Page 1

Veileder lokalforening


Kontaktinformasjon Stiftelsen Livsglede for Eldre Markensgate 35, 4612 Kristiansand Telefon: 934 98 500 Telefonen er betjent mandag-fredag fra kl. 08.00-16.00 E-post: post@livsgledeforeldre.no Hjemmeside: www.livsgledeforeldre.no Facebook: www.facebook.com/ livsgledeforeldre Instagram: @livsgledeforeldre Twitter: @livsglede

Foto: Vibeke Lindstad Degn-Petersen, HĂĽvard Schei, Lena Knutli, Catharina Morken og takk til alle lokalforeninger som har bidratt med bilder og inspirasjon. Illustrajoner: Therese Holt - www.drodle.biz


Innhold Kontaktinformasjon

2

Innledning

5

Hva er en lokalforening?

6

Oppstart

8

Ă… opprette et styre

8

Hvem vil dere skape livsglede for?

8

Hvem kan bidra?

8

Synliggjøring av lokalforeningens arbeid

9

Registrering av ny lokalforening

10

Da setter vi i gang

10

Ă…rlig rutine

11

Praktisk informasjon

12

Livsgledegenerasjonen (barnehage og skole)

14

Livsgledesykehjem

14

Livsgledevenn

16


Lev livet – livet ut Livsglede for Eldre skal være et supplement til det offentlige tilbudet eldre mennesker får i Norge i dag. Sammen med frivillige rundt om i landet mobiliserer vi barnehagebarn, skoleelever, studenter og andre frivillige til å skape livsglede for eldre. Vi ser at livsgleden ikke bare treffer våre eldre, men alle som får bidra. Målet er et varmere nærmiljø og flere naturlige møter mellom unge og gamle mennesker.

Vårt formål:

Livsglede for Eldre er en religiøst og partipolitisk uavhengig folkehelseorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal vi stimulere sosiale, åndelige og kulturelle behov for den enkelte. Vårt arbeid skal utløse frivillighet og engasjement. Stiftelsen Livsglede for Eldre jobber også med sertifisering av Livsgledesykehjem. Disse sykehjemmene jobber systematisk for å blant annet åpne for frivillighet og samarbeid med nærmiljøet.

Barnehager, skoler, frivillige og sykehjem samarbeider om å skape livsglede

5


Hva er en lokalforening? I Livsglede for Eldres lokale foreninger finner du ildsjeler og engasjerte mennesker som ønsker å bidra til meningsfulle dager og en glad alderdom enten den eldre bor hjemme eller på sykehjem. En lokalforening i Livsglede for Eldre er registrert i Brønnøysundregisteret og har forankring i Livsglede for Eldre. Lokalforeningene arbeider selvstendig og har et eget styre. Styremedlemmene har ulike ansvarsoppgaver, som sørger for driften av den enkelte forening.

Hver forening knytter gjerne til seg ledsagere som bidrar med "en ledig hånd" inn mot de ulike aktivitetene. Aktivitetene kan ha forskjellig form. Det kan være store arrangement som konserter, sangkvelder eller dansefester på sykehjemmet. Det kan også være en ukentlig tur ut i frisk luft, en samtale over en kaffekopp eller en lesestund. Styret i lokalforeningen bestemmer selv hva de har kapasitet til og ønsker å bidra med i sitt nærmiljø. Fellesnevneren er fokuset på å skape opplevelser og gode møter, samt et meningsfullt innhold i hverdagen til de eldre.

Vi strekker oss etter: Gode opplevelser for den enkelte

Vi er kreative, og går gjerne nye og fargerike veier for å gjøre hverdagen mer innholdsrik. Bring "Syden" eller festen til den som ikke kommer dit på egen hånd. Eller ta med en hest inn på sykehjemmet. Det er dette vi mener når vi snakker om "sunn galskap".

Samarbeide på tvers av generasjoner

Vi skal engasjere folk i alle aldre. Ung eller gammel – samarbeid og felleskap på tvers av generasjoner skaper gode øyeblikk for alle.

