Page 1

VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM IKT-ARKITEKTUR FOR SEKTOREN Utgangspunktet for IKT-senterets arkitekturarbeid og for denne workshopen er at grunnopplæringen kan ha mye å tjene på større grad av samarbeid rundt IKT. Vi begynner dagen med å få høre om relevant arkitekturarbeid i FAD/Difi, i høyere utdanning og i KS. Videre ønsker vi sammen med dere å jobbe med målsettinger for videre arbeid, samt å få høre om de utfordringene dere ser med bruk av IKT i grunnopplæringen.

NÅR OG HVOR? TIRSDAG 30. NOVEMBER 2010 – FRA 10.00 TIL 15:30 Det faglige opplegget starter 10:30, men kaffe er tilgjengelig fra klokka 10:00. Det vil serveres lunsj rundt 12:30.

DRIV – 3. ETASJE Workshopen finner sted på studenthuset Driv, i 3. etasje. Driv ligger i Søndre Tollbodgate 3, like ved kulturhuset hvor resten av konferansen finner sted. Kart: http://konferanse2010.iktsenteret.no/praktisk-informasjon

AGENDA 10:30-10:45 10:45-11:15 11:15-11:45 11:45-12:15 12:15-12:30 12:30-13:30 13:30-14:15

Velkommen og innledende ord (Eva Mjøvik, IKT-senteret) Hva gjør UH (Carl-Fredrik Sørensen, NTNU IT) Hva gjør FAD (IKT-senteret) Hva gjør KS (Line Richardsen, KS) Sammenfatning av identifiserte grenseflater, overlapp og potensielle samarbeidsområder (Eva Mjøvik, IKT-senteret) Lunsj og småprat i møterommet Målsettinger for arbeid med en IKT-arkitektur for sektoren (gruppearbeid) Det er viktig å få fastsatt en eller flere målsettinger for arbeidet med en IKTarkitektur i sektoren. I første omgang vil dette være formuleringer på et overordnet og visjonært nivå, men det blir også viktig å konkretisere målene. Vi ønsker i dette gruppearbeidet å jobbe med målsettinger for arbeidet.

14:15-15:00

Utfordringer med IKT i grunnopplæringen (gruppearbeid) Gjennom arbeidet med en IKT-arkitektur ønsker vi på sikt å etablere en metodikk for behovsvurdering, utvikling og spredning av felles arkitekturtiltak i grunnopplæringen. Men på enkelte områder kan det være aktuelt å ta noen felles grep allerede nå. Vi ønsker derfor i dette gruppearbeidet hjelp til å identifisere særlige utfordringer knyttet til bruk av IKT i grunnopplæringen og noen grep som eventuelt kan tas for å gjøre disse utfordringene mindre.

15:00-15:30

Oppsummering og veien videre (Rudolf Andersen, Gartner)

Rudolf Andersen fra Gartner fasiliterer og geleider oss gjennom dagen.


FORBEREDELSER OM MÅLSETTINGER Det er fint om du som en forberedelse til workshopens første gruppearbeid tenker litt gjennom hva du mener kunne vært gode målsettinger for arbeid med en IKT-arkitektur i sektoren. Vi vil bl.a. nærme oss mål ved å se på hva ulike aktører har av behov og interesser: • • • • • •

Hvilke mål og krav har Kunnskapsdepartementet til en IKT arkitektur for utdanningssektoren ? Hvilke mål og krav har en skole-eier til en IKT arkitektur for utdanningssektoren (administrasjon, undervisning, økonomiske hensyn etc) ? Hvilke mål og krav har en skole-administrasjon til en IKT arkitektur for utdanningssektoren ? Hvordan skal elevers læring understøttes i fremtidens skole, konsekvenser for IKT arkitektur ? Hvordan understøtte læreres arbeidshverdag i fremtidens skole, konsekvenser IKT arkitektur ? Hvilke mål og krav har Kunnskapsdepartementet ti el IKT arkitektur for utdanningssektoren ?

