Hans en Griet (7+)

Page 1

& de toneelmakerij

ij r e k a m l e e n o t e &d

hans & griet

t e i r g & s han

presenteren >

7

7

>

er t a e h t k ie z u m h c is g Ma ie il m a f e l e h e d r o o v


& de toneelmakerij

hans & griet > WIE IS WIE

Nienke Nasserian → Griet

Jan-Paul Buijs → Hans

Laura Bohn → Heks Vrouw

Carl Refos → Duif

Yung-Tuan Ku → Wolf

Michaela Riener → Mug / Nachtvlinder

Rop Verheijen → Moeder

Arnout Lems → Vader

Genevieve Murphy → Eekhoorn

>>


Mug

& de toneelmakerij

hans & griet > het verhaal

Duif

s!

er Pas op, spoil Deel 1

De stoere Stadsduif rapt over de nacht in de stad, bijgestaan door zijn vrienden Mug, Wolf en Eekhoorn. In die stad, in een krappe flat op dertienhoog, wonen Hans en Griet. Griet is de huissloof en moet voortdurend schoonmaken. Hans heeft altijd honger en hangt chips vretend voor een scherm. Vader zit vooral in de kroeg, moeder probeert de eindjes aan elkaar te knopen. Als vader dronken thuiskomt wil hij dansen, maar Griet weigert mee te doen. Er ontstaat commotie en als moeder binnenstormt, krijgt Griet de schuld. Moeder roept dat Griet de dochter is die ze nooit had willen hebben. De maat is vol en Griet besluit te vertrekken. Haar ouders blijven beduusd achter. Moeder stuurt Hans achter haar aan, want als zij niet terugkomt, wie moet dan het huishouden doen?

Eekhoorn Wolf Nachtvlinder

Deel 2

De Stadsduif en zijn vrienden dollen met Hans, die bang is voor de nacht. Hans zoekt zijn zus. Wanneer hij haar inhaalt, weigert ze met hem terug te gaan. Hans besluit dan maar zonder haar te gaan, maar kan de weg naar huis niet meer vinden. Overal klinken geluiden en stemmen uit de schaduwen van de nacht. Ook Griet hoort ze. De schaduwen willen haar grijpen en ze slaat op de vlucht. Ze botst tegen Hans op en samen dwalen ze verder tot ze niet meer kunnen. Doodmoe laten ze zich in een gelukzalige slaap zingen door een vriendelijke nachtvlinder en haar vuurvliegjes.

Deel 3

De volgende ochtend worden Hans en Griet ruw gewekt door werkmensen. Hongerig en koud lopen ze verder de stad in tot ze heerlijke geuren ruiken: appeltaart, saucijzenbroodjes, speculaas. Een stoet aan lekkernijen komt ze tegemoet en lokt hen mee naar een plek met nog meer eten. Dan verschijnt er een Vrouw. Ze stuurt Hans naar binnen en praat dan op Griet in. Ze spoort haar aan om zich te bevrijden van haar broertje en te kiezen voor haar eigen weg. De Vrouw geeft Griet kracht om te vertrekken en Hans achter te laten. Maar het blijft haar broertje, ze kan hem niet aan zijn lot overlaten. Griet bevrijdt hem uit de oven, waarop Hans de Vrouw de oven induwt. Tot afschuw van Griet sterft ze. Dan arriveren de ouders en woedend sommeren ze Hans en Griet om naar huis te komen. Griet besluit de plek van de Vrouw in te nemen, sterk en zelfstandig. Ze zal nooit meer naar de pijpen dansen van haar ouders, broer of wie dan ook. Ze jaagt haar oude gezin weg en neemt haar intrek in het huisje van haar voorganger.

Vuurvliegjes

Wij worden gewekt door het knorren in je maag dus eet ons maar op je wil het, je wil het zo graag. O vul heel je lijfje met ons, warm lekker en fijn. O vul heel je lijfje gelukkig zal je zijn wees welkom, kom binnen, en eet je buikje vol, je buikje vol, je buikje vol!

Lekkers

>>


& de toneelmakerij

hans & griet Griet, een nieuwe start!

