Page 10

обзори РАКОВАТА БОЛКА – СИНДРОМИ И ЛЕЧЕНИЕ

болка в областта на рамото и ръката, настъпваща по време на провеждането на лечението или непосредствено след неговото приключване. Около 20% от болните лекувани с радиоактивни изотопи по повод на костни метастази се оплакват от влошаване на изпитваната болка, продължаващо понякога с дни. (45, 47). СИНДРОМИ НА ХРОНИЧНАТА ОНКОЛОГИЧ-

Tоракална Медицина НА БОЛКА Том III, март 2011, бр.1 Прогресията на тумора е причина за повече

от 75% от случаите на хронична болка. В останалите случаи причина за хроничната болка може да бъде противотуморното лечение – например химиотерапия или лъчетерапия. Предизвикана от прогресията на онкологичното заболяване хронична соматична болка Разпространението на тумора в костите, мускулите и ставите води до развитието на хронична соматична болка и инвалидност при повече от две трети от болните. Най-честа причина са костните метастази. Гръбначният стълб е предпочитано място за развитие на костните метастази (21). Диагнозата се поставя с помощта на костна сцинтиграфия, СТ или МРИ. Стандартното рентгеново изследване не обективизира наличието на костни метастази при около 40% от случаите. При установяването на костни метастази се налага предприемане на активни терапевтични действия поради възможността от развитие на тежки инвалидизиращи усложнения (54). Хронични онкологични мускулни и мекотъканни болки. Към тази група се причислява и хроничната соматична болка на гръдната стена при инфилтрирането на нейните структури – ребра, мускули и париетална плевра от тумори на белия дроб и плеврата. Характерно за нея е появата на силна епизодична болка при вдишване и при кашлица. Появата на невралгична компонента към соматичната болка означава ангажиране на интеркосталните нерви. Хронична болка при паранеопластични синдроми. Такава е болката при хипертрофичната остеоартропатия при рак на белите дробове, мезотелиома на плеврата и рак на млечната жлеза, която протича с деформиране на пръстите, ревматоидо-подобен полиартрит и периостит на дългите кости. Състоянието може да предхожда клиничната изява на онкологичното заболяване с месеци и се дължи на повишената продукция на соматотропин-релиизинг хормон, най-често при недребноклетъчен карцином на белия дроб (34). Към тази група се причислява и болката при паранеопластичната гинекомастия при болни със злокачествени заболявания на тестисите и белите дробове, вследствие на продукция на гонадотропин-подобни хормони. Синдромите на хронична висцерална болка предизвикана от онкологичното заболяване най-често са в резултат на обструкция на кух орган или увреждане на висцерална струк10

тура като плевра и перитонеум. Те са характерни за злокачествените заболявания на храносмилателната и пикочно-половата система. Типична висцерална болка се наблюдава при първични и вторични злокачествени заболявания на черния дроб. Особено трудна за контрол е висцералната болка, която се проявява при тумори ангажиращи ретроперитонеалното пространство и инфилтриращи слънчевия сплит, като рака на панкреаса и при метастази в ретроперитонеалните лимфни възли (36). Ракът на белия дроб често метастазира в надбъбречните жлези. Болката в този случай е едностранна, локализирана в областта на коремния фланг, която може да се излъчи към ипсилатералните горен и долен коремни квадранти. Появата на трудна за овладяване остра болка най-често се дължи на хеморагия в ангажираната от метастаза надбъбречна жлеза (32). Невропатична болка предизвикана от прогресията на онкологичното заболяване Синдромите на хронична невропатична болка най-често са предизвикани в следствие на прогресията на онкологичното заболяване, което ангажира ЦНС, гръбначния мозък, мозъчните обвивки, нервните коренчета, плексуси и периферни нерви. Лептоменингеални метастази. Злокачествените новообразувания на белите дробове и на млечната жлеза са най-честите солидни тумори, които водят до развитие на лептоменингеални метастази. Появата им означава лоша прогноза, като средната продължителност на живот на болните е около 4 месеца. Болките варират от главоболие до радикулерни болки. Характерно за тях е влошаването им сутрин и при прилагането на прийома на Валсалва, съпровождат се от гадене и повръщане и зрителни нарушения, а също и от припадъци, когнитивни нарушения, нарушения на съзнанието и др. (15). Всеки процес, който ангажира, притиска, разтяга или възпалява коренчетата, плексусите и периферните нерви води до типична невропатична болка. Радикуларната болка е остра, постоянна или интермитентна, често описвана като пареща или удар от електрически ток. Ако е двустранна, най-вероятно има епидурално разпространение на заболяването. Типична невропатична болка се наблюдава при ангажирането на периферните нерви и нервни плексуси. Няма корелация между силата на изпитваната болка и големината на тумора. От значение е локализацията, защото относително малък тумор може да се прояви с много интензивни, дисестезични по характер болки и тежки неврологични поражения. Типичен пример е засягането на цервикалния плексус при първични тумори на главата и шията и при метастази най-често от белодробен и мамарен карцином (29). При ангажирането на горния цервикален ганглий настъпва синдрома на Клод-Бернар – Хорнер. Туморът на Панкоаст – карцином на сулкус супериор на белия

Thoracic Medicine Journal issue 7  
Thoracic Medicine Journal issue 7  

Official Journal of the Bulgarian Thoracic Society

Advertisement