Page 1

EN NY ZLATAN, EKSTRA TRÆNING OG SOCIALT ANSVAR

klub- og visionskoncept HORSENS FREJA 2016


HORSENS Freja OG ÅNDEN Horsens Freja er en breddeklub med en helt speciel

På ungdomssiden har vi U-17 B, U-11 C og et U-10

klubånd, den såkaldte Freja ånd. En ånd som straks

C hold, samt yngre hold. Med den nye Freja Vision

mærkes, når træningsanlægget i den vestlige bydel

2016 vil klubben være ”first mover” med fokus på at

på Fussingsvej betrædes. I Freja vægtes det sociale

fastholde og styrke klubbens værdier, målsætninger

meget højt, og der er plads til alle, uanset alder, kvali-

og resultater, gennem mere træning kombineret med

fikationer og nationalitet. Horsens Freja påtager sig

kompetente trænere, coaches og vejledere.

et samfundsnyttigt socialt ansvar i den vestlige bydel af Horsens, i samspil med medlemmerne, lederne

For at styrke klubbens muligheder, både på det

og trænerne. Alt krydret med lysten til konstant at

sociale område og på det sportslige, søger vi samar-

forbedre sig og skabe gode sportslige resultater.

bejdspartnere, som vil profilere sig som en del af Horsens Freja Vision 2016 projektet og dermed

Træningsanlægget på Fussingsvej består af den

udvikling af mennesker.

nye kunststofbane, 3 træningsbaner, en håndboldbane, klubhus og Vesthallen.

Er du interesseret i at investere i vestbyens fodboldklub og de mange talentfulde unge mennesker, som

I 2013 mønstrede Horsens Freja i seniorsiden, i afde-

måske en dag bliver din nye medarbejder, kontakt

lingen har vi serie 2, serie 3, serie 4 og serie 5, et DGI

visionstræner Anders Mandrup på tlf. 2819 8052 eller

7-mands hold, samt dameafdelingen. Det lykkedes 1.

projektansvarlig John Laursen på tlf. 2010 8826.

holdet på sidste spilledag at besejre BMI med 2-1 på hjemmebane og sikrede sig dermed avancement til serie 1. Træningen er opdelt i 4 grupper med gennemsnitlig 55 spillere pr. træningsdag.

Læs mere om klubben på www.horsensfreja.dk


Freja Vision 2016 projektet

Målet

Horsens Freja har ambitioner både sportsligt og

Horsens Freja ønsker at tilbyde spillerne de mest opti-

socialt. Derfor præsenterer Horsens Freja det nye

male rammer og muligheder, samt skabe en trænings-

udviklingskoncept Freja Vision 2016. De to vigtig-

kultur, som udfordrer, udvikler og uddanner spillerne til

ste elementer i projektet er et ekstra træningspas

at blive en dygtig individuel spiller, teamplayer og et

med yderst kompetente trænere, coaches og

godt og stabilt menneske. Målet er, at Horsens Freja

vejledere. Projektes succeskriterie er at den enkelte

senest i 2016 har leveret mindst en divisionsspiller.

spiller vil opleve en fremgang, både individuelt og som teamplayer. Horsens Freja Vision 2016 er

Opstart af projektet er primo 2014.

tænkt både som et bredde- og elitekoncept, hvor den enkelte skal kunne mærke en markant udvikling,

Følg løbende Freja Vision 2016 på

både som spiller og som menneske.

www.horsensfreja.dk eller på Facebook

Hvad kan du opnå?

Hvad har du?

Er du spiller og har du lyst til at deltage, så vil du få/opleve følgende:

Horsens Freja Vision 2016 søger spillere, der som menneske indeholder følgende vigtige elementer for at opnå succes:

1.

Ekstra træning hver torsdag

1. Viljen til at arbejde i et team

2. Kompetente trænere, coaches og vejledere

2. Viljen til at nå et fællesmål

3. Rådgivning om kost, fysiologi og mental træning

3. Viljen til at møde til tiden

4. Mulighed for behandling

4. Viljen til at udvise begejstring og glæde

5. Mulighed for kondi- og sundhedstests

5. Viljen til at være fokuseret og disciplineret

6. Spilletøjspakke

6. Viljen til parathed, indlæring og udvikling

7. Gæstetrænere med divisions - og

7. Tålmodighed, udvikling og succes tager tid

landsholdserfaring

8. Coolness, cleverness og elegance

Klubbens mål 2014:

2016:

Serie 1, 2 x serie 4 hold, serie 5 hold og visionstrup

Jyllandsserien, serie 2, serie 3, serie 4 og serie 5.

2016. Træning mandag, onsdag og torsdag.

U-19, U-17 og U15. Medlemsvækst på 20-30%. Træning mandag, onsdag og torsdag.


HVEM STÅR BAG

Visionstræner

Anders Mandrup 113 kampe for FC Fredericia - 54 mål 54 kampe for AC Horsens - 9 mål Visionstræner

UlriCH Topp Assistentræner og spiller på 1. holdet i Horsens Freja U-18 landsholdspiller DBU Danmarksmester i indefodbold Visionskonsulent/udvikler

Projektansvarlig

Rolf Hjernøe

John Laursen DBU T-træner licens

Divisionstræner i 17 år 2 år som Superligatræner Årets træner i Danmark i 1978

Træner 1. holdet i Horsens Freja 24 kampe for AC Horsens - 4 mål T: 2010 8826

Gæstetrænere

Søren Friis Spiller 1. holdet i Horsens Freja 287 kampe for AC Horsens - 16 mål 28 kampe for FC Fredericia - 4 mål 13 kampe for Brabrand IF - 12 mål

Jørn Simmenæs 259 kampe for HFS - 51 mål 20 kampe for Vejle Boldklub - 1 mål Assistenttræner Hornsyld IF, Cheftræner Stensballe IK, senior og ungdom Årets Jyske Serietræner 1994

Horsens Freja Fussingsvej 69, 8700 Horsens

Rolf Hjernøe

Ulrich Topp

Anders Mandrup

horsensfreja.dk

HorsensFrejaVision2016  

Horsens Freja er first mover på nyt visonskoncept, som vi med glæde kan præsentere her. God fornøjelse. Mvh. Horsens Freja v. John Laursen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you