Page 132

De la iad la rai

Capitolul 17. Domnul îi recomandă lui Robert Blum: „Supune-te autorităţilor”. Robert pune la îndoială această poruncă. El încearcă să afle mai multe în legătură cu divinitatea umană a lui Iisus ................................................................................................................................................................17 Capitolul 18. Iisus vorbeşte despre necesitatea puterilor lumeşti. Nici o societate umană nu poate exista fără ordine şi ascultare.......................................................................................................19 Capitolul 19. Despre obedienţă. Exemple preluate din lumea naturală...................................20 Capitolul 20. Un alt exemplu: necesitatea existenţei munţilor înalţi.......................................22 Capitolul 21. Munţii de mărime medie şi mică - originea şi scopul lor pe planeta Pământ ...23 Capitolul 22. Nivelele de subordonare sunt necesare inclusiv în rândul oamenilor ...............24 Capitolul 23. Robert este de acord cu Iisus. Răspunsul lui referitor la folosirea greşită a puterii de către stăpânitorii acestei lumi................................................................................................25 Capitolul 24. Un răspuns consolator pentru îndoielile lui Robert. Răutatea omului liber reprezintă o pedeapsă în sine. Lecţiile istoriei.......................................................................................26 Capitolul 25. Scopul şcolii terestre. Ce este mai bine: o binecuvântare temporară sau una permanentă?...........................................................................................................................................28 Capitolul 26. Răspunsul lui Robert: „Îi voi înapoia viaţa celui care mi-a dăruit-o. Cum poate exista un Dumnezeu al iubirii care îşi tratează creaturile cu atâta duritate?” .......................................29 Capitolul 27. Clarificări referitoare la evoluţia omului către statutul de independenţă totală. O şcoală doar aparent dificilă, înţelepciunea supremă a iubirii divine .....................................................30 Capitolul 28. Chiar şi moartea fizică reprezintă o mână de ajutor adresată spiritului de iubirea lui Dumnezeu. Chinurile morţii în vremurile de altădată şi în cele prezente ........................................31 Capitolul 29. Semnificaţia textului din Scriptură: „Depărtaţi-vă de Mine, blestemaţilor!” Orice spirit malefic se blestemă singur. Păcatul împotriva Sfântului Duh ...........................................33 Capitolul 30. Ce s-a întâmplat cu bogatul cel lacom şi cu Lazăr cel sărac în lumea de dincolo. Cine a creat iadul? Răspuns: răutatea spiritelor ....................................................................................34 Capitolul 31. Robert este întru totul de acord cu Iisus. O ultimă întrebare: „Care este adevărata natură a lui Dumnezeu?” ......................................................................................................35 Capitolul 32. „Iubeşte-Mă pe Mine (Iisus), căci întreaga plenitudine a Divinităţii sălăşluieşte în Mine!” Robert se îndoieşte de această afirmaţie, dar este dispus să o accepte prin cultivarea credinţei sale ........................................................................................................................................36 Capitolul 33. Despre credinţa autentică şi despre cea falsă. Pericolele unei vieţi prea îndestulate .............................................................................................................................................38 Capitolul 34. Viziunea lui Robert asupra credinţei şi asupra adevăratei adorări a lui Dumnezeu .............................................................................................................................................39 Capitolul 35. Capacitatea duală de discernământ a omului. Numai lumina spirituală poate ajunge la adevărata credinţă. Despre practică şi despre virtute ............................................................40 Capitolul 36. Iritarea lui Robert atunci când i se reamintesc slăbiciunile sale lumeşti. Dorinţa lui de a schimba subiectul .....................................................................................................................42 Capitolul 37. Pericolul laudei de sine. Chiar şi prinţii din lumea îngerilor au nevoie de umilinţă pentru a putea progresa din punct de vedere spiritual. Mărturiseşte-ţi cu umilinţă vinovăţia şi vei fi binecuvântat .................................................................................................................................43 Capitolul 38. Robert îşi aminteşte de toate încercările de care a avut parte pe vremea când trăia pe pământ. „Pedepseşte-mă, dar nu mă părăsi” ............................................................................44 Capitolul 39. Robert o ia pe calea cea dreaptă. O explicaţie referitoare la Ioan Botezătorul, în inima lui Robert apar zorii luminii eterne a recunoaşterii ....................................................................45 Capitolul 40. Odată cu trezirea Spiritului lui Dumnezeu în inima sa, Robert începe o nouă viaţă. Un nou test al libertăţii, pentru atingerea unui nivel superior de cunoaştere ..............................47 Capitolul 41. Robert: „Doresc ca voinţa Ta să îmi conducă viaţa”. Iubirea despre iubire .....48 Capitolul 42. Un frate adevărat. Parabola trasului la ţintă, întregul destin al omului depinde de iubirea sa faţă de Domnul .................................................................................................................49 Capitolul 43. Noua şi glorioasa lume a lui Robert. Mulţumirile lui uluite şi iubirea sa arzătoare. „Această lume s-a născut din tine”. O parabolă a procreaţiei ..............................................50 Capitolul 44. Misiunea lui Robert în noua sa casă. Prima recepţie, întâmpinarea unor prieteni politici ajunşi în lumea spiritelor. Robert le dă sfaturi. .........................................................................52 132

De La Iad La Rai - Robert-Blum - Vol 1 - Dicteu Divin Prin Jakob Lorber  

Cuvantul Domnului prin Jakob Lorber (parte din Noua Revelatie) - Extraordinara viata de dupa moarte a lui Robert Blum si a altor semeni ai s...

Advertisement