Page 1

NOM DEL NOSTRE DIARI Índex / Equip de redacció / Editorial

El riu Llobregat El riu a la nostra comarca Baix Llobregat i diversitat natural

IMATGE o IMATGES


L’estructura d’un article / notícia

Títol Ha de ser una síntesi d’allò més rellevant del contingut de la notícia. S’escriu amb lletres més grans i de manera destacada. És indispensable.

Subtítol Va darrere del títol i ha d’avançar alguna de les informacions que aporten les sis preguntes. Normalment apareix escrita en negreta

Entrada És el paràgraf que, ampliant els titulars, reuneix les sis preguntes principals de la notícia. Pot aparèixer en negreta o com a primer paràgraf del cos de la notícia. En el cas de la notícia breu, tota ella és entrada.

COS DE LA NOTÍCIA És el desenvolupament de la informació. S’hi amplien els detalls i es proporcionen dades complementàries. Ha de presentar una estructura de piràmide invertida, de manera que la informació fonamental ha d’aparèixer em primer lloc. Després, han d’aparèixer les dades complementàries o de menor interès.

IMATGE o IMATGES


LA CONCA DEL RIU LLOBREGAT (mapa)


CONTINGUTS QUE HA DE TENIR EL VOSTRE DIARI: (L’explicació concreta la trobareu al moodle a l’apartat “Què ha de tenir el diari?”)

• EDITORIAL I EQUIP DE REDACCIÓ • REPORTATGE: El riu Llobregat • ARTICLES: Consum diari de l’aigua Els contaminants al riu La central hidroelèctrica • UN COMIC • MAPA CENTRAL: La conca del riu Llobregat Situar elements importants al llarg del curs del riu. • CAMPANYES PUBLICITÀRIES: 1. El consum responsable de l’aigua 2. Recuperem el riu (protegim el medi ambient)


Model diari  

Instruccions per fer el diari del treball de síntesi

Model diari  

Instruccions per fer el diari del treball de síntesi

Advertisement