nede ved stalden, kan de kigge op til flagstangen og se, om alt er, som det skal. Kan det være bedre? ”Husk at bruge flaget. Det er der til fælles glæde”, siger Osvald. Foto: Ib Ballisager

14


Der kommer masser af besøgende til KulturBeholderen på Stensbjerg, eller Margrethebakken, som folkene bag beholderen selv kalder stedet. Ikke så mange ved, at beholderen drives af en forening, som man kan blive medlem af. Hvis det var noget, er der generalforsamling den 6. marts. Se mere på foreningssiden bag i bladet. Billedet her viser Steen Langvads jernskulptur, som står ved indgangen til KulturBeholderen. Foto: Birte Elzer

Skal Orø have sit eget vikingeskib? Den tanke arbejder nogle entusiaster på øen med. Måske ikke øens helt eget skib, men i det mindste et skib til låns i perioder. Bag initiativet står bl.a. Carsten Hvid, der er rebslager og arbejder på Vikingskibsmuseet i Roskilde. Sammen med nogle andre historisk interesserede undersøges bl.a. mulighederne for at låne et skib af Vikingskibsmuseet. Det er ikke sådan lige til, men man har jo lov til at forsøge. Flere museer har fartøjer ”på lager”, som er af interesse for Orø. Et af de få bevarede fiskefartøjer, som er bygget på det gamle bådebyggeri i Brønde, er opbevaret af Vestsjællands Museum i en lagerbygning. Det kunne også være spændende at få udstillet denne båd et sted på øen, så den nu næsten usynlige, men vigtige del af Orøs histore; fiskeriet og bådebyggerierne, også fik deres fortælling med. Vikingetemaet er de senere år kommet på øens dagsorden gennem de årlige vikingemarkeder. Der er ellers ikke nogen fund af betydning fra Orø i forhold til vikingetiden, selv om øen givet har spillet en rolle også den gang. Foto: Jens Johan Dahlkild.

15


PS Electric Deres sikkerhed El Installatør + AIA Installatør

Preben El Frændevej 28, Orø

Tlf. 2820 8451

Tækkepartner Aps Stråtag, det bedste over hovedet Få gratis råd og vejledning Tækkemand Uffe Steen-Nielsen 5090 6089, taekkepartner@gmail.com

Åbningstider:

www.taekkepartner.dk

16

Man-fredag 7:30 - 18:00 Lør-søn, helligdag 7:30 - 14:00


Torben Christensen’s efterfølger, Johnny Bertelsen

5151 5863 BoligOne Ole S. Jensen Ejendomsmægler & valuar

Orø, 4300 Holbæk Telefon: 40 46 70 13 59 47 00 15

Se mere på www.oestrefarge.dk og Facebook

Mad til hunden & katten Køb den hos Susanne N. Brøndevej 75 Tlf. 2982 1427 Åben når du har brug for det..! 17


Anonyme Alkoholikere

Kulturbeholderen

Hver torsdag 19-20 på Orø Bibliotek, Bygaden 50.

Generalforsamling den 6. marts kl. 14, Orø Kro. Dagsorden iflg. Vedtægterne. Følg os på www.kulturbeholderen.dk

Orø Badmintonclub

Kunst på Orø

Ring og hør nærmere, hvis du vil være med. Kontaktperson: Flemming Zangenberg, tlf. 30689404

Kontakt: Steen Langvad, 39182002 Følg med på www.kunstpåorø.dk

Orø Beboerforening

MC Island

Generalforsamling 23. februar kl. 19, Værestedet, Orøhallen. Se dagsorden på side 9 i dette blad. Formand Jens Bloch. Telefon 2149 0241 Følg med på www.orøbeboerforening.dk

Følg med på www.mcisland.dk

Orø Menighedsråd

Orø Boldklub Tirsdage 17.30 til 18.30 Fodboldtræning for børn.

Kontaktperson Jette Maja Porting, tlf. 40 70 30 13. Følg med på www.oroekirke.dk

Orø Brugerråd

Orø Musikforening

Kontakt: Brugerrådets formand G. Jansen, 59470047

Følg med på www.orøbådelaug.dk

Der er p.t. ledige tider i foreningens øvelokale. Initiativgruppen for Orø Midsommerdage er nu en del af musikforeningen. Orø Midsommerdage, Simon Bordal Hansen, 2298 1674. Musikforeningen Orø Allstars, John Vestergaard 5136 0182.

Orø Børne– og Ungdomsklub

Foreningen Orønyt

Hver tirsdag 18.15 til 21.30. Følg med på www.ungepaaoroe.dk

Årsmøde den 17. april kl. 14, Forsamlingshuset. For medlemmer og støttemedlemmer. Dagsorden iflg. vedtægterne. Kontakt Simon Bordal Hansen, 22981674. Følg med på www.oroenyt.dk

Orø Bådelaug

Orø Cykelklub Følg med på www.orøcykelklub.dk

Orø Pensionistforening

Orø-dansen

06.02.16 Banko i Forsamlingshuset kl. 14 10.05.16 Generalforsamling kl. 16.30 19.04.16 Tur til Zoo og De små Haver 09.08.16 Foredrag: Pigerne fra Sprogø 05.09.16 Ferietur Sønderjylland. Følg med på www.orø-pensionistforening.dk

Er du interesseret i folkedans? Kontakt, formand Knud Noppenau, 5947 0084.