Rekruttering til eldreomsorgen

Vi skal inspirere og motivere til videre engasjement i eldreomsorgen. Gjennom positivt fokus, livsgledeaktiviteter og kompetanseheving vil vi bidra til at alle typer helsepersonell velger eldreomsorgen som arbeidsplass etter endt utdannelse.

Mulighet for frivillig deltakelse

Alle er velkommen til å delta. Vi skal gjøre det enkelt å engasjere seg for andre.

6


Våre verdier Glad:

"Den største gleden man kan ha, det er å gjøre andre glad." Glede, smil og latter skal være en naturlig del av vårt arbeid.

Trygg: Engasjert:

Vi ser og møter de eldre, våre samarbeidspartnere og hverandre med respekt. Vi skal bidra til trygge rammer for en god og innholdsrik alderdom.

Lagspiller:

Vi ønsker at alle eldre skal få oppleve en glad alderdom. For å oppnå dette må vi samarbeide med andre aktører. Når vi står sammen kan vi flytte fjell. Vi vil gjøre hverandre gode.

Vi vil by på oss selv og gi vårt aller beste. Utspringet for vår historie handler om engasjement og glød. Den gløden skal både varme og smitte.


Oppstart Å opprette et styre

Hvem kan bidra?

Hver lokalforening bør ha en leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, webansvarlig, ledsageransvarlig, sponsoransvarlig og evt. andre styremedlemmer uten spesifikke oppgaver. Noen har også valgt å ha styremedlemmer som er kontaktansvarlige for barnehage, skole og sykehjem. Andre har styremedlemmer med spesielt ansvar for transport.

Lokalforeningene er gode på å engasjere menneskene og nærmiljøet rundt seg. Du kjenner kanskje noen som jobber på sykehjemmet eller i barnehagen? Ofte gir det en gjensidig gevinst når unge og eldre inviteres inn på en felles sosial arena. Stiftelsen Livsglede for Eldre har et arbeid med livsgledebarnehager og livsgledeskoler. (grunnskole og videregående skole) På www.livsgledeforeldre.no finner du mer informasjon om dette arbeidet.

Ildsjeler og engasjerte mennesker vil tilføre din lokalforening gode ideer, men like viktig er kompetansen hvert enkelt styremedlem har. Det kan være lurt å knytte til seg styremedlemmer som jobber i barnehage, skole, sykehjem, hjemmebaserte tjenester eller frivilligsentral. Dette vil kunne fremme kontakten med disse institusjonene og styrke samarbeidet. Kjenner du noen som er "god på tall" eller kan være kontaktperson opp mot næringslivet? Alle i styret behøver ikke nødvendigvis være med på aktivitetene. Søk i eget nettverk og knytt kontakt med mennesker som dere kan få god hjelp av. Disse kan fungere som medhjelpere og ledsagere når dere trenger det.

Hvem vil dere skape livsglede for? Vår visjon: Livsglede: Vi skal gi liv til årene og fremme lysten til å leve for alle: Hos oss kan alle være med eldre: Det er de eldre som står i sentrum for vårt arbeid. Livsglede kan være de små og store øyeblikkene som treffer hver enkelt. Hva som gir deg livsglede er avhengig av egen historie, opplevelser og interesser. Hvor finner dere eldre som trenger lokalforeningens innsats? Sykehjemmene eller hjemmetjenesten i nærmiljøet kan være naturlige samarbeidspartnere. Det finnes kanskje en frivilligsentral som dere kan spille på lag med? Kommunen kan også ha kulturelle tilbud som er et naturlig samlingspunkt for eldre i nærmiljøet. Når man setter i gang en lokalforening kan det være viktig å legge noen planer for hvem dere vil skape livsglede for.

