Page 10

10

Technology in motion

Innovations op het gebied van Automotive Technology

De eisen die aan een auto gesteld worden komen steeds hoger te liggen. De ‘moderne auto’ moet niet alleen ruim, sportief en comfortabel zijn maar hij moet ook voldoen aan strenge emissie- en veiligheidseisen. Om deze ‘moderne auto’ te realiseren, zijn er een hoop innovaties nodig. Het is daarom niet verwonderlijk dat ‘smart mobility’ een van de drie aandachtspunten is in het strategische plan 2020 van de TU/e. Het symposium van dit jaar zal ook in het teken staan van de Automotive Technology. Victor Dolk De uitstoot van fijnstof, stikstofoxide en koolstofdioxide hebben grote invloed op het milieu van zowel de directe omgeving als op die van de hele wereld. Organisaties zoals de EU hebben daarom strikte regels opgesteld betreft deze uitstoten. Auto’s moeten hierdoor zo snel mogelijk zuiniger en schoner worden. De ontwikkeling van de elektrische auto gaat hard. De eerste commerciële elektrische auto’s rijden al rond. Ondanks dat dit een goed initiatief is, zal de elektrische auto de komende decennia nog geen oplossing zijn voor het klimaat probleem. Het is namelijk nog niet mogelijk grote hoeveelheden groene elektriciteit op te wekken. Daarnaast moet het elektriciteitsnet grondig onderhanden genomen worden om iedereen te

kunnen voorzien van voldoende elektriciteit. Kortom, de volledige overstap naar de elektrische auto binnen enkele decennia is niet realistisch. Daarom is het belangrijk om de vervuiling van de huidige auto met verbrandingsmotor aan te pakken. Dit artikel zal in het kort enkele innovaties bespreken die hieraan zullen bijdragen. HCCI verbranding

Simon Ster 42.4  

De vierde Simon Ster van haar tweeënveertigste jaargang

Simon Ster 42.4  

De vierde Simon Ster van haar tweeënveertigste jaargang

Advertisement