Page 1

Anàlisi del reconeixement i fusió de dos imagotips

Silvia Muñoz G2mA Síntesi Gràfica Rita Gual


McDonald’s

Pantone 123 C Pantone 186 CV


1. FORMA

Pel que fa a l logotip de la marca McDonald’s, la forma de la “M” i els colors que utilitzen són molt significatius. És per això que fent l’estudi de la forma, deformant-la, tallant-la i fins i tot amagant una part del logo, seguim veient la marca. La part clau de la forma de la “M” és la inclinació que tenen els ponts de la lletra, és el que la fa única, a més de l’harmonia en quant al gruix de la línia. Per últim, caldria afegir que la forma sobre la qual es col·loqui la “M” no és rellevant, de totes les maneres seguim reconeixent la marca.


2. COLOR

Tot i anteriorment haver dit que els colors són molt significatius per la marca, amb l’estudi de color podem extreure’n altres conclusions. Com a primer estudi, només en blanc i negre, observem que si la “M” està sobre un fons fosc, ens és més fàcil reconeixer-la que a l’inrevés. Aquesta conclusió la podem reafirmar amb les següents proves. Si deixem el color original a la lletra i canviem el color de fons, veiem que no hi ha cap problema, el groc de la “M” té personalitat i es reconeix sobre el color que sigui. D’altra banda, si deixem el color de fons original i canviem el de la “M”, en alguns casos podem arribar a perdre-ho.


Movistar

Reflex Blue Pantone 376 C Pantone 389 C


1. FORMA

En aquest cas, com amb el logotip de McDonald’s, el de Movistar té com a particularitat la forma de la lletra “M”, és una forma més orgànica que la del logo anteriorment analitzat però en aquest cas, si l’analitzemtallant-la, observem que perdem totalment el reconeixement de la marca. D’altra banda, si la deformem, allargant o escurçant la forma de la “M” podríem arribar a desxifrar-la, però està clar que en això, els colors hi prenen un gran paper, sinó es perdria també.


2. COLOR

Respecte al color del logotip, en aquest cas, els colors són molt importants. La forma de la “M” es bastant irregular i això fa que si hi posem altres colors ens seigui difícil reconèixer la marca.


Fusi贸


Fusió

1. En primer terme, el que cal fer és veure quina diferència en quant a taca hi ha entre tots dos logotips. En aquest cas, observem que la “M” de Movistar fa més taca que la de McDonald’s i això, després d’haver analitzat la forma d’aquesta, ens determinarà el gruix de la lletra final, ja que és essencial pel seu reconeixement.

2. A continuació fem una primera prova, fent simplement un interncanvi de colors. Observem que McDonald’s es pot reconeixer tot i estar amb els colors de Movistar, però la “M” de Movistar ens costa més visualitzar-la ja que els colors de McDonald’s són molt característics.

3. Ara ja, ens posem a treballar la forma que tindrà aquesta “M” que pugui ser reconeguda com a logotip de totes dues marques. Com ja hem vist anteriorment, la “M” de McDonald’s té molt característics els ponts d’aquesta així que intentem mantenir-los, i perque s’assembli més a la “M” de Movistar, li augmentem el gruix i li donem una forma més orgànica.

4. Per últim, adaptem la forma aconseguida a cadascuna de les marques perquè sigui més fàcil de reconèixer. A McDonald’s la deixem tal i com la hem creat i a Movistar, li donem la inclinació propia i li donem una mica més d’amplada. L’últim pas, i com a sutilesa, col·loquem les tipografies que també formen part de cada imagotip per facilitar la seva associació amb els originals.


Final

Logos  
Logos  

fusio logos

Advertisement