8

For å kunne ha store og små arrangementer trenger lokalforeningen ledsagere. Dette kan være elever i videregående skole, pensjonister eller andre. For å skape aktivitet og glede i nærmiljøet, vil dere ha bruk for bidrag fra det lokale næringslivet. Lokale aktører kan ha glede av å støtte positive aktiviteter i sitt nærmiljø. Denne støtten kan dreie seg om mer enn penger. En sponsor kan bidra med markedsføring, transport, kaker, mat, lokaler eller tilrettelegging av annen sort. For å holde kontakten med bidragsytere, har enkelte lokalforeninger en sponsoransvarlig. Denne personen sender en tilbakemelding med takk og kanskje noen bilder. En god samarbeidspartner kan også være et godt styremedlem for lokalforeningen. På kommunenes hjemmeside finner man ofte en oversikt over lag og foreninger. Innovasjon og utvikling handler ofte om å knytte bånd på tvers. Kan man samarbeide med veteranbilklubben? Hva med retrieverklubben? Jeger-og fiskeforeningen eller husflidslaget kan også være gode samarbeidspartnere.


Samarbeid er en suksessfaktor

Synliggjøring av lokalforeningens arbeid

En lokalforening kan velge å være en inspirator, en arrangør eller en medarrangør ved forskjellige arrangementer. Andre frivillige lag og foreninger kan ha interesse i å være med på aktiviteter som dere vil sette i gang. Eksempler på slike organisasjoner kan være Røde Kors, Nasjonalforeningen for folkehelsen, idrettsforeninger osv.

Det mest kjente varemerket i Livsglede for Eldre er de gule t-skjortene. De får lokalforeningen ved oppstart. T-skjortene brukes av ledsagere, barnehagebarn og skoleelever. De gule t-skjortene er lette å kjenne igjen og brukes i alle livsgledeaktiviteter.

I et samarbeidsprosjekt i regi av LFE Strand, stiller Strand videregående skole med ledsagere. De har tatt ansvar for å lage kaffimat med røtter i Ryfylke, som lefser, potetkaker, syrekaker og gome. Noen ganger er det Sanitetsforeningen eller Bondekvinnelaget som har stått for matlagingen. Ryfylkebildene er det gjerne fotografer fra Strand fotoklubb som står for. "Bilder fra gamle dager", som eldre kjenner seg godt igjen i, har vært populært. Da går praten og diskusjonen rundt detaljer i bildene. Kanskje dette er det mest vellykkede ved kvelden! Ryfylke i toner står lokale talenter for, både gamle og unge. Dette er ofte visesang, som er musikkminner for de eldre. Temakveldene har vi arrangert i november på sein ettermiddag. Da er det godt å være inne rundt fint pynta bord med stearinlys og blomsterpynt på bordene. For andre som vil prøve noe tilsvarende - lykke til! Mvh Oss i Livsglede for Eldre Strand

Å gjøre lokalforeningens arbeid kjent fører til enklere kontakt med eldre som vil være med på aktiviteter, ledsagere og potensielle sponsorer. Flere lokalforeninger inviterer alltid sin lokalavis til det de setter i gang av aktiviteter og arrangement. Det også er lurt å ta et par bilder selv og sende til lokalavisen sammen med en kort tekst. Avisene har ikke alltid selv tid til å sende en journalist, men ser stor verdi i å ha bilder fra gode aktiviteter på trykk. Hver lokalforening får sin egen nettside der de kan sende inn saker. Dette vil bidra til å synliggjøre livsgledeaktivitetene. Livsglede for Eldre utgir Livsgledemagasinet. Saker til magasinet blir blant annet hentet fra lokalforeningenes egne nettsider. I enkelte sammenhenger kan det være en stor fordel å vise til at din lokalforening er del av en landsomfattende bevegelse. Her kan man vise til stiftelsens nettsider, der flere lokalforeninger har lagt ut sine aktiviteter.


