Page 1

PrivatBoligen

Nr. 5 2011

Overv책gning, sikring og styring

Bladet til bestyrelser i andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger


Naturskifertage & tegltage www.falk-tag.dk

• Facaderenovering Naturskifertage • Betonrenovering & tegltage • Flade tage www.falk-tag.dk • Stålpladetage • Eternittage . Facaderenovering • Tegltage . Betonrenovering . Flade•tage Døre og vinduer

. Stålpladetage . Eternittage Navervej 30, 4000 Roskilde, Tlf. 4675 5970 . Tegltage . Døre og vinduer

I dette nummer af PrivatBoligen Reducer risikoen for brand Brandsikring i beboelsesejendomme Den økologiske vicevært Sikkerhedsdøre, en effektiv sikring Når vi det i år, kom vinteren i hu Teknologien er en konkurrence parameter Hver 10. danske hjem er ikke stødsikkert Sikkerhed / styring / overvågning i hjemmet Servicenøglen

Navervej 30, 4000 Roskilde, tlf. 4675 5970

Byfornyelse Byøkologi

Jysk firma men landsdækkende

Bygningsrenovering

som blandt andet tilbyder følgende:

Driftplaner

Containervask

Indretning

Affaldsøer over og under jorden Dørtelefoner

Tagboliger

Indgangspartier samt vinduer i aluminium Underjordiske affaldsøer og affaldsøer på jorden

Tagterrasser Tilstandsrapporter Trapperenovering

Se i øvrigt vores hjemmeside www.eurogp.dk, hvor I kan se hvilke områder, vi er jeres ideelle leverandør. NB: Vi har også en afdeling på Sjælland (Gladsaxe)

Arkitekter A/S Svanemosegaardsvej 9A DK 1967 Frederiksberg C Tlf +45 35 39 11 99 Fax +45 35 39 40 99

Overskovvej 27 8362 Hørning Tlf. +45 86 51 21 16 Fax +45 32 12 21 16 mail@eurogp.dk www.eurogp.dk

info@plan1.dk www.plan1.dk arkitekter maa / par

er din forening klar til fremtiden og dens tjenester? Få et fremtidssikret bolignet som giver adgang til de bedste oplevelser, tryghed og lave priser - og som sikrer foreningen en nem, sikker og enkel administration.

Kontakt os og få en uforpligtende snak og et tilbud. internet

tv

telefoni

videoovervågning

web: comx.dk | tlf.: 70 22 22 28 2 · Privatboligen

dørtelefoni

adgangskontrol

3 5 8 10 12 14 16 18 20


NYOPGANG.NU - 10364 Artikel skrevet af forsikringsmægler Niels Ole Sloth I denne artikel vil jeg gennemgå nogle af de initiativer, som bestyrelsen kan sætte iværk for at reducere risikoen for brand. Og ligeledes om nogle af initiativerne medfører rabat på foreningens bygningsforsikring? Forsikring er godt - men før forsikring kommer sikring og skadeforebyggelse. Selv om forsikringen tager sig af de økonomiske følger af en brand, så er alle bedst tjent med, at branden slet ikke opstår. Og opstår branden alligevel, så ved rettidig omhu, at have sørget for, at skaderne ved branden ikke bliver så omfattende. Det sikres bedst ved hurtig opdagelse af branden, langsom brandspredning og hurtig slukning. En brand er en af de frygteligste skader, der kan opstå i en ejendom. Foreninger, der har oplevet brand i deres ejendom får et skærpet fokus på skadeforebyggelse. Foreningen ønsker for alt i verden ikke, at katastrofen skal ramme dem igen. Bestyrelsen træder i karakter og sætter typisk følgende iværk: Foreningens elektrikker bliver bedt om at lave et el-check af hele ejendommens el-installation. Gamle

mørnede stofledninger udskiftes med nye ledninger. Udtjente el-tavler fornyes. Der opsættes røgalarmer på trappeopgange, i kældre og på lofter. Pulverslukkere opsættes strategiske steder i ejendommen. Lofter tømmes for gammelt skrammel, som kun står på loftet, fordi ejeren ikke gider

gå seks etager ned til storskrald. På hoved- og køkkentrappe ryddes reposer for sko, tomme flasker o.lign. Dørtelefonanlæg installeres. Døre fra trappeopgange til lofter og kældre aflåses så en pyroman ikke gives for let spil. Foreningens ingeniør eller arkitekt bliver bedt om, at give besty-

relsen en opdatering på ejendommens brandtekniske tilstand. Alt sammen tiltag, der hverken er vanskelige at sætte iværk eller som nødvendigvis koster store summer. Bestyrelsen skal blot træffe beslutningen om, at gøre noget ved sagen. Og så skal bestyrelsen kommunikere til an-

NYOPGANG.NU Malerfirma med speciale i renovering af opgange Telefon

40 13 06 88 Refshalevej 169B • 1432 Kbh K. mail: info@nyopgang.nu Refshalevej 169B • 1432 Kbh. SV mail:www.nyopgang.nu info@nyopgang.nu

▶▶ Privatboligen · 3


delshaverne, hvordan foreningen forebygger mod brand samt, hvad der i den forbindelse forventes af andelshaverne. Tiltagene nedsætter risikoen for, at brand opstår. Gamle el-installationer er ofte årsag til brand. Røgalarmen kan være med til at sikre hurtig opdagelse. Og her er hvert minut værdifuldt. De fleste dødsfald i forbindelse med brand skyldes røgforgiftning og ikke direkte kontakt med flammer. Hvis det gamle og ofte brandbare skrammel på lofter og i kældre fjernes, sikres en hurtigere slukning af branden så skaderne på ejendommen bliver mindre. Oprydning på fællesarealer bør bestyrelsen tage initiativ til mindst én gang årligt. I etageejendomme skal bestyrelsen rette særligt fokus mod ejendommens trapper, som typisk er eneste flugtvej. På en trappe uden rod er det væsentlig nemmere at løbe hurtigt ned i sikkerhed, i forhold til en trappe fyldt med ting og sager på trin og reposer. Under brand i en ejendom er røgudviklingen ofte så voldsom, at man kun har ca. 1020 centimeters sigt foran sig. Derfor er fri bane på flugtvejen vigtig. Det er fint med tillid til, at brandvæsenet kommer når vi kalder. Men uanset, hvor hurtigt brandvæsenet kommer, så går der et antal minutter - vigtige minutter - inden brandvæsenet kommer og slukningsarbejdet er startet. Derfor er det en god idé, at få opsat slukningsudstyr strategiske steder i ejendommen, så slukningsarbejdet kan startes straks efter at branden er Brandslukningsudstyr

Etageejendom i brand

Gl. el-installation med stofomviklet ledning opdaget. Træf aftale om opsætning incl. regelmæssig service/ udskiftning af slukningsudstyret med et firma med dette som speciale og få samtidig truffet aftale om et kursus i brandslukning for foreningens medlemmer. Foreningens arkitekt- eller ingeniør har også en vigtig rolle i forhold til forebyggelse af brand og måske særligt i forhold til omfanget af en brand. Mange brande bliver ofte meget omfattende fordi brandsektionsvægge ikke er udført korrekt og derved svigter, så

DANSK STØBE ASFALT ApS Å GÅRDE, P-DÆK VEJE, PLADSER ALTANER, TERRASSER GULVE

brandens udbredelse i ejendommen ikke stoppes. Det kan fx. være, at tagets brandkamme efter en tagudskiftning ikke er ført korrekt ud i tagudhænget. Så stoppes ilden udbredelse ikke og i løbet af kort tid er hele tagfladen i brand i stedet for ”blot” at være begrænset til tagfladen mellem to brandkamme. Spørgsmålet om foreningen opnår en konkret rabat på aktuel forsikringspræmie hvis foreningen arbejder målrettet med skadeforebyggelse kan besvares kort med et ”nej”. Men naturligvis har skadeforebyggende initiativer en betydning i den positive retning, når forsikringsselskaber skal afgive tilbud på foreningens bygningsforsikring i forbindelse med udbud af foreningens forsikringsbehov. Men den manglende forsikringsrabat må ikke stå i vejen for bestyrelsens lyst til at arbejde med skadeforebyggelse - dertil er arbejdet for vigtigt i forhold til at skabe rammerne for et trygt og godt sted at bo.

