Page 4

2010 – МеждУнарОдна ГОдина на БеЛиЯ дрОБ Tоракална Медицина Том III, март 2011, бр.1

тема на броя д-р д. Петкова, д. м. Координатор на УС на БДББ за Годината на белия дроб

Уважаеми Колеги, Измина една година, която за нас специалистите по белодробни болести бе по-специална, по-особена и по-различна, не само защото бе белязана с един невероятен национален конгрес, а защото под мотото на ЕRS и FIRS станахме съпричастни, бяхме партньор и активно се включихме в световната кампания „Година на белия дроб”. Днес, след като инициативите на годината са реален факт, естествено идва момент на равносметка. Какво направихме? Какво не успяхме да направим? Какъв е потенциалът ни за бъдещо развитие? Нека припомним обаче какво беше Годината на белия дроб? На 6 декември 2009г. в Канкун, Мексико, Форумът на международните респираторни дружества (FIRS) оповести, че стотици милиони хора по света страдат от лечими и предотвратими хронични респираторни заболявания и обяви 2010г. за Година на белия дроб. Лайтмотивът на кампанията включваше следните инициативи: 1. Повишаване съзнанието за здравето на белия дроб и инициирането на набиране на средства, и набелязване на мерки за борба с белодробните болести. 2. Осигуряване подкрепа и осъзнаване на необходимостта от обезпечаване на финансови средства за изследвания, поощряване на обучението и квалификацията на специалистите по белодробни болести. 3. Изпращане на послания, че голяма част от белодробните заболявания са успешно лечи4

ми, и превенцията е най-ефективният и евтин метод за лечение. 4. Послание относно чистотата на въздуха, която е изконно човешко право и то трябва да бъде признато за такова. 5. Промоция на модерния облик на науката и широкото разпространяване на достъпа до нови базисни познания в областта на респираторната медицина. Годината на белия дроб бе многообразна кампания, която целеше да повиши информираността, да генерира социална и политическа подкрепа за превенцията и лечението на белодробните заболявания, да насърчи увеличаване на държавното и частното финансиране за изследвания и развитие за направлението белодробни болести. Защо имахме нужда от една Година на белия дроб? Според последните изчисления на СЗО за хроничните заболявания на дихателните пътища, в момента 300 милиона души в света боледуват от астма, а 210 милиона души имат хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), милиони са с алергичен ринит и други често недиагностицирани хронични заболявания на дихателните пътища. Дихателните заболявания заемат второ място (след сърдечно-съдовите) като причина за смърт, заболеваемост, разпространение и разходи. Тютюнопушенето убива повече от 5 милиона души всяка година, в това число 1.3 милиона, които умират от рак на белите дробове и това се отразява на

Thoracic Medicine Journal issue 7  
Thoracic Medicine Journal issue 7  

Official Journal of the Bulgarian Thoracic Society

Advertisement