Registrering av ny lokalforening Før vi har kommet dit at dere kan registreres som en forening, må følgende skje:

Før dette kan skje må dere ha alle styremedlemmene på plass. Lokal- foreningen kan også registrere seg i Dere har funnet medlemmer til et Frivillighetsregisteret og grasrot lokalforeningsstyre. andelen. Alle disse registreringene hjelper vi dere med. Dere har tenkt igjennom hvorfor dere Styret fyller ut et skjema for sam har lyst til å danne en lokalforening, ordnet innmelding i BRRG og Frivillig- hvem dere vil invitere med, hvilke hetregisteret (inkl. grasrotandelen). aktiviteter som vil passe dere og om Registrering i Frivillighetsregisteret og dere trenger penger eller tjenester for registrering til grasrotandelen vil gi en å få dette til. mulig inntekt til lokalforeningen. På stiftelsesmøtet skrives det et Dere har fått tilsendt Frivillighet Norge stiftelsesdokument som alle stiftere sin organisasjonshåndbok. I dette signerer. Dette kan gjøres i etterkant heftet får dere svar på mange av møtet. spørsmål knyttet til det å drive en organisasjon. Signert stiftelsesdokument, samt skjema for innmelding i BRRG, sendes Da setter vi i gang elektronisk til post@livsgledeforeldre. no eller per post til: Stiftelsen Det avtales et stiftelsesmøte for lokal- Livsglede for Eldre, Markensgate 35, foreningen. Lokalforeningen får maler 4612 Kristiansand. tilsendt fra LFE som benyttes til dette LFE mottar dokumenter fra stiftelses- møtet. Lokalforeningen går gjennom møtet og registrerer den nye lokal- samarbeidsavtalen og vedtektene. foreningen i BRRG og i Frivillighets- Lokalforeningen må registrere seg i Brønnøysundregisteret (BRRG) for å få registeret. Leder i lokalforeningen må eget organisasjonsnummer. inn i altinn.no for å signere med MinID. Dette gjøres i samarbeid med LFE.

Lokalforeningen får oppstartspakken med profilartikler og profiltøy.

Lokalforeningen oppretter bankkonto når registrering i BRRG er godkjent.

LFE oppretter egen e-postadresse for lokalforeningen. Denne adressen vil bli brukt til informasjon/kommunikasjon mellom LFE og lokalforeningen. Lokal- foreningen bør også bruke denne til kommunikasjon utad. LFE oppretter egen nettside for lokal- foreningen. Denne åpnes når dere sender inn bilde av styret og fra den første aktiviteten dere har. Det er lokalforeningens ansvar å fylle denne siden med innhold. Bilder og tekst som ønskes publisert på egen nettside kan sendes til epostadresse: nettside@livsgledeforeldre.no.

10

Lokalforeningen får tilgang til intra- nettsiden, der det finnes maler og skjemaer, samt tilgang til nettbutikken.


Årlig rutine

Annet som kan sendes inn til LFE

Alle organisasjoner registrert i BRRG må avholde et årsmøte. Her skal styret velges og regnskap/ budsjett vedtas. Årsmøtet avholdes i god tid innen 15. februar. Frivillighet Norges organisasjonshåndbok beskriver hvordan årsmøtet skal gjennomføres. LFE sentralt sender ut påminnelse og maler som dere har behov for i begynnelsen av januar.

Årsrapport: Det anbefales på det sterkeste at lokalforeningens styre lager en årsrapport. Den er en oppsummering av hva lokalforeningen har gjort det siste året. Dette er nyttig både for å synliggjøre for seg selv, sponsorer og andre støttespillere hva en har fått til. LFE har en mal til dette. Årsrapporten kan legges ut på lokalforeningens nettside. Her kan også frivilligtimer registreres hvis man ønsker det.

Sendes inn til LFE innen utgangen av februar hvert år Årsmøtereferat: Dette er en mal for årsmøter i LFEs lokalforeninger. Dette dokumentet må legges ved når man melder inn endringer i BRRG, for eksempel nye styremedlemmer. Endringene og dokmentet sendes til LFE. LFE registrerer endringene for dere. Lederen i lokalforeningen signerer deretter med MinID. Regnskap: Lokalforeningen har selv ansvar for sitt eget regnskap. Kopi av regnskap og bilag sendes inn. Vi foretrekker at det sendes inn digitalt, men det kan også sendes i vanlig post. LFE sørger for revisor.

