Issuu on Google+

Silenes pamatskolas pulciņu nodarbību saraksts 2009./2010.mācību gadā Pulciņa nosaukums Vokālais ansamblis  (1.‐5.kl.)  Koris  (6.‐9.kl.)  Sporta spēļu pulciņš (6.-9.kl.) Deju pulciņš (2.-9.kl.) Skautu pulciņš (2.-8.kl.) Vizuālā māksla (1.-7.kl.) Novadpētniecības pulciņš (6.-8.kl.) Es esmu līderis (4.-7.kl.)

 

Vadītājs

Kab.Nr.

Stundu  sk. 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

R.Almakajeva 

18 

13.20‐14.00 

 

 

13.20‐14.00 

 

R.Almakajeva 

18 

14.10‐ 14.50 

 

 

14.10‐ 14.50 

 

A.Puzirevskis 

Sporta  zāle 

14.10‐ 14.50 

 

 

 

 

A.Mihailova 

Aktu zāle 

 

13.20‐14.00  14.10‐ 14.50 

 

13.20‐14.00 

 

A.Puzirevskis  A.Mihailova 

15 

 

14.10‐ 14.50 

13.20‐14.00  14.10‐ 14.50 

 

 

J.Ovčiņņikova

 

 

12.30‐13.10 

 

13.20‐14.00 

S.Mole 

41 

 

 

 

14.10‐ 14.50 

 

Ž.Serpāne 

27 

 

13.20‐14.00 

 

13.20‐14.00 

 


Skolas pulciņu nodarbību saraksts