Page 1

1

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 1ουΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ

ΘΕΜΑΥΠΟΟΜΑΔΑΣ: ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ: ΚΑΦΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΟΥΛΙΑΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΧΑΜΑΪΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΥΛΙΑ ΖΕΤΤΑ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ

ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ…………………………………………………….....................2 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)……………2 ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ…………………………………………………7 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ………………………………………………….11 ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ……………………………………………………13 IMTERNET CAFÉ…………………………………………………………17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ …………………………………………....20 ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ………………………………………………….32 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ…………………………………...34 ΕΠΙΛΟΓΟΣ…………………………………………………………………..42 ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………43 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ……………………….43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ…………………………………………………………….44

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας «Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο», η υποομάδα μας αποφάσισε

να ασχοληθεί

με την

υποενότητα «Ψυχαγωγία στον ψηφιακό κόσμο», και να τον διερευνήσει σε βάθος. Το θέμα μας κέντρισε το ενδιαφέρον επειδή η ψυχαγωγία στο διαδίκτυο

είναι καθημερινό φαινόμενο που κερδίζει ολοένα και

περισσότερο χώρο στη ζωή μας. Πώς ψυχαγωγούνται οι νέοι στο διαδίκτυο; Ποιες μορφές έχει η ψυχαγωγία στον διαδικτυακό κόσμο; Πέρα από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που αποτελούν μορφή ψυχαγωγίας ευρύτατα γνωστή, ποιές άλλες εναλλακτικές μορφές ψυχαγωγίας παρέχει το διαδίκτυο; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που μας ώθησαν σε αναζήτηση απαντήσεων, έτσι ώστε να εκπονήσουμε την εργασία μας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα από τη σύνθεση πολυτροπικών κειμένων.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ψυχαγωγία στο διαδίκτυο

ή αλλιώς

ψυχαγωγία

στον

ψηφιακό κόσμο, είναι ένα ζήτημα πάνω στο οποίο

οι

απόψεις

διίστανται. Κάποιοι δεν θεωρούν καν το διαδίκτυο ως μέσο ψυχαγωγίας, καθώς το βλέπουν αποκλειστικά ως εργαλείο πληροφόρησης και προτιμούν πιο παραδοσιακές μορφές ψυχαγωγίας στον ελεύθερο χρόνο τους. Αντλούν

δηλαδή ευχαρίστηση από τις μορφές

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


4

ψυχαγωγίας στον πραγματικό κόσμο και για αυτούς η ψυχαγωγία στο διαδίκτυο, δεν είναι ισάξια της. Το Διαδίκτυο είναι αναμφίβολα ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, είναι

όμως

και

ένα

πολύ

ισχυρό

και

συναρπαστικό

μέσο

ψυχαγωγίας. Υπάρχει δηλαδή και μια ομάδα ανθρώπων η οποία ταυτίζει την έννοια της ψυχαγωγίας με το διαδίκτυο και γενικά με την ενασχόληση με τον ψηφιακό κόσμο. Αυτή τους η επιλογή να ψυχαγωγούνται δηλαδή στο διαδίκτυο, δικαιολογείται απόλυτα αν αναλογισθούμε τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει. Είναι

λάθος

να

ταυτίζεται αποκλειστικά και μόνο με

τα

ηλεκτρονικά

παιχνίδια η ψυχαγωγία στο διαδίκτυο. Μπορεί να

σημαίνει

την

ενασχόληση

με

κοινωνικά δίκτυα [ face book, e-mail, msn, twitter, hi-5],

την

αγορά

προϊόντων μέσω διαδικτύου, την ψηφιακή τηλεόραση , τα ψηφιακά ραδιόφωνα, το κατέβασμα αρχείων, ή την πρόσβαση στον πολιτισμό, όπως θέατρο, παραστάσεις , πολιτιστικές εκδηλώσεις και διάφορα πολιτιστικά δρώμενα. Ακόμη για κάποιους μπορεί να αποτελεί τρόπο ψυχαγωγίας η ενημέρωση

από

πηγές

διαδικτύου

[ψηφιακές

βιβλιοθήκες,

εφημερίδες, ιστολόγια, αναζητήσεις σε site στο google]. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η διασκέδαση στον ψηφιακό κόσμο, είναι θέμα εντελώς υποκειμενικό.

Εξαρτάται

από πολλούς

παράγοντες και κυρίως από το χρόνο που διαθέτει κάποιος, τα 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


5

ενδιαφέροντα του και κυρίως από το τί θεωρεί κάθε χρήστης του διαδικτύου ψυχαγωγία. Άλλωστε η ψυχαγωγία στον ψηφιακό κόσμο είναι η αξιοποίηση κάποιων δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο για προσωπική

ικανοποίηση και ευχαρίστηση, που

διαφέρει φυσικά από φύλο σε φύλο, από ηλικία σε ηλικία και από προσωπικότητα σε προσωπικότητα. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε αναλυτικά τις μορφές ψυχαγωγίας στο διαδίκτυο, προκειμένου να τις αναλύσουμε παρακάτω: 1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. Ο ορισμός θα λέγαμε για κάποιους της ψυχαγωγίας στον ψηφιακό κόσμο. Προσφέρουν ευχαρίστηση σε μεγάλους και μικρούς, με τεράστιο φάσμα περιεχομένου για κάθε γούστο.

Μπορούμε

χωρίσουμε

σε

να

δύο

τα βασικές

κατηγορίες: On line - off line.

2.ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ Κοινώς

το

ΑΡΧΕΙΩΝ.

download.

Το

χρησιμοποιούμε για τραγούδια, ταινίες, βίντεο, εικόνες και γενικά αρχεία της προτίμησης μας στα οποία θέλουμε να έχουμε πρόσβαση.

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


6

3.ΨΗΦΙΑΚΗ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.

Η

γνωστή σε όλους μας web tv. Κυρίως χρησιμοποιείται

για

να

έχουμε

πρόσβαση σε αγαπημένα τηλεοπτικά προγράμματα, τα οποία δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αλλιώς. 4.ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ. Γνωστό ως e-radio, μας δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας δικής μας εκπομπής και παρακολούθησης εκπομπών μέσω ίντερνετ. 5.ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. τέλος ή αλλιώς e-commerce, μας επιτρέπει την αγορά εισιτηρίων, ρούχων, βιβλίων και γενικά προϊόντων δια μέσω του διαδικτύου, πράγμα που σημαίνει ότι καθένας μας από

το

σπίτι του και τον υπολογιστή του μπορεί να πραγματοποιεί ηλεκτρονικά τις αγορές του, εξυπηρετώντας ιδιαίτερα, άτομα με πρόβλημα στην μετακίνηση, όπως γέροι, άτομα με αναπηρίες κ.λπ.

Τη σημασία της διαδικτυακής ψυχαγωγίας,

αποδεικνύει

το

γεγονός ύπαρξης σήμερα ειδικά διαμορφωμένων χώρων για τον σκοπό

αυτό.

Αναφερόμαστε

φυσικά στα internet cafe, μέρη που προσφέρουν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κοινό αντί μικρού χρηματικού

ανταλλάγματος.