Frivilligtimer: Er et regnskap som viser hvor mange frivilligtimer dere faktisk har bidratt med det siste året. Dette kan være en god og nyttig del av en årsrapport. Det kan være en av sekretærens oppgaver å registrere frivilligtimer. For elever og studenter kan en attest for frivilligtimer være nyttig dokumentasjon når man skal søke jobb. Mal for attest ligger på nettsiden. Aktivitetsplan: Er en plan som lages over aktivitetene for det neste halve eller hele året. Aktivitetsplanen kan gjøre det lettere å fordele oppgaver i styret, samt budsjettere og planlegge langsiktig.

Foto: Bilde av årets lokalforeningsstyre sendes inn til LFE og vil bli lagt på lokalforeningens nettside.

11


Praktisk informasjon Nettsidene

Stiftelsen Livsglede for Eldre har nettsider som blir løpende oppdatert. Hver videregående skole og lokalforening har egen fane hvor egne saker kan legges ut. Innsending av saker kan gjøres ved å sende en tekst og bildefiler til: nettside@livsgledeforeldre.no Nettsidene har økende antall "klikk" ettersom LFE også vokser i omfang. Vi jobber fra flere sider for å oppfylle visjonen om livsglede for alle eldre. Nettsiden er derfor en viktig arena for synliggjøring, også for lokalforeningene. Litt ferske nyheter fra deres nærmiljø vil også hjelpe LFE med å framsnakke lokalt engasjement. Det vil hjelpe oss å vise det viktige arbeidet frivilligheten gjør for eldreomsorgen. Det er arbeidet ute blant eldre som engasjerer andre til å gjøre det samme i sitt eget nærmiljø. Saker som er innsendt til nettsiden gjennom året, summerer årets aktiviteter for lokalforeningen og kan brukes rett inn i årsrapporten.

Intranett

Styremedlemmer i lokalforeninger kan få tilgang til LFEs intranett. Gå til livsgledeforeldre.no/intranett og registrer konto. Der kan man finne filer, dokumenter, attester osv, samt livsgledebutikken hvor man kan bestille profilartikler.

Facebook

Det finnes en gruppe på Facebook for styremedlemmer i LFEs lokalforeninger ved navn Forum Gule Engler – lokalforening. Søk opp gruppen og be om å få bli medlem. Gruppen skal være en arena for deling av livsgledeaktiviteter, erfaringer og innspill – alle lokalforeninger seg i mellom.

Plakater, brosjyrer og annet materiell

LFE kan hjelpe til med produksjon og trykking av plakater, program, brosjyrer osv. i henhold til LFEs profilmanual. Lokalforeningen betaler kun kostnader til trykking og eventuell frakt.

Ledsagerinvitasjon

Å jobbe aktivt for å skaffe lokalforeningen nye frivillige skaper stabilitet og mindre slitasje på enkeltpersoner. Ledsagerinvitasjonen kan benyttes til å invitere enkeltpersoner inn i lokalforeningen. Å spørre mennesker dere ønsker å knytte til dere direkte, kan være en god strategi. Bli ledsager!

Taushetserklæring

Det er ønskelig at man lager en avtale om en taushetserklæring med ledsagere og andre frivillige. Taushetserklæringen gjelder også etter at det frivillige arbeidet i Livsglede for Eldre er avsluttet.

Bruk av foto

Dersom det fotograferes inne på et sykehjem er det viktig å ha dette klarert med personalet på forhånd. Taushetserklæringen blir brutt hvis et bilde av en beboer blir publisert uten samtykke fra vedkommende. Hvis en aktivitet foregår utenfor sykehjemmets område, blir det regnet som et offentlig område og "fotografen" eier bildet. Det bør likevel avklares om bildet kan brukes av lokalforeningen, og en skal være forsiktig når man publiserer noe på sosiale medier. På større arrangementer anbefales det å opplyse om at det vil bli tatt bilder.

12


Lokalforeningsrådet

LFE har et eget råd med representanter fra lokalforeningene som jobber med utvikling av frivilligheten i LFE og relevante saker for lokalforeningenes samlede arbeid. Lokalforeningsrådet møtes flere ganger i året for å drøfte utviklingen av arbeidet innen frivillighet. Rådet fungerer som tillitsmenn for lokalforeningene og er et rådgivende organ for LFE.

