Page 1

VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM GRENSELØS LÆRING Takk for at du har meldt deg på workshopen Grenseløs læring. Hensikten med workshopen er å drøfte muligheter og utfordringer som ligger i fjernundervisning av tegnspråklige elever i grunnskolen. Tanker, ideer og løsninger som kommer fram gjennom denne workshopen vil tas med i arbeidet med prosjektet Grenseløs læring Møller kompetansesenter og Senter for IKT i utdanningen samarbeider om.

NÅR OG HVOR? TIRSDAG 30. NOVEMBER 2010 – FRA 10.00 TIL 15:30 Det faglige opplegget starter 10:30, men vi starter klokka 10:00 med kaffe og en ”bli kjent”-runde. Det vil serveres lunsj rundt 12:30. Sted: Lillescenen, Kulturhuset

TEMAER Hvilke undervisningsformer/aktiviteter ser dere for dere i et virtuelt klasserom? Hva fordrer disse aktivitetene av samspillsmuligheter; deltakerne seg i mellom, og med pedagogiske verktøy?

FORBEREDELSER Som en forberedelse til workshopen sender vi et utdrag fra læreplanen i norsk tegnspråk og kompetansemålene for 10 trinn. Dette utdraget vil gi dere noen ideer om hvilke aktiviteter som er aktuelle å gjennomføre for tegnspråklige elever gjennom fjernundervisning og kan være et utgangspunkt for diskusjonen på workshopen: Læreplanen i norsk tegnspråk står det under hovedområdet muntlig samhandling at “det dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte aktivt til, produsere og utforske tegnspråklige ytringer i en samhandlingssituasjon. Begrepet "lytte" skal i læreplanen forstås som den prosessen der en mottar og konstruerer mening. Lyttefunksjonen omfatter å kunne oppfatte gjennom alle sanser, avlese og reflektere. Hovedområdet omhandler utvikling av ulike språklige roller og sjangere og forståelse for hvordan man tilpasser språk og form til mottaker, kommunikasjonssituasjon og til formål med teksten.” Kompetansemålene for opplæringen er at eleven skal kunne

uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende

delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film med spesiell vekt på døvekultur

forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk tegnspråk

forstå og gjengi enkle ytringer på et tegnspråk fra et engelskspråklig språkområde


forstå og gjengi enkle ytringer på ”Internasjonalt tegnspråk”

lede og referere møter og diskusjoner

vurdere egne og andres muntlige framføringer

gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, gjenfortellinger, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere

(Hvis du ønsker mer informasjon se: http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/Kunnskapsloftet-fordove-og-sterkt-tunghorte/).

RESTEN AV KONFERANSEN Vi håper mange av dere også planlegger å delta på resten av konferansen, der blant annet Stephen Heppell, Gudmund Hernes, Kristin Halvorsen, Åsa Sundelin og Sylvi Barman-Jenssen skal holde innlegg. Se konferanseweben for mer informasjon. Vel møtt tirsdag 30. november klokka 10:00!

Hilsen Odd Morten Mjøen Faglig leder for workshop

Spørsmål? Dersom du har spørsmål av både praktisk og faglig karakter kan du ta kontakt med Odd Morten Mjøen, Møller Kompetansesenter odd.morten.mjoen@statped.no. Mobil: 95293114

http://konferanse2010.iktsenteret.no/sites/default/files/workshop_-_velkommen_1  

http://konferanse2010.iktsenteret.no/sites/default/files/workshop_-_velkommen_1.pdf

http://konferanse2010.iktsenteret.no/sites/default/files/workshop_-_velkommen_1  

http://konferanse2010.iktsenteret.no/sites/default/files/workshop_-_velkommen_1.pdf

Advertisement