Nye produkter-nye muligheder_01-2022-DK

Page 1

NYH

EDE fra R SILT EC!

K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R

Nye produkter - nye muligheder! Med denne række af nye produkter, føjet til vores store udvalg af kabelbakker til mange formål - sammen med en række specialprodukter - giver vores program dig endnu flere løsningsmuligheder. Hvis du ikke finder præcist, hvad du leder efter, bedes du kontakte os eller vores forhandlere - her finder vi altid en fælles løsning!

PRODUKTINFORMATION


Med vores nye kabelbakker og tilbehør giver SILTEC kabelbakker dig nye muligheder

SILTEC kabelføringssystemer er velegnede til en lang række anvendelsesområder og med en række nye kabelbakker, efterkommer vi et ønske om løsningsmuligheder. Med de nye kabelbakker løser vi flere opgaver - for eksempel lettere rengøring og større spændvidde - hvilket gør SILTEC kabelføringssystemer endnu mere rentable.

Kabelbakke med øjer For at kunne efterkomme de høje krav til hygiejne, specielt i fødevareindustrien, har SILTEC udviklet en serie kabelbakker, der efterkommer de mest ekstreme krav. Kabelbakkerne i S600-serien er forsynet med en kombination af øjer der tilgodeser anvendelse af kabler med forskellige dimensioner. S600-serien findes foreløbig kun i de viste tre typer.

Bakkeoversigt 30 x 100 x 3000 mm - ø4 mm Rustfri Aisi 304 570598 777628 7

S628

30 x 150 x 3000 mm - ø5 mm Rustfri Aisi 304 570598 777630 0

S630

30 x 250 x 3000 mm - ø5 mm Rustfri Aisi 304 570598 777631 7

S631 Dimension

S628

S630

S631

A:

26

27

27

A1:

34

36

B:

100

B1:

116

A1

Ringe - dim.

S628

S630

S631

Ø: 10x10

3

-

-

36

Ø: 12x12

3

4

6

150

250

Ø: 16x16

-

4

7

170

270

S631

A

B B1

S628

S630


Horisontale kabelbakke

Bakkeoversigt

S36-V

Som noget helt nyt har SILTEC udviklet en horisontal kabelbakke, der samtidig er konstrueret til anvendelse, hvor der er behov for stor spændvide uden ophængsmuligheder. Horisontal serien anvender ophæng S480 og samme samlebeslag som vore øvrige standard kabelbakker. Dimensioner

55 x 200 x 3000 mm - ø5 mm Rustfri Aisi 304 570598 77236 3

55 x 300 x 3000 mm - ø5 mm Rustfri Aisi 304 570598 77237 0

S37-V

55 x 400 x 3000 mm - ø5 mm Rustfri Aisi 304 570598 77238 7

S38-V

55 x 500 x 3000 mm - ø5 mm Rustfri Aisi 304 570598 77239 4

S39-V

55 x 600 x 3000 mm - ø5 mm Rustfri Aisi 304 570598 77240 0

S39W-V

S36-V

S37-V

S38-V

S39-V

S39W-V

A:

51

51

51

51

51

A1:

61

61

61

61

61

B:

200

300

400

500

600

B1:

220

320

420

520

620

A1

A

B B1

Belastningsdata: Tilladt belastning i kN / m 2.0 m

2.5 m

3.0 m

Spændvidde

4.0 m

Afbøjning ved L/200 S36-V*

0.30

0,27

S37-V S38-V

0,18

0,45 0,60

0,49

0,43

S39-V

0,75

0,44

S39W-V

0,90

0,45

3.0 m

4.0 m

0.30

S37-V

0.45

S38-V

0.60

S39-V

0,75

S39W-V

0.90 Afbøjning ved L/100

S36-V*

0,30

0,24

0,17

S37-V

0,45

0,38

0,27

S38-V

0,60

0,34

0,31

S39-V

0,75

0,37

0,36

S39W-V

0,90

0,37

0,45

S36-V*

Endefelter

Endefelter

2.5 m

S36-V*

Afbøjning ved L/200

Forklaring:

2.0 m

Afbøjning ved L/100

Løbende felter

Løbende felter

Spændvidde

0.30

S37-V

0.45

S38-V

0.60

0.55

S39-V

0.75

0.70

S39W-V

* Med vægbeslag S480 ** Lateral forskydningsstyring

Forklaring:

0.90 Med vægbeslag S480 Lateral forskydningsstyring * Lateral forskydningsstyring

Spændvidde

Kabelbakke

Samlebeslag

S36-V

S150

Vægophæng: S145

S37-V

S151

Vægophæng: 1xS480 oder 2xS445M

S38-V, S39-V, S39W-V

S152

Vægophæng: 1xS481 oder 2xS445

2.0 m

0.28

2.5 m

3.0 m S481

4.0 m

Støttepunkter: •Slutpunkt: 3 m fra afslutning •Kontinuerligt felt: vilkårlig


SILTEC S116-CC Kabelbakke til specielle formål Med kabelbakken S116-CC har vi suppleret SILTEC kabelføringssystemer med en kabelbakke, der tilgodeser et særligt kundeønske, men som nu finder anvendelse til mange formål.

Bakkeoversigt S116-CC

20 x 20 x 2000 mm - ø4 mm Rustfri Aisi 304 570598 20114 6

Jordklemme S362

”Funktionserhalt im Brandfall” SILTEC kabelføringssystemer er brandtestet efter den tyske DIN 4102-Teil 12 E30 - E90. Du kan læse rapporten på vores hjemmeside: www.siltec.dk

SILTEC A/S - er en serviceorienteret leverandør af høj-kvalitet kabelføringssystemer. Dette gør det lettere for dig at rengøre og vedligeholde løsninger i hverdagen.

K A B E L H Y G I E J N E Funder Dalgårdsvej 2-6 . DK-8600 SILKEBORG TLF: +45 86 85 18 00 www.siltec.dk / siltec@siltec.dk

www.lundtofte.dk - 01/2022 - DK

I forbindelse med el-installationer i vådrum, er der oftest et krav om, at kabelbakker skal forsynes med jordforbindelse. Til dette formål leverer SILTEC nu en sælig jordklemme, der kan anvendes på alle SILTEC kabelføringssystemer. EAN: : 570598 7553628


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.