Page 1

Siquimia

Sílvia Vilà Roura 10/02/2010

11/02/10

1


Í ndex      

Informació general Característiques i beneficis Aplicacions Especificacions Preus Disponibilitat

11/02/10

2


Informació n general 

Antidepressiu utilitzat pel tractament de trastorns psicolò gics forts. Pot causar efectes secundaris o col· laterals com la disminució del son, importants efectes anticolinè rgics, disfunció sexual. Es tracta d’un producte dirigit a persones amb ansietat, trastorns de bulímia nerviosa o el trastorn obssesiu-convulsiu. Siquimia es pot trobar en forma de càpsules o sobres (granulat).

11/02/10

3


Característiques i beneficis Silaquimia:  É s un antidepressiu utilitzat pel tractament de les persones que presenten depressions o diferents trastorns psicolò gics.  Augmenta la concentració de serotonina en el cervell.  Al mateix temps allibera un analgè sic igual de potent que la morfina fent que aquest producte sigui mé s eficaç .  La seva absorció é s immediata.  La concentració màxima plasmàtica es dona a les 4 hores.  Tarda 2 setmanes en fer sentir els efectes sobre l’estat d’ànim. 

La dosis cal que la subministri un metge.

11/02/10

4


Característiques i beneficis M ecanisme far macològic  Es creu que els efectes dels antidepressius moderns estan relacionats amb una activitat sobre els neurotransmissors. En particular, per la inhibició de las proteï nes transportadores de monoamina de la serotonina, dopamina o noradrenalina (norepinefrina). Inhibeix de forma selectiva la recaptació dels neurotransmissors por aquests antidepressius, s’incrementa el nivell d’aquests en les sinapsis, es a dir els punts de connexió entre les neurones. 11/02/10

5


Característiques i beneficis É

s important que els consumidors d’aquest producte tenir clares certes característiques que pot crear silaquimia:

11/02/10

6


Aplicacions 

 

Aquest producte s’utilitza en persones que pateixen trastorns de bulímia, trastorns obssesius-combulsius i ansietat. Les dosis a prendre i el temps entre cada una ha d’estar controlat per un metge especialitzat. Els compostos tricíclics s’utilitzen a part de trastorns d'ansietat per dolors crò nics. Alguns exemples d’antidepressius bicíclics utilitzats en Psiquiatria só n viloxazina i zimeldina.

11/02/10

7


Especificacions Silaquimia:  É s compost bicíclic.  S’ha comprovat que fa augmentar un 50% la velocitat de reproducció de les cè l· lules progenitors neuronals amplificadores. Silaquimia no es subministra via oline nomé s es podrà adquirir en les farmàcies quan es posi a la venda.

11/02/10

8


Preus Silaquimia es pot trobar a les farmàcies:  En capses que contenen 20 capsules (12,90 euros) o en capses de 40 capsules (20,70 euros).

En capses que contenen 25 sobres granulats (15,45 euros) o en capses que contenen 45 sobre granulats (25,50 euros).

11/02/10

9


Disponibilitat  

A partir del 10/09/2010 es posarà a la venda Silaquimia a totes les farmàcies d’Espanya. el Aquest producte es vendrà en farmàcies i nomé s serà subministrat amb recepta mè dica.

11/02/10

10

Silaquimia  

Producte farmaceutic, antidepressiu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you