Orø Havkajakklub Følg med på www.orøhavkajakklub.dk

Orø Pentanqueklub

Hestebedgård

Husk hver søndag Kontaktperson: Bent Reedtz, tlf. 42911948. Følg os på Facebook, For os der bor på Orø

Følg med på www.hestebedgård.dk

Orø Forsamlingshus

Orø Skytteforening

Borgerforeningen Orø Forsamlingshus Formand Ole Nielsen. Tlf: 60 49 57 51 Følg med på www.orøforsamlingshus.dk

Foreningen stiller våben til rådighed Kontaktperson Tyge Larsen, telefon 59470230.

Tog Klubben Orø

Orø Kogræsserlaug

Tir. kl. 19-21, Tor. Kl. 19-21 Alle er velkomne! Kontakt: Niels 3086 0814 / John 2020 7883

Kontaktperson: Mogens Nielsen, telefon 2966 1190. Følg med på www.orøkogræsserlaug.dk

18


De vigtigste telefonnumre og net-adresser Spise / overnatte Bybjerggård 22 20 54 92 bybjerggaard.dk

Ø-butikken / Annie D Mode 40 46 61 99

Kunst/håndværk

Gaardstronomi 22 36 65 55 gaardstronomi.dk

Galleri ArtDoor 42 32 40 00 galleriartdoor.dk

Hegnegården 59 47 03 43 hegnegaarden.dk

Kunst på Kroen 59 47 00 06 kunstpåorø.dk

Orø B&B ”bo-i-haven” 59 47 47 05 / 29 32 07 30 langdal5.dk

Glassliberiet 25 88 44 88 Glassliberiet.dk

Orø Camping 23 34 34 58 oroecamping.dk Orø Forsamlingshus (Liv og Mad) 59 47 00 50/24 20 56 73 www.livogmad.dk Orø Havnekiosk (Liv og Mad) 24 20 56 73 www.livogmad.dk

Seværdigheder Hestebedgård Mindestuer 59 47 02 25 hestebedgaard.dk Kulturbeholderen 60 49 57 51

Kloakmester N. E. Nielsen Biblioteket 21 64 98 56 72 36 75 21 Orø Grave/udlejningsforr. 20 78 17 42 Borgerservice, Orøkontoret 59 47 08 70 Tækkepartner aps 50 90 60 89 Genbrugspladsen Lørdag 10-12 taekkepartner.dk Tømreren på Orø 59 47 07 46/21 42 90 05 Preben El (Elinstallatør) 28 20 84 51

Service Fjordliv Forlag Fjordlivforlag.dk Grafiker Siri Reiter 27 14 54 28 sirireiter.dk Holistisk massage 59 47 47 48/30 27 25 20

Landbrugsmuseet 59 47 03 51

IT– guide dr. Jones 40 84 31 36 dr.jones.dk

Orø Kro 59 47 00 06 oroekro.dk

Orø Museum 59 47 00 24 oroe.dk

Angelinas frisørsalon 30 69 15 55

Marlieses Gårdcafe 59 47 07 44 marliesesgaardcafe.dk

Orøstrand Dyrepark 59 47 00 04 oroestrand.dk

Spisestedet 59 47 47 96 spisestedet-orø.dk

Urtehaven på Orø 59 47 47 05 / 29 32 07 30 langdal5.dk

Butikker Dagli’ Brugsen 59 47 00 53 coop.dk Orøkontoret 59 47 08 70 visitoroe.dk

Håndværk og lign. Alt-i-et-håndværkeren 51 51 58 63 Entreprenør P. Pedersen 40 50 67 03/40 50 67 04 HBJ Skov– og haveservice 23 61 30 68 trækirurgen.dk

Færger Færgefarten Orø-Holbæk 72 36 23 00 holbaek.dk/faerge

Orø Hallen 59 46 92 02 oroehallen.dk Lokalforum Forkvinde Pia Schmidt 30294708 Læge Tommy Budek 7930 4133 Lægevagten 7015 0700, 16-08 hverdage, lør-søn og helligdag hele døgnet Postomdeling 33 61 16 90 Præst Kirsten Schmidt 59 47 02 27 Skole og børnehus 72 36 70 40 oroeskole.dk Sognefoged H. Iversen 59 47 01 58/20 21 87 85 Orønyt 22 98 16 74 www.oroenyt.dk

Østre Færge 59 47 00 15/40 46 70 13 oestrefaerge.dk

Fælles goder Akutteamet Kan du ikke ringe til selv. Ring Alarm 112

19

Savner du noget ? Vi hører gerne fra dig, hvis du synes der mangler noget i oversigten. Åbningstider? Ring til pågældende og spørg.


Markbrand

20

Orønyt Nr 169, februar 2016  
Orønyt Nr 169, februar 2016  
Advertisement