Livsgledevenn

Livsgledevenn er en god måte å støtte sin lokalforening økonomisk. En livsgledevenn gir en fast sum hver måned. 60 % av bidraget går direkte til lokalforeningen. De resterende 40 % går til arbeidet for frivillighet i LFE. For lokalforeningen din kan det å rekrutere livsgledevenner sørge for økonomisk bærekraft. Skaffer dere 50 livsgledevenner, som hver støtter Livsglede for Eldre med 200,- per måned, vil det gi årlige inntekter på rundt 70.000,- til foreningen. I tillegg gir det den landsomfattende organisajonen 50.000,- til frivillighetsarbeidet. Sett i gang og verv! Brosjyre får dere ved å kontakte hovedkontoret.

0707 Media Media (360749) (360749)

Markensgate 35, 35, 4612 4612 Kristiansand Kristiansand Markensgate post@livsgledeforeldre.no post@livsgledeforeldre.no Gavekonto.nr 3126.22.49967 3126.22.49967 Gavekonto.nr For For spørsmål spørsmål om om Livsgledevenn Livsgledevenn ring oss oss gjerne gjerne på på ring telefon 934 934 98 98 500 500 telefon

livsgledeforeldre.no/livsgledevenn livsgledeforeldre.no/livsgledevenn

Skap et varmere nærmiljø

Avvikling

Samarbeidet kan sies opp av lokalforeningen og LFE med 1 måneds varsel Hvis man ønsker å avvikle en lokalforening må styret kalle inn til et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte hvor man fatter et vedtak om å legge ned foreningen. Referat fra årsmøtet må signeres av styret og sendes til LFE. Deretter melder man lokalforeningen ut av enhetsregisteret i BRRG. Signert referat fra årsmøtet må legges ved når man melder foreningen ut av BRRG. Foreningen må deretter samle inn alt man har mottatt av profileringsmateriell og sende til LFE. Brukte t-skjorter kan eventuelt legges i UFF-boks slik at de blir sendt til utlandet. Regnskap for året må avsluttes og sendes til LFE (kopi av regnskap og bilag). Ubenyttede midler overføres LFEs konto: 3126.22.49967 og vil bli brukt til LFEs frivillighetsarbeid.


Den store sammenhengen Livsglede for Eldre jobber på flere områder for å skape gode opplevelser og glade dager.

Livsgledegenerasjonen En livsgledebarnehage og livsgledeskole oppsøker sykehjemmet jevnlig og ser på de eldre som en ressurs. For at eldre skal få være en ressurs for barna/ungdommene, må det legges opp til felles aktiviteter. Det gode møtet med eldre gir rammer for å utvikle seg personlig og skape god holdning, lokal identitet og tilhørighet. Møte mellom generasjoner skaper gode øyeblikk for alle. Livsgledebarnehage I rammeplanen for barnehager står det at "barnehagen bør ta del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner. Eldre generasjoner kan dele viktig kunnskap med barn og personale i barnehagen."

Livsgledebarnehage

Livsgledeskole Kunnskapsløftet legger vekt på at elevene skal ha virkelighetsnær undervisning i lokalsamfunnet. Vi ønsker at livsgledeaktiviteter kan være med å ivareta og gi innhold til valgfaget "Innsats for andre". Videregående skole LFE har spesielt fokus på Helse- og oppvekstfag i den videregående skole og har utviklet konseptet Livsgledepedagogikk. Det er praksisnær opplæring i direkte møte med eldre i trivselsskapende aktiviteter. Fokus er læring i tråd med læreplanens mål. Bieffekten er livsglede for både eldre og elev.

