Page 18

18

Passiefhuis

Bouwkundige prestaties

De term passiefhuis staat voor een gebouw waarin weinig energie nodig is om het gebouw te verwarmen of te koelen. Onder andere zeer goede isolatie zorgt voor het passieve karakter en verlaagt de ecologische voetafdruk van deze gebouwen. Bart Welling Gebouwen verbruiken tegenwoordig ongeveer 75% van alle geproduceerde elektriciteit. Hieruit wordt duidelijk dat de bouwsector een grote vervuiling oplevert voor het milieu. De vraag die gesteld kan worden is: Hoe kunnen we het beste het reduceren van de energiebehoefte van onze gebouwen, van het milieu en onze portemonnee met elkaar afstemmen? In het tijdperk van super energie-efficiĂŤntie brengt het passiefhuisconcept een welkome optie voor nieuwe gebouwen.

passief actief

Het passiefhuisconcept representeert de hoogste energiestandaard van vandaag en belooft naar een energiebesparing van 90% te gaan. Een passiefhuis is een enorm goed geĂŻsoleerd, vrijwel luchtdicht gebouw dat voornamelijk wordt verwarmd door passieve zonneenergie en door de warmte van de bewoners zelf en de apparatuur die zij gebruiken. Eind jaren tachtig ontwikkelde professor Bo Adamson van de Universiteit Lund in Zweden en Professor Wolfgang Feist van het instituut voor wonen en milieu het passiefhuisconcept. Hun concept werd verder ontwikkeld door een aantal onderzoeksprojecten die werden gesubsidieerd door de Duitse staat. De eerste passieve huizen werden gebouwd in Darmstadt, Duitsland, in

Simon Ster 42.4  

De vierde Simon Ster van haar tweeënveertigste jaargang

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you