Page 39

39

Simon Ster 42.4 | april 2011

De volgende dag gaan we naar het Natuurcentrum, dat een combinatie is tussen een museum en een aquarium. Hier krijgen we verschillende lezingen. Eerst zien we een heuse diashow over de gevolgen van het ingrijpen van de mens in de natuur. Er wordt verteld over potvissen van wel vijftig ton die aanspoelen op Ameland. In het Natuurcentrum is een geraamte van zo’n potvis. Daar zijn we met een paar man in gaan staan. De volgende presentatie gaat over het effect van licht op vogels. Het is belangrijk dat er gefakkeld kan worden op de boorplatformen in de Noordzee. Echter vliegen er veel vogels in de vlam en verzamelen ze zich rond het platform. De NAM is erachter gekomen dat dit komt doordat vogels gedesoriënteerd raken van rood licht, dat ook in wit licht zit. Daarom is er gekozen om groen licht te gebruiken op platforms. In Schoonebeek is een olieveld opnieuw in gebruik genomen. Toen het veld nog in gebruik was, was de olieprijs zo laag dat het niet rendabel was om door te gaan met pompen. De techniek is inmiddels zo ver gevorderd en de olieprijs is dusdanig gestegen dat dit weer een interessant veld is geworden. Er wordt op honderden meters diepte onder een hoek geboord, wat veel werktuigbouwkundige vraagstukken met zich mee brengt. Met stoominjectie en een soort foam wordt de stroperige ruwe olie omhoog gepompt. De verwachting is dat er nog dertig jaar geproduceerd kan worden met een debiet van 650.000 kubieke meters per dag.

Na al het stilzitten is het tijd om de benen te strekken en te wadlopen. Dat kan alleen als het getij goed is. Als het eb is, kan men zelfs naar het vaste land lopen. Voor een aantal deelnemers bleek het wadlopen erg lastig te zijn. Veel mensen vielen bijna en één deelnemer is daadwerkelijk met zijn gezicht in de modder beland. Een aantal jaren geleden waren de wadden vooral bevolkt door mosselen, maar inmiddels is die plaats overgenomen door de Japanse oester die hier op onnatuurlijk wijze is gekomen. Een aantal excursiedeelnemers neemt een aantal van deze oesters mee om hun vangst later op te eten.

Simon Ster 42.4  

De vierde Simon Ster van haar tweeënveertigste jaargang

Advertisement