Page 44

диаГнОсТиЧна сТОЙнОсТ на T SPOT TB При нЯКОи иЗВънБеЛОдрОБни ФОрМи на ТУБерКУЛОЗа В деТсКаТа ВъЗрасТ оригинални статии

Tоракална Медицина Том III, март 2011, бр.1

с. Велизарова, а. спасова Университетска Детска клиника по белодробни болести СБАЛББ”Света София Резюме: Целта на настоящето проучване бе да установим ефективността на T SPOT TB при деца болни от извънбелодробна форма на туберкулоза. За периода на проучването в клиниката бяха изследвани 25 деца с извънбелодробни форми на туберкулоза. Най-голям бе относителният дял на деца със специфичен плеврит и туберкулоза на периферните лимфни възли. При всички деца с тези форми на заболяване T SPOT TB беше 100% положителен. При бецежитите нито едно дете не реагира на T SPOT TB. Установи се висока сензитивност на TST и T SPOT TB при извънбелодробни форми на туберкулоза в детската възраст. Бяха направени следните изводи: Т SPOT TB има най-високи диагностични възможности при извънбелодробните форми на туберкулоза; Т SPOT TB може да служи и като маркер за диференциране на периферните лимфаденити причинени от БЦЖ щам; при най-често срещаните форми на извънбелодробна туберкулоза – туберкулозен плеврит и периферен лимфаденит Т SPOT TB е 100% позитивен; контактните деца с извънбелодробни форми на туберкулоза имат по-изявени реакции в сравнение с тези без контакт; при TST и T SPOT TB процентът на конкорданс беше 76%, а карра 0,34, което говори за добра корелация между двата теста; при извънбелодробните форми на туберкулоза и двата теста имат висока сензитивност, при TST – 87.5%, а при T SPOT TB – 80%. Ключови думи: T SPOT TB, туберкулоза при децата, извънбелодробна туберкулоза

44

Thoracic Medicine Journal issue 7  
Thoracic Medicine Journal issue 7  

Official Journal of the Bulgarian Thoracic Society

Advertisement