Page 1

Lublin 25.10.12 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 22.10.12

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Maciej Sadlak

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3900,68 euro 2. Kwota uzysku: 1950,34 euro 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1950,34 euro różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 351,06 euro 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3549,62 euro różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: Trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć euro i sześćdziesiąt dwa eurocenty)

Rachunek umowa o dzieło  

Rachunek umowa o dzieło

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you