Διαφαίνεται έτσι η αναγκαιότητα για άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


7

Ακόμη είναι κοινώς αποδεκτό ότι η επίσκεψη διαδικτυακών τόπων, αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας καθενός από μας, για μικρά χρονικά διαστήματα, προκειμένω να αποδράσουμε για λίγο από τον πραγματικό κόσμο. Ποιος από μας δεν κατεβάζει ένα τραγούδι, δεν επισκέπτεται τον προσωπικό του λογαριασμό στο face book, δεν βλέπει ένα βίντεο, δεν ρίχνει μια ματιά σε προϊόν e-commerce, όταν στο τέλος της ημέρας ανοίξει τον υπολογιστή για να χαλαρώσει; Τέλος θα ήταν σκόπιμο να τονίσουμε ότι οι αμέτρητοι δρόμοι που μας ανοίγονται με το πάτημα ενός κουμπιού και φαινομενικά μας

διασκεδάζουν

,

ενέχουν

σοβαρούς

κινδύνους,

εάν

δεν

αξιοποιούμε υπεύθυνα τις δυνατότητες που μας προσφέρονται. Η άγνοια

ή

η

αδιαφορία

για

τους

κινδύνους αυτούς μπορεί να αποβούν μοιραίες για τους χρήστες. Το εύρος των δυνατοτήτων του ψηφιακού κόσμου μπορεί να μας απορροφήσει αποτελεί

πολύ εύκολα, καθώς

τέλεια

απομίμηση

του

πραγματικού κόσμου και αντικαθιστά ισάξια κάθε άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Εν κατακλείδι δεν πρέπει ο χρήστης να αποκλειστεί στον ψηφιακό κόσμο μένοντας

αποκομμένος

από

τον

πραγματικό, βυθισμένος στη μαγεία της εικονικής πραγματικότητας.

Ψηφιακό ραδιόφωνο 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


8

Το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που ο άνθρωπος εφηύρε κάνοντας χρήση των τεχνολογικών του γνώσεων. Η ύπαρξή του σηματοδοτείται από διαφορετικά είδη ήχων που συνυπάρχουν, δηλαδή από τη μουσική, το λόγο και τους ήχους που άλλοτε υποκαθιστούν τον λόγο και άλλοτε λειτουργούν ως σύμβολα και σηματοδοτούν στους ακροατές κάποιες αλλαγές στη ροή του προγράμματος, όπως η έναρξη ή το τέλος μιας εκπομπής. Η εξέλιξη του ραδιοφώνου ως Μέσου

Μαζικής

Επικοινωνίας

μπορεί να σηματοδοτηθεί χρονικά σε δύο περιόδους: τη δεκαετία του ’30 με τη χρήση των μεσαίων και βραχέων κυμάτων και τη δεκαετία του ’70 με την εξάπλωση των σταθμών στη μπάντα των FM. Μέχρι τη δεκαετία του ’80 το ραδιόφωνο πορευόταν στη δική του αναλογική ρουτίνα.

Έπειτα,

στα

χρόνια

που

μεσολάβησαν μέχρι σήμερα, προέκυψε νέα εξέλιξη της τεχνολογίας και το ραδιόφωνο, όπως και κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας, έχει περάσει το κατώφλι του ψηφιακού κόσμου χωρίς να έχει αποξενωθεί από τον αναλογικό. προσπαθούν

Οι

δυο

στις

αυτοί μέρες

κόσμοι μας

να

συνυπάρξουν με την αναλογική τεχνολογία να εξακολουθεί να καλύπτει

τη

μεταδόσεων,

συντριπτική υπηρεσιών

και

πλειοψηφία

των

προγραμμάτων.

ραδιοφωνικών Αυτό

συμβαίνει

σύμφωνα με έρευνες για λόγους οικονομικούς και συνήθειας. Η πλευρά των ιδιωτικών σταθμών αποδίδει σε οικονομικούς λόγους την μη προώθηση του ψηφιακού ραδιοφώνου, καθώς προβλέπεται 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


9

αύξηση του κόστους εκπομπής για τους ραδιοσταθμούς σε μια δύσκολη στιγμή για την οικονομία. Και η συνήθεια όμως επηρεάζει την κατάσταση καθώς πολλά ραδιόφωνα στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο λειτουργούν μόνο στα FM και θα είναι πιο δύσκολη η προσαρμογή των ακροατών στην νέα τεχνολογία. Ωστόσο η ψηφιακή τεχνολογία κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Το αναλογικό σήμα ήχου ψηφιοποιείται σε μηδενικά και μονάδες συμπιεσμένα χρησιμοποιώντας μορφές όπως MP2, και μεταδίδεται χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό σχήμα διαμόρφωσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο ευνοείται η χρήση του ψηφιακού ραδιοφώνου. Χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Γερμανία διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και

τον

αναγκαίο

εξοπλισμό

για

να

προωθηθεί η διάδοσή του. Στην Ελλάδα τη λεγόμενη τεχνολογία DAB ( Digital Audio Broadcasting)

πρωτοεγκαταστάθηκε

τον

Απρίλιο του 2004 ώστε εκπέμποντας τον Kiss FM και το Radio Gold να ικανοποιηθεί το κοινό τον Ολυμπιακών αγώνων.

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


10

Δυστυχώς τότε η προσπάθεια έπεσε στο κενό, αφού μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και πριν την έναρξη των

Αγώνων,

η

Τηλεπικοινωνιών μηχανήματα

με

Επιτροπή

ξήλωσε την

αιτιολογία

τα ότι

εξέπεμπαν σε περιοχή συχνοτήτων VHF για την οποία δεν είχαν δοθεί άδειες. Η δεύτερη απόπειρα εκπομπής ψηφιακών ραδιοφωνικών σημάτων είχε καλύτερα αποτελέσματα. Μετά από επίσημη συμφωνία του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με τον Kiss FM, στα πλαίσια της προώθησης του προγράμματος e-learning. Το Τ.Ε.Ι. Πειραιά συγκεκριμένα στοχεύει στη χρήση της τεχνολογίας DAB (Digital Audio Broadcasting) στην εξ’ αποστάσεως εκμάθηση, με χρήση των πoλυμεσικών δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας (μετάδοση εικόνας και κειμένου). Στα πλαίσια της νέας αυτής προσπάθειας, που αποτελεί μια δημιουργική σύμπραξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με τον εκπαιδευτικό τομέα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες πιλοτικές εκπομπές μέσα στο λεκανοπέδιο Αττικής. Φυσικά, μέσα στις προθέσεις των οργανωτών είναι η εκπομπή κανονικού προγράμματος με επέκταση της εμβέλειας σε ολόκληρη την Αττική, κάτι που απ’ ότι φαίνεται είναι απλώς ζήτημα χρόνου. Συγκρίνοντας το ψηφιακό με το αναλογικό

ραδιόφωνο

παρατηρούμε

κάποιες διαφορές που οδηγούν στην επικράτηση του πρώτου. Το ψηφιακό ραδιόφωνο προσφέρει την αύξηση του αριθμού

τον

ραδιοφωνικών

προγραμμάτων, σε ένα δεδομένο φάσμα, την βελτίωση της ποιότητας του ήχου και κατ’ επέκταση την εξάλειψη των πιθανών προβλημάτων που δημιουργούνται από την εκπομπή του ήχου. 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


11

Επιπλέον απαιτεί λιγότερους πομπούς για την κάλυψη μιας περιοχής και επιτρέπει συμπληρωματικές υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων. Τέλος καθιστά δυνατή

τη

μεγαλύτερη

ευελιξία στην πρόσβαση και τη

χρήση των ραδιοφωνικών στοιχείων με αποτέλεσμα να εξατομικεύεται η επαφή με το ραδιόφωνο. Απ’ όλα αυτά βέβαια εύλογα προκύπτει ένας προβληματισμός που αφορά το μοντέλο του ψηφιακού ραδιοφώνου. Χρειάζεται να υπάρχει ένα μοντέλο κοινό για όλο τον κόσμο; Αν ναι, ποιο θα είναι το καλύτερο δυνατό και με ποια κριτήρια θα προσδιοριστεί αυτό;

ΨHΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


12

Η Web television, συχνά αναφερόμενη και ως Web TV, είναι ένα γρήγορα εξελισσόμενο είδος ψηφιακής διασκέδασης , το οποίο χρησιμοποιεί διάφορες μορφές καινούριων μέσων για να μεταδώσει αυθεντικά σόους ή τηλεοπτικές σειρές στο ευρύ κοινό. Δεν θα πρέπει να συγχέεται με την MSN TV, Internet TV ή

catch up TV.