> griet - een nieuwe start Griet

4 Œ ‰ j j j œj œ œ œ œ b & 4 œ J J J œ œ Ik leef - de voor de

j j œ & b œ J œJ œ ‰ œ ‰

4

Griet

min - der, ik ben

de

j j œ ‰ œj ‰ œ ‰ j œj œj œ œJ œ

an - der, nooit voor

œ Œ helft

van wie ik zou kun- nen zijn

j j œj œ œ œ œ œ j œ b œ & J œ œ œ J J J

Griet

&b Œ

mij

jœ œ œ œj œj ‰ j ‰ œ œ ™ œ b Œ œ & J J J œ œ J R J

14

we- ten, weet ik niet waar - he.en.

17

Griet

& b œJ

weg.

j j j j j j j œj œ œ œJ œ œJ œJ œ ‰ œ ‰ œ ‰ j œj œ œ œJ œ œ

'k Mag o - ver-al naar toe, nie-mand die

Griet

en nu ben ik

j œ ‰ œj ‰ œ Œ Ó

ein-delijk vrij om me-zelf te kun-nen wor-den, moest ik

11

Zo werd ik als- maar

œ ™ œ œj œ œ œj œ œ ™ œ œj œ J R J J J R J

7

Griet

me - zelf.

stopt.

Nu ik het zelf mag

œ œj œ J

œ ™ œ œj œ J R J

Waar zal ik ge - luk-kig zijn? Geen ver-driet en

œ œ j j œ œ œj œj œ œJ œ J

œ œj ‰ œj ‰ œj ‰ Œ Ó J

nooit meer pijn? Zal er ook een plek be-staan waar ik

mag

zijn.

>>


& de toneelmakerij

hans & griet > SURVIVALLEN MET GRIET ‘Het is niet erg om te verdwalen, dan kom je nog eens ergens’ Wil je net als Hans en Griet even helemaal de weg kwijtraken in de grote stad? Vanaf een week voor de voorstelling kunnen bezoekers een gratis survivalkit afhalen bij het theater. Een doosje vol inspirerende opdrachten en mooie muziek om je eigen Grietqueeste te beleven.

> ALLE KINDEREN NAAR THEATER Wij vinden dat elk kind recht heeft op kunst. Met Alle kinderen naar theater geven we een kaartje voor Hans en Griet cadeau aan kinderen voor wie een bezoek aan het theater niet vanzelfsprekend is. Dankzij steun van twee fondsen kunnen we op deze manier 500 kinderen verwelkomen bij Hans en Griet in ITA en nog eens 500 kinderen bij de voorstellingen door heel het land. We werken samen met maatschappelijke partners zoals Jongerencultuurfonds, Stichting de Vrolijkheid, Vluchtelingenwerk, Voedselbank en Voorleesexpress om de kinderen uit te nodigen. Wil je ons hierbij helpen? Met jouw financiële steun bekostigen we de kaartjes en/of het vervoer. Betaal dan nu een tikkie en bepaal zelf je bijdrage. Veel dank! Kijk hier voor de speellijst, de teaser, kijkjes achter de schermen, interviews en andere content rondom Hans en Griet.

> STEM OP DE PODIUMKIDS PRIJS De Podiumkids Prijs is dé publieksprijs voor theater- dans- en muziekvoorstellingen. Een prijs van kinderen voor hun favoriete voorstelling van het jaar. Van september tot en met mei kun je een voorstelling op meerdere punten beoordelen. De vijf voorstellingen die gemiddeld de hoogste score halen, worden genomineerd voor de Podiumkids Prijs. De speciale Podiumkids Kinderjury kiest vervolgens de winnaar! Wil je stemmen op Hans en Griet? Dat kan hier!

> Hans en Griet onder de loep voor een duurzame toekomst Duurzaam geproduceerde voorstellingen vormen het theater van de toekomst. In samenwerking met Bureau 8080 voerden we een zogenaamde productiescan uit bij Hans en Griet, een nulmeting die ons data opleverde over de CO2-uitstoot en circulariteit van alle activiteiten en inkopen die nodig zijn om de voorstelling te spelen. Er liggen veel verduurzamingskansen; van het gebruikmaken van gerecyclede decors tot het stimuleren om met het openbaar vervoer naar de voorstellingen te reizen. Dat is dan ook de reden dat je een digitale versie van het programmaboek ontvangt.