Checkliste:

1) Serieforbundne røgalarmer på hoved- og køkkentrapper, lofter og i kældre. 2) Andelshavere opfordres til at opsætte røgalarm i lejligheden (gentages årligt) 3) Trapper holdes fri for rod / oplag af enhver art så flugtvejen faktisk virker, 4) Brandsluk ningsudst yr strategisk placeret rundt i ejendommen. 5) El-check - udskift gamle el-installationer med nye 6) Andelshavere, vicevært og bestyrelse på brandslukningskursus. 7) Foreningens arkitekt eller ingeniør laver rapport på aktuel brandteknisk tilstand

• Bygherrerådgivning • Bygningseftersyn • Bærende konstruktioner • Tagrenovering • Betonrenovering • Facaderenovering • Altanrenovering • Vinduesudskiftning • Energikonsulent

EKAS arbejder for boligforeninger, boligselskaber og private. Vore væsentligste arbejdsområder ligger indenfor den eksisterende bygningsmasse i form af tilstandsvurderinger, renoveringer og ombygninger. Herudover udfører vi 1-års og 5-års eftersyn for Byggeskadefonden.

SPECIEL MALING TIL ASFALT & BETON NAVERVÆNGET 9 4000 ROSKILDE

46 75 61 11 Serieforbundet røgalarm. 4 · Privatboligen

e-mail: dsa@danskstobeasfalt.dk www.danskstobeasfalt.dk

Rådgivende ingeniøReR A/S Trørødvej 74 | 2950 Vedbæk | tlf: 45 65 01 11 www.ekas.dk | ekas@ekas.dk


Brandsikring

i beboelsesejendomme Af Bo Albin Hansen og Jørn Bech, projektingeniører bygningsinformatik og brand, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S

Brandsikring En undersøgelse fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har vist, at brandsikkerheden i etageboligejendomme mange steder er meget mangelfuld. Der bør derfor sættes mere fokus på problemet i de enkelte boligforeninger. Først og fremmest skal ejendommen brandsikres iht. gældende bygningsreglement på opførelsestidspunktet og ”Be-

kendtgørelse om brandsikring af beboelsesbygninger opført år 1900 og senere” fra 1983. Bekendtgørelsen beskriver både, hvordan man kan minimere risikoen for brand, og hvordan man forhindrer en brand i at brede sig, hvis den først er opstået. En del brande opstår som følge af dårlige el-installationer og manglende vedligeholdelse af disse. Derfor bør der, når man taler brandsikkerhed, også være

fokus på at sikre, at alle el-installationer er vedligeholdt og i forsvarlig stand. Derudover skal ejendommens beboere og driftspersonale også selv sørge for at begrænse risici for brand fx ved at sørge for, at der ikke ligger brændbart materiale og flyder alle vegne, og at der altid er ryddeligt og tilgængeligt på trapper, i kælderrum og på lofter. Så undgår man, at ”svage sjæle” bliver fristet til at tænde ild.

Gamle og dårligt vedligeholdte el-installationer forårsager alt for ofte brand.Ejendommens elinstallationer og brandsikkerhed bør derfor gennemgås af en uvildig rådgiver. Passiv brandsikring Når man taler om passiv brandsikring, menes der selve bygningens konstruktion og opdelingen i brandmæssige enheder, typisk adskilt af brandvægge og

Nykredit er en bank, du kan tale forretning med Som erhvervskunde i Nykredit får du en bank, der engagerer sig i din forening. Vi hjælper dig med at få økonomisk overblik, så du kan træffe de rigtige beslutninger. Vi tilbyder en lang række værktøjer til styring af betalinger, og hvis du indvier os i dine planer, kan vi aktivt bidrage til at realisere dem. På nykredit.dk/bankkunder fortæller tre af vores kunder, hvad de har fået ud af at bruge Nykredit som samarbejds­ partner og økonomisk bagland. Se de små videoer og ring 70 22 28 33, hvis du vil tale forretning. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev til andelsboligforeninger på nykredit.dk/nyhedsbreve

Privatboligen · 5


hvis de ”rigtige” betingelser er til stede, udvikle sig fra ulmende gløder til et eksplosionsagtigt flammehav på få minutter. Den røgudvikling, som sker allerede ved de første gløder, er giftig. Den luller først mennesker og dyr ind i bevidstløsheden – inden den dræber. Tidlig varsling ved brand kan derfor betyde forskellen mellem liv og død.

▶▶

branddøre. Opdelingen i brandmæssige enheder har til formål at sikre, at mennesker i bygningen kan nå at redde sig i sikkerhed, og at begrænse skaderne, hvis der opstår brand. En af betingelserne for at dette er muligt, er at den passive brandsikring er intakt. Der må derfor ikke være huller eller gennembrydninger i brandadskillelserne fx til rør, faldstammer og elkabler, som

ikke er lukket brandmæssigt korrekt. Aktive brandsikringstiltag Den passive brandsikring vil kun begrænse en brands udbredelse i en given tid, alt afhængig af konstruktionens brandmæssige egenskaber. Derfor vil en brand med stor sandsynlighed brede sig til andre brandmæssige enheder, hvis den ikke opdages og slukkes i tide. En brand kan,

VIGTIGT er det naturligvis også, at beboerne og ejendommens vicevært husker at tjekke, at røgalarmerne virker ved tryk på testknappen. Dette bør gøres jævnligt og mindst én gang i kvartalet.

T: 32 97 01 07 www.holmsgaard.com

Røgalarmer i beboelsesejendomme Der blev derfor i bygningsreglementet ved tillæg 8 den 1. juni 2004 stillet krav om, at der i nybyggeri og ved ombygninger skal installeres røgalarmer i beboelsesejendomme. Det er et krav, at der pr. lejlighed/rækkehus installeres mindst én røgalarm, som er tilsluttet 230 V installationen og har indbygget batteri. Det anbefales dog, at der installeres mindst én røgalarm pr. etage, og gerne flere og ikke med for stor indbyrdes afstand. Beboelsesejendomme, som er opført før 2004, er således ikke omfattet af ovenstående, og røgalarmer kan derfor undlades. Men sund fornuft siger, at der naturligvis alligevel bør installeres røgalarmer i alle typer beboelse, lejligheder som huse. I dag kan man for en mindre investering på et par hundrede kroner købe flere forskellige typer røgalarmer. Nogle er til 230 V strømforsyning, mens andre drives udelukkende via batteri. Fordelen ved røgalarmer, der tilslut-

Holmsgaard a/s Irlandsvej 5, 2300 København S

ENERGIRENOVERING  VEDLIGEHOLDELSESPLANER ENERGIMÆRKER  TILSTANDSVURDERINGER FREMTIDSSIKRING AF EJENDOMME  BÆREDYGTIGT BYGGERI 

6 · Privatboligen

tes 230 V strømforsyningen, er, at der kun tappes strøm fra batteriet, hvis elforsyningen svigter, hvilket sker yderst sjældent. Det betyder, at batteriet holder i lang tid og sandsynligvis aldrig skal udskiftes i røgalarmens levetid. Nogle røgalarmer kan kobles sammen, så lydgiverne i alle røgalarmer aktiveres, hvis blot en enkelt røgalarm registrerer røg. Røgalarmer reagerer på selv meget små mængder af røgpartikler, og hvis de er installeret de rigtige steder i boligen, vil de alarmere beboerne, så de har mulighed for enten at slukke branden eller bringe sig i sikkerhed. Samtidig kan vågne beboere alarmere andre personer i ejendommen og tilkalde brandvæsenet, så både menneskeliv og værdier kan reddes. Korrekt placering af røgalarmer For at opnå optimal brandbeskyttelse vha. røgalarmer er det vigtigt, at de placeres korrekt, og at producentens monteringsvejledning følges. Røgalarmerne bør installeres både dér, hvor der er størst risiko for at der kan opstå brand, og dér, hvor der sover mennesker og dyr. Det sikrer nemlig både tidlig alarmering og større sikkerhed for, at man vågner hvis alarmen lyder. Man skal undgå at opsætte røgalarmer, hvor der ofte udvikles røg eller damp, fx i køkkenet, hvor alarmen kan blive aktiveret ved stegning, og når ovnlågen åbnes.