Μεταδιδόμενη κατά κύριο λόγο online δια μέσω ευρείας συχνότητας και ασύρματων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, τα σόους και οι σειρές που προβάλλονται στη web TV, είναι τυπικά μικρής διάρκειας (2-9 λεπτών το επεισόδιο) και οργανωμένα σε κύκλους. Η ιντερνετική τηλεόραση γνωστή και ως Internet TV ή Online TV, είναι η ψηφιακή διανομή περιεχομένου δια μέσω του Internet. Δεν θα έπρεπε να συγχέεται με την web TV, της οποίας η λειτουργία αφορά μικρά προγράμματα ή βίντεο που δημιουργούνται από μία τεράστια ποικιλία εταιριών και ατόμων η ακόμα και την IPTV, δηλαδή την ιντερνετική πρωτοκολλκή τηλεόραση. Η χρήση της τελευταίας αναφέρεται στην αναδυόμενη ιντερνετική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τις εκπομπές. Η ψηφιακή τηλεόραση γνωστή σήμερα ως web TV, γνωρίζει μεγάλη απήχηση και φθάνει στο σημείο να ανταγωνίζεται ισάξια την κανονική τηλεόραση. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, με χρήση απλών υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικού ικανού για προβολή υψηλής ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου. Το 75% των καταναλωτών ηλικίας 14-25 ετών, οι λεγόμενοι Millennials, θεωρούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή καλύτερο μέσο ψυχαγωγίας από την τηλεόραση, σύμφωνα με νέα έρευνα της Deloitte στην οποία συμμετείχαν 8.800 καταναλωτές ηλικίας 14-75

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


13

ετών από τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Η ψηφιακλη τηλεόραση προσφέρει δυνατότητες για επαγγελματικές προβολές, καλωδιακή τηλεόραση, κάλυψη ζωντανών εκδηλώσεων, εκπαίδευση, απομακρυσμένη εκπαίδευση, επαγγελματικές εκπαιδεύσεις, συνεντεύξεις τύπου, παραγωγή βίντεο και οποιοδήποτε άλλο γεγονός όπου το περιεχόμενο πρέπει να καταγραφεί να μιξαριστεί να διορθωθεί και να παραδοθεί σε πραγματικό χρόνο. Με άλλα λόγια σε γεγονότα, διασκέδαση ή εργασία όπου δυναμικές μετατροπές, αλλαγές και προγραμματισμός είναι απαραίτητα. Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης προβολής βίντεο. `Υποστηρίζει αναλογικό και ψηφιακό σήμα εισόδου. Επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο προσθήκη στοιχείων π.χ. λογότυπα, κείμενα. Μπορεί να χειριστεί 5 πηγές εικόνας (ζωντανή κάμερα ή μαγνητοσκοπημένα βίντεο σε αρχεία) ταυτόχρονα με δυνατότητα προσθήκης εφέ μετάβασης. Η δυνατότητα προγραμματισμού που προσφέρει βοηθά σε περιπτώσεις αλλαγών στο ζωντανό πρόγραμμα ή σε μαγνητοσκοπημένο πρόγραμμα ροής.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Τα δεδομένα της καθημερινότητας αλλάζουν με την πάροδο των χρόνων. Οι άνθρωποι του 21ου αιώνα έχουν απόλυτα εξοικειωθεί με τα τεχνολογικά μέσα που τους προσφέρονται και κυρίως με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του οποίου τη χρήση έχουν διευρύνει. Ο καθένας μαθαίνει να διαχειρίζεται το εργαλείο αυτό και τις δυνατότητές

του.

Συνεπώς

έχει

φτάσει

μέσω

ηλεκτρονικού

υπολογιστή, να σπουδάζει, να επικοινωνεί, να ψυχαγωγείται, να

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


14

ενημερώνεται,

να

δραστηριοποιείται

επαγγελματικά,

να

πραγματοποιεί αγορές.

Ειδικά όσον αφορά τις αγορές μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει προκύψει ο όρος «ηλεκτρονικό εμπόριο», γνωστός ως ecommerce ή e-comm. Αναφέρεται στην αγορά και την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως το Διαδίκτυο και άλλα δίκτυα υπολογιστών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να χωριστεί σε: e-tailing ή «εικονικές βιτρίνες» σε ιστοσελίδες με online καταλόγους, μερικές φορές συγκεντρωμένες σε ένα «εικονικό εμπορικό κέντρο»  Συλλογή και χρήση των δημογραφικών δεδομένων μέσω των επαφών στο Web  Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI= Electronical Data Interchange ) από επιχείρηση σε επιχείρηση  Business-to business αγορά και πώληση 

Η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) και η Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων (EFT)εισήχθησαν και τα δύο στα τέλη του 1970 επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αποστέλλουν εμπορικά έγγραφα όπως εντολές αγοράς ή ηλεκτρονικά τιμολόγια. Η ανάπτυξη και η αποδοχή των πιστωτικών καρτών και οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ATM) τραπεζικών συναλλαγών μέσω τηλεφώνου εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1980. Το 1979 ο Michael Aldrich εφηύρε τις online αγορές. 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


15

Ξεκινώντας με αγορές σπιτιών και αυτοκινήτων οι online παραγγελίες έφτασαν να περιλαμβάνουν βιβλία, ρούχα, έπιπλα, ακόμα για φαγώσιμα είδη. Πρόκειται για παραγγελίες που γίνονται εύκολα αρκεί να είναι κάποιος συνδεδεμένος με το internet. Ανάλογα με τις προτιμήσεις του ο υποψήφιος πελάτης μπαίνει στην ιστοσελίδα που τον ενδιαφέρει και από τα προσφερόμενα προϊόντα επιλέγει αυτό που ικανοποιεί τα θέλω του. Με ένα απλό «κλικ» βάζει το προϊόν ή τα προϊόντα στο «καλάθι αγορών». Ακολουθεί η πληρωμή. Αυτή γίνεται δίνοντας προσωπικά στοιχεία σε μια φόρμα που εμφανίζεται στην οθόνη. Απαιτούνται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και επιλογή στη μέθοδο πληρωμής. Ως προς αυτό το τελευταίο στοιχείο υπάρχει δυνατότητα ο πελάτης να πληρώσει είτε μέσω πιστωτικής κάρτας είτε με αντικαταβολή, δηλαδή με χρήματα που παραδίδονται το δέμα στο σπίτι. Οι online αγορές κερδίζουν συνεχώς έδαφος με τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν. Πρώτα απ’όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι διαθέσιμα 24 ώρες την ημέρα και ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σ’αυτά από το σπίτι του, τω χώρο εργασίας του ή ένα internet café. Επιπλέον η διαδικασία αγοράς δεν είναι τόσο χρονοβόρα στον ψηφιακό κόσμο όσο στον πραγματικό. Όσον αφορά τα ίδια τα προϊόντα, συνήθως υπάρχει 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


16

δυνατότητα ευρύτερης επιλογής χωρίς σωματική κούραση και προσφέρονται πληροφορίες για τα ακριβή χαρακτηριστικά των προϊόντων (από τι υλικό είναι φτιαγμένο, διαστάσεις, τρόπος πλυσίματος, διαθέσιμα χρώματα, κ.ά.). Πολύ σημαντικό στοιχείο αποτελούν τα σχόλια που συνοδεύουν τα προϊόντα και προέρχονται τόσο από ειδικούς όσο και από ιδιώτες που τα έχουν ήδη δοκιμάσει. Έτσι ο επίδοξος καταναλωτής αποκτά μια σφαιρική εικόνα αυτού που θα επιλέξει και καταλήγει στην επιλογή με τις λιγότερες δυνατές «απώλειες». Αξίζει να αναφερθεί πως online μπορεί κανείς να αγοράσει κάτι από οπουδήποτε στον κόσμο και μάλιστα σε ανταγωνιστικές τιμές γιατί σύμφωνα με έρευνες που έχουν διενεργηθεί λείπει ο επιβαρυντικός φόρος επί των πωλήσεων. Τέλος η εξυπηρέτηση των πελατών είναι ικανοποιητική μια που υπάρχουν υπάλληλοι διαθέσιμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να λύσουν απορίες.

