Page 1

Kaikkien työikäisten palvelut

Eteenpäin poluttava työvalmennus Tavoitteena tavallinen elämä - tekemällä turvallisesti tavoitteeseen

Työpajat Vehnämyllynkatu 4 Silta-Puutyöt ja kokoonpano Silta-Rakennuspalvelut Silta-Kiinteistö Silta-Siivouspalvelut Silta-Lounasravintola Silta-Viestintä Silta-Taitopaja Turjankatu 1 Silta-Pienkonekorjaamo Silta-Auto Viinikankatu 53

Kenelle

Silta-Metalli Silta-Lounas

Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille.

Yhteystiedot

Tavoitteet

Vastaava yksilövalmentaja Liisa Eiramo 045 636 1005 Yksilö- ja ryhmävalmentaja Seija Palonen 050 400 9186 Sähköpostit: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi

»» Arvioida, vahvistaa ja harjaannuttaa asiakkaan työelämävalmiuksia, kuten ammatillista osaamista ja suuntautuneisuutta sekä muita työelämätaitoja »» Arvioida ja vahvistaa asiakkaan koulutusedellytyksiä, kuten oppimisvalmiuksia ja ammatillista suuntautuneisuutta »» Ohjata asiakas soveltuvaan työhön, työllistämistä edistävään toimenpiteeseen tai koulutukseen

Sisältö Eteenpäin poluttavaan työvalmennukseen sisältyy työ- ja yksilövalmennusta. Työvalmennus on päivittäistä työtä, johon sisältyy työvalmentajan tekemää havainnointia ja arviointia. Työvalmennusta annetaan Silta-Valmennuksen työpajoissa. Yksilövalmentaja on osa asiakkaan ja työvalmentajan muodostamaa tiimiä ja osallistuu asiakkaan tilanteen ja etenemisen arviointiin sekä jatkosuunnitelman työstämiseen. Arvioivan työvalmennuksen kesto sovitaan yksilöllisesti 1-4 kuukaudeksi. Päivittäinen työaika on kuusi tuntia.

Hakeutuminen Työvoiman palvelukeskuksen työntekijät voivat ohjata asiakkaita Silta-Valmennukseen. Ennen arvioivan työvalmennusjakson alkamista laaditaan yksilöllinen valmennussopimus yhdessä asiakkaan sekä Työvoiman palvelukeskuksen ja Silta-Valmennuksen työntekijän kesken. Silta-Valmennusyhdistys ry Vehnämyllynkatu 4 33560 Tampere www.siltavalmennus.fi

20-12-07

Eteenpäin poluttava työvalmennus  

Eteenpäin poluttavaan työvalmennukseen sisältyy työ- ja yksilövalmennusta. Työvalmennus on päivittäistä työtä, johon sisältyy työvalmentajan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you