Ved mere komplekse bygninger fx fælleslokaler, fritidsfaciliteter, butikker, lagre mv. anbefales det, at røgalarmerne placeres i samråd med en brandteknisk sagkyndig for at sikre den bedste detektering og for at undgå risiko for fejlalarmer. Lofter og kældre Fællesområder som fx lofter og kældre er mest udsat for ildspåsættelse, idet mange forskellige personer har adgang til disse områder, hvor man normalt ikke færdes så meget til daglig. Man bør derfor også opsætte røgalarmer i disse områder. Problemet her er imidlertid, at ingen normalt kan høre alarmen. Der bør derfor installeres en decideret brandcentral med tilhørende kraftige sirener, som kan placeres på hovedtrappen og på flere etager. Hverken centralen, in-

stallationen eller rådgivningen behøver at koste en formue, og udbyttet er af stor værdi. På sigt vil kommunikation via såkaldte TCP/IP internet protokoller være en både teknisk og økonomisk overskuelig løsning, og røgdetektering og brandalarmering over fx et beboernetværk kan blive en realitet. Uvildig gennemgang af beboelsesejendomme Balslev anbefaler, at der foretages en uvildig gennemgang af ejendommens brandsikkerhed og el-installationers tilstand for at minimere risikoen for brand og for at en brand spreder sig pga. mangler i bygningens passive brandsikring. Balslev udfører sådanne opgaver i forbindelse med de lovkrævede el-sikkerhedstjek af forsamlingslokaler for over 150 personer.

Privatboligen · 7


Den Økologiske Vicevært Den Økologiske Vicevært, som er en del af Aktiv 3 Ejendomsservice, er en mulighed for jeres ejendom, hvor de kommer ud til et bestyrelsesmøde, helt uforpligtende, og ser på mulighederne for at spare på co2 udslippet på jeres ejendom. Co2 er ikke bare en belastning for miljøet, det er også en belastning for pengepungen, og der kan derfor nemt være ret gode penge at spare ved at få foretaget et co2-tjek af ejendommen. Kan der for eksempel være en økonomisk fordel ved at skifte til energiglas, næste gang der skal skiftes vinduer i ejendommen ?

... et nyt grønt tiltag for ejendomme i København

Og hvad med fjernvarmeforbruget ? Den Økologiske Vicevært kan tilbyde en komplet guide til hele boligforeningen, så man nemmere får et indtryk af hvor meget man egentlig sparer, både på varmeregningen og i co2 udslip ved at følge nogle helt enkle forskrifter. I informeres også om de sidste nye muligheder indenfor isolering, og hvilke besparelser der dermed kan opnås. Når i har haft et møde med energirådgiveren fra Aktiv 3, vil i få tilsendt en rapport, og der kan i fælleskab ses på hvad der kan lade sig gøre her og nu, og

hvad der kan komme i betragtning til fremtidige projekter. Aktiv 3 Ejendomsservice, Den Økologiske Vicevært, tilbyder også den form for ejendomsservice som i normalt kender til, altså opgaver som trappevask, snerydning, rapportering af energiforbrug, haveservice og diverse andre opgaver relateret til jeres ejendom. Alt arbejde foretages så miljøvenlig som overhovedet muligt, i mange tilfælde rent økologisk, uden at det dog koster ekstra.

ejendom vist sig at tiltrække ressourcestærke nye beboere. Beboere som tænker lidt videre end bare livet bag ens egen dør. Og det kan derfor nemt blive en hyggelig social oplevelse at være sammen i hele ejendommen om at skabe en mere grøn ejendom. Samvittigheden får det også godt.

Udover at spare på energiregningen, har det at være en grøn

Forbrugsmåling og fordelingsregnskaber - Varme - Vand - El Minol gør det let for beboerne og ejendomsadministrationen Minol udvikler udstyr til forbrugsmåling og udarbejder forbrugsregnskaber. Det har vi gjort i mere end æsning tage – Afl

Mon Service – . A Kim

50 år. Vi lægger vægt på effektiv Salg Kim

service, og det skal være nemt at

B.

komme i kontakt med os. Du får samme kontaktperson hver - derfor finder vi hurtigt den rigtige løsning.

Fordelingsregnskaber Linda S.

tte N.

Salg Ane

Der er altid en Minol-medarbejder, du kan ringe til - 47 17 93 66 8 · Privatboligen

Minol A/S Rådhus Allé 23 3650 Ølstykke Tlf. 47 17 93 66 info@minol.dk www.minol.dk

plconsult.dk

gang. Vi har en flad organisation


Et par gratis tips fra Aktiv 3 Ejendomsservice her på falderebet er : • Kompost udgør ca . 1/3 af alt affald. I kan ansøge hos Københavns Kommune og få en kompostbeholder i gården, som så senere kan bruges i bede. • Skru ned med bare 1 grad på din radiator og spar 5 % på varmeregningen. • Fjern ukrudt med eddikesyre. Det er organisk og er godkendt til ukrudtsbekæmpelse af den amerikanske økologiske forening. • Spar op til 15 % ved at isolere dine varmerør med rørskåle Er i interesseret i at få besøg af energirådgiver, og få et tilbud på grøn ejendomsservice, kommer Aktiv 3 gerne ud til et bestyrelsesmøde og giver svar på spørgsmål som i måtte have.

t som laver ejenAKTIV 3 er Den Økologiske Vicevær som samtidig kan være domsservice på jeres ejendom, og på energiregningerne. med til at hjælpe jer med at spare pevask, snerydning, AKTIV 3 kan hjælpe jer med: trap s ejendom ellers kan gade- og gårdfejning og hvad jere bruge af service.

Kontakt os nu på Tlf. 42 10 10 40 eller mail: support@aktiv3.dk

www.aktiv3.dk

VI STOPPER FUGT i din bolig, med Vandex Drysse r maling pudsen og e n bob – få et konsule ler op ntbesø g

k • Opstigende grundfugt r.d e lem • Fugt i kældervægge b o tpr g • Fugt i kældergulve u .f w

Murerfirmaet

ww ^

MAX LEGENE

af 22.1.79 ApS

Tværgade 10 • 2605 Brøndby • Tlf. 36 47 14 81

Privatboligen · 9


Sikkerhedsdøre

– en effektiv form for indbrudssikring

Skrevet af David Brown, sikkerhedskonsulent fra Reelt Indbrudssikring, www.indbrudssikring.com Ifølge de seneste tal fra Danmarks statistik begås der ca. 100.000 indbrud om året i Danmark. Heraf er knap halvdelen i private hjem. Det vil sige, at omkring 1 ud af 40 hjem rammes af indbrud hvert år, og tallet er stigende – især i hovedstadsområdet. Der findes mange måder at sikre sit hjem på, men en af de mest effektive sikringer af en lejlighed er at installere en sikkerhedsdør. Det tager kun få sekunder at sparke en normal dør ind, og

da støjen kun er kortvarig, bliver det som regel ikke opdaget af naboerne. Selv om man sikrer døren med én eller flere gode låse, så kan man med et brækjern alligevel bryde ind uden nævneværdig støj og typisk i løbet af 15 sekunder. Et af de svage punkter i en normal dør er dørkarmen, der er lavet af træ, og som derfor ikke beskytter meget mod et hårdt spark eller et brækjern. Men selv med en forstærket karm og ekstra lås kan man langt fra være sikker på, at døren hol-

Et kraftigt spark var nok til at flække dette dørblad på tværs. der. Selve dørbladet i en normal dør er som regel heller ikke særlig solidt, og det kan ofte sparkes itu eller flækkes uden store anstrengelser, som det ses på billederne nedenfor.