Παρόλα αυτά οι online αγορές παρουσιάζουν κάποια ελαττώματα που δεν είναι εύκολα διακριτά. Η οπτική επαφή με το προϊόν μέσω μιας οθόνης δεν υποκαθιστά την πραγματική επαφή με το προϊόν και κατ’επέκταση δεν μπορεί να οδηγήσει στην σωστή αξιολόγηση του. Είναι δικαίωμα του καταναλωτή αυτό που πρόκειται να αγοράσει να το έχει μπροστά του για να το αγγίξει ή να το μυρίσει ή να το γευτεί έτσι ώστε να αποκτήσει μια καλύτερη και 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


17

πληρέστερη εικόνα του και να σιγουρευτεί για την αγορά του. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει ο έμπορος, γιατί αν αποδειχθεί αναξιόπιστος μπορεί το προϊόν που θα φτάσει στα χέρια μας να είναι άλλο από αυτό που παραγγείλαμε ή κακοσυντηρημένο. Ελλοχεύει όμως και ο κίνδυνος να επιβαρυνθούμε με επιπρόσθετα έξοδα που μας ήταν άγνωστα αρχικά και που επιβαρύνουν στο τέλος την τσέπη μας. Το τελευταίο μα όχι λιγότερο σημαντικό μειονέκτημα είναι η παράνομη χρήση προσωπικών στοιχείων χωρίς τη συναίνεση μας. Πρώτα απ’όλα η ίδια η εταιρία που πουλά ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά μας δεδομένα προς όφελος της και να μας βομβαρδίζει με διαφημίσεις ή να μας κάνει χωρίς να το ξέρουμε κομμάτι μιας έρευνας και στατιστικών στοιχείων. Όμως υπάρχει περίπτωση να «χακάρει» κάποιος ξένος τον υπολογιστή και να κλέψει τα προσωπικά μας δεδομένα που θα του επιτρέψουν να κάνει αγορές εξ’ονόματός μας, οπότε αυτός θα απολαμβάνει κάποιο προϊόν καθώς εμείς θα χρεωνόμαστε.

Αναλογιζόμενοι τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα, φαίνεται καλό λοιπόν, όχι μόνο να μην αποκλείουμε ως άνθρωποι του σήμερα την αγορά μέσω ψηφιακού κόσμου αλλά και να την προτιμούμε σε κάποιες περιπτώσεις με πολύ μεγάλη προσοχή όμως στις πιθανές

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


18

παγίδες. Αξίζει μια δοκιμή αφού σίγουρα, όταν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, ακολουθεί ένα αίσθημα ευχαρίστησης!

Internet Café Εδώ και κάποια χρόνια τα Internet Café είναι μια πραγματικότητα για όλο τον κόσμο και για την Ελλάδα. Πρόκειται για ειδικούς χώρους πλήρως εξοπλισμένους με ό,τι αφορά έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, δηλαδή εκτός από τον ίδιο τον υπολογιστή (οθόνη, ποντίκι, πληκτρολόγιο, σκληρός δίσκος) υπάρχουν ηχεία, web κάμερες, ακουστικά, εκτυπωτές. Εκεί παρέχεται η δυνατότητα στους πελάτες να γίνουν χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών έναντι χαμηλού

αντίτιμου

που

υπολογίζεται

ανά

ώρα.

Επιπλέον

προσφέρονται καφές, αναψυκτικά, σνακς, σάντουιτς και ποτά συνήθως χαμηλού αλκοόλ μια που από τους επισκέπτες δεν αποκλείονται οι ανήλικοι. Ουσιαστικά τα Internet Café είναι η εξέλιξη του παραδοσιακού καφενείου και γίνονται καθρέφτης του σύγχρονου πολιτισμού. Βέβαια σήμερα η κάθε απλή καφετέρια τείνει να μετατραπεί σε Internet Café αφού και εκεί δίνονται δυνατότητες πλοήγησης στο Internet είτε μέσω ενός ή δυο Η/Υ είτε μέσω των κινητών τηλεφώνων με τη βοήθεια του συστήματος Wi-Fi. 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


19

Αυτό το σύγχρονο καφενείο ωφελεί ποικιλοτρόπως όλους τους πολίτες. Καταρχάς συνεισφέρει στη γεφύρωση «του ψηφιακού χάσματος». Επιτρέπει σε ανθρώπους που είτε δεν διαθέτουν τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα να έρθουν σε επαφή με τον ψηφιακό κόσμο και κατ’επέκταση να γίνουν άνθρωποι της εποχής τους. Μέσω της συγκεκριμένης επαφής ανοίγει γι’αυτούς ένα παράθυρο στον κόσμο καθώς ενημερώνονται για την επικαιρότητα, εμπλουτίζουν τις εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις, επικοινωνούν σε παγκόσμιο επίπεδο με άλλους και κυρίως ανακαλύπτουν νέες μορφές ψυχαγωγίας, ψηφιακές. Ειδικότερα στην περίπτωση των νέων τα Internet Café έχουν και άλλες

ωφέλιμες

παραμέτρους.

Χαρακτηριστικό

παράδειγμα

αποτελεί η περίπτωση που τα Café αυτά γίνονται στέκι αδέσποτων συμμοριών. Παιδιά που εκδηλώνουν μαζί με άλλα παραβατική συμπεριφορά

στους

δρόμους

ψυχαγωγικούς

μπροστά

στην

εκτονώνονται οθόνη

του

με

τρόπους

υπολογιστή

και

συνεργάζονται για να πετύχουν την νίκη σε ένα εικονικό περιβάλλον. Επειδή μάλιστα το σχολείο και γενικά η εκπαίδευση απαιτεί συχνά επαφή του παιδιού με το Internet τα Internet Café κάνουν εύκολη την πρόσβαση στον κάθε μαθητή όσο απομονωμένος γεωγραφικά και αν είναι αυτός. Παρ’όλα αυτά κάθε νόμισμα έχει δυο όψεις συνεπώς δεν λείπουν και τα μειονεκτήματα από τον κόσμο των Internet Café μεγάλο παράπονο των γονιών είναι (από τη μεριά των παιδιών) η αφιέρωση μεγάλου μέρους του ελεύθερου χρόνου τους σε ένα Internet Café και η συνακόλουθη αποχαύνωση τους. Τη στιγμή που θα έπρεπε τα παιδιά και οι έφηβοι να παίζουν, να επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους και να μαθαίνουν τον εαυτό τους μέσα από παρέες ομηλίκων αυτά απομονώνονται σε ένα κλειστό χώρο, επικεντρώνουν το βλέμμα και την προσοχή τους σε μια οθόνη και αναπόφευκτα αποβλακώνονται γι’αυτό και τους αποδίδεται ο χαρακτηρισμός 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


20

“καμένα”. Το γεγονός αυτό φέρνει επιπρόσθετες δυσκολίες. Τα παιδιά και οι έφηβοι αποκτούν ψυχολογικά προβλήματα και αδυνατούν να λειτουργήσουν ομαλά μέσα στο κοινωνικό σύνολο οπότε αυτό που ξεκινά γι’αυτούς ως ψυχαγωγία καταλήγει σε μια περίεργη κατάσταση εγκλεισμού. Δυστυχώς αυτό μπορεί να συμβεί και σε έναν ενήλικα αν ξεπεράσει το μέτρο στη χρήση των Internet Café. Το παραπάνω φαινόμενο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και απαιτεί άμεση

