Page 1

y

PSILON mladi je

avljeni pr

iv za 农 ljen

pri

i n e j l v Pripra ZA ? e j n e j 啪ivl

@ p

info in prijave: mladi@ypsilon.si fb Ypsilon mladi 040-803-365 tw Ypsilon_mladi w WWW.Y-MLADI.SI za skupno prihodnost


B R EZ P LA Č N* E d el a v n i c e z a m l a d e - v ap ri lu -

" "Na Triglav spreminjat svet! nter Simbioza medgeneracijski ce

ED NA 14 , 17 .0 0- 20 .0 0, NA PR 1. de lav ni ca : 02 . 4. 20 CE L M IC RO SO FT OF FI CE EX UP OR AB A PR OG RA M A

grafikonov in tabel, , kot je računanje, izdelava ela Exc MS je kci fun e ovn nadrejenega v službi Že obvladate osn ite presenetiti profesorja ali žel Če ro? ovi d pre šli zna ličnih podatkov na sedaj pa ste se ovali še znanje računanja raz reb pot te bos ov, atk pod oblikovati vrtilne z odlično analizo za večje količine podatkov, lizo ana f at-i wh iti rab upo u, ih funkcij, temveč več kot enem list gega. Ne ustrašite se številn dru ogo mn še in nte me ele tabele, zaščititi avnicah. se nam raje pridružite na del VE

STAVIT

0 INOVATIVNE PRED

14, 17.00 – 20.0 2. delavnica: 09. 4. 20

avajo tako profesorje kot prezentacij na faksu, ki usp nih čas ite lgo do a kup ani elič Ste nav ih pisnih izdelkov in pokaž rnosti pri predstavljanju vaš oko ec vo kon imi ite zan red in Na čno te? vla študen ko nadvse pri da ste inovativni! Danes lah da ste v koraku s časom – spletnimi orodji, ki nam ali mi prostimi progra pre s kar mo edi nar tev avi predst o multimedijske objekte pot predstavitve in vstavljam imo var ust i sam da o, čaj omogo svojo kreativnost. Pridruži se nam in udejanji aš? čak še Kaj . jah žel jih po svo

17.00 – 3. delavnica: 15. 4. 2014,

20.00 PODATKI V OBLAKU

našem vsakdanu. S li postaja nujna stalnica v rko kje in oli ark kad v tko za dostopanje in Dostop do poda nam ti venomer na voljo so u lak ob v v tko da po je podatkov v oblaku. shranjevanjem goj za uspešno shranjevan po ini ed je ki , eta ern int merih shranjevanja urejanje preko luje in ga preizkusili na pri de je an jev an shr o kak računalnik ponovno Spoznali bomo ek, itd. Poskrbite, da bo vaš tot da F PD , afij ogr fot v, videoposnetko tki ne bodo izgubili. zadihal in da se vaši poda .30

. 4. 2014, 14, 17.00-20.00 in 26 20 . .4 25 : ica vn la de 4. POSLITVE 50 KORAKOV DO ZA

do 09.00 – 17

v tev? Pot do zaposlitve jo - kako najti zaposli šn jo. ku pe eiz us pr ni, ko lje njs av lje ipr jo ustrezno pr da po Tudi ti stojiš pred živ t po to na se ka in le tisti, ki sameznik uspešno današnji časih ni lah kompetence, da se po in ja an zn a čn zli ra č pravi za določeno Potrebna so namre ajalca, da je ravno on lod de a rič ep pr in la nimi koraki, ki lahko predstavi na trgu de mo spoznali s 50 ključ bo j - se se ah nic lav de oraš narediti ti. Tore delovno mesto. Na Ampak prvi korak m v. te sli po za jo tvo odločilno vplivajo na boš prijavil?

* Vse delavnice potekajo v "Na Triglav spreminjat svet! Simbioza medgeneracijskem centru" na Dunajski 22 v Ljubljani. Ob prijavi navedi tvoje podatke: ime, priimek, starost, e-mail, mobitel, status (dijak/študent/brezposeln/zaposlen), izobrazba in naziv delavnice, ki jo želiš obiskati.

Profile for Simbioza

"Pripravljeni za življenje?" - brezplačne delavnice v aprilu  

"Pripravljeni za življenje?" - brezplačne delavnice v aprilu  

Advertisement