Page 1

Godt nyt fra...

de døde Døde din kære med et ord på tungen, som de aldrig fik sagt? Hvad synes afdøde farmor om at smelte arveguldet om? Kom til klarsysnaften, så venter der måske en besked ”fra den anden side”.


Nyheder fra det hinsides Den clairvoyante Annette Edel holdt onsdag aften klarsynsaften i Lystes Hus i Aarhus. Her var der mulighed for at høre nyt fra de afdøde. Trods de mange dødes tilstedeværelse, var det en munter aften. Tekst, foto og illustration af: Simon Brix

A

nnette Edel går rundt på podiet. Hun har endnu en gang fået kontakt til en ”fra den anden side”. Det er en yngre mand. Én, som kom meget pludseligt og voldsomt ”herfra”. En firskårent mand sidst i 20’erne rømmer halsen bagerst i lokalet: ”Ja, det var min kammerat.”. Udtrykket i mandens ansigt vidner om, at der gemmer sig en ubehagelig historie bag dødsulykken. Efter at få bekræftet et par opklarende spørgsmål der sikrer, at det virkelig er hans kammerat, der prøver at trænge igennem, spørger den clairvoyante Annette Edel: ”Der skulle ske noget hele tiden, er det rigtigt?” ”-Ja”, svarer manden. ”Røg I hash?” spørger Annette smilende. Manden erkender tøvende, at; ”joo, det gjorde de jo nok”. ”-Ja, for jeg bliver ved med at få et billede af din ven, hvor han står med en kæmpe joint!” siger Annette med et bredt smil, mens hun med hænderne illustrerer en 40 centimeter lang genstand. De fremmødte bryder ud i latter. Det gør slet ikke noget. For Annette Edel skal kontakten med de afdøde ikke være dyster, den skal handle om de gode stunder, man havde sammen.

fuldstændig midtfor i rummet, og det er i den, at aftenens medie påbegynder klarsynsaftenen. Fem minutter inden den planlagte start, træder Annette Edel diskret ind. Hendes fremtoning er rolig og selvsikker. Hun går de to trin op ad podiet og sætter sig i den store stol. Hun betragter de fremmødte. Efter en kort introduktion, en bøn, samt Povl Dissings ”Vennesangen” opført kollektivt, går aftenen i gang. Annette Edel gør straks stolen overflødig, med hendes konstante gang rundt på podiet.

Jeg bliver ved med at få et billede af din ven, hvor han står med en kæmpe joint!” En gammelt bekendt

På forreste række sider Jeanette Madsen. Hun er her sammen med sin yngre søster og mor. Det er flere år siden hun sidst har været her, og i aften kommer hun primært for at opleve ”energien og den fantastiske stemning”. Hun har tidligere opsøgt en clairvoyant, og har derfor hverken forventninger eller behov for at høre fra en afdød. Som aftenen skrider frem, kommer der dog midt i Annettes talestrøm oplysninger frem, som Jeanette genkender. En mand. Han var syg. Sclerose; Jeanette rækker forsigtigt hånden i vejret. Hun har passet ham i forbindelse med et sommerferiejob, næsten 10 år tilbage. Jeanette ser overrasket ud over, at han har trængt igennem. Han vil sige tak. Tak, for den omsorg hun viste ham, det Lokalet er fyldt næsten helt op af de fremmødte. betød meget, også selvom han ikke viste det. Der sidder cirka 50 personer, og 9 ud af 10 er Som den eneste, den aften, er der to afdøde der kvinder. Allerede tre kvarter inden klarsynsaf- gerne vil tale til Jeanette. Det er hendes farmor, tenen begynder, er folk mødt op i den lille sal i bekræfter Jeanette. Jeanette fortæller, at hun centrum af Aarhus. netop er blevet gift. Om det er for at sikre sig en god plads eller nyde ”Der var noget specielt ved din brudekjole”, en fordansket version af Leonard Cohens klas- siger Annette Edel. Jeanette fortæller, at der siker ”Halleluja”, er uvist, men de fremmødte ganske rigtigt var noget specielt ved brudekjoforholder sig i ro og sidder stille uden at tale. len. I sidste øjeblik fik hun syet blondeærmer på. Og det er Jeanettes farmor glad for; hun synes Jeanette så smuk ud i sin brudekjole. ”I er begge lidt gammeldags romantiske”, konEt rum med åndelig plads staterer Annette. Jeanette bøjer hovedet og kigLokalet er spartansk indrettet. Der er kun det ger ned i gulvet. Hun smiler, og nikker forsigtigt. mest nødvendige interiør; stole til at sidde på I løbet af den halvanden times lange seance, komog lamper til at se med. Det eneste der bryder mer 12 afdøde personer igennem til Annette. de hvide vægge, er de tre bibelske malerier på De eneste afbrydelse af Annettes konstante talvæggen. estrøm er, når hun sirligt nipper af vandglasset, Det er tydeligt, at det her er lokale blot er en skal der står på podiet ved siden af en én meter høj for den oplevelse, der snart skal udspille sig. Jesus figur. Lokalets simple fremtoning brydes kun af podiet på den bagerst væg. Her er placeret to normale stole samt en betydeligt større stol, den står

Til trods for cirka 50 fremmødte, fandt Jesus en plads i lokalet

De fleste reagerer med glæde over de positive budskaber der kommer igennem, og hver besked afsluttes med en opfordring fra Annette selv om, at ”tage i mod deres kærlighed”. En kvinde bryder ud i gråd, da hendes afdøde bror igennem mediet fortæller, at hun skal tilgive deres mor. Det er indforstået, hvad hun skal tilgive sin mor for, resten af salen får ikke del i oplysningerne. Der er visse oplysninger, som Annette ikke vil lade komme igennem. Hun vil ikke udlevere folks historier , for det er ifølge hende sjældent det, de afdøde ønsker: ”De fleste kommer jo med et positivt budskab, de vil gerne mindes de gode stunder.”

tiker af clairvoyance, der forlanger et bevis. Enkelte detaljer mangler dog anerkendelse. Ifølge Annette kan det skyldes, at der er en anden afdød der prøver at trænge igennem samtidig, og derved giver oplysninger. Men enkelte gange insisterer Annette Edel på, at den oplysning der netop er givet, er tiltænkt den fremmødte. En mormor er igennem til Annette til en kvinde i 60’erne i lokalet. ”66 – Jeg bliver ved med at få tallet 66. Måske 1966?”. Den ældre kvinde genkender ikke tallet. Annette insisterer på dets vigtighed, og afslutter med et ”Husk lige på det! Det er vigtigt!”.

Fakta Husk lige på det

Som aftenen skride frem, kommer der flere detaljer ud om både de afdøde, men også deres forhold og oplevelser med deres bekendte blandt publikum. Jo mere akkurate og detaljerede oplysningerne er, des mere kan man se de anerkendende blik sprede sig rundt om i lokalet. De fleste sidder med et tilfreds smil, nærmest som hvis de netop har fået det afgørende argument i en diskussion mod en kri-

• Det koster 100 kr. at komme til klarsynsaften. • Man kan ikke være sikker på, at den clairvoyante kommer igennem til en af de afdøde, som man selv gerne vil høre fra. • Annette Edel tilbyder også private sessioner, det koster 700 kr. for 45 minutter.

Godt Nyt Fra De Døde  
Godt Nyt Fra De Døde  

Reportage fra en aften med en claivoyant