Page 1

ELS ELEMENTS CENTRALS D’UN ORDINADOR (TEMA 1) Microprocessador: -

Controla el funcionament de la resta de dispositius. Pren decisions lògiques. Efectua càlculs matemàtics.

Es divideix en: Unitat de Control: dirigeix el funcionament de la resta de dispositius de l’ordinador. Registres: petites memòries que hi ha dins d’un microprocessador. Serveixen per guardar dades temporals. Unitat aritmeticològica: realitza els càlculs matemàtics i les operacions lògiques. Bussos interns: comuniquen els registres amb la unitat aritmeticològica i amb la unitat de control. Bussos: Connecten els diferents dispositius de l’ordinador. -

Bus de dades Bus de control: comunica el disc dur i el microprocessador. Bus d’adreces: línies que diuen al disc dur on col·locar-se.

Rellotge del sistema: Marca el ritme de treball als diferents components de l’ordinador. Font d’alimentació: element que subministra el corrent elèctric adient perquè puguin funcionar els circuits. Memoria: Element del sistema capaç de guardar informació. - Central: format per circuits electrònics. Memòria RAM (Real Access Memory) No conserva les dades quan s’apaga l’ordinador. L’usuari pot disposar-ne per emmagatzemar-hi informació. Es on s’executen els programes.


Memòria ROM (Reading Only Memory) Conserva les dades quan s’apaga l’ordinador. L’usuari no pot gravar-hi informació. - Externa Magnètics: estan basats en les propietats dels imants. D’accés seqüencial: per accedir a una dada cal passar per totes les anteriors. D’accés directe: per accedir a una dada no cal passar per les anteriors.

Òptics: estan basats en la tecnologia del raig làser. CD-ROM: no es pot gravar, però es pot utilitzar el seu contingut. CD-R: es pot gravar, però només una vegada. CD-RW: es poden gravar i llegir tantes vegades com vulguis. DVD: poden guardar 14 vegades més informació que un DVD. BLU-RAY: disc òptic per vídeo HD.

LAN: Conjunt d’ordinadors i dispositius connectats entre ells amb l’objectiu de compartir recursos. Adreça MAC: número assignat a l’adaptador de xarxa, que l’identifica de forma unívoca. Adreça IP: adreça de l’equip dins la xarxa (són del tipus 192.168.1.100 – IP). Poden ser públiques o privades.

Apunts Tema 1  
Apunts Tema 1  

- Controla el funcionament de la resta de dispositius. - Pren decisions lògiques. - Efectua càlculs matemàtics. Memòria RAM (Real Access Mem...