Livsgledeskole

Livsgledesykehjem Livsglede for Eldre jobber med sertifisering av Livsgledesykehjem. Livsgledesykehjemmene jobber systematisk for å blant annet åpne for frivillighet og samarbeid med nærmiljøet. Dermed oppnår man gode opplevelser for den enkelte, samarbeid på tvers av generasjoner, en arena for rekruttering til eldreomsorgen og mulighet til frivillig deltakelse. Et livsgledesykehjem tilrettelegger for at den enkelte beboer får individuelt tilpassende aktiviteter og føler seg hjemme. Gjennom god kartlegging og systematisk livsgledefokus vil den aktive omsorgen styrkes og brukers sosiale, kulturelle og åndelige behov settes i sentrum.

14

Livsgledepedagogikk


For å kunne gjøre det må sykehjemmet oppfylle ni kriterier: De må legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisa sjoner.

De skal legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft minst én gang per uke.

de skal legge til rette for at beboerne får mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.

De skal legge til rette for kontakt med dyr.

De skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen.

De skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet.

De skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende.

De skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag.

Og alle ansatte skal vite hva sertifiserings- ordningen innebærer.

For å sikre et individuelt tilbud for den enkelte, er livshistoriekartleggingen til hver enkelt beboer helt avgjørende. Når det er kartlagt hva slags dyr, musikk han/hun liker, hvilke hobbyer han/hun har osv. kan hverdagen tilpasses hans/hennes behov og ønsker. Det er helt essensielt for sykehjemmet å ta imot barnehagebarn, skoleelever og andre frivillige for å oppfylle flere av kriteriene for sertifiseringen.

15


07 Media

Ja, jeg vil bli LIVSGLEDEVENN ved å betale et fast månedlig beløp med avtalegiro. Fyll ut skjema under eller benytt skjema på: www.livsgledeforeldre.no/livsgledevenn

Mottaker: Livsglede for Eldre Mottakers konto: 3126.22.49967

avtalegiro Månedsbeløp: Ønsket forfallsdato:

Skap et varmere nærmiljø – bli livsgledevenn!

kr. 200

Valgfritt beløp kr:............................

Den 1. i hver måned Den 15. i hver måned

Jeg ønsker å støtte følgende lokalforening med 60% av beløpet:

Det handler om å bry seg. Vi ønsker å skape et samfunn der folk får oppleve gleden av samvær på tvers av generasjoner og bidra til et varmere nærmiljø. Livsglede for Eldre vil at alle skal få oppleve en glad alderdom og en meningsfylt hverdag.

................................................................................................................................... Dersom du ikke oppgir en lokalforening går din støtte til Livsglede for Eldre sitt arbeid i hele Norge.

Hva bidrar du til?

Fødselsnummer (fylles ut om du ønsker skattefradrag):

Som livsgledevenn er du med å støtte utviklingen og spredningen av livsgledebarnehager, livsgledeskoler og frivillig arbeid. Din gave vil gjøre våre frivillige i stand til å skape mer livsglede i sine nærmiljøer. Om du ønsker kan 60% av beløpet gå til lokalforeningen i ditt nærmiljø. Eksempler på aktiviteter kan være store arrangementer som konserter, sangkvelder og dansefester med ledsager. Det kan også være ukentlig tur i frisk luft, samtale over en kopp kaffe eller en lesestund.

Belast mitt kontonummer:

Jeg ønsker å motta varsel i forkant av betalingen Beløpsgrense per trekkmåned: ........................Hvis maks beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrense bli satt til kr 1.000,- per trekkmåned. KID-nummer (fylles ut av Livsglede for Eldre):

Navn: ..............................................................................................................

Sammen skaper vi en glad alderdom!

Adresse: ........................................................................................................ Postnr: ............... Sted: ............................................................................... E-post: ........................................................................................................... Sted/dato: ....................................................................................................

Følg oss gjerne!

Signatur: .......................................................................................................

Livsgledeforeldre.no facebook.com/livsgledeforeldre Twitter: @livsglede • Instagram: @livsgledeforeldre For spørsmål om Livsgledevenn ring oss gjerne på telefon 934 98 500

SEND TIL Livsglede for Eldre Markensgate 35 – 4612 Kristiansand

!

Veileder lokalforening LFE 2016  

Veileder lokalforening LFE 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you