Page 29

29

Simon Ster 42.4 | april 2011

In Schoonebeek startte de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in februari 2009 officieel met de booractiviteiten voor de oliewinning in die regio. Dit is een belangrijke stap voor de herontwikkeling van het olieveld Schoonebeek. De afgelopen twee jaar heeft de NAM 73 high tech putten geboord op achttien winlocaties. In juni 2010 heeft NAM de eerste vaten Schoonebeeker olie gewonnen. Het totale project staat garant voor een van de meest moderne olieproducties in Europa. Er zijn honderden miljoenen euros geïnvesteerd in dit project. De NAM verwacht de komende circa 25 jaar in totaal nog eens 100 à 120 miljoen vaten uit een deel van het veld te kunnen produceren. Dankzij moderne technieken kunnen we de komende decennia een deel van de Nederlandse bodemschatten omzetten in waardevolle producten voor dagelijkse toepassingen. De herontwikkeling van het veld omvat de productie en injectie van stoom, het oppompen en behandelen van de te winnen olie, het transporteren van de olie naar een raffinaderij in Lingen (Duitsland) en het injecteren van het vrijkomende water in uit productie genomen aardgasvelden. Om de benodigde stoom te krijgen wordt ultrapuur water gebruikt van een nieuw gebouwde installatie naast de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie in Emmen. Het water wordt efficiënt tot stoom verhit terwijl gelijktijdig ook elektriciteit wordt opgewekt. Alleen de aanlegfase biedt naar inschatting 2500 manjaren directe en indirecte werkgelegenheid. Het olieveld Schoonebeek, dat werd ontdekt in 1943, is het grootste onshore olieveld van noordwest Europa. Tussen 1948 en 1996 heeft de NAM (50% Shell, 50% ExxonMobil) een kwart van de aanwezige één miljard vaten olie gewonnen. In 1996 staakte de NAM de oliewinning in Schoonebeek vanwege de lastige winbaarheid van de taaie, stroperige olie met de toenmalige technieken en infrastructuur.

Simon Ster 42.4  

De vierde Simon Ster van haar tweeënveertigste jaargang

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you