κινητοποίηση

απ’όλους

τους

εμπλεκόμενους

για

να

ξεπεραστεί. Άλλωστε τα Internet Café ξεκίνησαν και πρέπει να παραμείνουν κέντρα ψυχαγωγίας και διασκέδασης

απευθυνόμενα

σ’όλους

τους ανθρώπους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ:

Όταν

μιλάμε

για

ηλεκτρονικά

παιχνίδια

αναφερόμαστε στα παιχνίδια που παίζει κανείς μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσω ειδικών παιχνιδομηχανών (κονσόλες), μέσω φορητών συσκευών, ή online μέσω Διαδικτύου. Είναι γεγονός ότι αυτό το νέο είδος ψυχαγωγίας έχει αλλάξει τον τρόπο που δαπανούν τον ελεύθερό τους χρόνο μικροί και μεγάλοι, και έχει εισβάλλει για τα καλά στη ζωή μας. Τα παιχνίδια αυτά συμβάλλουν πολλές φορές πέραν από τη ψυχαγωγία στη δημιουργικότητα, τη γνώση, την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων ,ακόμα και στην κοινωνικοποίηση του ατόμου καθώς και την εξοικείωση με την σύγχρονη τεχνολογία.

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


21

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι η πρώτη ποιοτικά διαφορετική μορφή παιχνιδιού μετά από εκατοντάδες χρόνια, ενώ αρχίζουν να εκλείπουν παραδοσιακά παιχνίδια, που είχαν μια συνέχεια από την αρχαιότητα έως σήμερα , και ακόμα περισσότερο το παιχνίδι στον πραγματικό κόσμο. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το παιχνίδι στις αλάνες, στις γειτονιές, το παιχνίδι με κούκλες των μικρών κοριτσιών με τα οποία έχουν μεγαλώσει οι γονείς μας, αν δεν έχουν εξαλειφθεί, έχουν τουλάχιστον ελαχιστοποιηθεί. Μικροί και μεγάλοι μπορούν να βρουν διασκεδαστικές δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους και μάλιστα με μικρό ή ακόμα και με μηδαμινό κόστος. Ειδικότερα για τα παιδιά και τους εφήβους, τα διαδραστικά μέσα και ιδιαίτερα οι online εφαρμογές αποτελούν ένα μεγάλο δέλεαρ και συχνά παραγκωνίζουν τους παραδοσιακούς τρόπους παιχνιδιού και διασκέδασης. Αυτή η αλλαγή στον τρόπο διασκέδασης έχει αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών.

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


22

Τα πρώτα videogames (Ο όρος “videogames” χρησιμοποιείται εδώ για να περιλάβει όλα τα είδη του ηλεκτρονικού παιχνιδιού), εφευρέθηκαν την δεκαετία του ’60 και η διάδοσή τους στις βιομηχανικές χώρες άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του ’70, αρχικά στα ειδικά καταστήματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών και μετά στα σπίτια. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η κυριαρχία της εικόνας στα ΜΜΕ απ’ τη μια, αλλά και ο αυξανόμενος φόβος των γονέων για την ασφάλεια των παιδιών στους δρόμους των μεγάλων πόλεων και η σταδιακή επικράτηση του μοναχικού παιχνιδιού απ’ την άλλη, συνετέλεσαν στη γρήγορη εξάπλωσή τους. Μιλώντας για ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι σκόπιμο να τα διαχωρίσουμε σε κατηγορίες, εφόσον η ποικιλία τους είναι τεράστια. Κατ’ αρχήν, υπάρχουν τα φορητά παιχνίδια (π.χ. Gameboy, παιχνίδια κινητών τηλεφώνων) και τα παιχνίδι κονσόλας (π.χ. PlayStation), καθώς κι αυτά που παίζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι και τα πιο εξελιγμένα. Υπάρχουν παιχνίδια όλων των ειδών προσαρμοσμένα σε όλα τα γούστα τις προτιμήσεις για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Η πιο δημοφιλής κατηγορία παιχνιδιών είναι η κατηγορία παιχνιδιών δράσης η οποία χωρίζεται σε άλλες υποκατηγορίες, όπως παιχνίδια πολεμικών τεχνών (Beat’em up), λαβυρίνθων (maze), πλατφόρμας (platform), βολών (shooters) κ.ά. Γενικά, οι δύο

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


23

μεγαλύτερες κατηγορίες παιχνιδιών είναι τα offline και online παιχνίδια.

Είδη offline παιχνιδιών Παιχνίδια Adventure Ο παίχτης χειρίζεται τον πρωταγωνιστή της υπόθεσης του παιχνιδιού. Ο χαρακτήρας έχει τη δυνατότητα διάδρασης με τα αντικείμενα του περιβάλλοντός του καθώς επίσης και συνομιλίας με άλλους ήρωες. Δεν υπάρχει συχνά μάχη σε αυτά τα παιχνίδια, αντίθετα υπάρχει μια σειρά γρίφων που πρέπει να λυθούν για να εξελιχθεί η υπόθεση. Παιχνίδια με Αθλήματα Στα παιχνίδια αυτά ο παίκτης συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες (στίβος, ποδόσφαιρο, μπάσκετ). Στο

ές.

παιχνίδι ουσιαστικά γίνεται εξομοίωση του αθλήματος. Στα παιχνίδια αυτά περιλαμβάνονται και τα αγωνιστικά παιχνίδια, όπου ο παίχτης πρέπει να χειριστεί ένα αυτοκίνητο σε αγώνες ταχύτητας, σε ράλι ή και σε άλλου είδους αποστολ

Παιχνίδια Δράσης Αυτού του είδους τα παιχνίδια στηρίζονται σε δράσεις που πρέπει να κάνει ο παίχτης μέσω του χαρακτήρα που χειρίζεται, σε 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


24

πραγματικό χρόνο. Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται και τα παιχνίδια «shooter», όπου ο παίχτης πρέπει να σκοτώνει ό,τι κινείται μέσα στο παιχνίδι.

Παιχνίδια Εξομοίωσης Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού εξομοιώνεται μια διαδικασία του πραγματικού κόσμου. Αυτή μπορεί να είναι στρατιωτικής φύσης (πτήσεις κ.α.) αλλά ακόμα και η ίδια η ζωή ή η λειτουργία μιας ολόκληρης πόλης.

Παιχνίδια Πάλης Στα παιχνίδια αυτά σκοπός του παίχτη είναι να αναδειχθεί νικητής σε έναν αγώνα πάλης με ένα μόνο αντίπαλο ή να επιβιώσει σειράς αναμετρήσεων με πολλούς αντιπάλους. Το είδος ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές τη δεκαετία του '80.

Παιχνίδια Puzzle Τα παιχνίδια αυτά απαιτούν την επιστράτευση της λογικής του παίκτη. Αν και υπάρχουν πολλές παραλλαγές, ο κορμός των

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


25

παιχνιδιών αυτών είναι οι γρίφοι, όπως για παράδειγμα λαβύρινθοι. Παιχνίδια Platform Πρόκειται για περιπέτειες, στις οποίες ο πρωταγωνιστής κινείται σε ένα χώρο όπου μπορεί να κάνει άλματα και να διαδράσει με αντικείμενα του χώρου.

Παιχνίδια Ρόλων Στα παιχνίδια αυτά ο παίκτης καλείται να ενσαρκώσει ουσιαστικά το ρόλο ενός χαρακτήρα που είναι μέρος μιας υπόθεσης η οποία εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι χαρακτήρες έχουν συνήθως κάποια υπεραναπτυγμένη ικανότητα, όπως για παράδειγμα η μαγεία.