>>


& de toneelmakerij

hans & griet Slaaplied > slaaplied Hans en Griet

Nachtvlinder

Ga maar lig - gen

Vuurvliegjes

't is al goed,

¢& œ œ œ #œ

doe je bei - de

œ œ #œ œ

Ga maar lig - gen

't is als

sluit ze voor het

˙

dag -

¢& œ œ œ œ

licht,

kruip weg in

dag - licht,

14

° ˙ Nachtvlinder & wak

Vuurvliegjes

œ Œ -

ker.

Straks wor-den ze

2

° #œ œ œ Nachtvlinder & #œ 18

el - ke nacht komt

Vuurvliegjes

¢& œ #œ #œ Want na

œ

˙

Laat ze daar maar acht

¢& œ #œ œ œ

œ

˙ wak

œ -

œ Œ œ

Œ

ker.

œ -

Straks wor - den ze

Want he - laas na

œ

˙™

Laat ze daar maar acht

weer

een

nieu

˙™

#œ nœ œ

œ œ œ

#œ œ œ œ

Œ

er.

œ œ œ

n˙ œ œ #œ œ

el - ke nacht

scha - duw - en.

Dat zal al - tijd fout gaan.

œ nœ œ

œ Œ

œ #œ

de

œ œ #œ ™ œ ˙ & b œ œ œ ™ œJ n˙ nœ Œ J Te goed van vertrouw - en.

scha - duw - en.

œ œ œ

kruip weg in

toe,

œ ™ #œj œ Œ

de

9

Nachtvlinder

oog - jes

œ œ œ

Œ #œ

œ #œ œ

sluit ze voor het

œ

toe,

‰ œ # œ œ œ œj

doe je bei - de

Œ

œ

oog - jes

œ #œ œ œ

goed,

5

° Nachtvlinder & œ œ #œ œ

Vuurvliegjes

œ œ œ #œ #œ œ œ œ œj ‰

œ œ ˙

° & œ #œ œ œ

#œ ™ -

œ ˙ J

er.

-

Ó

we dag

œ #œ

komt weer een nieuw - e

œ

˙ dag.

Ó

>>


& de toneelmakerij

hans & griet > de toneelmakerij De Toneelmakerij is continu in beweging. We maken gedurfd, kwalitatief jeugdtheater voor alle leeftijdsgroepen. Uit onze voorstellingen spreekt liefde voor taal, interdisciplinair experiment en maatschappelijke betrokkenheid. We spelen in de grote, midden- en kleine zalen van de theaters. We maken voorstellingen op locatie, werken in de wijken van Amsterdam en op zomerfestivals. We zoeken ons publiek op in hun klaslokaal, waar de beleving intens en het contact maximaal is. Onze educatieve programma’s spelen altijd een belangrijke rol. Waar we ook spelen, we staan midden in de wereld van nu.

> Silbersee Silbersee is een caleidoscopisch gezelschap. Een enigszins chaotische familie van zielsverwanten rond zanger en boerenzoon Romain Bischoff. We zijn geworteld in opera, maar zetten de ramen en deuren wijd open voor eigenzinnige talenten uit de meest uiteenlopende genres en disciplines. Met de stem als oer-instrument geven we klank aan dat wat gehoord moet worden. Dat wat er écht toe doet; thema’s zoals inclusie, ecologie en artificiële intelligentie. We nemen ons voor om in 2027 een klimaatneutraal productiehuis te zijn. Silbersee is te vinden op kleine en grote podia, festivals en op onverwachte binnen- en buitenlocaties.

> Aslan Muziekcentrum Aslan Muziekcentrum verzorgt muziek-, dans- en theateronderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen in Amsterdam. Aslan Muziekcentrum is winnaar van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2021 in de categorie 'bewezen kwaliteit'. De jury noemt Aslan 'een pionier in het toegankelijk maken van muziekonderwijs voor kinderen, die normaal gesproken niet snel met kunst in aanraking komen. Ze is er voor álle kinderen in de stad, ongeacht afkomst of inkomen. De organisatie opereert onder de radar, maar met haar veelzijdige en fijnmazige programma is haar impact in Amsterdam enorm.' 27 kinderen van het Kinderkoor van Aslan Muziekcentrum zingen mee in Hans en Griet.