De krav og målsetninger som ulike interessenter har, vil bidra til å belyse ulike behov, anvendelser og perspektiver som bidrar til å skape et totalbilde (=arkitektur). . Eksempel på overordnet målsetting: Elevere og lærere skal ha tilgang til sikker og stabil infrastruktur og velfungerende tjenester som bidrar til bedre læring og mer effektiv administrasjon. Infrastrukturen og tjenestene skal være stabile og kostnadseffektive, og skal fungere på tvers av organisasjoner og utdanningsnivå slik at dette ikke er en begrensende faktor i sektoren. Noe mer konkrete eksempler kan være: En IKT arkitektur for utdanningssektoren skal… • strømlinjeforme (effektivisere) utveksling av informasjon mellom organisasjoner i sektoren (felles rammeverk, grensesnitt, informasjonsmodeller, semantikk for utveksling av administrativ og pedagogisk informasjon mellom organisasjoner) • forenkle utveksling av informasjon mellom fagsystemer i sektoren og innenfor skoleeier (felles rammeverk, grensesnitt, informasjonsmodeller, semantikk for utveksling av administrativ og pedagogisk informasjon mellom fagsystemer) • definere obligatoriske og anbefalte standarder for sektoren OM UTFORDRINGER Det andre gruppearbeidet går på å identifisere særlige utfordringer knyttet til eksisterende og framtidig bruk av IKT i sektoren. Også her er det fint om du tenker litt i forkant av workshopen. Vi vil gjennomføre dette gruppearbeidet som en todelt brainstorming: •

Brainstorming : Utfordringer som om vi tar fatt i dem kan gi bedre løsninger for sektoren på kort sikt, og utfordringer som det er særlig viktig å ta fatt i selv om det kan ta tid å etablere løsninger. Brainstorming: Hvor trenger vi sterk grad av standardisering, og hvor kan vi ha variasjon?


Vi har som utgangspunkt at det er viktig med standardisering på noen områder og for noen type tjenester og løsninger, men at det og er områder hvor samordning ikke er like vesentlig: • • •

behov for standardisering og strømlinjeforming av informasjonsflyt mellom ”enheter” (skoler, kommuner, høgskoler , direktorat etc. ) og innen ”enheter.” behov for standardisering og strømlinjeforming av prosesser på tvers av ”enheter.” behov for standardisering av infrastruktur.

Noen få eksempler på slike utfordringer kan være: • Når vi overfører fravær fra karakter- og fraværssystemet til det skoleadministrative systemet mister vi viktig informasjon knyttet til fraværet. • Vi rapporterer de samme tingene mange ganger til ulike instanser. • Manglende/varierende bestillerkompetanse.

VI HØRER GJERNE OM DINE FORVENTNINGER! For at workshopen skal bli så god som mulig vil vi gjerne høre fra deg i forkant hvis du har spesielle forventninger til dagen!

RESTEN AV KONFERANSEN Vi håper mange av dere også planlegger å delta på resten av konferansen, der blant annet Stephen Heppell, Gudmund Hernes, Kristin Halvorsen, Åsa Sundelin og Sylvi Barman-Jenssen skal holde innlegg. Se konferanseweben for mer informasjon: http://konferanse2010.iktsenteret.no Vel møtt tirsdag 30. november klokka 10:00! Spørsmål? For spørsmål av faglig eller praktisk karakter ta kontakt med Eva Mjøvik (907 70 273 / eva.mjovik@iktsenteret.no), Snorre Løvås (986 01 616 / snorre.lovas@iktsenteret.no) eller Annette Grande (98 088 288 / annette.grande@iktsenteret.no).

http://konferanse2010.iktsenteret.no/sites/default/files/informasjon_om_arkitekturworkshop-5  

http://konferanse2010.iktsenteret.no/sites/default/files/informasjon_om_arkitekturworkshop-5.pdf

http://konferanse2010.iktsenteret.no/sites/default/files/informasjon_om_arkitekturworkshop-5  

http://konferanse2010.iktsenteret.no/sites/default/files/informasjon_om_arkitekturworkshop-5.pdf

Advertisement