Παιχνίδια Στρατηγικής Στα παιχνίδια αυτά ο παίχτης πρέπει να καταστρώσει ένα ολόκληρο σχέδιο δράσης για να καταφέρει να ολοκληρώσει τις

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


26

αποστολές που του ανατίθενται. Συνήθως οι αποστολές αυτές είναι πολεμικές και αποτελούν μέρος μιας ολόκληρης εκστρατείας.

Είδη online παιχνιδιών Παιχνίδια Stand-alone Τα παιχνίδια που υπάγονται στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνουν έναν παίκτη στον υπολογιστή, δίνουν ωστόσο τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο και να βρει κάποιον αντίπαλο που θα τον χειρίζεται άνθρωπος.

Μέχρι πολύ πρόσφατα, τα παιχνίδια αυτά προορίζονταν μόνο για συναγωνισμό μεταξύ παίκτη και υπολογιστή. Στην online εκδοχή τους τα παιχνίδια δεν βυθίζουν τον παίκτη σε ένα εικονικό και εμπλουτισμένο με αφηγηματικά στοιχεία κόσμο. Διατηρούν την αρχική τους μορφή (απλά παίζονται online) και σπάνια υπάρχει ομαδική δράση. Η επικοινωνία μεταξύ των παικτών είναι δυνατή αλλά δεν είναι σε βάθος, καθώς δεν υπάρχει ιδιαίτερη αφηγηματική δομή για να τη δικαιολογήσει. Επομένως, η έκβαση του παιχνιδιού και ο τρόπος της συμπεριφοράς των παικτών είναι προβλέψιμα.

Local and Wide Network (LAWN) Games (Παιχνίδια Τοπικού Δικτύου) Τα παιχνίδια αυτά δημιουργήθηκαν από την επιθυμία να ενωθούν μεταξύ τους αρκετοί παίκτες ώστε να υποστηρίζονται παιχνίδια 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


27

τουρνουά. Το στυλ ενός τέτοιου παιχνιδιού έχει να κάνει με την υιοθέτηση συγκεκριμένης στρατηγικής. Το κοινό όλων αυτών των παιχνιδιών είναι μια σχετικά περιορισμένη αφήγηση, με έμφαση στην στρατηγική. Η ανάπτυξη των χαρακτήρων είναι μηδαμινή, αν όχι ανύπαρκτη. Αυτό το στυλ παιχνιδιού ενθαρρύνει τους παίκτες να δημιουργήσουν ομάδες ακόμα και κλίκες (οι λεγόμενες «Clans»). Επίσης, έχει γίνει τόσο δημοφιλές που διοργανώνονται ακόμα και πάρτυ LAN, όπου εκατοντάδες άτομα συνδέονται για να διαγωνιστούν. Μια ακόμα πτυχή αυτών των παιχνιδιών είναι η δημιουργία επαγγελματιών παιχτών!

Massively Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPGs) Τα παιχνίδια αυτά είναι η πιο πρόσφατη εμπειρία που εκτυλίσσεται αποκλειστικά στο Διαδίκτυο. Ένας τεράστιος αριθμός παικτών συμμετέχει σε ένα και μόνο παιχνίδι και στο ότι το παιχνίδι εξελίσσεται ακόμα και όταν ο παίκτης δεν συμμετέχει σε αυτό. Το τυπικό χαρακτηριστικό είναι οι εκτενείς, σοφιστικέ, λεπτομερείς και εξελίξιμοι κόσμοι που βασίζονται σε διαφορετικά αφηγηματικά περιβάλλοντα. Η φύση αυτών των παιχνιδιών είναι να 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


28

προσφέρουν ένα πλούσιο τρισδιάστατο εικονικό κόσμο στον οποίο θα κατοικούν χιλιάδες χαρακτήρες που ελέγχονται από τους παίκτες. Οι χαρακτήρες τους οποίους δεν χειρίζονται οι παίκτες έχουν σχεδιαστεί με τεχνητή νοημοσύνη έτσι ώστε να προσφέρουν ένα πλούσιο και μη προβλέψιμο εικονικό περιβάλλον, με οπτικοακουστικές δυνατότητες πλήρως ανεπτυγμένες, το οποίο ο παίκτης βιώνει μέσα από τα μάτια του επιλεγμένου χαρακτήρα του.

Τέλος , υπάρχουν πολλά στοιχεία που καθιστούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ελκυστικά. Ο ρεαλισμός και τα εξελιγμένα γραφικά τους (graphics) αποτελούν σίγουρα πόλο έλξης για την φαντασία των παικτών. Ο κόσμος απεικονίζεται πολύ παραστατικά, με ζωντανά χρώματα και κίνηση. Επιπλέον υπάρχουν κλιμακούμενες βαθμίδες δυσκολίας. Π.χ. ο παίκτης ξεκινά από ένα βασικό επίπεδο και σταδιακά, όσο προχωρά σε υψηλότερο επίπεδο, πρέπει να χρησιμοποιήσει σύνθετες στρατηγικές, να πάρει πιο δύσκολες αποφάσεις κ.λπ. Κι αυτό αποτελεί μια αυξανόμενη πρόκληση που παράγει κλιμακούμενη διέγερση.

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


29

Μερικά στατιστικά στοιχεία όσο αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών:

Δημογραφικά (Η.Π.Α., 2005)

στοιχεία

Το 87% των videogames στο σπίτι. •

ηλεκτρονικών

παιδιών

8-17

παιχνιδιών

χρόνων

παίζουν

Παίζουν κατά μέσο όρο 8-10 ώρες/ εβδομάδα (1-2 ώρες/ ημέρα) • Τα αγόρια παίζουν περισσότερο από τα κορίτσια (ίσως όμως αυτό οφείλεται στο ότι οι κατασκευαστές απευθύνονται περισσότερο στ’ αγόρια). • 7 στα 10 παιδιά παίζουν videogames που είναι ακατάλληλα για την ηλικία τους. • Μόνο το 55% των παιδιών αγοράζει videogames μαζί με τους γονείς τους. •

Στην Ελλάδα δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία, από πληροφορίες όμως που έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά γνωρίζουμε πως υπάρχουν internet cafés στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, που γεμίζουν από παιδιά και εφήβους ακόμα και τις καθημερινές.

Ανεπτυγμένο ακόμα στις μέρες μας είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τζόγου. Παιχνίδια καζίνου, σε ηλεκτρονική μορφή που δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


30

των παικτών μέσω διαδικτύου, γνωρίζουν σήμερα μεγάλη απήχηση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια χρησιμοποιούνται και από νεαρές ηλικίες και προκειμένου να προστατεύσουμε τους χρήστες, είναι χρήσιμο να επισημάνουμε μερικές καλές πρακτικές σχετικά με το παιχνίδι στον υπολογιστή και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια γενικότερα. 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


31

Καλές Πρακτικές: Προτιμάμε παιχνίδια που μας προσφέρουν γνώσεις, δεξιότητες και πρότυπα, με βάση ηθικές αρχές που διέπουν τη ζωή μας. Δεν αφιερώνουμε πολύ χρόνο στα ηλεκτρονικά παιχνίδια ή θέτουμε όρια στο χρόνο ενασχόλησης. Κάνουμε συχνά διαλείμματα. Συμβουλευόμαστε το σύστημα PEGI, για την επιλογή των κατάλληλων ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

παιχνίδια.

