Page 32

De la iad la rai

trebui să fie mai presus de orice plin de iubire şi de compasiune. Câţi oameni nu au blestemat buna Divinitate, ba chiar i-au negat complet existenţa, numai din acest unic motiv? 2. Şi în acest caz avem însă de-a face cu aceeaşi necesitate absolută ca şi în cazul naşterii. Spiritul din interiorul omului nu se poate elibera de povara judecăţii care îi restricţionează libertatea decât prin renunţarea la acest înveliş exterior, temporar şi supus judecăţii. Învelişul trupesc nu îi este necesar spiritului decât până la încheierea definitivă a procesului de separaţie faţă de Dumnezeu, sursa primordială a vieţii sale. De altfel, singurul care ştie când este pregătit un spirit pentru o independenţă deplină este chiar Dumnezeu, Creatorul întregii vieţi. Când sesizează că spiritul s-a maturizat într-o suficientă măsură, El îl eliberează pe acesta de povara sa, care nu mai face acum altceva decât să îi împiedice adevărata libertate de mişcare. 3. La fel ca mulţi alţii, tu spui: «De ce nu se petrece această separaţie într-un mod lipsit de dureri?» Dar Eu îţi răspund: «Dacă omul ar trăi în acord cu doctrina lui Dumnezeu, atunci moartea corpului său fizic ar fi o veritabilă stare de extaz, sau cel puţin ar fi complet nedureroasă. De vreme însă ce omul pătrunde în dezordinea materiei, în numele libertăţii sale, legându-şi spiritul cu lanţuri grele din fier şi ataşându-se de iubirea faţă de lumea exterioară, această despărţire nu poate să nu fie dureroasă, direct proporţional cu ataşamentul său faţă de lumea exterioară supusă judecăţii. 4. Nici chiar această durere nu reprezintă însă o dovadă de duritate, ci mai degrabă de iubire din partea lui Dumnezeu, căci dacă Divinitatea nu ar aplica această metodă cât de cât dură (lucru care nu poate fi niciodată plăcut, desigur), spiritul ar cădea definitiv pradă judecăţii absolute, şi implicit morţii eterne, care este sinonimă cu iadul. Pentru a putea salva spiritul de la această soartă teribilă, Divinitatea este nevoită să facă apel la acest joc de putere. Spune-Mi, ţi se pare că merită Ea să fie blestemată sau negată din acest motiv? Din nefericire, la ora actuală există un număr foarte mare de spirite care nu mai doresc să audă nimic despre Dumnezeu de îndată ce îşi câştigă libertatea. Dumnezeu nu ezită însă să le conducă inclusiv pe acestea, prin aplicarea celor mai bune metode pe care le cunoaşte, către împlinirea destinului lor spiritual. 5. Ascultă-Mă, în antichitate oamenii atingeau vârste mult mai înaintate şi mureau uşor şi fără dureri. Acest lucru se datora faptului că separarea spiritului lor de Dumnezeu nu se producea la fel de uşor ca în cazul omului contemporan, dat fiind că pământul nu le oferea oamenilor acelor timpuri atât de multe stimulente ca şi în prezent. De aceea, ei rămâneau în mare parte interiorizaţi şi păstrau un contact mult mai intim cu Dumnezeu. 6. Cu timpul, locuitorii pământului au început să caute tot mai multe stimulente exterioare, îndepărtându-se din ce în ce mai mult de sursa lor divină, motiv pentru care durata vieţii lor s-a scurtat foarte mult. 7. Când umanitatea a început să uite tot mai mult de Creatorul ei, aruncându-se din ce în ce mai intens în tumultul vieţii exterioare şi al stimulentelor oferite de aceasta, ea a început să încalce ordinea impusă de Dumnezeu, apropiindu-se periculos de mult de moartea eternă. Dumnezeu s-a văzut astfel nevoit să se apropie din nou de oameni, revelându-li-se din când în când, pentru a salva astfel umanitatea de la distrugerea totală. În aceste condiţii, mulţi oameni au acceptat să fie mântuiţi, dar şi mai mulţi încă au refuzat această mântuire - n conformitate cu liberul lor arbitru! Ce ar fi trebuit să facă în acest caz Divinitatea, văzând că oamenii refuză să asculte de iubirea Ei? Să îi judece pe oameni prin prisma omnipotenţei Sale? Acest lucru ar fi însemnat distrugerea definitivă a tuturor spiritelor de acest fel! 8. Ce altceva poate să facă iubirea eternă decât să spună: despărţiţi-vă de Mine, voi, cei care v-aţi separat complet de Mine, şi duceţi-vă la o şcoală de corecţie pe care am pregătit-o special pentru cei ca voi, cu scopul de a vă recâştiga! Această şcoală este focul judecăţii lumii exterioare, pe care trebuie să ajungeţi să o respingeţi, căci în caz contrar veţi fi distruşi odată cu ea! 9. Pentru a preveni pe cât posibil acest deznodământ dezastruos, Divinitatea trimite marile catastrofe naturale pe pământ. Spune-Mi, nu ţi se pare impresionantă iubirea Ei? Îţi pare Ea dură şi lipsită de iubire, pentru simplul motiv că procedează aşa cum consideră că este absolut esenţial? Cum poţi crede măcar o singură clipă că Divinitatea şi-ar putea blestema şi condamna de-a pururi propriile creaturi, cărora le-a dat naştere din propria Sa Fiinţă? Ce plăcere perversă crezi tu că i-ar putea face acest lucru? 10. Pe de altă parte, dacă doreşte să îşi elibereze pentru totdeauna creaturile, principala Ei grijă este ca acestea să nu cadă din nou în mâinile omnipotenţei Sale, ceea ce ar însemna sfârşitul 32

De La Iad La Rai - Robert-Blum - Vol 1 - Dicteu Divin Prin Jakob Lorber  

Cuvantul Domnului prin Jakob Lorber (parte din Noua Revelatie) - Extraordinara viata de dupa moarte a lui Robert Blum si a altor semeni ai s...