Page 1

Ciències Naturals LA REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES Curs : 2009-10 ESO Alumne/a:

Professora : Silvia Leiva Data:

Nivell : 2n Nota:

Ja saps que les plantes es poden reproduir de forma  asexual , visita a questa pàgina web i realitza  les activitats que apareixen http://www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp? idIdioma=ES&TemaClave=1180&pagina=4&est=1  Digues 2 diferències amb la reproducció sexual  Fixa’t en la fotografia dels grills de la patata.  Per  què surten tiges noves de les patates?  Què passaria després d’uns dies si enterréssim una  ceba en un sòl prou humit?

El procés   de   pol∙linització   consisteix  en   el   transport   del   pol∙len   fins   a  l’estigma de les flors. Aquest procés es  pot portar a terme de dues maneres: a  través   del   vent   o   per   mitjà   dels  insectes.  Visita   aquesta   pàgina   web   i  observa l’animació:


http://www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp? idIdioma=ES&TemaClave=1031&pagina=5&est=1

 Podries dir   quin   tipus   de   pol∙linització   tenen   les   espècies   vegetals   que   desenvolupen  cadascuna d’aquestes flors? *Espècies pol.linitzades pel vent:

*Espècies pol.linitzades pels insectes:

 Per què ho creus  així? La majoria de les plantes es reprodueixen a partir de les llavors que contenen els fruits. Però no els  interessa competir per l’aliment i l’espai, a l’hora que necessiten guanyar nous espais per a poder­se  estendre el màxim possible. És per això que tenen un gran interès en què les llavors s’escampin com  més   lluny   millor.   Per   a   això   utilitzen   diversos   mecanismes:   el   vent,   els   animals,   l’aigua,   o  simplement llençant­les lluny des del mateix fruit com si fos una catapulta. http://www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp? idIdioma=ES&TemaClave=1180&pagina=17&est=3  Fixa’t en els fruits dels dibuixos; pertanyen a plantes comunes del nostre país.

a) Explica la diferència entre fruit i llavor.

b) Com creus que es dispersen les llavors dels fruits dibuixats? Formula una hipòtesi per a cada  cas.


 Podries dir   quin   mecanisme   utilitzen  les   llavors   dels   fruits   següents   per   a  escampar­se?

 En els   casos   que   penses   que   són   els  animals   els   responsables   d’escampar­ les,podríes especificar com ho fan?

Un cop hem realitzat totes aquestes activitats visionarem el següent  video “La vida privada de les  plantes”BBC.David Attenborough. http://www.youtube.com/watch?v=ZeNGdZAYUV4

La reproducció de les plantes  

Activitat TAC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you