Page 1

Ammatillinen koulutus

Tuotantokoulu Tavoitteena tavallinen elämä - tekemällä turvallisesti tavoitteeseen

Lisätietoja Yksilövalmentaja Heli Hirvasmaa 040 832 5523 heli.hirvasmaa@siltavalmennus.fi

Yksilövalmentaja Mirkka Nieminen-Hirvelä 044 063 0420 mirkka.nieminen-hirvela@ siltavalmennus.fi

Erityisopettaja, ATTO-aineet Henni Huttu-Hiltunen 040 319 3872 Autoala: Erityisopettaja Kari Leppänen 040 319 3297 Catering-ala: Erityisopettaja Tuulikki Rantaniemi 040 319 3165 Rakennusala: Erityisopettaja Kimmo Kekki 040 319 3194 Kiinteistöpalvelut: Erityisopettaja Kimmo Itvola 040 3193 279 Pintakäsittelyala: Erityisopettaja Tea Terho 044 765 0429

Tekemällä oppien

Silta-Valmennus järjestää perustutkintotavoitteista koulutusta yhteistyössä Ammattiopisto Luovin ja Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen kanssa. Koulutus on toisen asteen ammatillista erityisopetusta. Koulutuksen laajuus on 120 opintoviikkoa ja kesto noin kolme vuotta. Oppimista tukevat vastuuseen ja yhteisöllisyyteen kasvattavat menetelmät. Opiskelija on opintotukijärjestelmän piirissä.

Koulutusalat

- Yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa kiinteistöpalvelujen, auto- ja rakennusalan perustutkinnot sekä hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto. - Yhteistyössä IJKK:n kanssa pintakäsittelyalan perustutkinto. Tuotantokoulusta valmistuu kiinteistönhoitajia, ajoneuvoasentajia, talonrakentajia, kokkeja ja maalareita.

Koulutuksen tavoitteet

»» Oppimisen esteiden poistaminen »» Työyhteisötaitojen kehittyminen »» Vastuullisuuden kasvu »» Ammatillisten taitojen oppiminen »» Työllistyminen »» Tutkinnon suorittaminen

Tuotantokoulu

www.luovi.fi

Silta-Valmennuksen ammatillisen koulutuksen mallista käytetään nimitystä Tuotantokoulu. Tämä tarkoittaa, että toiminnalle asetetaan tuotannolliset tavoitteet, jolloin saadaan aikaan yritysmallinen työ- ja oppimisympäristö. Työ on keskeinen vuorovaikutuksen ja onnistumisen mahdollisuuksien areena. Ammattiin opetus toteutetaan työssä oppien.

Hakeutuminen

Opiskelijaksi haetaan vapaamuotoisesti ympäri vuoden. Valitsemista edeltää aina haastattelu sekä erikseen sovittava kokeilujakso. Silta-Valmennusyhdistys ry Vehnämyllynkatu 4 33560 Tampere www.siltavalmennus.fi

20-13-09

Tuotantokoulu  

Tekemällä oppien Silta-Valmennus järjestää perustutkintotavoitteista koulutusta yhteistyössä Ammattiopisto Luovin ja Invalidiliiton Järvenpä...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you