Page 1

VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM UTDANNINGS- OG YRKESVEILEDNING Takk for at du har meldt deg på til det som skal bli en interessant workshop med diskusjon rundt utdannings- og yrkesveiledning på nett. Vi vil få muligheten til å diskutere flere spennende temaer, og motta innspill fra representanter for ulike grupper. Hensikten med workshopen er å komme frem til konkrete tiltak som kan bidra til å forbedre utdannings- og yrkesveiledningen i Norge.

NÅR OG HVOR? TIRSDAG 30. NOVEMBER 2010 – FRA 10.00 TIL 15:30 Det faglige opplegget starter 10:30, men vi starter klokka 10:00 med kaffe og en ”bli kjent”-runde. Det vil serveres lunsj rundt 12:30. Vi vil benytte et rom på Studenthuset Driv i Tromsø. Driv ligger ved havnen midt i Tromsø sentrum, med kort gangavstand fra Kulturhuset der resten av konferansen arrangeres. Det er innen tre minutters gangavstand fra samtlige av konferansens reserverte hoteller. Kart og veibeskrivelse: http://konferanse2010.iktsenteret.no

TEMAER Faglig ansvarlig for workshopen er Mona Mathisen, avdelingsdirektør i Senter for IKT i utdanningen. Workshopen vil ledes av prosjektleder Milda Lunde Stene. Vi vil legge opp til sesjoner med innledere og påfølgende gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, der målsetningen er å komme frem til tiltak og satsingsområder. Blant temaene vi vil komme inn på er: • NETTBASERT UTDANNINGSINFORMASJON OG VEILEDNING Stian Are Olsen og Kathrine Leirkjær fra Rambøll presenterer hovedfunn fra en helt fersk undersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon. I tillegg vil Thor Andersen og Per K. Jacobsen, begge rådgivere i Østfold fylkeskommune, fortelle om sine erfaringer da de skrev masteroppgave rundt det å gjennomføre veiledersamtalen på nett. Vi vil diskutere funn og erfaringer i etterkant, og deltakerne vil få muligheten til å relatere dette til egne erfaringer. Vi vil se på hvordan rådgivningstjenesten kan ta i bruk digitale verktøy, og diskutere fordeler, ulemper, muligheter og utfordringer. • FAGET UTDANNINGSVALG, FORBEREDELSE TIL ARBEIDSLIVET OG NÆRINGSLIVETS ROLLE Utdanningsvalg har vært eget fag i ungdomsskolen i et par år nå. Hvordan har dette faget fungert? I hvilken grad benyttes digitale verktøy i undervisningen? Frafallet i videregående opplæring er størst i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Vil bedre informasjon til lærlinger bidra til lavere frafall? Et panel bestående av representanter fra forskermiljøet, skoleverket, elevgruppen og næringslivet vil bidra med sine erfaringer. Panelet består av Inga H. Andreassen (høgskolelektor, Høgskolen i Bergen), Kjell Mjøsund (rektor, Meråker skole), Andreas Borud (politisk nestleder, Elevorganisasjonen) og Monica Mathiassen (nestleder, Emmas Drømmekjøkken). • HVA NÅ? Med bakgrunn i diskusjonene under workshopen vil vi forsøke å komme frem til tiltak som kan være med på å løse noen av problemstillingene.


FORBEREDELSER For at vi alle skal få best mulig utbytte av workshopen, er det en fordel om alle har forberedt seg litt på temaene i programmet. Det stilles ingen krav til kunnskap om temaene, men for å kunne bidra kan det være lurt å lese seg opp litt. Vi anbefaler spesielt at dere kikker litt på det som eksisterer av nettjenester for utdannings- og yrkesvalg. Nedenfor har vi listet opp noen forslag til nettsteder det kan være verdt å ta en titt på. •

utdanning.no

ug.dk

• • • • • •

velgriktig.no • verdensklasse.no skoletest.no • studieguiden.no karrierepermen.no • studentum.no jobbfeber.no • karriereverktoy.no nav.no/VeiledningWeb/interessetest.do nav.no/VeiledningWeb/veivalg.do

Kunnskapsdepartementet

Offisiell dansk utdanningsportal

vilbli.no

ams.se

Fylkeskommunene, KS og Utdanningsdirektoratet Offisiell svensk utdanningsportal

samordnaopptak.no

opintoluotsi.fi

• • • •

helseogsosialfag.no tautdanning.no 31skoler.no uio.no

Kunnskapsdepartementet

Offisiell finsk utdanningsportal

HVILKE NETTJENESTER BRUKER DU? På konferanseweben (http://konferanse2010.iktsenteret.no) er det allerede nå mulighet for å diskutere temaer du mener er viktige rundt utdannings- og yrkesveiledning. Hvilke nettsteder bruker du som rådgiver? Har du som elev brukt interessetester du synes fungerer godt? Har du som lærlingkontakt i din bedrift opplevd at lærlingene har savnet spesifikk informasjon? Vi vil gjerne høre dine erfaringer. Ta derfor en tur innom konferanseweben og gi oss dine synspunkter og beskriv dine erfaringer! Inviter gjerne kollegaer eller personer dere kjenner til å bidra også.

RESTEN AV KONFERANSEN Vi håper mange av dere også planlegger å delta på resten av konferansen, der blant annet Stephen Heppell, Gudmund Hernes, Kristin Halvorsen, Åsa Sundelin og Sylvi Barman-Jenssen skal holde innlegg. Se konferanseweben for mer informasjon. Vi sees tirsdag 30. november klokka 10:00! Mona Mathisen Faglig ansvarlig

Milda Lunde Stene Prosjektleder

Spørsmål? Dersom du har spørsmål av både praktisk og faglig karakter kan du ta kontakt med Raymond Karlsen (959 18 298 / raymond.karlsen@iktsenteret.no).

http://konferanse2010.iktsenteret.no/sites/default/files/workshop_-_velkommen_0  

http://konferanse2010.iktsenteret.no/sites/default/files/workshop_-_velkommen_0.pdf

http://konferanse2010.iktsenteret.no/sites/default/files/workshop_-_velkommen_0  

http://konferanse2010.iktsenteret.no/sites/default/files/workshop_-_velkommen_0.pdf

Advertisement