Page 1

INFO AJM: L始ajuntament a prop teu!

Cove茂ns

FASE I


INFO AJM: L’ajuntament a prop teu!

Coveïns

Informació general per a la ciutadania sobre el Pla Coveïns FASE I QUI EN FORMA PART? El Pla Coveïns és una iniciativa nascuda del col.lectiu Viu-la! Amb la col.laboració del Cercle de joves emprenedors de Manresa, Arquitectes Jons i l’Ajuntament de Manresa. Amb el patrocini de Nescafé, Uniplant i Festex. QUE ÉS CERCA? Coveïns és un projecte format per cinc proves pilot entorn la convivència de la població manresana, en concret en el marc social del ‘veïnat’. La primera de les fases renova el concepte d’espai comunitari de ‘l’entrada dels edificis’, per a aconseguir propiciar doncs, un possible apropiament per part del veïnat del mateix i possibilitar l’interacció d’aquests mitjançant la reformulació d’aquest espai, tant amb iniciatives i activitats com amb la disposició d’elements en el mateix. ON S’IMPLANTARÀ? La materialització de la fase I del projecte ‘Pla Coveïns’ és situarà als nou blocs d’habitatges de lloguer 18, 32 i 64 siuats al Carrer Llarg, del qual és farà un concurs públic. QUI PODRÀ LLOGAR PISOS QUE INCLOGUIN LA FASE I DEL PLA? Tothom qui vulgui entrar al concurs públic d’accés a lloguer dels habitatges adaptats al ‘Pla Coveïns’ ha d’al.legar els motius per els quals desitja entrar a viure-hi i per tant, que hi esta conforme amb la lògica i dinàmica del projecte volent formar-hi part. http:// ajmanresa.cat/placoveins/plac.pdf

1/9


FASE I Projecte Coveïns En la primera fase del projecte és dotarà a un seguit d’habitatges nous de lloguer, d’un espai comunitari per a la interacció, comunicació, relació i ús de tot els/les veins/es, substituint les antigues entrades d’edifics convencionals. S’intenta amb aquest projecte també, dinamitzar l’espai, fer-lo un lloc acollidor, integrador i vistós. L’espai comunitari constarà, d’un espai pre-sala ( a tocar del carrer) i un espai interior, la sala. Totes les persones que lloguin un pis, formaran part del projecte i participaran en ell. La finalitat del la fase I del Projecte Coveïns és fer un gir a la concepció que és te de l’entrada convencional de pis en l’actualitat i alhora de la poca comunicació que existeix entre el veïnat. Produint així uns models d’entrades, on la gent podrà relacionar-se, sentir-se còmode i fer-se seu l’espai conjuntament amb altres veïns. Coveïns http:// ajmanresa.cat/placoveins/plac.pdf

2/9


5.1 5.2

6.2 5.3 6.1

6.3

4.2 4.3 3.1 3.2 3.3 4.1 1.11.2 1.3 2.1 2.2 2.3

Cove誰ns http:// ajmanresa.cat/placoveins/plac.pdf

3/9


��:��

http:// ajmanresa.cat/placoveins/plac.pdf

4/9

Coveïns


Cove誰ns http:// ajmanresa.cat/placoveins/plac.pdf

5/9


Explicació dels elements d’interacció MODEL I

1 3 2 1-Espai de creativitat i demanda: Consisteix en dos murals rectangulars disposats de tal manera que ocupin horitzontalment un espai gran de la sala, en ell és cerca que el veïnat expressi el que desitji i/o penji qualsevol cosa que vulgui compartir o amb la qual si senti a gust a l’espai i alhora poder demanar qualsevol necessitat al veïnat entre d’altres critiques i/o queixes, així com propostes d’activitats. 2-Espai de reunions i punt de trobada: S’hi dispossen bancs i una màquina de beures (cafès, tes...) pagada segons l’ús, en el qual s’hi poden fer reunions veinals o bé moments de parla i trobada entre veïns. 3-Espai de relax i contacte: Un seguit de ‘pufs’ conviden als veïns a fer-se més intim i proper l’espai. http:// ajmanresa.cat/placoveins/plac.pdf

6/9

Coveïns


4

5.1 5.2

6.2 5.3 6.1

6.3

4.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2

5

1.11.2 1.3 2.1 2.2 2.3

6

7

4-Espai per a guardar i compartir: El veïnat pot compartir i fer ús de diferents jocs i altres elements d’oci. 5- Espai de demanda i resultats: Qualsevol veí pot demanar fer una partida, si necessita un joc, te dubtes, les classificacions...en aquesta pissarra. 6-Espai reservat a l’identificació: Mitjançant unes fotos reals dels habitants de cada habitatge amb l’enumeració corresponent del seu pis, resulta fàcil identificar on viu cadascú, apropar les cares al veïnat i fer més proper i personal l’espai. 7-Espai de joc,internacanvis ...: Una taula desmuntable i uns tamborets permeten ejecutar jocs o reunir persones per diverses activitats

http:// ajmanresa.cat/placoveins/plac.pdf

7/9

Coveïns


��:��

10

8 9

8-Espai de televisió: Una pissarra perme’t als veïns organitzar-se si volen veure continguts junts o bé jugar a qualsevol cosa. Aquest espai és destina a compartir uns continguts audiovisuals en un mateix sofà, al estar prop de l’escala obliga a mirar a la pantalla i possibilitar una aturada. 9-Espai per compartir material textual: El veïnat pot deixar elements que ja no vulgui tenir o bé vol compartir i alhora també que s’hagin demanat (especificant el destinatari del mateix). Així s’incentiva compartir material entre el veïnat. 10-Espai per a demanar elements: Un llibre que desitgem llegir, un llibre que busquem, un diari que necessitem,una revista que vulguem compartir...tot pot esser expresa’t en ell. http:// ajmanresa.cat/placoveins/plac.pdf

8/9

Coveïns


11 12 11-Espai per a cactus individuals: Una serie de cactus simbolitzen la convivència del veïnat baix un mateix edifici i alhora simpatitza amb el mateix. 12-Espai per a l’espera de gent externa: Les persones que no tinguin contacte directe am l’espai, podra’n esperar-se en una saleta oberta durant el dia (a la nit és tanca automàticament). Les persones han de passar per davant el banc amb la possibilitat d’un mínim contacte.

Contra les problemàtiques que puguin sorgir, tots els elements s’inclouen dins d’apartats que han de ser oberts amb clau o altres sistemes de seguretat. Alhora la pre-entrada a les 11h de la nit automàticamticament és tenca contra possibles incidències. http:// ajmanresa.cat/placoveins/plac.pdf

9/9

Coveïns

pla c  

pla c manresa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you