Hverken ekstra lås eller kraftigere slutblik hindrede dette indbrud En sikkerhedsdør løser problemet – og så ligner den en helt almindelig dør Som sagt er især karmen det svage punkt, og en sikkerhedsdør har en solid stålramme, som

DER ER ET HAV AF CO2 AT SPARE ... for alle typer ejendomskomplekser f.eks. andels- og ejerlejlighedsforeninger

Den ideelle Løsning til Boligforeningen der vil have styr på sit energi- og vandforbrug, dagligt drift og komfort – 24 timer i døgnet. Løbende kontrol med ejendommens forbrug, og spar op til 20% på energi og vand. Få et samlet tilbud på installation og overvågning. Vi udfører TEKNISK MANAGEMENT for varmecentralens installationer, som tilsyn, service, vedligehold, drifts- og energirådgivning. Rådgivende ingeniør inden for VVS. CTS SYSTEMHUS

Læs mere på www.mylliin.dk Nordre Fasanvej 31 • Postboks 11 • 2000 Frederiksberg • Tlf. 3887 4900 • mylliin@mylliin.dk

10 · Privatboligen


boltes direkte ind i murværket. Desuden består selve døren af en solid stålkonstruktion tillige med én eller flere gode låse. Nu er det så godt med sikkerheden, men hvad med æstetikken? Hos Reelt Indbrudssikring har vi løst denne udfordring ved at beklæde sikkerhedsdøren med træpaneler, så den udadtil ligner en helt almindelig hoveddør, og den kan laves med forskellige udskæringer og belægninger samt evt. ruder. Faktisk er variationsmulighederne nærmest ubegrænsede. Hvis I alligevel skal udskifte døre så vælg sikkerheden med Udover at være indbrudssikre, så lever sikkerhedsdøre også op til de øvrige krav, der stilles til morderne døre, såsom modstandsdygtighed mod brand (BD30, 45 eller højere), isolering mod varmetab, lydisolering m.m. Så hvis jeres boligforening står over for alligevel at skulle udskifte døre, så er det oplagt at anskaffe sikkerhedsdøre. Merprisen er nemlig mindre end man skulle tro, og trygheden ved et sikret hjem er værd at få med i købet. I vores nabolande, er sikkerhedsdøre langt mere almindelige

end i Danmark, men der er stadig flere, som vælger at udskifte deres dør med en sikkerhedsdør. I vores firma har vi oplevet en stor stigning i efterspørgslen inden for de sidste par år, og vi regner med, at udviklingen vil fortsætte i denne retning. Det er en investering, som holder i mange år, og det er oplagt at tage en snak med sit forsikringsselskab om en reduceret præmie, når man nu har sikret sin bolig på den måde. Hvordan får du mere information? Hos Reelt Indbrudssikring har vi samlet mere information omkring sikkerhedsdøre på hjemmesiden www.indbrudssikring. com. Vi tilbyder også boligforeninger i Storkøbenhavn at få en professionel sikkerhedskonsulent ud og holde et gratis foredrag om sikkerhedsdøre, hvis der er et vist antal beboere, som er interesserede i at udskifte deres døre. Her vil der være mulighed for at få svar på alle de tekniske spørgsmål mv. .

Som det ses på billedet, behøver en sikkerhedsdør ikke være skæmmende. Karmen og kernen i døren er af stål, men på overfladen kan den udformes fuldkommen efter smag og behag. Eller som kopi af den nuværende dør.

FALKON A/S

A/S

Lejrevej 2 Brønshøj Tlf. 38 89 01 55 Fax 38 60 89 22 EJENDOMS VEDLIGEHOLDELSE * * * * *

Varmemester Vicevært Trappevask Vinduespolering Grønne områder

TILBUD UDEN FORBINDENDE - RING PÅ:

38 89 01 55 E-mail: post@lundgruppen.dk

RÅDGIVENDE INGENIØRER 30 års erfaring i rådgivning Tilstandsrapport Energimærkning Byggeledelse Drift og vedligehold Projektering og tilsyn Bygningskonstruktioner Tekniske installationer Bygningsrenovering Nybyggeri Fjernvarmeanlæg Jordvarme Kloak Tagboliger Altaner og tagterrasser Altan- og karnaprenovering Nordre Fasanvej 43 • 2000 Frederiksberg • Medlem af F.R.I. • Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 • Fax: 35364570 • Mail: falkon@falkon.dk • Web: www.falkon.dk • CVR: 25244826

Privatboligen · 11


Når vi det i år!

-kom vinteren i forkøbet med efterårscheck af ejendommen Af John Bergelin, rådgivende ingeniør og arkitekt M.A.A. Den såkaldt sommerperiode er snart ved at gå på hæld, så nu bør foreningens bestyrelse se tilbage på, om der blev udført alle de ting, som man havde intentioner om i sommerhalvåret. Samtidig skal der også sørges for et eftersyn af ejendommen for at se om der er kom-met skader til. De bør udbedres inden vinteren sætter ind, for at undgå fordyrende følgeskader. De sidste to vintre har været hårde ved ejendommen. Derfor vil det være en god idé for bestyrelserne, at gå ejendommen igennem eventuelt ved hjælp af Jeres byggetekniske rådgiver, arkitekt eller bygningskonstruktør. Vi vil anbefale at man går alle

fællesarealer igennem for at se om der er ryddeligt og ikke ligger affald i hjørner, som samler fugt samt at flugtveje i forhold til brand er ryddelige. Lyskasserne og afløbene skal være rensede. Samtidig bør man efterse at alle kloakker er renset, når de sidste blade er faldet. Dette gælder selvfølgelig også tagrenderne. I den forbindelse bør man ligeledes checke nedløbene for at se om der er utætheder i dem, så der ikke løber vand ind på facaden, som giver misfarvninger, fugtighed og efterfølgende frostsprængninger i vinterperioden. Såfremt man har højvandslukke skal funktionen af den efterses. Hvis man er en af de boligforeninger, der har haft vand i kælderen efter skybrud i sommer er det vigtigt at alt ødelagt bohave -

også fra de enkelte beboeres kælderrum - er fjernet fra kælderen, så man minimere risikoen for fugt og skimmelsvampe skader. Det er ligeledes vigtigt at ventilationsriste fra kælderområdet er intakte. I kælder, på loft og fællesarealer indendørs bør man ligeledes checke at alle installationerne er intakte og at der ikke ”sivende” skader f.eks. på grund af tærede rør eller ventiler i kældrene eller på lofterne. Vedrørende taget vil det være en god idé, at besigtige taget for at se om der er ligger affald og nedfaldne raketter fra nytår i tagrenderne. Eller om der er ruder der er gået i stykker i tagfladen, som forårsager vand ind i loftrummene eller at duer flytter ind på loftet. Vedrørende vandspild ved

vandinstallationerne kan man ved en meget tidlig morgen gå rundgang eller meget sent om natten gå ned for at se om der er aktivitet i ejendommens hovedvandmåler. Såfremt der er lidt aktivitet i vandmåleren kan man gentage det dagen efter for at se om der ikke er nogen der er oppe og bruge vand. Såfremt der er aktivitet hele natten er det typisk tegn på, at der er nogle toiletter der løber eller at der kan være en skjult sive skade et sted. Vi skal heller ikke glemme varmen. Der er stor vigtighed for at varmeanlægget fungerer, at alle radiatorerne er udluftet og at ventilerne ikke ”hænger” i stifterne – enten i form af at ventilerne ikke kan åbne eller at de ikke kan lukke.

Vi sætter kulør på renovering og vedligeholdelse Vi har siden starten i 1964 arbejdet efter, at intet kan erstatte godt håndværk. At overholde tidsplaner og have konkurrrencedygtige priser har vi altid taget som en selvfølge. Med en fast medarbejderstab af dygtige svende leverer vi fleksibilitet, kvalitet og faglig spændvidde. Vi løser del- og totalentrepriser – få et godt tilbud!

Malerfirmaet Preben Kjær A/S

12 · Privatboligen

Oktober 2008 - netversionw

Tlf. 3675 0477 . kjaer@kjaer-as.dk . www.kjaer-as.dk


Husk også at hvis der i årets løb har været anmeldt fugt, vandskade eller andet, checke om disse nu også er udbedret, om skadeårsagen er elimineret.

Dette her er blot lidt hjælp til selvhjælp udover den almen løbende vedligeholdelse af ejendommens konstruktioner.

