Page 24

24

Florey had duidelijk uitgelegd hoe de nieuwe penicilline moest worden toegediend zodat het geneesmiddel goed zijn werk kon doen. Dit was belangrijk aangezien penicilline zijn werking in het lichaam na een aantal uur verliest en dus moet er regelmatig een nieuwe dosering worden toegediend. Op 6 augustus 1942 werd er geschiedenis geschreven in de medische wereld; het wondermiddel penicilline werd toegediend en Fleming zag de ongelooflijke kracht van het medicijn met zijn eigen ogen.

Er zijn verschillende soorten penicilline verkrijgbaar, het verschil ligt hem in een smal en breed spectrum. Dit wil zeggen dat smalspectrum-penicillines werken tegen een beperkt (smal) aantal soorten bacteriën, terwijl breedspectrum-penicillinnes tegen veel meer soorten bacteriën actief kunnen zijn. Het gevaar van de breedspectrum-penicillines is wel dat die veel meer bacteriën doden dan alleen de bacteriën die een infectie of ziekte veroorzaken. Daarom zal een arts meestal een kuur met smalspectrum-penicillinen voorschrijven.

Nieuwe problemen

Na deze ontdekking volgden nog vele andere antibiotica. De productie van penicilline nam pas echt toe toen de Verenigde Staten betrokken raakte bij de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse regering stak veel geld in de zaak en op D-Day (1944) was er voor elke gewonde soldaat genoeg penicilline beschikbaar. In 1945 kregen Florey, Chain en Fleming de Nobelprijs voor de Fysiologie/Geneeskunde.

De werking De werking van penicilline is vrij eenvoudig te beschrijven. Penicilline blokkeert een enzym genaamd DD-transpeptidase. Dit enzym is verantwoordelijk voor de bouw van de celwand van de bacterie prokaryoot. Omdat mensen en dieren geen celwand hebben, werkt penicilline uitsluitend op bepaalde bacteriële celwanden.

Penicilline is een geneesmiddel dat zijn werk goed verricht. Echter sinds de jaren 40 is er een probleem bijgekomen namelijk: resistentie. Een bepaalde bacterie kan na verloop van tijd veranderen door verschillende omstandigheden en daarbij ongevoelig worden voor een bepaalde soort antibiotica. Zodra een bacterie resistent wordt moet er een nieuw antibioticum gevonden worden. Dit kost veel tijd en geld, gezien er een compleet onderzoek moet worden opgestart. Om dit probleem te voorkomen moet penicilline, in het algemeen alle antibiotica, goed en spaarzaam worden toegepast zodat de bacteriën niet resistent kunnen worden. Door dit beleid zijn in landen zoals Nederland en Groot-Brittannië minder problemen met resistentie dan in landen zoals Frankrijk en Belgie, waar er niet zo nauw op gelet wordt of er aan de voorschriften worden voldaan. Penicilline is net als vele andere medicijnen per toeval ontdekt en op de gok getest, maar heeft toch al vele levens gered. Niet alleen in de oorlog, maar ook nog vandaag is penicilline van levensbelang voor verzwakte mensen, kleine kinderen en ouderen.

Simon Ster 42.4  

De vierde Simon Ster van haar tweeënveertigste jaargang

Simon Ster 42.4  

De vierde Simon Ster van haar tweeënveertigste jaargang

Advertisement