Page 112

De la iad la rai

5. Nu este mai puţin adevărat că această super-prostituată a născut numeroşi copii minunaţi, bucurându-se astfel de răbdarea Ta infinită şi de compasiunea Ta timp de mai bine de o mie de ani, motiv pentru care eu şi fraţii mei ne-am bucurat peste măsură. 6. La ora actuală ea a rămas însă din nou însărcinată, datorită marii ei depravări, aşa că nu va mai putea naşte decât foarte puţini copii minunaţi. De aceea, eu cred că a sosit timpul ca ea să îşi primească răsplata cuvenită. Facă-se însă voia Ta sfântă, şi nu a mea, acum şi de-a pururi, şi în vecii vecilor, amin!” 7. Îi spun lui Pavel: „Frate Pavel, spune-ne şi tu în ce măsură eşti de acord, în calitatea ta de fost învăţător al păgânilor, cu aceste discursuri şi cu aceste sugestii? Căci părerea ta referitoare la păgâni are importanţa ei bine stabilită. Aşa cum ţi-am promis cândva, de tine depinde acum judecarea naţiunilor pământului!” 8. Pavel se înclină în faţa Mea şi spune: „O, Doamne, i-am abordat pe păgâni din toate unghiurile şi le-am predicat cuvântul Tău, pe care l-au primit cu mare bucurie, devenind astfel părtaşi la graţia Ta, chiar dacă erau născuţi din părintele tuturor minciunilor şi al aroganţei. Să nu uităm că cei care l-au crucificat pe Înaltul mesager al lui Dumnezeu, fără să-L recunoască, au fost chiar copiii lui Avraam! De aceea, Te întreb: cine merită într-o mai mare măsură graţia Ta, păgânii sau descendenţii lui Avraam? Ce avantaj mai au astăzi evreii în faţa păgânilor? Este oare meritul lor că Dumnezeu le-a vorbit cândva liderilor lor, sau este graţia pură a lui Dumnezeu? La urma urmei, câţi evrei mai cred astăzi că Dumnezeu le-a vorbit strămoşilor lor? Din păcate, justiţia sau meritele nu mai pot fi găsite astăzi pe pământ, nici în rândul evreilor, nici în cel al păgânilor. Singurul care este drept şi just este Domnul Dumnezeul nostru! Cât despre oameni, indiferent dacă sunt evrei, păgâni sau creştini, cu toţii sunt ipocriţi şi nedemni în faţa lui Dumnezeu! 9. Pe de altă parte, de vreme ce injustiţia păgânilor se închină în faţa justiţiei lui Dumnezeu, pe care o slăveşte, cum ar mai putea fi judecaţi aceştia? Te mai poţi mânia Tu pe ei, Doamne? Nu pot să-mi imaginez nici o clipă aşa ceva, căci atunci ai deveni nedrept, Tu, Dumnezeul dreptăţii, iar acest lucru ar fi imposibil! Cine ar mai putea susţine această lume dacă Dumnezeu însuşi ar adopta căile omului? 10. Ce merit avem noi dacă strigăm: «Doamne, ia seama la nedreptatea creaturilor Tale?» Cu siguranţă, nici unul! Noi ştim foarte bine că toţi oamenii sunt păcătoşi în faţa lui Dumnezeu, întrucât stă scris: «Nimeni nu este drept în faţa lui Dumnezeu!» Dat fiind că ştim acest lucru, cum ţi-am putea cere noi Judecata de Apoi a celorlalţi, de vreme ce noi înşine nu suntem fără de păcat în faţa Ta? 11. Spune-mi: cu ce merite se poate lăuda în faţa Ta femeia frumoasă care îţi stă acum alături? Ce virtuţi a acumulat ea în faţa lui Dumnezeu? Dacă ea se află acum la dreapta Ta, acest lucru se datorează exclusiv graţiei Tale! La rândul meu, ce merite am avut eu, după ce i-am persecutat atâta vreme pe cei care credeau în Tine? Nici unul, căci eu am fost o personificare a răului şi a nedreptăţii. Dar Tu, Doamne, nu ai privit păcatele mele, ci m-ai chemat la Tine, ca şi cum aş fi fost un om drept. Din fericire, eu am ascultat chemarea vocii Tale, iar graţia Ta m-a mântuit! Cine Te poate acuza pe Tine de injustiţie pentru că mi-ai absolvit păcatele prin graţie? 12. Care dintre voi poate spune în faţa lui Dumnezeu că are o inimă înţelegătoare şi înţeleaptă? Vă răspund eu: «Nici unul!» Cu toate acestea, fiecare dintre cei de faţă a încercat să îl convingă pe Domnul să impună o Judecată de Apoi! Care dintre noi poate spune că nu s-a despărţit cândva de Dumnezeu, devenind astfel o oroare în ochii Lui? Adevăr vă spun: nici unul dintre noi nu este cu ceva mai bun decât ceilalţi oameni! Şi totuşi, toţi cei care au vorbit înaintea mea au încercat să îl convingă pe Dumnezeu: «O, Doamne, priveşte marea răutate care domneşte la ora actuală pe pământ şi pedepseşte-i pe oameni!» 13. Gândiţi-vă, ce am face noi dacă Domnul s-ar ridica astăzi şi ne-ar vorbi la fel cum s-a adresat evreilor din Ierusalim, atunci când i-au adus femeia adulteră?! Nici măcar unul dintre noi nu iar putea spune: «Doamne, am practicat întotdeauna binele şi nu am comis niciodată vreun păcat!» Numai un nebun ar putea spune aşa ceva, aşa cum a procedat fariseul din templu care L-a lăudat pe Dumnezeu pentru că i-a permis să devină atât de virtuos! Noi ştim însă că Domnul nu a acceptat lauda sa de sine, ci a ascultat rugăciunea celuilalt păcătos, colectorul de impozite! 14. De vreme ce cunoaştem cu toţii aceste lucruri, cum se face că îi cerem Domnului să acţioneze în acord cu ideile noastre, de parcă am fi mai înţelepţi decât El? Ce virtuţi avem noi, pe care nu le-am primit direct de la El? De ce ne lăudăm cu ele, cum şi cum ar fi ale noastre, nu ale Lui, 112

De La Iad La Rai - Robert-Blum - Vol 1 - Dicteu Divin Prin Jakob Lorber  

Cuvantul Domnului prin Jakob Lorber (parte din Noua Revelatie) - Extraordinara viata de dupa moarte a lui Robert Blum si a altor semeni ai s...

Advertisement