Glasforsikring med stærk dækning

Til slut er der nogle oplæg til check punkter på ejendommen Punkterne er selvfølgelige forskellige fra ejendom til ejendom og foreningen kan derfor selv tilføje nogle punkter, de er bekendt med i ejendommen, som volder problemer.

a Kontroller om vandrør i skunkrum og på uopvarmede lofter er isolerede. Også der hvor rør har været repareret. a Ved fyringssæsonens start undersøg om alle radiatorventiler er tætte. a Riste til krybekældre mv. renses for blade og snavs. a Kontroller tagbrønden ved at fjerne dækslet og hælde en spand vand i brønden. Hvis vandet ikke synker er regnvandsledningen fra brønden stoppet. Den bør under alle omstændigheder renses. a Fjern dæksler over kloaker og drænledninger i regnvejr og se efter om vandet løber i dem. Hvis ikke, er der tale om tilstopning og fagmanden bør tilkaldes. a Tagrender og tagbrønde renses for nedfaldene blade. Check om nedløbsrør er til stoppede. Det er særligt vigtigt ved indbyggede tagrender og skotrender. Hvis der er risiko for frysning af vand i tag- eller skotrende, anbefales montering af termo-statstyret varmekabel i tagrende eller skotrende. a Kontroller om tagrender og nedløb er tætte og vand ledes til brønd eller væk fra bygningen.

a Kontroller at tagets zinkog blyinddækninger er intakte og ligger tæt indtil mur/tagsten. a Check at ingen indendørs aftræksventiler er tilstoppede. a Kontroller om der er sætningsrevner i huset, hvor vand kan trænge ind. a Kontroller om sokkelpuds er intakt. Døre og vinduer eftergås i beslag, hængsler og låse samt smøres. a Kontroller kælder og tag samt fællesarealer for fugt og om der er ryddeligt. Hvis ikke -bør der ryddes op. a Har der i årets løb være anmeldt fugt- og vandskader kontroller om skades årsa gen er udbedret nu. Har foreningen fået udarbejdet en besigtigelsesrapport eller vedligeholdelsesplan over ejendommen er det også en god idé, at gå den igennem eller at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan over en 10 årig periode.

Glas håndteres bedst af fagfolk – også når det skal forsikres Forsikring af glas, sanitet, lysskilte, spejle, og keramiske/induktions kogeplader i erhvervs- og boligejendomme. Få et uforpligtende tilbud

GOD ARBEJDSLYST!

DANSK GLASFORSIKRING A/S Telefon 45 87 13 66 danskglasforsikring.dk Privatboligen · 13


Teknologien

er en konkurrenceparameter for boligselskaberne Af free-lance journalist, cand.polit. Christian Barnholdt Når en boligsøgende i dag kigger på ledige lejligheder, uanset om det er i en privat udlejningsejendom eller i et andelsboligselskab, så er det først og fremmest boligens størrelse, beliggenhed og husleje, der er afgørende for valget. Men i denne elektroniske tidsalder spiller det en stigende rolle,

hvor meget moderne teknologi der findes i lejligheden og i boligkarréen. Både den teknologi, der er fælles for hele boligselskabet, som f.eks. elektronisk adgangskontrol og videoovervågning, og den teknologi der hører til den enkelte lejlighed, f.eks. muligheden for at modtage mange tv-kanaler, for at få adgang til

Teknologiske muligheder i det åbne og lukkede net

Alle de nye teknologiske muligheder for boligselskaberne kan inddeles i to hovedgrupper, efter om de kører på åbne net, som alle kan få adgang til, eller på lukkede net, som kun udvalgte brugere kan få adgang til. Det åbne net er alle beboerne tilslutte, og giver adgang til omverdenen, mens det lukkede net er boligforeningens interne net, der er forbeholdt udvalgte brugere. På det åbne net har brugerne adgang til tjenester som Internet, telefoni og tv. På det lukkede net er foreningens interne tjenester tilsluttet, som f.eks. viodeoovervågning, dørtelefoni, adgangskontrol og el- og varmeaflæsning. Fordelen ved at opdele netværket i to hovedgrupper er, at det giver sikkerhed for, at de interne tjenester kan styres lokalt fra boligforeningen, og kun af brugere der har ret til det. Foreningens lokale trafik bliver adskilt fra den trafik, der går ’ud af huset’, så også hastighed og administration kan optimeres. De fleste af teknologierne i disse net kræver, at der er installeret et højhastighedsnet, der når ud til alle lejligheder i bebyggelsen. Her er der forskellige teknologiske valgmuligheder fra fiberkabler til kobberkabler. Nogle steder kan man udnytte et eksisterende kabelnet. Andre steder er det nødvendigt at installere et nyt kabelnet nå helt ud til den enkelte lejlighed.

14 · Privatboligen

internettet og for at bruge den gratis IP-telefoni, der går via internettet. To vigtige tendenser Det er en udvikling, der går hurtigere og hurtigere, og som kan mærkes i alle landets boligforeninger fortæller Jan Hartmann, der er salgsdirektør i virksomheden ComX i Glostrup, hvor man tilbyder danske boligselskaber hjælp til at komme godt ind i denne elektroniske verden. Jan Hartmann siger: ”Denne udvikling mod stadigt mere teknologi i lejlighederne og i boligblokkene er bestemt af to vigtige tendenser i det moderne it-samfund: For det første at der bliver flere og flere teknologiske produkter, som bliver stadigt billigere i både anskaffelse og drift. Ikke mindst fordi de kobber- og lyslederkabler, som skal binde alle teknologierne sammen i et fælles højhastighedsnet for alle lejlighederne, også bliver stadigt billigere. Samtidig med at kapaciteten på kablerne fortsætter med at stige med imponerende hast.” ”Den anden tendens er, at nutidens unge, der er på udkig efter en ledig lejlighed, har vænnet sig til at bruge et utal af forskellige teknologier. De lider ikke af teknologiskræk men det modsatte. Så derfor er det blevet en vigtig konkurrencefaktor for boligselskaberne, at de kan tilbyde alle disse teknologiske muligheder til deres lejere.” Som nogle typiske eksempler

på, hvad den moderne teknologi kan bruges til og hvilken gavn, den kan gøre, nævner Jan Hartman videoovervågning og elektroniske gadedørsnøgler: I det store københavnske boligkvarter Tingbjerg, har videoovervågningen således ført til et fald på 60 procent i omfanget af hærværk og ballade, samtidig med at beboerne føler sig mindre utrygge ved at færdes i kvarteret, der i mange år har ligget i bund på Københavns årlige tryghedsbarometer. Større tryghed og sikkerhed Et andet eksempel på en smart udnyttelse af de nye teknologiske muligheder er de elektroniske gadedørsnøgler, som ikke er traditionelle nøgler, men elektroniske brikker og dørlåse, der er programmeret fra centralt hold, så man på den måde kan styre, hvem der har adgang til hvad i hele boligkomplekset. Så beboerne i den enkelte opgang kun har adgang til deres egen opgang, medens postbuddet og de ansatte i boligselskabet har adgang til alle opgange. Så de voksne også har adgang til f.eks. kælderen og vaskerummet, medens børnene ikke har det. Kort sagt så mulighederne for at misbruge nøglerne til f.eks. indbrud eller ulovlig indtrængen er reduceret kraftigt, så beboerne får større tryghed og sikkerhed i dagligdagen. Med disse elektroniske nøglebrikker er det også langt nem-


mere og billigere, hvis en nøglebrik til en hoveddørslås bliver stjålet, for så behøver man ikke at udskifte både dørlåsen og alle lejernes nøgler i den pågældende opgang, som man er nødt til det med gammeldags nøgler. Man laver bare en ny nøglebrik og omprogrammerer systemet, så den forsvundne nøglebrik bliver ubrugelig og erstattet af en ny nøglebrik, der giver ejeren samme rettigheder som den gamle. Hvad der naturligvis er både langt nemmere og langt billigere, end hvis både låsen og alle nøglerne skal udskiftes. Sådan kan man blive ved. De teknologiske muligheder er nærmest utallige, og systemerne kan opbygges på mange forskellige måder, med alt muligt forskelligt og mere eller mindre ’intelligent’ udstyr. Man kan f.eks. give alle lejerne et tilbud om at få et utal af tv-kanaler. Man kan give dem adgang til internettet og give dem mulighed for at bruge den nyeste, digitale IP-telefoni som erstatning for deres eksisterende fastnettelefoni, og dermed spare dem for abonnementet til teleselskaberne. Man kan også indføre elektronisk aflæsning af varmemålerne. Et eksempel som illustrerer bredden i de nye teknologiske muligheder. Mulighederne er kort sagt næsten utallige, og derfor bør hvert boligselskab have sin egen strategi for at tilbyde disse teknologier til lejerne, understreger Jan Hartmann til slut:

