Page 1

Sæt trafiksikkerhed på dagsordenen. Få besøg af Sikker Trafik LIVE Sikker Trafik LIVE

Side 1


Sikker Trafik LIVE

Hvorfor få besøg? Trafikken er den største dødsårsag for unge, og selvom unge mellem 16-24 år kun udgør 10 % af befolkningen, er de desværre indblandet i ca. hver fjerde trafikulykke. Derfor sender vi ambassadører fra Rådet for Sikker Trafik rundt til landets Erhvervs- og Produktionsskoler for at sætte fokus på ansvar for og konsekvenser af risikabel adfærd i trafikken. Vi kalder det Sikker Trafik LIVE – fordi vi involverer eleverne og går i dialog med dem, og fordi to besøg aldrig er ens.

Hvem er ambassadørerne?

Et besøg af Sikker Trafik LIVE er gratis! ”Jeg vil være et skridt på vejen mod at ændre de unges adfærd i trafikken i en positiv retning ved at appellere til refleksion” Michael Borchert, ambassadør for Sikker Trafik LIVE

Hvis I siger ja til et besøg af Sikker Trafik LIVE, får I besøg af to ambassadører: en underviser og en pårørende til en trafikdræbt. Underviseren er selv ung og går i dialog med de unge. Den pårørende fortæller sin personlige historie, om de konsekvenser en dødelig ulykke har haft.

Side 2

Sikker Trafik LIVE

Sikker Trafik LIVE

Side 3


Hvad ville du gøre? ”Din airbag kan faktisk slå dig ihjel, hvis du ikke har sele på”

Hvad indeholder et besøg? Et besøg af Sikker Trafik LIVE handler ikke om regler og sanktioner i trafikken. I stedet sætter vi dialogen i højsædet og vil gerne have de unge til at tænke over deres egen og vennernes adfærd. Ambassadørerne kommer ikke med løftede pegefingre, men er der for at støtte de unge i at tage et ansvar og sætte grænser.

Program • Velkommen • Præsentation – risikofaktorer, ulykker og aflivning af myter i trafikken

”Jeg føler mig lige pludselig meget alene. Jesper har efterladt et stort hul, som ikke kan fyldes ud. Vi jokede altid med, at Jesper aldrig blev voksen. Den joke blev lige pludselig alt for virkelig” Helle Høeg Lauridsen, ambassadør for Sikker Trafik LIVE

• Dialog og debat – med udgangspunkt i en virkelig ulykke og elevernes egne historier

”Hvis du kører direkte ind i et træ med mere end 70 km/t, er der intet sikkerhedsudstyr, der kan redde dig”

”Hver dag må politiet ud til mindst 2 familier for at fortælle, at deres søn eller datter er blevet alvorligt kvæstet i en trafikulykke – og en del med mén for resten af livet”

Hvis I vidste, at jeres ven kørte vildt på knallert, men ikke stoppede ham – har I så et medansvar for ulykken?

• En pårørendes historie – hvad sker der, når ulykken rammer? Formen veksler mellem præsentation, dialog, statistik, billeder og videoklip. Tidsrammen for et besøg er 2½ - 3 timer, og ja, vi har god erfaring med at fastholde de unges koncentration så længe. Vi sørger naturligvis for at indlægge pauser undervejs.

Side 4

ULYKKE OG KONSEKVENSER

Sikker Trafik LIVE

Sikker Trafik LIVE

Hvad ville du gøre, hvis det var dig, der var skyld i en ulykke?

Side 5


Det skal I være opmærksomme på • • • •

At I skal afsætte tid til at efterbearbejde besøget, idet det ofte sætter følelser i gang, og fordi effekten af besøget forbedres At der skal være min. 1 lærer til stede under hele besøget At vi foretrækker, at der ikke er mere end 40-50 elever af gangen – men vi kommer gerne ud flere gange, hvis I har mange elever At vi selv medbringer det tekniske udstyr

Hvordan får I besøg? Tag kontakt til: Gitte Aagaard gaa@sikkertrafik.dk 39163947 / 22466969 Besøg også www.sikkertrafik.dk/live, hvor I kan møde ambassadørerne, se filmklip, samt søge flere informationer.

”Det var godt, fordi underviseren stillede spørgsmål til eleverne. Og fordi den pårørende turde vise sine følelser” Elev på CPH WEST, Taastrup ”Besøget var ualmindeligt spændende og lærerigt. Begge ambassadører var gode til at fange de unge, og kunne tale deres sprog. Vi havde et par elever, som vi måtte samle op bagefter, men det gav anledning til en rigtig god samtale” Lærer, EFA-Syd – Produktionshøjskole, Rødekro

Side 6

Sikker Trafik LIVE

Sikker Trafik LIVE

Side 7


Information

Det får skolen: • Et gratis besøg af Sikker Trafik LIVE • En personlig historie om konsekvenserne af en alvorlig trafikulykke • En ung underviser, der kan møde de unge, der hvor de er • Et besøg, hvor eleverne bliver involveret gennem en åben og ærlig dialog

Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har indgået et ambitiøst samarbejde om fremtidens bilister. Målet er at skabe en sikker trafik for børn og unge ved hjælp af undervisning, træning, information og kampagner.

Side 8

Sammen om sikker trafik

Sikker Trafik LIVE

LIVE Brochure  
LIVE Brochure  

Information om LIVE

Advertisement