Page 50

TUSSAVIT® За ЛеЧение на КаШЛиЦа При БОЛесТи на диХаТеЛнаТа сисТеМа с раЗЛиЧна еТиОЛОГиЯ оригинални статии

Tоракална Медицина Том III, март 2011, бр.1

М. Кокошян1, П. Переновска2, К. Костов3, В. Бояджиев4 Клиника по белодробни болести, МБАЛ ”Света Марина”,Варна1 Клиника по педиатрия,УМБАЛ”Алексaндровска”, София2 Клиника по пулмология, Военномедицинска Академия, София3 Пневмофтизиатрично отделение, СБПФАЛ ”Кудоглу”, Пловдив4 Резюме Представеното клинично проучване беше структурирано като отворено, многоцентрово, интервенционално, постмаркетингово и имаше за цел оценка на ефикасността и безопасността на Tussavit® сироп за кашлица при рутинни терапевтични условия при общо 120 пациента (47 деца, 4 подрастващи, 69 възрастни) в четири клинични центъра в България. Пациентите, страдащи от кашлица поради болести на дихателната система с различна етиология бяха на възраст между 2 и 81.5 години (средно: 30.4 години). 50% бяха от женски и 50% от мъжки пол. Остър и хроничен бронхит при възрастни и подрастващи и фарингит, ларингит и простуда при деца бяха най-честите причини за кашлица. Лечението продължаваше максимум 10 дни. Оценката на ефикасността се основаваше на субективни методи, включително интензивността и честотата на кашлицата при последователни наблюдения, и оценката на пациентите и лекарите за терапевтичната ефикасност. С оценката на влиянието на Tussavit® върху дихателната функция със спирометрия и на количеството на експекторацията в ml, беше получена допълнителна информация с обективни методи при подгрупи от пациенти. На 11-тия ден, всички пациенти имаха отговор с 64.9% излекувани по отношение на симптомите на кашлица. Допълнителни 35.1% от пациентите бяха с подобрение. По отношение на поносимостта и ефикасността на Tussavit® показани в това проучване, прилаганата доза от 1-2 чаени лъжички 3-6 пъти на ден изглежда е безопасна и ефективна. Ключови думи: кашлица, Tussavit®, спирометрия, ФЕО1, ФВК

50

Thoracic Medicine Journal issue 7  

Official Journal of the Bulgarian Thoracic Society

Thoracic Medicine Journal issue 7  

Official Journal of the Bulgarian Thoracic Society

Advertisement