”Vi har flere gange set, at de nye teknologier først et blevet taget i brug, fordi en enkelt eller nogle få lejere har foreslået det. Men det vi har set indtil nu, er kun de første trin i en teknologisk revolution, der vil betyde, at teknologien bliver en stadig vigtigere konkurrenceparameter for de danske boligselskaber. Så derfor bør de finde sig en leverandør af den slags systemer, der ikke er den lokale elektriker, men et firma, der har grundigt kendskab til alle de teknologiske muligheder, og som også tilbyder en løbende serviceordning.”

p Det ligner snart Helleru SuperBest i Tingbjerg, som styrer af Bent Kristensen, der er be er: af flere grove røverier, sig tidligere har været plaget

er op på houar i år satte 36 kamera ”Siden kommunen i jan er blevet ballade været. Tingbjerg vedgaden, har der ingen det er at t, ker sik t er 100 procent en helt anden bydel. De up”. ller He rt ld. Så det ligner sna videoovervågningens sky

Privatboligen · 15


Hvert 10. danske hjem er ikke stødsikkert Foto: Kim Wendt

Opstår der en fejl i et elapparat, er det den lovpligtige fejlstrømsafbryder, der skal være nødbremse i hjemmet ved at afbryde strømmen og beskytte mod fatale stød og brand. En fejlstrømsafbryder redder liv. Men den skal testes mindst to gange årligt for at sikre, at den virker. En undersøgelse fra Sikkerhedsstyrelsen viser imidlertid, at kun omkring halvdelen af landets fejlstrømsafbrydere testes

tilstrækkeligt, og hvert 10. danske hjem har en fejlstrømsafbryder, som ikke virker efter hensigten. Disse hjem har ingen nødbremse. Sikkerhedsstyrelsen, der er myndighed på elområdet, TEKNIQ, el- og vvs-installatørernes brancheorganisation, og VELTEK, en af landets største tekniske brancheorganisationer, er derfor gået sammen om en kampagne, der skal stødsikre alle danske hjem.

HPFI-afbryder, er bedre tilpasset nutidens elektronik

HuSK

Boracol 20 er et topkvalitets produkt mod både svamp og insekter. Mere end 30 år på markedet giver tryghed for produktets gennemprøvede og effektive virkning. Er grundigt forbruger- og laboratorietestet. Har du spørgsmål om Boracol 20, så ring til os for professionel rådgivning.

16 · Privatboligen

at give os besked, hvis der er kommet ny formand i boligforeningen til info@privatboligen.dk eller brug formularen på vores hjemmeside www.privatboligen.dk


H_Friedmann.pdf

13/09/07

Man tester en fejlstrømsafbryder ved at trykke på afbryderens 9:16:13 testknap. Hvis der ikke sker noget, når der trykkes på testknappen, er afbryderen i stykker, og man skal kontakte en autoriseret elinstallatør. Fungerer afbryderen efter hensigten, afbrydes strømmen i boligen, og man er sikret mod livsfarlige stød eller brand som følge af en fejl i et elektrisk apparat. Der findes forskellige fejl-

strømsafbrydere, men de mest udbredte typer er HFI- eller HPFI-afbrydere. HFIafbrydere installeres ikke længere, og har man en HFI-afbryder i sit elskab, bør man overveje at få den skiftet til en HPFI-afbryder, der er bedre tilpasset nutidens elektronik. Er fejlstrømsafbryderen mere end 10 år gammel, er det ligeledes en god idé at få den tjekket. Kampagnen rulles fra i dag ud gennem en informationsfilm, der

vises i OBS og landets biografer i uge 41, 42 og 43, i gadebilledet, via en folder og på www.stødsikker.dk, hvor danskerne kan få information om fejlstrømsafbryderen og har mulighed for at tilmelde sig en sms-service, der to gange årligt – ved skift til henholdsvis sommer- og vintertid – minder om at teste fejlstrømsafbryderen. For yderligere information se www.stødsikker.dk

Viden om forbedring og vedligeholdelse af ældre ejendomme ? ?

? ? ? ? ?

? ?

• • • • • • • • • •

Tage Vinduer Altaner Badeværelser Tagboliger Minielevatorer Nabostøj Opstigende grundfugt Vedligehold Digital renovering

www.ejendomsviden.dk

?

?

68649_GI_Privatboligen.indd 1

03/07/08 10:21:48

Privatboligen · 17


Sikkerhed / styring / overvågning i hjemmet Af Per Engelbrechtsen. Euro Group. Verden ændre sig løbende, vi stiller løbende nye krav til os selv og vore omgivelser. I denne forbindelse er noget af det vigtigste for de fleste, at sikre ens og familiens værdier. Derfor er det vigtigt, som alt andet her i livet, at afgøre med sig selv og sin familie hvad det er for et mål vi ønsker os i forbindelse med sikring af vort hjem / værdier. Pkt.1 Et dit hjem sikkert som en borg? I 2010 var der 81.300 indbrud i beboelser. Se på din bolig med tyvens øjne og find ud af, hvordan du sikrer boligen - både i hverdagen, når du flytter eller bygger om. Få også gode råd om forsikring, nabohjælp, og hvad man gør, hvis uheldet er ude. Pkt.2 Jo sværere det er for tyven at bryde ind, des større er sandsynligheden for, at han giver op og går sin vej. Et sikkert hjem betyder tryghed for dig og din familie. Men inden du går i gang, bør du overveje balancen mellem risiko for indbrud og graden af sikkerhed. Det skulle jo nødigt blive sådan, at tyverisikringen hæmmer jeres daglige liv i hjemmet, og at I konstant bliver mindet om faren for indbrud. 18 · Privatboligen

Pkt.3 Undgå uventede ”gæster” Det er vigtigt at sikre hjemmet mod indbud - også selvom du er hjemme. Det er jo ikke sikkert, tyven ved, du er hjemme. Over halvdelen af alle indbrud sker om dagen mellem kl. 8-16. Nogle indbrud sker endda, mens beboerne er hjemme. Hvis du f.eks. sover eller soler dig i haven, kan det godt se ud som om du ikke er hjemme. Derfor skal du sørge for at sikre dit hjem også når du er hjemme. Gode råd Pkt.1 Gør det til en vane altid at låse yderdørene. Det gælder også terrassedøren, som i hvert 6. tilfælde er tyvens foretrukne indgang. Luk vinduerne. Pkt.2 Hvis nogen banker på / ringer på, da altid overvej om det er fornuftig at lukke vedkommende ind. Alternativer til at afdække en del af ovenstående utryghed: Adgangskontrol kan være alt fra en enkel dørtelefon til avancerede systemer, der er integreret med videoovervågning og kortlæser ect. Dørtelefonsystem med eller uden video.

Monteres ved indgangsdøren / dørene til ejendommen som forbindes med en station i boligen, hvor der kan vurderes hvem man vil lukke ind.