> Internationaal Theater Amsterdam Internationaal Theater Amsterdam (ITA) produceert én programmeert toonaangevende toneel– en dansvoorstellingen. Het monumentale gebouw aan het Leidseplein is het thuis van het ITA-ensemble maar ook van vele andere podiumkunstenaars en gezelschappen uit binnen– en buitenland. De Toneelmakerij is één van de Amsterdamse partnergezelschappen waar ITA intensief mee samenwerkt. Jaarlijks zal de Toneelmakerij in samenwerking met ITA een nieuwe grotezaalvoorstelling ontwikkelen. In 2019 deden we hiervoor al een flinke voorzet met De Toverfluit (​Silbersee / de Toneelmakerij). We kiezen voor een vaste planning: uitkomen in de herfstvakantie, een reeks schoolvoorstellingen tijdens de tournee en afsluiten in de kerstvakantie.

>>


& de toneelmakerij

hans & griet De Toneelmakerij en Silbersee in samenwerking met Internationaal Theater Amsterdam en Aslan Muziekcentrum met Laura Bohn, Jan-Paul Buijs, Yung-Tuan Ku, Arnout Lems, Genevieve Murphy, Nienke Nasserian, Carl Refos, Michaela Riener, Rop Verheijen kinderkoor Ada, Alexander, Amana, Arjun, Aryana, Ceren, Denzelino, Dylan, Elif, Jaynina, Jette, Kotobuki, Kurumi, Lester, Lily, Majdouline, Nhakisha, Nina, Saar, Selma, Sherly, Teuntje, Valerie, Vienna, Yuki, Zeynep, Zuma van Aslan Muziekcentrum libretto Jibbe Willems regie Paul Knieriem muzikale leiding Romain Bischoff muzikale compositie Engelbert Humperdinck en Genevieve Murphy vocale arrangementen Michaela Riener dramaturgie Paulien Geerlings, Jan Van den Bossche en Henriette Festerling (stage) decor- en video-ontwerp Wikke & Marloes, Merel de Vroome (assistent) kostuumontwerp Jorine van Beek en Sara Schoon (stage) lichtontwerp Gé Wegman geluidsontwerp Maurits Thiel electronische geluidsediting Gary Shepherd muzikale- en regieassistentie en voorstellingsleider Florian Slangen bewegingscoach Juliëtte van Ingen educatie Lot Houtepen, Martien Langman, Toke Voornhout en Yona Etel, Jiska Jonker, Merel Tuitert, Jannah de le Lijs en Dewi Hurks (stage) projectleider Carry Hendriks productieleider Eva van Kerkhof techniek Jos Koedood, Sophie de Hoop videotechniek en montage Michael Yallop videotechniek Juriaan Gregor assistentie geluid Zosia Wielgus (stage) uitvoering decor De Man met de Hamer / Maarten Smids tourbegeleiding en boventiteling Anouk Thijsseling marketing en pr Sunniva Matla, Sophie de Haas, Imke van Herk en Maxime Blom (stage) alle kinderen naar theater Marleen Koens kwartiermaker circulariteit en inclusie Sophie Pfaff officemanagement Rachida Bastik zakelijke directie Silbersee Katrien Sitters zakelijke directie de Toneelmakerij Erica van Eeghen (tot 1 oktober), Marjolein van Bommel (vanaf 1 oktober) Hans en Griet wordt mogelijk gemaakt door Fonds 21, Fonds 1999, Stichting LVE, Stichting De Versterking, Stichting Melanie, Prins Bernhard Cultuurfonds, Zadelhoff Cultuurfonds, Stichting Zabawas met dank aan Aslan Muziekcentrum: Roosje Blenckers en Florian Hoven, Dagmar Bokma De Toneelmakerij wordt gefinancierd door het Rijk en de gemeente Amsterdam Silbersee wordt gefinancierd door het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdam Fonds voor de Kunst @silberseeopera

www.toneelmakerij.nl www.silbersee.com

/silberseeopera @silberseeopera

@toneelmakerij /detoneelmakerij @toneelmakerij

Brochure Ontwerp > Es & Zn - Esther de Boer Foto > Jan Hoek Portretten cast > Bart Grietens Schetsen kostuums > Jorine van Beek

> credits

Stichting LVE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.