Δεν κατεβάζουμε παράνομα ή χωρίς άδεια χρήσης

Δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία σε ιστοσελίδες αμφιβόλου προελεύσεως και περιεχομένου. Έχουμε πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus, antispyware, firewall). Έχουμε πρόγραμμα φιλτραρίσματος περιεχομένου. Εδώ υπάρχει το ζήτημα του ενδεχομένως ακατάλληλου για την ηλικία του παιδιού περιεχόμενο. Για το σκοπό αυτό η βιομηχανία παιχνιδιών εφαρμόζει κώδικες σήμανσης των παιχνιδιών όπως π.χ. Πανευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Pan European Game Information - PEGI). Στη σήμανσή του, το PEGI αναφέρει τόσο την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται ο κάθε τίτλος, καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνει (π.χ. βία, ρατσιστικά στοιχεία, κ.ά.).

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


32

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Το άκουσμα της μουσικής είναι μια αγαπημένη συνήθεια των ανθρώπων από τα πρώτα του χρόνια. Η ποικιλία στα ειδή της ικανοποιεί όλα τα γούστα των ανθρώπων όλων των ηλικιών. Κάποτε ήταν δύσκολη η πρόσβαση

των

ανθρώπων

στην

μουσική γιατί οι δίσκοι βινυλίου , οι κασέτες και αργότερα τα cd ήταν ακριβά για κάποιους. Στην εποχή μας με τα σύγχρονα μέσα όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε όλα τα ειδή της μουσικής, να παρακολουθούν συναυλίες και κονσέρτα σε όλα τα μέρη ακόμα και σε απευθείας μετάδοση. ΚΙΝΔΥΝΟΙ Υπάρχουν όμως και πολλοί κίνδυνοι τους οποίους πρέπει να προσέχουμε

όταν

σερφάρουμε

στο

διαδίκτυο ψάχνοντας να βρούμε την αγαπημένη μας μουσική. Αυτή μπορεί να είναι διάφοροι ιοί που μπορούν να μολύνουν ή και να καταστρέψουν τον υπολογιστή μας ή ακόμα ένα χαμηλής ποιότητας άκουσμα. Ακόμα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην κατεβάζουμε μουσική μέσω πειρατικών σελίδων διότι 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


33

αυτό μπορεί να βλάψει τους παραγώγους, τους σύνθετες, τους τραγουδιστές ακόμα και τον υπολογιστή μας . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Το 75% των

καταναλωτών

λεγόμενοι Millennials,

ηλικίας

θεωρούν

τον

14-25

ηλεκτρονικό

ετών,

οι

υπολογιστή

καλύτερο μέσο ψυχαγωγίας από την τηλεόραση, σύμφωνα με νέα έρευνα της Deloitte στην οποία συμμετείχαν 8.800 καταναλωτές ηλικίας 14-75 ετών από τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Τα

αποτελέσματα

της

οι Millennials παρουσιάζουν προτιμήσεις

και

στη

έρευνας εντυπωσιακές

συμπεριφορά

τους

φανερώνουν

ότι

ομοιότητες

στις

όσον

αφορά

στην

κατανάλωση νέων ψηφιακών μέσων και αποτελούν μία παγκόσμια γενιά καταναλωτών που πρωτοπορεί και υιοθετεί γρήγορα τις νέες τεχνολογίες (early adopters). Πιο συγκεκριμένα, οι Millennials είναι η γενιά που αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, στη μουσική και στη χρήση του διαδικτύου για κοινωνική συναναστροφή σε σχέση με τις υπόλοιπες. Σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte, το 80% ψάχνει, “κατεβάζει” και ακούει μουσική από το διαδίκτυο σε τακτική βάση, ενώ το 73% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο πολύ συχνά για κοινωνική δικτύωση και άμεση επικοινωνία. Την ίδια στιγμή, οι Millennials αφιερώνουν κατά το ένα τρίτο λιγότερο χρόνο στην τηλεόραση από τις υπόλοιπες γενιές. 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


34

Τα αποτελέσματα που βλέπουμε στις 5 χώρες που έγινε η έρευνα θεωρείται ότι είναι αντιπροσωπευτικά και για την Ελλάδα. Είναι εμφανές ότι η γενιά των Millennials επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και της τεχνολογίας γενικότερα. Αυτή η νέα γενιά καταναλωτών είναι η πρώτη που έχει μεγαλώσει με το διαδίκτυο και διέπεται από κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά στις προτιμήσεις της για τα ψηφιακά μέσα, δημιουργώντας πρωτόγνωρες ευκαιρίες αλλά και σημαντικές προκλήσεις για τους παρόχους τεχνολογίας και για το μάρκετινγκ των προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


35

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Ως ομάδα ψυχαγωγίας του Project: Πολίτης στον ψηφιακό κόσμο, κάναμε μια στατιστική έρευνα, μοιράζοντας ερωτηματολόγια σε μαθητές λυκείου. Αποφασίσαμε να διεξάγουμε την έρευνα σε αυτόν τον πληθυσμό γιατί θέλαμε να δούμε πόσο ασχολούνται οι νέοι με τις μορφές ψυχαγωγίας

στο

διαδίκτυο.

Πιο

συγκεκριμένα

θέλαμε

να

διαπιστώσουμε αν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια καταλαμβάνουν τελικά τόσο μεγάλο μέρος στη ζωή των νέων, όπως μας γίνεται γνωστό από τα Μ.Μ.Ε. (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης). Επίσης επιδιώξαμε να μάθουμε λεπτομέρειες στο πως αξιοποιούν την ώρα τους, ή μάλλον καλύτερα τις ώρες τους μπροστά από την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα συμπεράσματα που βγάλαμε είναι ότι το 83% των μαθητών πλοηγούνται καθημερινά στο διαδίκτυο, με το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα. Επιπλέον συμπεράναμε ότι το 55% των μαθητών αφιερώνει τον χρόνο του στο κατέβασμα αρχείων. Ακόμα μέσα από τα ερωτηματολόγια βλέπουμε ότι η πλειοψηφία γνωρίζει το ψηφιακό ραδιόφωνο, ενώ το 50% των μαθητών γνωρίζει την

WEB TV. Παράλληλα βγάλαμε το

συμπέρασμα ότι μόλις το 33% των παιδιών προτιμούν την αγορά των βιντεοπαιχνιδιών τους.

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


36

Τέλος εξετάζοντας τα ερωτηματολόγια βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών δεν προτιμάει τα internet café και ότι τα δύο αγαπημένα παιχνίδια των gamers είναι το ‘‘Defense Of The Ancients’’ το ‘‘Pro Evolution Soccer’’.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο…

1. Επισκέπτεστε καθημερινά το διαδίκτυο; Ναι …….

Όχι……

Πόσο συχνά ; ½ ώρα……… 1ωρα…….. Άλλο ….. Πόσο; ……

2ωρες ……..

πάνω από 2 ώρες……

2. Σε ποιές από τις παρακάτω δραστηριότητες αφιερώνετε περισσότερο χρόνο ; Κατέβασμα αρχείων ……

ηλεκτρονικά παιχνίδια ……

αγορά……

3. Γνωρίζετε για το ψηφιακό ραδιόφωνο; Nαι ……

Όχι……

4. Χρησιμοποιείται την webTV; Ναι……

Όχι…..

5. Προτιμάτε να κατεβάζετε παιχνίδια από το διαδίκτυο ή να αγοράζεται αυθεντικά ; Κατεβάζω…..

αγοράζω αυθεντικά……

6. Ποια είναι τα αγαπημένα σας παιχνίδια ; Dota…..

pro…..

lol……

sims…..

tetris……

Αλλο…ποιο;….

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


37

7. Πηγαίνετε σε internet café; Πολύ συχνά…..

συχνά…..

μερικές φορές…..

καθόλου….

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


38

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


39

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


40

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


41

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


42

ΕΠΙΛΟΓΟΣ Στο τέλος αυτής της εργασίας μάθαμε πολλά σχετικά με τον τρόπο που ψυχαγωγούνται οι νέοι αλλά και οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι στο διαδίκτυο. Δώσαμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας, κατανοήσαμε τις πολλές όψεις που έχει το θέμα της ψυχαγωγίας στον διαδικτυακό κόσμο.