Alarmsystem i hjemmet

Alarmens centralenhed placeres oftest i din entre eller bryggers. Når du kommer hjem får du et signal på alarmens central. Det betyder at du er den første der kommer hjem, og at der ikke er nogen i huset. Den har en indbygget sirene som ved alarm hyler i x min, eller indtil alarmen bliver slået fra. Adgangskontrolsystem System der tilgodeser behovet for fleksibel sikkerhed både nu og i fremtiden. Der monteres en enhed på hver dør, der skal

indgå i adgangskontrolsystemet. Hver enhed er kodet, så den har oplysninger om, hvilke kort eller brikker der er godkendt til passage. Det er let og hurtigt at opgradere, udvide eller ændre systemet, hvis behovet for sikring og fleksibilitet ændrer sig. Fås i en wireless udgave. Med Wireless kan man fra centralt hold låse eller låse op, ligesom det er muligt at opdatere adgangsrettigheder til den enkelte dør. Endvidere får administrator loghændelser retur fra døren, så man kan se hvem der har passeret. Teknologien i adgangskort og adgangsbrikkerne gemmer informationer på en eller flere sektorer, hvilket betyder, at samme kort eller brik som bruges dertil også kan kombineres med en lang række andre funktioner som f.eks. tidsregistrering, identifikation og server log on. GPS tracking – Sporingssystem Er et system hvor effekter bliver monteret med en sender som man løbende kan følge hvor befinder sig. Fremtiden overvågning af dit hjem – vejen til det intelligente hjem Med et overvågnings system kommer vi et skridt nærmere det innovative hjem uden at bygge


hele huset om. Ved Ìndring af nogle el-installationer samt installation af software program für man mulighed for at overvüge og styre af adgangskontrol, elforbrug, overvügning af dit hjem, vandforbrug og varmeforbrug m.m. via pc eller smart phone. Mulighederne er mange for at sikre sig mod tyveri, og en grundig overvejelse er nødvendig for at vÌlge den korrekte løsning. Vi tilbyder en gennemgang af dine risici, sü du prÌcis ved, hvad du skal tÌnke pü - og ikke mindst, hvad tyven tÌnker pü! En optimal tyverisikring er prÌventiv, giver tryghed og er en rigtig god investering i forhold til udgiften i forbindelse med eksempelvis et indbrud, hvor sure timer skal bruges pü udfyldelse af forsikringspapirer og den tabte arbejdsfortjeneste kan koste dyrt. Det kan i visse tilfÌlde ogsü medføre billigere forsikringsprÌmie ved bedring sikring af ens hjem samt vÌrdier.

Süfremt I mütte have yderligere spørgsmül eller er interesserede i ovenstüende eller evt. et møde, stür vi gerne til disposition. Euro Group har hovedkontor i Jylland, med afdeling i Gladsaxe.

Besøg vores leverandørguide pü PRIVATBOLIGEN.DK og find din leverandør

+DU,KXVNHWDWHQHUJLP UNHMHUHV HMHQGRP" 9LJLYHUJHUQHHWWLOEXG  9LKM OSHURJVnJHUQHPHG

x x x x

7LOVWDQGVUDSSRUWHU

x x x x x x x

%\JQLQJVUHQRYHULQJ

'ULIWÂąRJYHGOLJHKROGHOVHVSODQHU 7HUPRJUDIHULQJ

,QGUHJXOHULQJ  'HVXGHQUnGJLYHUYLRP 1\E\JJHUL %\JQLQJVLQVWDOODWLRQHU 7DJWHUUDVVHU 9LQGXHVXGVNLIWQLQJ $OWDQHU

7DJEROLJHU  9LNRPPHUJHUQHWLOHQXIRUSOLJWHQ GHEHVLJWLJHOVHKYLV,KDUSODQHU RPHQVWÂĄUUHHOOHUPLQGUHUHQRYH ULQJ 7DDVWUXS+RYHGJDGH‡7DDVWUXS‡7OI‡ZZZGDQDNRQGN‡SRVW#GDQDNRQGN

Jysk firma men landsdÌkkende som blandt andet tilbyder følgende: Containervask

Dørtelefoner og overvügningssystemer Dørtelefoner

Indgangspartier samt vinduer i aluminium Underjordiske affaldsøer og affaldsøer pü jorden Se i øvrigt vores hjemmeside www.eurogp.dk, hvor I kan se hvilke omrüder, vi er jeres ideelle leverandør. NB: Vi har ogsü en afdeling pü SjÌlland (Gladsaxe)

Overskovvej 27 8362 Hørning Tlf. +45 86 51 21 16 Fax +45 32 12 21 16 mail@eurogp.dk www.eurogp.dk

Privatboligen ¡ 19


Service nøglen unitedreklam.se

Altaner HAR DU RÅD TIL AT LADE VÆRE?

15711 Priv.Bolig · bureauLIST.dk

STØRST INDEN FOR ALTANER I EUROPA Skal vi ikke invitere altanmontørerne?

Altan.dk klarer alt til sidste skrue ... Altan.dk leverer altaner med et smil. Fra inspiration over myndighedsgodkendelse til færdig, smuk og funktionel altan.

God idé, de var så flinke …

Ring til os på 70 26 83 03 for et uforpligtende tilbud.

Byggerådgivning Projektering· Byggestyring · Byggestyring Projektering Byfornyelse· Renovering · Renovering · Nybyggeri Byfornyelse · Nybyggeri Vurderinger· Tilstandsrapporter · Tilstandsrapporter Vurderinger VVS anlæg · Fjernvarmeanlæg VVS anlæg · Fjernvarmeanlæg Altaner · Tagboliger Altaner · Tagboliger Drift- & vedligeholdelsesplaner Drift- & vedligeholdelsesplaner EM-Konsulent for store ejendomme EMEM-Konsulent for store ejendomme

LARSEN & SØNDERGAARD BYGGERÅDGIVNING

BYGGERÅDGIVNING

Arkitekter & Ingeniører H C Ørsteds Vej 33 1879 Frederiksberg C Telefon 33 24 34 70 · www.ls-b.dk

Fruergaard Larsen A/S Bygningsrådgivning Slotsgade 21, 3400 Hillerød info@fruergaard-larsen.dk www.fruergaard-larsen.dk

48 24 12 98 70 26 12 98

Byggeteknisk rådgivning · Projektering og tilsyn Tilstandsrapporter · By og bygningsfornyelse Energimærkning af små og store ejendomme Renovering Specielt for andelsboliger: Vurdering af andelsboliger ved salg

Fruergaard Larsen A/S Bygningsrådgivning

BYGGERÅDGIVNING ARI har gennemført mere end 400 forskellige projekter bl.a. indenfor følgende områder: Kontorlejemål • tagrenovering • facader & vinduer • altaner • fundamenter • dræn og kloak • renovering af trapper og kældre • VVS og faldstammer

70 22 77 15

www.ari.dk


Blandet Ulrik ipsen

har igennem mange år hos Barfoed & Mørk A/S opbygget en stor viden og erfaring med udskiftning og montage af vinduer og døre.

Denne erfaring og indstilling arbejder vi nu aktivt videre med til gavn for vore kunder..

København tlf. 71 11 58 66 Odense tlf. 66 10 83 38 Administration/kontor: Brolandvej 48, 5320 Agedrup www.boholmvinduescenter.dk

BOHOlM VinDUesCenTer

speciAlfirmA iNdeN fOr ViNdUeseNtreprise

Vi leverer KUN døre og vinduer i allerhøjeste kvalitet og monterer og servicerer i samme høje kvalitet.

GG EJENDOMSSERVICE

VICEVÆRT / VARMEMESTERSERVICE Viceværtservice

• Renholdelse af ejendommen • Tilsyn med ejendommen • Beboerkontakt • Pasning af grønne arealer • Alm. Vicevært arbejde • Snerydning / saltning

Varmemesterservice

• Tilsyn med varmeanlæg • Beboerkontakt • Elo • Alm. Varmemester arbejde

Rengøring

• Trappevask • Vinduespolering

TEGLSTRUPVEJ 25 · 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 3927 9090 · FAX 3927 9095 · BIL TLF. 4075 8408 WWW.GG-EJENDOM.DK · GG@GG-EJENDOM.DK

Tag og blikkenslager

Ejendomsvedligeholdelse

Fjern- og centralvarme

Energioptimering

Badeværelser

Kloak

Faldstammerensninger

Damp

Døgnvagt 32 58 06 91 TAXBØL VVS A/S – Jorisvej 13 -2300 København S.

www.taxboel.dk

Vi har løsningen på en vedligeholdelsesfri og naturlig belægning til veje, stier og pladser. Overfladebelægningen forlænger levetiden på den eksisterende belægning og giver et naturligt udseende passende til omgivelserne. Udføres nu også med 100% vegetabilsk og farveløs bindemiddel.

