Page 23

De la iad la rai

«Nu mai dorim să ne coborâm la nivelul dealurilor şi câmpiilor fertile, care ne sunt inferioare», ce crezi că s-ar întâmpla cu pământul, în urma acestei neascultări montane? 10. Deşi aceşti munţi semeţi nu fac fructe, nefiind alcătuiţi decât din sute de kilometri pătraţi de teren nefertil, care le apare oamenilor ca fiind «inutil», crezi că ar fi de dorit ca aceşti prinţi alpini să fie detronaţi şi transformaţi în câmpii fertile? Văd că murmuri: «Doamne fereşte!» 11. Ei bine, în acest caz poţi să murmuri exact aceeaşi replică şi în cazul în care s-ar pune problema dispariţiei prinţilor umani, fără de care situaţia politică pe pământ ar semăna întru totul cu cea geologică în cazul devastării munţilor naturali! 12. Ascultă! Dacă regii pământului şi-ar respecta menirea, ei ar trebui să fie la fel ca munţii semeţi! Înţelegi acum? Văd că îţi spui: «Da, înţeleg, inclusiv faptul că eşti un super-înţelept!» 13. Foarte bine! Dar lucrurile nu se opresc aici. Mai avem încă două categorii de munţi. Merită să vorbim puţin şi despre ele. Ascultă, deci, care este scopul şi menirea acestor munţi inferiori!”

Capitolul 21 Munţii de mărime medie şi mică - originea şi scopul lor pe planeta Pământ 1. Eu îmi continui astfel discursul: „Pe vremea când pământul era încă un corp ceresc pustiu, care nu trebuia să susţină pe suprafaţa lui nici plante, nici animale, decât câteva arhetipuri primordiale ale viitoarelor forme de viaţă în apele sale, munţii primari erau de ajuns pentru a menţine echilibrul de care vorbeam mai devreme. După ce planeta s-a solidificat însă din ce în ce mai mult, de-a lungul mileniilor, deasupra nivelului mării au început să se ridice diferite grupuri de insule, iar seminţele primordiale ale vieţii (aflate iniţial în apă) au început să se răspândească şi să încolţească la suprafaţa lor, dând naştere unor numeroase specii de ierburi şi plante, care au început să aibă nevoie de suprafeţe tot mai întinse pentru a se putea dezvolta. Prin puterea focului subteran au fost astfel create noi terenuri, pe care recentele forme de viaţă să se poată dezvolta şi creşte, găsindu-şi hrana şi protecţia de care aveau nevoie. Din acest motiv, întreaga suprafaţă a planetei a fost măturată de furtuni şi de fenomene meteorologice extreme, care au condus la fracturarea fundului mării şi la ridicarea deasupra apei a noi milioane de hectare de pământ, prin jocul unor forţe misterioase, dar extrem de puternice. 2. Desigur, au fost necesare numeroase milenii pentru ca această mare operă să fie dusă la bun sfârşit, dar pentru Dumnezeu acest lucru nu a contat prea mult, căci un milion de ani tereştri nu înseamnă mai mult de o zi în faţa Lui! Pe scurt, acesta a fost motivul pentru care au fost creaţi munţii secundari. 3. La început, chiar şi aceştia erau mult mai înalţi şi mai semeţi decât la ora actuală. Timpul şi furtunile naturale le-au redus însă înălţimea, măcinându-i şi umplând astfel hăurile dintre ei. Aşa au apărut văile largi. Acestea aveau altitudini variabile, care împiedicau scurgerea regulată a apelor. De aceea, apele s-au acumulat în depresiunile cele mai adânci, dând naştere mărilor. 4. De atunci, aceste lacuri nu au încetat să crească, datorită ciclului permanent al apei, care se revarsă atât din porii pământului cât şi din atmosferă (sub forma ploilor, a zăpezii, a grindinei şi a rouăi), sfârşind uneori prin a ieşi din matca lor naturală. Ele şi-au erodat astfel malurile şi au dat pe afară, umplând parţial depresiunile inegale ale văilor şi dând naştere - în special în timpul marilor inundaţii - unor întregi regiuni deluroase, proces care continuă inclusiv la ora actuală, la fel ca şi cel de ridicare a munţilor secundari sub influenţa elementului focului. 5. Procesul de formare a dealurilor prin acumularea de aluviuni, despre care ţi-am vorbit ceva mai devreme, a dat naştere aşa-zişilor munţi terţiari, care derivă, desigur, din cei secundari. 6. Aşa au apărut ultimele două categorii de munţi, fiecare derivând din cea de dinainte. În ceea ce priveşte cea de-a treia categorie de munţi (cei terţiari), motivul pentru care aceştia au trebuit creaţi este uşor de înţeles, căci pe pământ au continuat să apară tot felul de noi specii şi forme de viaţă, care aveau nevoie de un spaţiu din ce în ce mai mare pe care să îşi desfăşoare activitatea. 7. Solul pământului este astfel alcătuit încât să permită apariţia, viaţa şi răspândirea a tot felul de fiinţe vii, iar acest sistem ecologic natural nu ar fi putut fi constituit fără ajutorul celor trei tipuri de munţi. 23

De La Iad La Rai - Robert-Blum - Vol 1 - Dicteu Divin Prin Jakob Lorber  
De La Iad La Rai - Robert-Blum - Vol 1 - Dicteu Divin Prin Jakob Lorber  

Cuvantul Domnului prin Jakob Lorber (parte din Noua Revelatie) - Extraordinara viata de dupa moarte a lui Robert Blum si a altor semeni ai s...

Advertisement