Εικόνα 1 Εικαστική απεικόνιση του έργου της υποομάδας μας

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


43

Μέσα από συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας

και τις

δραστηριότητες που οργανώσαμε , όπως η ερευνητική επίσκεψη στα ΤΕΙ, εξοικειωθήκαμε με το θέμα και αποκρυσταλλώσαμε άποψη. Τέλος, νοιώσαμε υπερήφανοι για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας γιατί ακόμη και δεν είναι το επιθυμητό, αποκομίσαμε πολλές γνώσεις και σίγουρα την υπέροχη εμπειρία της ομαδικής και δημιουργικής εργασίας.

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_television http://en.wikipedia.org/wiki/Web_television http://www.westream.net/web_tv_studios/web_tv_studiosgr.html

http://www.saferinternet.gr/index.php?childobjId=Category135&objId= Category41&parentobjId=Page3 http://www.freedigitalphotos.net/ http://www.radiofono.gr/live.php

Απομαγνητοφώνηση της βιντεοσκόπησης της επίσκεψης στα Τ.Ε.Ι. Σερρών. Ερώτηση προς του φοιτητές: Τι θεωρείτε πως είναι ψυχαγωγία στο διαδίκτυο και ποιες είναι οι μορφές της ψυχαγωγία (στο διαδίκτυο); Απάντηση Ευαγγελίας: ψυχαγωγία για να ξεκινήσουμε κι από το Facebook, γιατί ψυχαγωγία υπάρχει και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Αρχικά υπάρχουν πολλά παιχνίδια στο Facebook – τα οποία 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


44

δεν μπορώ να πω ότι τα χρησιμοποιώ και ιδιαίτερα, ίσως μόνο κάποια παλιά τύπου Tetris, Mario κ.α. Επίσης ψυχαγωγία είναι και το ανέβασμα κάποιων αποσπασμάτων από ταινίες ή τραγούδια στον ΄΄τοιχο΄΄ τoυς στο Facebook. Απάντηση Τζούλιας: εεεμ νομίζω πως είναι και λίγο υποκειμενικό αυτό, δηλαδή το πώς αρέσει να ψυχαγωγείται κανείς στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα κάποιοι προτιμούν τα παιχνίδια που υπάρχουν στο διαδίκτυο, κάποιοι άλλοι προτιμούν τις ταινίες ή τη μουσική. Νομίζω ότι είναι και λίγο υποκειμενικό και ανάλογα καθένας τι προτιμάει. Απάντηση Ευαγγελίας : Εγώ για παράδειγμα ψυχαγωγούμαι μέσο της μουσικής. Κατεβάζω πολλά, πάρα πολλά τραγούδια. Επίσης χρησιμοποιώ το YouTube σε καθημερινή βάση, είτε για να κατεβάσω, είτε για να ψάξω εκπαιδευτικά βίντεο για το Τ.Ε.Ι.…που θέλω για την πτυχιακή μου. Έχει πολλά εγχειρίδια για το πώς να χειρίζεσαι υπολογιστές, λογισμικά…τα πάντα. Είναι γενικά κι αυτό ένας τύπος ψυχαγωγίας. Απάντηση Νίκου: Για μένα το ίντερνετ δεν είναι καν ψυχαγωγία. Είναι περισσότερο, κυρίως ενημέρωση. Ψυχαγωγία… ’ντάξει…ίσως στη μουσική αλλά…από κει και πέρα δεν θα το θεωρούσα ψυχαγωγία. Εεεεε ψυχαγωγία είναι κάτι, είναι αυτό που είχαμε πει και

πριν…τα

κοινωνικά

δίκτυα

προσπαθούν

να…να

αντικαταστήσουν την κοινωνικά ζωή ενός ανθρώπου, κάτι το οποίο είναι τελείως λάθος. Οπότε θεωρητικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει ψυχαγωγία μέσα από το ίντερνετ. Στο ίντερνετ υπάρχει περισσότερο ενημέρωση, δικτύωση….δικτύωση, με την έννοια ότι συνδέονται άνθρωποι χωρίς όμως να αντικαθιστούν την κοινωνική τους και προσωπική τους ζωή. Από κει και πέρα, τα παιχνίδια τώρα, συγγνώμη αλλά εγώ δεν τα θεωρώ ψυχαγωγία, δεν ασχολούμαι και με παιχνίδια γενικά, για να πω την αλήθεια, καθόλου. Ίσως όταν

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


45

έπαιζα κι εγώ (μικρός) τα Tetris κι αυτά, αλλά πλέον όχι ούτε στο Facebook όπως λέτε…ούτε σε αλλά παρόμοια. Ερώτηση: παρ’ όλου που δεν ασχολείστε με παιχνίδια στο διαδίκτυο, εσείς ποια θεωρείται ως μορφή ψυχαγωγίας; Απάντηση Νίκου : Θα μπορούσα να πω ότι χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για ψυχαγωγία με το να κατεβάζω ταινίες. Ερώτηση: Τώρα που μιλήσαμε για ταινίες, γνωρίζετε την Web TV και το Ψηφιακό Ραδιόφωνο; Αν ναι τα χρησιμοποιείται; Απάντηση Ευαγγελίας: Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το E radio,που είναι εδώ της Ελλάδας και έχει όλους τους σταθμούς, πολύ συχνά…και είναι ωραίο γιατί δεν έχει όλα αυτά τα παράσιτα που είχες τότε με τα παλιά συμβατικά ραδιόφωνα…είναι ψηφιακά. Ερώτηση: Σε ποιες ομάδες πιστεύετε θα έχει μεγαλύτερη απήχηση στο ψηφιακό ραδιόφωνο; Απάντηση Νίκου: το ψηφιακό ραδιόφωνο πιστεύω πως θα πρέπει έχει

απήχηση

σε

όλες

τις

ηλικιακές

ομάδες…εεε

δηλαδή

οποιοσδήποτε έχει την δυνατότητα να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και ξέρει να χειρίζεται τον υπολογιστή μπορεί να ανοίξει και να ακούσει από εκεί ραδιόφωνο Ερώτηση: Το Τ.Ε.Ι. Σερρών έχει αξιοποιήσει το διαδίκτυο για την ψυχαγωγία των φοιτητών; Απάντηση

κ

Πολίτη:

Αυτό

είναι

μια

δύσκολη

ερώτηση

(ακολουθούν γέλια)….εεεε όντας εκπαιδευτικό ίδρυμα, σίγουρα το Τ.Ε.Ι. Σερρών έχει αξιοποιήσει το διαδίκτυο για να παρέχει εκπαιδευτικό υλικό στους φοιτητές μας…επομένως ψυχαγωγία με την έννοια παροχής ενός ραδιοφώνου επίσημα από το Τ.Ε.Ι. Σερρών ή κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Θα ήταν όμως μια καλή ιδέα να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί καθώς έχω σπουδάσει και στο εξωτερικό, θυμάμαι 1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο


46

ότι στο πανεπιστήμιο που ήμασταν υπήρχε τοπικό ραδιόφωνο του πανεπιστημίου, στο οποίο δούλευαν φοιτητές. Θα ήταν μια καλή ιδέα, ωστόσο το Τ.Ε.Ι. Σερρών σ’ αυτό τομέα δεν έχει προσφέρει κάτι μέσο του διαδικτύου. Προσφέρει μόνο εκπαιδευτικό υλικό.

1o ΓΕΛ Σερρών- Ερευνητική εργασία β΄τετραμήνου 2011-12 -Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ  

ΕΡΓΑΣΙΑ Γ΄ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ project 1ου ΓΕΛ Σερρών

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you