FØR

Dansk Overfladebehandling I/S | Rugårdsvej 206 | 5464 Brenderup | www.dob.dk Tlf. 64 44 25 33 | Fax. 64 44 25 07 | info@dob.dk

EFTER

EnTrEprEnør og AuT. KloAKmEsTEr • Alt i kloak og drænarbejde • Spuling og TV-inspektion • Årlig aftale om oprensning og eftersyn af brønde • siKring Af KældrE mod ovErsvømmElsE

Et varmt bad uden forstyrrelser... Techems vand-, varme- og elfordelingsmålere overfører data automatisk.

• Nedsivning og minirenseanlæg i det åbne land • Beton arbejde, asfalt og flisebelægning • Øvrigt entreprenør arbejde udføres, ingen opgave er for lille

Derfor behøver du ikke at give adgang til lejemålet ved årsaflæsning og registrering af flytninger. Se dit forbrug på din pc via Techem Portalen - nemt og hurtigt.

Tlf. 44 99 56 21 · www.aheftf.dk www.techem.dk

Techem Danmark A/S Tlf.: 33 32 57 00

FORDELINGSREGNSKABER FJERNAFLÆSNINGSSYSTEMER FORDELINGSMÅLERE


Rådgivning

Hans Trebbien Stataut. ejendomsmægler og Valuar

Landsdækkende rådgivning ved valuarvurdering af andelsboligforeninger. Vurdering af andelskronen. Køb, salg & vurdering af fast ejendom samt vurdering af forbedringer i de enkelte lejligheder. medlem af DE/Dansk Ejendomsmæglerforening.

Peder Skrams Gade 27 DK-1054 København K Tlf. + 45 33 14 07 38 Fax + 45 33 14 08 38 hanstrebbien@mail.tele.dk

Forsikringsmæglere med speciale i forsikringsløsninger til store ejendomme, andels- og ejerforeninger Forsikringsmæglerselskabet assurance partner a/s

Tilsluttet / Member

Dansk ejedomsmæglerforening

Gl. Kongevej 160 · 1850 Frederiksberg C Tlf. 33 25 20 10 · Fax 33 25 20 30 www.assurancepartner.dk info@assurancepartner.dk

Wismann Property Consult A/S Typisk Kr. 30.000-250.000 i årlige besparelse Andelsboligforeninger tilbydes en gratis analyse af mulighederne for bedre drift, finansiering og værdiansættelse. Læs mere på www.wismann-as.dk! Vores rådgivning er enestående, direkte og konkret. Hermed opnås lavere boligydelse og højere handelspriser på andelsbeviser. Beskyt dig i tide mod spildte penge og den ny off. vurderinger pr. 01.10.2010, der med sikkerhed bliver lavere og lige så tilfældig som den nuværende. Vores rådgivning er vel dokumenteret hos vores knapt 100 boligforeninger og trofaste kunder. Åboulevard 1, st., 1635 København V, www.wismann-as.dk Tlf.: 7020 1658, mobil.: 4088 1998, e-mail: lw@wismann-as.dk Kontakt: Lars Wismann, cand. merc. statsaut. ejd. mgl. & valuar

• Ejendomsservice • Vicevært • Vinduespolering • Erhvervsrengøring

Tlf. 40 74 85 25

Tegnestuen tilbyder alle former for arkitekt- og ingeniørbistand. Lad os være jer behjælpelig med tegninger, beskrivelser, renovering, byfornyelse, baderum, altaner, tagterrasser, elevatorer, økonomiske overslag, licitation, byggetilladelse, vurderinger m.m. Tilstandsrapporter fra kr. 10.000

Vestermannagade 6 • 2300 København S info@kh-ejendomsservice.dk

www.kh-ejendomsservice.dk

ENERGISCREENING & OPTIMERING KONSTRUKTION, EL & VVS Boligselskabets uafhængige rådgiver for attraktive og sikre boliger, der er tilgængelige for alle – med godt indeklima og lavt energiforbrug. Kontakt os for sparring omkring nybyggeri og

ELEVATORER BOLIGNET M/ TV-OVERVÅGNING

renovering samt optimering af drift og vedligehold. Balslev A/S ∙ Tlf. 7217 7291 ∙ www.balslev.dk

ADGANGS- OG SIKRINGSANLÆG


PRIVATBOLIGEN · 21. årgang Udkommer 6 gange årligt. Sendes til bestyrelser i private andelsboligog ejerlejlighedsforeninger m.fl. Udgiver: De Private Boligers Informationscenter ApS Fyrresvinget 10 · 2840 Holte Telefon: 33 22 98 88 Telefax: 45 42 07 65 www.privatboligen.dk info@privatboligen.dk

DEPI De Private Boligers Informations­center er bestyrelsens kontakt til kvalificeret rådgivning samt deres sikkerhed for god service og prisbillige tilbud. Telefon: 33 22 98 88

Medlem‑af

Dansk Fagpresse

Besøg vores leverandørguide på PRIVATBOLIGEN.DK og find din leverandør

Redaktionen: Telefon: 33 22 98 88 Annonceekspedition: Telefon: 33 22 98 88 Layout: Tryk: Illustrationer: Trykoplag:

Grafikeren.nu P.J. Schmidt A/S Henry Voss 7.000

Redaktionen påtager sig intet an­svar for manuskripter, fotografier og tegninger, som indsendes uopfordret. De i bladet nævnte produktbeskrivelser, kvalitets- og firmabetegnelser er kun vejledende, og redaktionen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, ligesom den heller ikke påtager sig ansvar for fejl i eventuelle produktinformationer, reklamer, an­vis­ninger m.v. Artikler og billeder fra bladet må ikke anvendes til reklame eller anden salgsvirksomhed uden Forlagets tilladelse. Eftertryk af artikler i uddrag er tilladt med kildeangivelse. Artikler, underskrevet af andre end redaktionen, behøver ikke nødvendigvis at dække bladets mening, og står for underskrivernes egen opfattelse.

John bergelin arkitekt m.a.a. Rådgivende ingeniører og arkitekter a/s Specielt for andels- og ejerforeninger • • • •

Byggeteknisk rådgivning Tilstands- og vedligeholdelsesrapporter Vurdering af andelslejligheder Renovering og ombygning: tage • kviste • tagterrasser • facader vinduer altaner • trappeopgange • badeværelser • indretning af lofts- og kælderarealer • gårdanlæg kloakanlæg

Rosenørns Allé 65-67 • 1970 Frederiksberg C • Telefon 35 36 01 02 • bergelin.dk

✁ Husk at give os besked, hvis der er kommet ny formand i boligforeningen på mail: info@privatboligen.dk eller brug blanketten: Du kan også vælge at benytte kuponen på privatboligen.dk

Undertegnede forening har skiftet formand:

PORTO

ARC Registreringsnr. (se bagside): __________________________ Foreningens navn:___________________________________ Ny formand:________________________________________

Modtager:

Adresse:___________________________________________

De Private Boligers Informationscenter ApS Fyrresvinget 10 2840 Holte

Postnr./By:_________________________________________ Telefon:____________________________________________ E-mail:____________________________________________ HUSK at udfylde mailadresse så i på den måde modtager vores nyhedsbrev.


Beskyt dit hjem mod indbrud

Returneres ved vedvarende adresseændring

Sikkerhedsdøre

Magasinpost SMP ID-nr. 42461

Stadig flere private hjem rammes disse år af indbrud. En af de mest effektive måder at skabe tryghed på er at installere en sikkehedsdør. Det koster mindre end du tror. Vores sikkerhedsdøre er også brandsikre, varmeisolerende, lyddæmpende m.m. Så hvis du alligevel skal skifte dør, er det oplagt at vælge en indbrudssikker dør for kun en lille merpris.

Gratis foredrag til boligforeninger Hvis jeres boligforening ligger i Storkøbenhavn og I kan samle ca. 10 personer, som er interesserede i sikkerhedsdøre, så kommer vi gerne ud og holder et gratis foredrag på jeres adresse.Vi kan også udarbejde et godt tilbud til lejligheden. Besøg os på nettet eller kig forbi vores showroom (kl. 10-17): Krondalvej 9A 2610 Rødovre www.indbrudssikring.com Telefon: 2720 8787

DISTRIBUERES VIA: P.J. Schmidt PortoService

INDBRUDSSIKRING

Fabriksvej 6 9490 Pandrup

Privatboligen 05 2011  

Privatboligen 05 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you